Nastal čas na aktualizaci. Aplikace Garmin Connect nadále nepodporuje vaši verzi prohlížeče. Doporučujeme provést aktualizaci na nejnovější verzi některého z těchto kompatibilních prohlížečů.

Používání služby Garmin Connect

Většinu funkcí ve vašem účtu Garmin Connect budete moci začít používat okamžitě. Někdy je ale zábava ponořit se do věci hlouběji a přesvědčit se, jestli o něco nepřicházíte. Roztřídili jsme naše tipy podle funkcí, aby pro vás bylo jednodušší je prozkoumat.

Začínáme

Jaká zařízení fungují se službou Garmin Connect?
Všechna zařízení Garmin pro fitness, wellness a golf jsou kompatibilní se službou Garmin Connect. Zařízení Fitbit® služba nepodporuje, některá data ze zařízení Fitbit je však možné ručně importovat.
Které operační systémy a prohlížeče služba Garmin Connect podporuje?
Služba Garmin Connect je testována na operačních systémech pro počítače Macintosh a na operačních systémech Windows a podporuje tyto internetové prohlížeče:
• Chrome
• Microsoft Edge
• Internet Explorer 11+
• Safari 6+
• Firefox
Jiné operační systémy, prohlížeče a verze mohou být funkční, nejsou však plně podporovány.
Jak mohu synchronizovat?
Různá zařízení lze se službou Garmin Connect synchronizovat různými způsoby. Většina zařízení používá aplikaciGarmin Express k nahrání dat pomocí počítače nebo aplikaci Garmin Connect Mobile k nahrání dat pomocí smartphonu. vívofit – stiskněte a podržte tlačítko na svém zařízení vívofit, dokud se na obrazovce zařízení neobjeví nápis SYNC, poté tlačítko uvolněte. Během synchronizace zůstaňte v blízkosti počítače nebo telefonu. Většina lidí synchronizuje alespoň jedenkrát denně. Pokud již máte na svém počítači otevřenou webovou stránku Garmin Connect, načtěte stránku znovu, aby se zobrazily nové informace. vívosmart – po připojení zařízení vívosmart k počítači pevně stiskněte a podržte displej zařízení vívosmart, dokud se nezobrazí symbol USB. Nebo pokud jste k propojení svého zařízení s kompatibilním telefonem použili aplikaci Garmin Connect Mobile, vaše zařízení vívosmart se bude během dne synchronizovat automaticky. Pokud byste někdy chtěli svůj telefon synchronizovat manuálně, stačí stisknout a podržet displej zařízení vívosmart a poté zvolit ikonu synchronizace (šipky). vívoki – chcete-li přenést data, přejděte do dosahu svého bezdrátově přístupného klienta vívohub nebo zařízení připojte pomocí aplikace Garmin Connect Mobile na svém kompatibilním telefonu Zařízení USB – připojte kabel USB k zařízení a připojte jej k počítači. Bezdrátové zařízení ANT – připojte zařízení ANT Stick k počítači, zapněte ho a aplikace Garmin Express ho automaticky rozpozná a synchronizuje. Zařízení Wi-Fi – na zařízení stiskněte tlačítko Připojit, pokud jste připojeni k síti Wi-Fi, kterou jste nastavili v aplikaci Garmin Express. Bluetooth (kromě zařízení vívofit) – je-li vaše zařízení kompatibilní s technologií Bluetooth či Bluetooth Smart, stáhněte aplikaci Garmin Connect Mobile na svém telefonu nebo jiném bezdrátovém zařízení. Aplikace Garmin Connect Mobile provede synchronizaci, jakmile uložíte svou aktivitu.

