Nastal čas na aktualizaci. Aplikace Garmin Connect nadále nepodporuje vaši verzi prohlížeče. Doporučujeme provést aktualizaci na nejnovější verzi některého z těchto kompatibilních prohlížečů.

Prohlášení o ochraně osobních údajů pro službu Garmin Connect a kompatibilní zařízení Garmin

Naposledy aktualizováno: 11. èervence 2017

Vaše soukromí je pro společnost Garmin důležité. V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů vás chceme informovat o tom, jakým způsobem shromažďujeme, využíváme, sdílíme a ukládáme vaše osobní údaje, které získáváme při používání webu služby Garmin Connect, mobilní aplikace Garmin Connect Mobile a nositelných či jiných zařízení Garmin kompatibilních s aplikací Garmin Connect.

Ostatní weby, aplikace a produkty společnosti Garmin, které neobsahují odkaz na toto prohlášení o ochraně osobních údajů a obsahují odkaz na jiné prohlášení, se tímto prohlášením neřídí.

Chcete-li si otevřít konkrétní část tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů, klikněte na příslušný odkaz:

Shromažďování a využívání osobních údajů společností Garmin

Osobními údaji rozumíme údaje, které mohou samy o sobě nebo v kombinaci s jinými získanými údaji identifikovat konkrétního člověka. Pokud s osobními údaji zkombinujeme další údaje (takové, které samy o sobě nemohou jednotlivce identifikovat), zacházíme s takto spojenými informacemi jako s osobními údaji.

Vytvoření účtu Garmin

Když si vytvoříte účet, žádáme vás o zadání určitých osobních údajů, například e-mailové adresy či jména. Pokud nechcete, nemusíte uvádět celé jméno. Uvedenou e-mailovou adresu budete společně s heslem používat pro přihlášení ke svému účtu. Váš účet Garmin je chráněn heslem. Do svého profilu můžete zadat další informace, například geografickou polohu, oblíbené aktivity (běh, chůze, cyklistika, golf a podobně) a také pohlaví, hmotnost a výšku. Tyto údaje se využívají například při výpočtu počtu spálených kalorií při konkrétní aktivitě nebo k vytváření zpráv Insights ohledně aktivit. V souladu s platnými zákony a možnostmi uvedenými v části Vaše možnosti týkající se marketingové korespondence může společnost Garmin tyto údaje využívat také k zasílání informací o produktech či aplikacích Garmin, které by vás mohly zajímat.

Přihlášení k účtu Garmin Connect prostřednictvím přihlašovacích údajů ze sociální sítě

K účtu služby Garmin Connect se můžete přihlašovat i prostřednictvím přihlašovacích údajů z vašeho účtu na sociální síti (například Facebook). Pokud tuto možnost zvolíte, pak budete při prvním přihlášení k účtu služby Garmin Connect prostřednictvím přihlašovacích údajů ze sociální sítě požádáni o potvrzení souhlasu, zda může poskytovatel služeb dané sociální sítě předat společnosti Garmin určité údaje, například vaše jméno, e-mailovou adresu, profilový obrázek, příspěvky, komentáře a další údaje týkající se vašeho účtu na sociální síti.

Tyto informace jsou společnosti Garmin k dispozici jen kvůli tomu, že je tak nastaven přihlašovací systém sociální sítě; společnost Garmin z nich ale použije pouze vaši e-mailovou adresu. E-mailovou adresu ze sociální sítě vloží společnost Garmin do vašeho účtu služby Garmin Connect. Pokud byste se v budoucnu nechtěli přihlašovat prostřednictvím sociální sítě, můžete používat tuto e-mailovou adresu.

Jestliže si nepřejete, aby sociální síť tyto údaje se společností Garmin sdílela, nepoužívejte k přihlašování k účtu služby Garmin Connect přihlašovací údaje ze sociální sítě, ale vytvořte si konkrétní přihlašovací údaje pro službu Garmin Connect.

