Time to update. We will soon be phasing out support for your browser. For the best viewing experience please consider updating to one of the more modern browsers listed.

Začiatok je jednoduchý!

Prevezmite softvér Garmin Express a zosynchronizujte svoje zariadenie s aplikáciou Garmin Connect.

Váš systém nepodporuje softvér Garmin Express.

Softvér Garmin Express vyžaduje systém Windows alebo Mac.

Ak chcete prevziať softvér Garmin Express, použite prehľadávač na vašom počítači.

Tablet alebo mobilné zariadenie, ktoré používate, nepodporuje softvér Garmin Express. Použite iný počítač.

Prevzatie a inštalácia

Garmin Express™ vám umožní odosielať vaše tréningy na web, aktualizovať softvér vo vašom zariadení a ešte oveľa viac.

Po prevzatí softvéru otvorte a spustite inštalátor na svojom počítači.

Doplnok

ANT: ak bola so zariadením dodaná pamäťová karta USB ANT Stick, pripojte ju k počítaču. Potom zapnite zariadenie a počkajte na jeho pripojenie.

Alebo

USB: pripojte kábel USB k zariadeniu a potom ho pripojte k počítaču.

Garmin Connect

Aplikácia Garmin Connect je váš online tréningový denník, v ktorom môžete analyzovať, zdieľať a plánovať všetky svoje aktivity.

Staňte sa členom skupiny alebo sa zapojte do výziev spolu s inými používateľmi v danej oblasti. Ďalšie informácie o aplikácii Garmin Connect.