Activities

Je třeba stahovat nějaký software?
Informace se přenáší mezi zařízením typu fitness a službou Garmin Connect prostřednictvím softwaru Garmin Express. Pro nahrání svých dat si stáhněte software Garmin Express a instalujte jej na svém počítači.
Mohu manuálně importovat své soubory aktivit?
Chcete-li manuálně importovat data, postupujte podle následujících kroků: • Přejděte do položky Nabídka • Vyberte možnost Aktivity • Vyberte tlačítko Import • Vyberte ve svém počítači soubor, který chcete importovat. Jsou podporovány soubory ve formátu .TCX, .FIT a .GPX. Soubory ve formátu GPX musí obsahovat časové údaje.
Co se stane, pokud se překrývají data ze dvou různých zařízení?
Pokud se data ze dvou různých zařízení překrývají, sloučíme překrývající se data, abychom vám mohli poskytnout co nejpřesnější informace. Pokud například jedno z vašich zařízení používá systém GPS a druhé nikoliv, použijeme při výpočtu celkové vzdálenosti a kalorií data systému GPS. Pokud obě zařízení sledují počet kroků, minuty intenzivní aktivity nebo počet vystoupaných pater, provedeme sloučení těchto dat pomocí technologie TrueUp™.
Jak mohu kontrolovat ochranu soukromí jednotlivých aktivit?
Pomocí ikony zámku určete, kdo uvidí vaši aktivitu. Můžete vybrat z možností Pouze já, Moje kontakty, Moje kontakty a skupiny a Všichni.
Mohu si přizpůsobit seznam aktivit?
Můžete si vybrat z desítek sloupců dat a zobrazit pouze to, co je pro vás důležité. • Přejděte na stránku Seznam aktivit. • Umístěte kurzor myši na záhlaví libovolného sloupce a zobrazí se šipka rozevíracího seznamu. • Vyberte možnost Sloupce. • Vyberte údaje, které chcete zobrazit ve své tabulce. Změňte pořadí sloupců tak, že vyberete záhlaví sloupce a přetáhnete je do nového umístění.
Jak lze exportovat data aktivity?
Na výběr máte několik formátů (.TCX, .GPX nebo .KML), ve kterých lze data exportovat:
• Přejděte na aktivitu, kterou chcete exportovat.
• Pokud jste v moderní verzi, klikněte na menu příslušenství v pravém horním rohu stránky.
• Pokud jste v klasické verzi, klikněte na tlačítko Export v panelu nástrojů.
• Vyberte formát exportu z menu.
Jak lze propojit aktivitu s trasou?
Jakým způsobem jsou ve službě Garmin Connect definovány měřené časové údaje?
Čas pohybu Služba Garmin Connect počítá hodnotu Čas pohybu odečtením doby, po kterou se uživatel nepohyboval. To je užitečné pro uživatele, kteří nemají funkci automatické pauzy nebo ji mají vypnutou. U uživatelů, kteří mají funkci automatické pauzy zapnutou nebo během aktivity stisknou tlačítka Stop a Start, by se měla hodnota času pohybu velmi blížit nebo rovnat hodnotě času. Hodnota Průměrná rychlost pohybu/tempo vychází z hodnoty Čas pohybu. Uplynulý čas Služba Garmin Connect počítá hodnotu Uplynulý čas na základě doby, která uplynula mezi počátečním a koncovým časem aktivity. Tento údaj je pro zákazníky, kteří mají zapnutou funkci automatické pauzy nebo kteří během aktivity stisknou tlačítka Stop a Start. Pro ty, kdo funkci automatické pauzy nemají nebo ji mají vypnutou, by se měl uplynulý čas velmi blížit či rovnat údaji času.
Co jsou korekce nadmořské výšky?
Možnost Korekce nadmořské výšky odkazuje na horizontální pozici (zeměpisná šířka/zeměpisná délka) poskytnutou zařízením GPS, která byla získána při profesionálních průzkumech. Pokud jsou provedeny korekce dat nadmořské výšky, každý bod prošlé trasy vaší aktivity obsahuje nadmořskou výšku z webové služby, nikoli nadmořskou výšku udanou zařízením GPS. Služba Garmin Connect selektivně aplikuje korekce, aby zobrazila realističtější znázornění vašich zkušeností s nadmořskou výškou. Aktivity zaznamenané na zařízeních bez barometrického výškoměru jsou při výchozím nastavení zapnuty s aktivovanou funkcí Korekce nadmořské výšky. Naproti tomu aktivity zaznamenané v zařízeních s barometrickým výškoměrem běžně obsahují přesná data nadmořské výšky, a proto je funkce Korekce nadmořské výšky při výchozím nastavení vypnuta.

Activity Tracking

Co je sledování aktivity?
Některá zařízení poskytují 24hodinové sledování aktivit (kroky, režim spánku atd.), takže můžete denně získat úplný přehled o svém zdravotním stavu. Zařízení pro sledování aktivit může používat ve stejnou dobu jen jedna osoba, nemůžete ho sdílet se svými přáteli či rodinnými příslušníky. Jestliže máte více zařízení pro sledování aktivit, nastavte zařízení, které nosíte celý den, jako preferované zařízení pro sledování aktivit.
Které ze zařízení je preferováno jako zařízení pro sledování aktivit?
Používáte-li více než jedno zařízení pro sledování aktivit (například počet kroků, minuty intenzivní aktivity a počet vystoupaných pater) v jednom dni, technologie TrueUp™ synchronizuje a konsoliduje vaše data. Aby tato technologie fungovala správně, musíte nastavit preferované zařízení pro sledování aktivit (zařízení, které používáte nejčastěji). Nejpřesnějších celkových výsledků dosáhnete pravidelnou synchronizací jednotlivých zařízení.
What are Intensity Minutes?
To improve your health, organizations such as the U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC), the American Heart Association (AHA), and the World Health Organization (WHO) recommend, 150 minutes per week of moderate-intensity activity, such as brisk walking, OR 75 minutes per week of vigorous-intensity activity, such as running.