Přidání zařízení Garmin do účtu služby Garmin Connect

Když ke svému účtu služby Garmin Connect přidáte zařízení Garmin, žádáme vás o zadání doplňkových informací, jako je například pohlaví, hmotnost, výška, datum narození, úroveň aktivity (nízká, střední, vysoká) nebo obvyklá doba usínání a probouzení. Tyto údaje slouží k výpočtu počtu spálených kalorií během aktivity, k vytváření zpráv Insights ohledně aktivit a spánku nebo k přechodu nositelného zařízení do režimu Nerušit během vaší obvyklé doby spánku. V souladu s platnými zákony a možnostmi uvedenými v části Vaše možnosti týkající se marketingové korespondence může společnost Garmin tyto údaje využívat také k zasílání informací o produktech či aplikacích Garmin, které by vás mohly zajímat.

Synchronizace zařízení a nahrávání aktivit a příslušných dat

Do služby Garmin Connect můžete nahrávat aktivity (například konkrétní běh, chůzi, plavání, pěší túru, cestu za pokladem, dobrodružství a podobně) a data aktivit (například počet kroků, vzdálenost, tempo, délku, počet spálených kalorií, tepovou frekvenci, údaje o spánku, golfové statistiky a podobně) ze svého zařízení. Můžete pak tato data lépe analyzovat, sledovat své cíle v oblasti fitness a údaje případně sdílet s ostatními. Pokud je vaše zařízení Garmin vybaveno technologií Bluetooth® a připojíte je k mobilní aplikaci Garmin Connect Mobile, data ze zařízení Garmin se automaticky nahrají do vašeho účtu služby Garmin Connect.

V nastavení soukromí svého účtu Garmin Connect si můžete sami upravit, zda si mohou ostatní uživatelé vaše data aktivit zobrazit. Ve výchozím nastavení jsou všechna data aktivit soukromá.

Společnost Garmin má k vašemu účtu služby Garmin Connect přístup, aby vám mohla pomoci, když budete kontaktovat pracovníky produktové podpory Garmin. Data vašich aktivit také může společnost Garmin používat k úpravě uživatelského prostředí tak, aby se lépe přizpůsobilo vašim potřebám. Když například nahrajete data aktivity (například počet kroků, vzdálenost, tempo, délku, počet spálených kalorií, srdeční tep, údaje o spánku a podobně) ze zařízení Garmin do účtu Garmin Connect, zobrazí se vám v účtu Garmin Connect sekce zpráv Insights, kde vám nabídneme doporučení, motivační zprávy a také informace a odkazy na nezávislé články, o kterých na základě vašich údajů usoudíme, že by vás mohly zajímat. Zobrazování zpráv Insights v účtu Garmin Connect si můžete kdykoli vypnout podle pokynů ve službě Garmin Connect nebo aplikaci Garmin Connect Mobile.

Když své zařízení synchronizujete prostřednictvím aplikace Garmin Connect, Garmin Connect Mobile nebo Garmin Express, zaznamenáváme údaje o přenosu, například adresu IP použitou při synchronizaci, dobu synchronizace, diagnostický protokol, geografickou polohu zařízení, údaje o zařízení, údaje o síti, ve které synchronizace probíhá (například Wi-Fi nebo mobilní síť), a stav baterie zařízení. Tyto údaje používáme k odhalování a řešení problémů se synchronizací.

Propojení účtu Garmin Connect s nezávislou aplikací

Pokud účtu Garmin Connect umožníte přístup ke svým účtům u jiných aplikací, například MyFitnessPal nebo Strava, získáme přístup k vašim údajům z těchto účtů (například počet kalorií spálených za určitý den v aplikaci MyFitnessPal nebo trasy a segmenty v aplikaci Strava). Tyto informace z nezávislých aplikací využijeme k doplnění údajů o vašich aktivitách ve službě Garmin Connect.

Můžete také společnosti Garmin povolit přístup k seznamu vašich kontaktů ve službě Facebook, na serveru Google nebo ve vašem mobilním zařízení. V takovém případě společnost Garmin tyto informace použije k tomu, aby příslušné kontakty vložila do vašeho účtu ve službě Garmin Connect. Seznam vašich přátel a kontaktů společnost Garmin nepoužívá k zasílání marketingových materiálů.