Moderate Intensity: You can have a conversation, but not sing while exercising.
Vigorous Intensity: You can only speak a few words between breaths while exercising. Vigorous-intensity minutes will only be recorded when heart rate data is available.

You must do at least 10 minutes of moderate or higher intensity activity at a time to get your health benefits and for your Garmin activity tracker to count it.

Use any combination of moderate and vigorous exercise to achieve the goal of 150 intensity minutes per week. Tip: A minute of vigorous-intensity activity counts for twice as much as a minute of moderate activity against your weekly goal.

Learn more from the CDC, AHA or WHO.
Co je Move IQ?
Pokud vaše zařízení Garmin podporuje funkci Move IQ, dokáže podle určitých pohybových vzorců automaticky identifikovat typ pohybu např. jízdu na kole, běh nebo používání eliptického trenažéru. Události Move IQ se zobrazují na časové ose ve službě Garmin Connect, takže máte přehled o svých aktivitách během dne, nezobrazují se však v seznamu aktivit, zprávách a v příspěvcích.
Jak se události Move IQ liší od aktivit s měřením času?
Události Move IQ se nezobrazují v seznamu aktivit, zprávách a v příspěvcích. Jednoduše vám mají pomoci získat přehled o aktivitách, které jste během dne vykonávali. Události Move IQ nelze upravovat a zobrazují se pouze tehdy, když aktivita byla dostatečně dlouhá, aby zařízení její vzorec rozpoznalo.
K podrobnějšímu záznamu aktivity, který se započítává do vašich cílů a celkových statistik, je nutné na začátku vaší aktivity spustit časovač a na konci jej zastavit. Aktivity s měřením času poskytují přesnější a úplnější údaje.
Co je kroková výzva?
Pokud máte zařízení pro sledování aktivit od společnosti Garmin (jako vívofit, vívoki nebo Forerunner 15), můžete se zúčastnit výzev spolu s jinými uživateli služby Garmin Connect. Každý týden začíná nová výzva, a to od nedělní půlnoci do pondělního poledne (ve vašem aktuálním časovém pásmu). Budeme analyzovat vaše minulé počty kroků, pokud budou k dispozici, a přidáme vás ke skupině pro výzvy, která je pro vás nejvhodnější. Zatímco počet kroků bude během týdne přibývat, uvidíte své umístění spolu s ostatními 7–12 účastníky ve skupině pro výzvu. Pokud výzvu vyhrajete, získáte odznak.
Jak se mohu připojit ke krokové výzvě?
• Přejděte k menu funkcí. • Vyberte možnost Výzvy. • Připojte se podle pokynů na obrazovce.
Kdy každá kroková výzva končí?
Týdenní výzva končí mezi nedělní půlnocí a pondělním polednem ve vašem vlastním časovém pásmu. Pro synchronizaci zařízení pro sledování aktivit budete mít dobu odkladu do pondělního poledne. Neprovedete-li synchronizaci včas, nebude možné spočítat vaše kroky pro předchozí výzvu.
Jak lze přejít do jiné skupiny pro výzvu?
Podle vašich trendů kroků v čase se můžete přesunout do nové skupiny pro výzvu, která bude udržovat vaši motivaci. Budete-li například překračovat svůj cíl výzev po několik týdnů, přejdete k výzvě s vyšším cílem.
Mohu importovat data ze zařízení Fitbit®?
Ze zařízení Fitbit můžete importovat data aktivit a tělesná data. V případě, že se data ze zařízení Garmin a Fitbit časově překrývají, budou pro příslušné dny použita data ze zařízení Garmin. Aktivní minuty zařízení Fitbit se ve službě Garmin zobrazí jako minuty intenzivní aktivity. Pokud importujete soubory s daty, která se časově překrývají, budou použita data odeslaná jako poslední. Jestliže chcete změnit měrné jednotky vybrané při importování, můžete importovat soubor znovu a tím předchozí odeslaná data přepíšete.
Sledování spánku
Během spánku sleduje kompatibilní zařízení vaše pohyby. Statistiky spánku sledují počet hodin spánku, úroveň spánku a pohyby ve spánku. Sledování a nalezení vzorců vašich spánkových návyků vám může pomoci porozumět, jak spánek ovlivňuje vaši náladu, úroveň aktivity atd. V uživatelském nastavení účtu Garmin Connect™ si můžete nastavit běžnou dobu spánku. Statistiky spánku si můžete zobrazit ve svém účtu Garmin Connect.

Settings

Jak se nastavují jednotky měření?
• Přejděte do sekce Nastavení. • Vyberte možnost Předvolby zobrazení. • Vyberte požadovaný systém měření. (Normativní britské zobrazují data nadmořské výšky v metrech.)
Kde mohu změnit formát desetinného místa, formát času nebo formát data?
• Přejděte do sekce Nastavení. • Vyberte možnost Předvolby zobrazení. • Zvolte požadované formáty.
Jak si přizpůsobím data výkonu?
Určit lze výkonnostní rozsahy pro 7 zón podle úrovní, jež jsou podle vás smysluplné nebo které jste získali při výkonnostních testech. • Přejděte do sekce Nastavení. • Vyberte možnost Tréninkové zóny. • Vyberte možnost Cyklistika. • Proveďte požadované změny.
Jak lze změnit předvolbu zobrazení srdečního tepu?
• Přejděte do sekce Nastavení. • Vyberte možnost Předvolby zobrazení. • Zvolte požadované nastavení srdečního tepu.
Jak lze změnit rozsahy srdečního tepu?
• Přejděte do sekce Nastavení. • Vyberte možnost Tréninkové zóny. • Výchozí nastavení rozsahů srdečního tepu můžete změnit. Rozsahy srdečního tepu můžete také měnit konkrétně pro každou běžeckou či cyklistickou aktivitu. • V horní části každého sloupce zvolte tepy za minutu nebo maximální %, podle toho, který údaj chcete upravit. • Pro každé pole zadejte nejnižší hodnotu.
Detekce automatického odesílání aktivit do zařízení vívofit
Pokud je zapnuta funkce Detekce automatického odesílání aktivit, zařízení vytvoří aktivitu ve službě Garmin Connect, pokud poběžíte 20 minut nebo déle. • Přejděte do položky Zařízení • Vyberte své zařízení vívofit • Vyberte možnost Nastavení zařízení • Zapněte možnost Detekce automatického odesílání aktivit
Jak lze změnit zobrazované jméno?
Vaše zobrazované jméno je jméno, které se zobrazuje veřejnosti. • Přejděte do sekce Nastavení. • Vyberte možnost Připojit profil. • Zadejte nové zobrazované jméno. (Musí se jednat o jedinečné jméno, které nepoužívá žádný jiný uživatel služby Garmin Connect.)
Jak lze změnit e-mailovou adresu nebo heslo?
Po přihlášení na adrese my.Garmin.com můžete změnit svou e-mailovou adresu nebo heslo. Jestliže si nepamatujete své heslo, získáte jej také na adrese my.Garmin.com.

Soukromí

Může mé aktivity vidět kdokoli?
Kontrolujete, kdo vidí váš profil, vaše aktivity a denní shrnutí vašich kroků, spánku, hmotnosti a kalorií. Můžete vybrat z možností Pouze já, Moje kontakty, Moje kontakty a skupiny a Všichni. Vyberte ikonu zámku jakékoli aktivity a změňte úroveň soukromí této aktivity. Nebo upravte soukromí všech svých budoucích aktivit: • Přejděte na možnost Nastavení. • Vyberte možnost Soukromí. Pokud je položka Soukromí nastavena na možnost Pouze já, nebudete mít přístup k některým funkcím, jako jsou segmenty, skupiny a žebříčky.

Maps

Proč nemůžu pomocí služby OpenStreetMap vytvořit trasu jako soukromou?
Služba OpenStreetMap je otevřenou mapou, všechny trasy tedy musí zůstat veřejné. Pokud chcete vytvořit soukromou trasu, můžete použít mapy služby Bing nebo Google.
Co je funkce heat map?
Pokud prozkoumáváte trasy a aktivity nebo vytváříte novou trasu, můžete použít překrytí funkce heat map a zobrazit nejpopulárnější polohy pro trasu nebo jízdu na kole v konkrétním městě. To vám pomůže vyhledat nové místo pro váš trénink nebo vhodné místo pro setkání s přáteli.
Proč nemohu zobrazit funkci heat maps, když používám službu OpenStreetMap?
Pro prezentaci funkce heat maps používáme uživatelské dlaždicové překrytí, které služba MapQuest OSM API momentálně nepodporuje. Můžete kontaktovat společnost MapQuest a doporučit jí, aby přidala možnost „podpory uživatelského dlaždicového překrytí“.