Komunikace se společností Garmin

Když kontaktujete naši zákaznickou podporu (e-mailem, telefonicky, online nebo osobně), můžeme shromažďovat další osobní údaje, například jméno, e-mailovou adresu nebo preferovaný způsob komunikace, a také informace o produktech Garmin, které vlastníte, například sériové číslo nebo datum nákupu. Můžeme také vytvářet protokoly událostí, které slouží k diagnostice problémů souvisejících s výkonem produktu či aplikace, a shromažďovat informace související s příslušným problémem. Tyto informace využíváme k tomu, abychom vám poskytli zákaznickou a produktovou podporu. Můžeme také vstupovat do vašeho účtu Garmin Connect, abychom vám mohli poskytnout nezbytnou podporu. V rámci zlepšování zákaznických služeb můžeme v souladu s platnými zákony nahrávat a analyzovat vaši komunikaci se zástupci zákaznické podpory a také analyzovat zpětnou vazbu, kterou získáváme prostřednictvím dobrovolných zákaznických průzkumů.

Vaše osobní údaje můžeme využívat ke komunikaci s vámi, například při jednáních ohledně vaše účtu nebo realizovaných transakcích, při poskytování důležitých informací ohledně vašich produktů či aplikací, při zasílání oznámení v případě významnějších změn tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů a v souladu s platnými zákony a možnostmi uvedenými v části Vaše možnosti týkající se marketingové korespondence také při zasílání informací o produktech či aplikacích Garmin.

Udělení oprávnění aplikaci Connect Mobile

Aby vám mobilní aplikace Garmin Connect Mobile mohla nabídnout služby podle vašich potřeb, žádá o povolení přístupu k určitým údajům z vašeho mobilního telefonu. Tato oprávnění není nutné udělit, pokud tak ale neučiníte, některé funkce nemusí být k dispozici nebo mohou fungovat omezeně. Své rozhodnutí si můžete kdykoli rozmyslet a oprávnění udělit nebo zrušit v nabídce nastavení svého mobilního telefonu.

Zde je seznam a odůvodnění oprávnění, o která žádáme:

 • SMS, telefon, a kalendář: Tyto funkce využívají chytrá oznámení, která zasílají upozornění na SMS, telefonní hovory a události kalendáře z mobilního telefonu do zařízení Garmin.
 • Kontakty: Toto oprávnění vám umožní přidat vaše přátele a známé jako kontakty do služby Garmin Connect (pokud ji využívají), zasílat jim pozvánky ze služby LiveTrack nebo nastavovat v zařízeních Garmin, které disponují funkcí detekce dopravní události, kontakty pro případ nouze.
 • Poloha: Slouží k zasílání údajů o počasí z mobilního telefonu do zařízení Garmin, používá se k vyhledání segmentů a golfových hřišť v okolí a umožňuje zobrazování pozice aktivit na mapách hřišť a segmentů v účtu Garmin Connect.
 • Fotoaparát: Umožňuje funkci Vyhledat telefon, která je dispozici u vybraných zařízení Garmin, používat blesk telefonu jako upozornění.
 • Fotky/média/soubory: Umožňuje aplikaci vytvářet v mobilním telefonu během synchronizace dočasné soubory, které obsahují data přijatá ze zařízení Garmin, která budou nahrána do účtu Garmin Connect.
 • ID zařízení a informace o hovorech: Používá se pro chytrá oznámení k ověření, zda jste přijali či odmítli hovor ještě před odesláním oznámení do zařízení Garmin. Také se používá pro funkci Vyhledat telefon k zaslání upozornění na mobilní telefon.

Další informace o oprávněních naleznete zde.