Palubní desky

Co je palubní deska?
Služba Garmin Connect vám umožní uspořádat své oblíbené a nejčastěji používané funkce na vlastní plně přizpůsobené palubní desce. Můžete tedy vytvořit více než jednu stránku palubní desky, abyste mohli roztřídit funkce podle druhu sportu, typu dat nebo jakýmkoli jiným zvoleným způsobem. S funkcemi na palubní desce můžete provádět i jiné operace: • Přetahovat funkci do libovolného sloupce či řádku na palubní desce. • Změnit zobrazení, které vidíte, výběrem menu příslušenství v pravém horním rohu funkce. • Odebrat funkci z palubní desky pomocí menu příslušenství. • Přidat stejnou funkci do své palubní desky tolikrát, kolikrát budete chtít. Můžete například přidat funkci zpráv dvakrát, aby se zobrazila jak vaše průměrná kadence, tak i celkový čas aktivity. • Pokud používáte nový typ zařízení poprvé, mohou se v menu nebo na palubní desce objevit nové funkce.
Jak vytvořím novou palubní desku?
• Vyberte znaménko (+) v pravém horním rohu. • Pojmenujte novou palubní desku. Název můžete později kdykoli změnit. • Malá šipka vedle názvu palubní desky se používá ke změně názvu nebo odstranění palubní desky. Odstraněním palubní desky také odeberete všechny funkce, ale před odebráním jakékoli položky budete dotázáni.
Jak přidám funkci k palubní desce?
• Zobrazte palubní desku, na které chcete mít funkci. • Vyberte menu v levém horním rohu. (Vypadá jako 3 řádky nad sebou.) • Zvolte funkci a posuňte popis doprava od názvu. • Vyberte možnost „Přidat na palubní desku“. Funkce se přidá na první palubní desku. Najdete ji pod stávajícími funkcemi.

Segmenty

Co jsou segmenty tras?
Segmenty tras jsou trasy virtuálních závodů, které vám umožňují srovnávat vaše výkony se všemi vašimi minulými aktivitami, vašimi kontakty, členy vaší skupiny nebo celou komunitou služby Garmin Connect. Na webových stránkách můžete najít segmenty ve své oblasti nebo si vytvořit svou vlastní. Závodit v segmentech a zobrazit své výsledky v žebříčcích, • Přejít k možnosti Nastavení. • Vyberte možnost Soukromí. • Ověřte si, že vaše úroveň soukromí aktivity je nastavena na Všichni (nebo úroveň či soukromí, které preferujete). Můžete odmítnout účast v segmentech, pokud tuto funkci nechcete využívat.
Osobní informace a žebříčky
Přesné pořadí v žebříčcích filtrovaných podle pohlaví či věku získáte, když vyplníte příslušné informace do svého nastavení uživatele pod položkou Osobní údaje.
Jak lze vytvořit segment?
• Zvolte aktivitu zahrnující oblast, kterou chcete změnit na segment. • Vyberte možnost „Vytvořit segment“ pod mapou aktivity. • Zvolte počáteční a cílový bod segmentu na mapě nebo na grafu nadmořské výšky. • Dejte segmentu název, přidejte typ segmentu a vyberte typ povrchu. • Uložit.
K čemu slouží Strava Live Segment?
Pokud jste vlastníkem účtu Strava Premium, můžete své označené segmenty synchronizovat se svým účtem Garmin Connect. Když pak segmenty přenesete ze služby Strava Live Segments do kompatibilního zařízení Garmin Edge, můžete se v reálném čase snažit překonat svůj osobní rekord nebo porazit nositele titulu King/Queen of the Mountain, soupeře či cílový čas v daném segmentu.
Která zařízení Garmin podporují službu Strava Live Segments?
Pokud vaše zařízení Garmin Edge dokáže přijímat segmenty ze služby Garmin Connect, bude také podporovat službu Strava Live Segments. První zařízení, které službu Strava Live Segments podporuje, je model Garmin Edge 520. Kompatibilita modelů Edge 510, 810, 820 a 1000 je plánována na podzim roku 2015.
Jak se dostanu k segmentům služby Strava Live Segments?
Nejprve musíte mít účet Strava Premium. Pokud takový účet máte, použijte funkci Segmenty na palubní desce aplikace Garmin Connect a připojte se ke svému účtu služby Strava. Jestliže máte kompatibilní zařízení Garmin, všechny vaše označené segmenty ze služby Strava budou při příští synchronizaci odeslány do vašeho zařízení.
Proč se moje segmenty ze služby Strava Live Segments zobrazují v aplikaci Garmin Connect, ale nezobrazují se v mém zařízení?
Služba Strava Live Segments je k dispozici všem uživatelům, kteří mají kompatibilní zařízení Edge a účet Strava Premium. Pokud je vaše zařízení kompatibilní a segmenty přesto nefungují, aktualizujte si software prostřednictvím aplikace Garmin Express.
Co se stalo s mými segmenty Garmin?
Pokud ve svém účtu Garmin Connect používáte segmenty služby Strava Live Segments, vaše segmenty Garmin se nezobrazují. Účet může zobrazovat pouze segmenty z jednoho zdroje. Chcete-li přepnout zpět na segmenty Garmin, použijte ikonu ozubeného kola ve funkci Segmenty na ovládacím panelu.

Tréninky a tréninkové plány

Co je to trénink?
Než vyrazíte běhat nebo na projížďku, můžete si trénink naplánovat ve službě Garmin Connect a odeslat jej na kompatibilní zařízení. To je praktické zejména v případě rychlostních relací, intervalů, tréninku v určitém rozsahu srdečního tepu nebo pokaždé, kdy chcete, aby vám vaše zařízení řeklo, kdy provádět trénink, zastavit, čerpat síly nebo odpočívat.
Co znamená „doba trvání“ tréninku?
Doba trvání určí, kdy skončí určitý krok. Srdeční tep a periody výkonu vyžadují příslušenství ANT+. Ne všechna zařízení podporují všechny typy dob trvání. Můžete nastavit dobu trvání do přechodu k dalšímu kroku tréninku při dosažená určitého času, vzdálenosti, počtu spálených kalorií, srdečního tepu nebo při stisknutí tlačítka Okruh na zařízení.
Co znamená „cíl“ tréninku?
Cíl představuje úroveň výkonu, kterou si chcete udržet během určitého tréninkového kroku. Cíl můžete nastavit v rámci výstupního výkonu, kadence (opakování za minutu), srdečního tepu, rychlosti nebo tempa.
Co je tréninkový plán?
Tréninkový plán je řada tréninků, které na sebe navazují, a směřují k dosažení cíle aktivit typu fitness. Ať už chcete zlepšit svoji kondici, uběhnout prvních 5 kilometrů nebo vylepšit svůj osobní rekord v triatlonu, váš úspěch závisí na tréninku. Naše plány vytváří profesionální trenéři a zahrnují tréninky zaměřené na váš hlavní sport, doplňkové sporty, odpočinkové dny a tréninkové tipy. Plány můžete přidat do svého kalendáře ve službě Garmin Connect a tréninky odeslat do kompatibilního zařízení Garmin.
Jak přidám tréninky z tréninkového plánu do svého zařízení?
Jakmile jste zvolili tréninkový plán a přidali jej do kalendáře služby Garmin Connect, můžete všechny tréninky odeslat do svého zařízení. • Přejděte na možnost Kalendář. • Vyberte možnost Odeslat do zařízení. Upozorňujeme, že na zařízeních pro běh se nezobrazují cyklotréninky a na zařízeních pro cyklistiku se nezobrazují běžecké tréninky. Na zařízeních pro více sportů se zobrazí všechny tréninky.
Proč se nezobrazují mezičasy okruhů při tréninku v rámci tréninkového plánu?
Pokud je trénink vymezen časově (např. vytrvalostní běh po dobu 90 minut), nezobrazují se mezičasy okruhů na každém kilometru nebo míli. Pokud jsou pro vás tyto mezičasy důležité, použijte namísto tréninku ve službě Garmin Connect jednoduchý neplánovaný trénink v zařízení pomocí tlačítek Start/Stop.
Proč tréninkový plán automaticky neskončí, když jej dokončím?
Tréninkové plány na konci obsahují kroky, které slouží ke zklidnění. Fáze zklidnění začíná po dokončení hlavní části tréninku. Toto zklidnění je blahodárné pro vaše tělo a slouží k regeneraci na konci tréninku. Po dokončení fáze zklidnění stiskněte tlačítko Okruh na zařízení a ozve se tón signalizující konec tréninku. Případně můžete stisknout tlačítko Ukončit a trénink bude ukončen bez zvukové signalizace.

Odeslat do zařízení

Jak odešlu všechny tréninky ze svého kalendáře do kompatibilního zařízení?
• Přejděte na možnost Kalendář. • Vyberte možnost Odeslat do zařízení. Vaše zařízení dokáže uložit stovky cvičení, ale pokud odesíláte velké tréninkové plány, můžete dosáhnout maximální kapacity. Pokud je vaše zařízení plné, můžete buďto zvolit přepsání tréninků, nebo zrušit proces Zaslat do zařízení.
Jak lze odeslat segmenty do zařízení?
Kompatibilní zařízení vám mohou ukázat, kdy vstupujete do segmentu, a poskytnout schopnost soupeřit s vedoucím závodníkem v reálném čase. • Přejděte do segmentů. • Vyberte možnost Odeslat do zařízení. • Synchronizujte své zařízení.

Profily a kontakty

Co je moje profilová stránka?
Prostřednictvím svého profilu můžete sdělit ostatním, kdo jste a co děláte. Většina těchto informací je nepovinná, ale pokud je vyplníte, budou se zobrazovat. Vaše nastavení soukromých údajů určuje, jaké osobní informace a aktivity se budou zobrazovat a kdo si je bude moci prohlížet.
Kdo si může zobrazit mou profilovou stránku a mé aktivity?
Můžete určit, kdo uvidí váš profil a vaše aktivity. Můžete vybrat z možností Pouze já, Moje kontakty, Moje kontakty a skupiny a Všichni.
Jak lze změnit nastavení soukromí?
• Přejděte do sekce Nastavení. • Vyberte možnost Nastavení soukromí. • Můžete vybrat z možností Pouze já, Moje kontakty, Moje kontakty a skupiny a Všichni.
Co znamená přidat si někoho mezi své kontakty?
Když ve službě Garmin Connect najdete svého přítele, soupeře či profesionála, můžete si jej přidat mezi kontakty. Jakmile je kontakt navázán, můžete si zobrazit aktivity svého známého a on či ona zase uvidí ty vaše. Je to skvělý způsob, jak získat povzbuzení a zjistit, co dělají ostatní.
Žebříček vašich kontaktů
Žebříček vašich kontaktů sleduje celkový počet kroků a vzdálenost za týden, takže se můžete podívat, jak si vedete ve srovnání se svými přáteli. Trochu soutěžení je skvělou motivací! Žebříček se vynuluje vždy o půlnoci vašeho času. Chcete-li zobrazit výsledky z předchozího týdne • Přejděte do položky Kontakty • Vyhledejte týdenní žebříček • Vyberte možnost Zobrazit předchozí

Groups

Proč se moje aktivity nezobrazují v mé skupině?
Když se připojíte ke skupině nebo začnete navazovat kontakty, nezapomeňte nastavit svoji aktivitu a soukromí svého profilu. Pokud jsou všechny vaše aktivity nastaveny jako soukromé, nezobrazí se nikde.
Kdo může vidět mé komentáře ve skupině?
Komentáře, které učiníte ve skupině, zůstávají ve skupině. To znamená, že pokud váš kolega ze skupiny použije stránku skupiny k tomu, aby si z vás utahoval, že jste se na včerejší dlouhé jízdě opili, vaše kontakty, které nejsou v této skupině, to neuvidí.
Kdo může vytvořit skupinu?
Kterýkoli uživatel služby Garmin Connect může vytvořit skupinu. Pokud však vaše stávající skupina má trenéra nebo vedoucího, obvykle je nejlepší, aby skupinu vytvořila právě tato osoba.
Jaký je rozdíl mezi majitelem skupiny a správcem skupiny?
Každá skupina může mít pouze jednoho majitele. Majitelem je obvykle osoba, která skupinu vytvoří jako první. Vlastnictví však lze převést, pokud chce tvůrce skupiny předat zodpovědnost někomu jinému. Majitel je jediný, kdo může skupinu zrušit. Skupiny mohou mít více správců, které určí buďto majitel, nebo stávající správce. Správci mohou na stránku skupiny přidávat události, trasy, oznámení a jiné informace. Mohou také schvalovat požadavky na členství.
Jak mohu upravit nastavení skupiny?
• Přejděte do sekce Nastavení. • Vyberte možnost Skupiny. • Proveďte požadované změny.
Kdo může vidět, co je uvedeno na stránce mojí skupiny?
Správci nebo majitelé skupin mohou upravovat soukromí skupiny tak, aby co nejlépe vyhovovalo jejím potřebám. V nastavení skupiny vyberte osoby, které mohou skupinu vidět: Každý nebo Pouze členové skupiny.

Kalorie, hmotnost a srdeční tep

Co znamenají všechny ty různé termíny ohledně kalorií?
Klidové kalorie – nazývají se také BMR (bazální metabolismus), představují energii, která slouží jen pro zachování základních životních funkcí, i když budete celý den ležet. Klidové kalorie vycházejí z věku, výšky, hmotnosti a pohlaví. Aktivní kalorie – pokud zaznamenáváte aktivitu s použitím zařízení Garmin, počítáme spálené kalorie na základě vaší úrovně aktivity, věku, výšky, hmotnosti, pohlaví a srdečního tepu (pokud jsou tyto údaje dostupné). Spotřebované kalorie – sledujte svůj denní příjem potravy na stránkách MyFitnessPal.com. Cílové kalorie – stránky MyFitnessPal.com vám mohou pomoci stanovit cílové kalorie podle toho, zda chcete přibrat, zhubnout, nebo si svoji hmotnost udržet. Jakmile stanovíte svoji správnou hmotnost, pokuste se jí dosáhnout kombinací aktivit a zdravého způsobu stravování. Čisté kalorie – když od všech kalorií, které jste spotřebovali, odečtete všechny spálené (aktivní) kalorie, získáte počet čistých kalorií za den. Zbývající kalorie – pokud jste si stanovili cílové kalorie pomocí programu MyFitnessPal, budeme sledovat, o kolik kalorií svůj cíl překračujete, nebo ho nedosahujete. Vzorec je cílové kalorie minus čisté kalorie. Celkový počet kalorií – přičtením klidových kalorií (BMR) a aktivních spálených kalorií získáte celkový počet kalorií za den.
Co jsou zóny srdečního tepu?
Zóny srdečního tepu vám pomáhají porozumět tomu, jak intenzivně trénujete. Nejběžnější a nejjednodušší metodou určení tréninkových zón je využití procenta maximálního srdečního tepu. Výchozí zóny jsou určeny během počátečního nastavení vašeho uživatelského profilu. Zóny srdečního tepu jsou očíslovány od 1 do 5 podle vzrůstající intenzity.
 • Zóna 1 (zahřívací)
  • Vnímaná námaha: Uvolněné, lehké tempo, rytmické dýchání. Přínos: Aerobní trénink základní úrovně, snižuje stres.
 • Zóna 2 (snadná)
  • Vnímaná námaha: Pohodlné tempo, mírně hlubší dýchání, je možné konverzovat. Přínos: Základní kardiovaskulární trénink, vhodné regenerační tempo.
 • Zóna 3 (aerobní)
  • Vnímaná námaha: Střední tempo, udržování konverzace je obtížnější. Přínos: Zvýšená aerobní kapacita, optimální kardiovaskulární trénink.
 • Zóna 4 (prahová)
  • Vnímaná námaha: Rychlé tempo, mírně nepohodlné, intenzivní dýchání. Přínos: Zvýšená anaerobní kapacita a prahová hodnota, zvýšená rychlost.
 • Zóna 5 (maximální)
  • Vnímaná námaha: Tempo sprintu, neudržitelné po delší dobu, namáhavé dýchání. Přínos: Anaerobní a svalová vytrvalost, zvýšená výkonnost.
Jak je vypočítán klidový srdeční tep?
Zařízení Garmin umožňuje sledovat srdeční tep během vašich denních aktivit a také ve spánku. Srdeční tep se udává v tepech za minutu (BPM) a u různých lidí se může výrazně lišit v závislosti na faktorech jako např. věk nebo fyzická kondice. Klidový srdeční tep může být důležitým indikátorem zdraví vašeho srdce. Obvykle se měří v bdělém stavu v klidovém režimu. Vaše zařízení Garmin zaznamenává nejnižší naměřenou hodnotu srdečního tepu v daném dni od půlnoci do půlnoci, a to i ve spánku. Klidový srdeční tep zaznamenaný během spánku je obvykle nižší než hodnota naměřená v bdělém stavu. Aby bylo měření konzistentní a vyloučilo se působení aktivity či stresu, měli byste zařízení Garmin nosit i ve spánku. Nejnižší hodnota klidového srdečního tepu daného dne může být zaznamenána nad ránem před probuzením nebo ve spánku na konci dne. Když se zvýší vaše fyzická kondice, mohou hodnoty vašeho klidového srdečního tepu klesnout, neboť srdeční sval zesílí a zvýší svůj výkon. Průměrná klidová tepová frekvence je 60 až 100 tepů za minutu. Lidé, kteří mají velmi dobrou fyzickou kondici, mohou mít i 40 tepů za minutu. Máte-li dotazy ohledně srdečního tepu, zeptejte se svého lékaře. Další informace naleznete na stránkách organizace American Heart Association
Jak je vypočítán nejvyšší srdeční tep?
Zařízení Garmin umožňuje sledovat srdeční tep během vašich denních aktivit a také ve spánku. Srdeční tep se udává v tepech za minutu (BPM) a u různých lidí se může výrazně lišit v závislosti na faktorech jako např. věk nebo fyzická kondice. Vysoký srdeční tep je nejvyšší zaznamenaná hodnota srdečního tepu v daném dni. Tato hodnota bude pravděpodobně vyšší ve dnech, kdy cvičíte, a bude pravděpodobně kolísat více než klidová hodnota. Tepovou frekvenci ovlivňuje řada faktorů, například fyzický trénink, stres, kofein, léky nebo nemoc. Máte-li dotazy ohledně srdečního tepu, zeptejte se svého lékaře. Další informace naleznete na stránkách organizace American Heart Association
Jak je vypočítán maximální srdeční tep?
Maximální srdeční tep slouží k nastavení srdečního tepu tréninkových zón. Váš maximální srdeční tep je možné odhadnout pomocí jednoduché rovnice. Služba Garmin Connect počítá maximální srdeční tep odečtením vašeho věku od 220. Je to však pouze odhad založený na průměru populace. Skutečný maximální srdeční tep zjistíte jedině tak, že ho změříte. Abyste dosáhnuli co nejpřesnější hodnoty, utíkejte, jak nejrychleji můžete, po dobu 3 minut. Nezastavujte se, ale odpočiňte si mírným vyklusáváním po dobu 3 minut a potom zopakujte maximálně intenzivní běh, opět po dobu 3 minut. Během druhého maximálně intenzivního běhu byste měli dosáhnout maximálního srdečního tepu.
Jak mohu sledovat svoji hmotnost?
Můžete zadat svoji hmotnost do služby Garmin Connect, použít měřítko Tanita s kompatibilním zařízením Garmin nebo použít program myFitnessPal. Do služby Garmin Connect můžete zadat cílovou hmotnost a uvidíte, zda jste ji překročili, nebo jste jí nedosáhli.