Používání funkcí polohy na zařízení Garmin

Pokud během aktivity zapnete funkci GPS svého zařízení Garmin, údaje o poloze související s touto aktivitou budou nahrány do vašeho účtu Garmin Connect v průběhu nahrávání dat aktivity ze zařízení Garmin. Uvedená poloha aktivity se pak zobrazí na mapě hřiště nebo segmentu.

Nákup produktů na webu Garmin

Když v aplikaci Garmin Connect kliknete na odkaz s nabídkou nákupu produktu Garmin, budete přesměrováni na stránku buy.garmin.com. Shromažďování osobních údajů při nakupování produktů Garmin na webu Garmin se řídí prohlášením o ochraně osobních údajů uvedeným na webu buy.garmin.com.

Ostatní případy nakládání s osobními údaji ve společnosti Garmin

Společnost Garmin může osobní údaje využívat pro účely interních statistik a k marketingovým či provozním účelům, například při vytváření přehledů prodejů nebo při sledování a analýze demografických údajů, uživatelských zájmů, tendencí v nakupování a dalších trendů u svých zákazníků.

Možnosti sdílení vašich osobních údajů a udělení pokynů společnosti Garmin ohledně sdílení vašich osobních údajů

Aktivity a data aktivit

Vaše aktivity a data aktivit z vašeho účtu Garmin Connect jsou ve výchozím nastavení soukromé. Pokud chcete, můžete toto nastavení v účtu Garmin Connect změnit a umožnit dalším uživatelům vaše aktivity a příslušná data zobrazit. Můžete se také společně s dalšími uživateli služby Garmin Connect zapojit do výzev a žebříčků výsledků. Pokud se rozhodnete tímto způsobem zapojit, vaše údaje související s danou výzvou či žebříčkem (například celkový počet kroků během výzvy nebo v období hodnocení žebříčku) se zobrazí veřejně, a to i v případě, pokud máte svá data v účtu Garmin Connect nastavena jako soukromá.

Máte-li zařízení Garmin s technologií ANT+, můžete data (včetně dat aktivit) bezdrátově přenášet ze svého zařízení Garmin do jiného zařízení s technologií ANT+ (například vybavení pro fitness nebo pás pro měření srdečního tepu). V závislosti na typu zařízení může přenos dat mezi oběma zařízeními prostřednictvím technologie ANT+ vyžadovat spárování zařízení Garmin s druhým zařízením. Přenos také může proběhnout automaticky, pokud se nacházíte v dosahu snímače nebo přijímače s technologií ANT+. V některých případech, například u programů wellness využívajících zařízení Garmin vívohub, může vaše zařízení prostřednictvím technologie ANT+ synchronizovat data aktivit s centrálou, která je pak odešle na servery Garmin.

Společnost Garmin nepředává ani neprodává vaše osobní data aktivit třetí straně; kromě případů, kdy vás o to předem požádá a vy jí k tomu udělíte souhlas.

LiveTrack

Funkce LiveTrack, kterou disponují některá zařízení Garmin, umožňuje zaslat odkaz vámi vybraným osobám, které si pak mohou zobrazit polohu vašeho zařízení v reálném čase. Polohu zařízení Garmin si pak může zobrazit každý, kdo tento odkaz má, proto pečlivě vybírejte, komu jej chcete zpřístupnit. Zvažte také, zda se jedná o důvěryhodnou osobu, která odkaz nepředá lidem, s nimiž polohu svého zařízení Garmin sdílet nechcete.

Pokud se rozhodnete zveřejnit pozvánku k zobrazení polohy vašeho zařízení Garmin na sociálních sítích třetí strany, potom je v závislosti na postupech ochrany osobních údajů těchto sociálních sítí možné, že kromě osob, kterým je pozvánka určena, budou mít k těmto informacím přístup i další osoby. Proto byste měli být opatrní, pokud pozvánky zveřejňujete pomocí sociálních sítí třetí strany, a měli byste pečlivě zkontrolovat zásady ochrany osobních údajů těchto sociálních sítí.

Udělení pokynů společnosti Garmin ohledně sdílení dat

Můžete si nastavit, abychom vaše osobní údaje sdíleli s dalšími osobami nebo subjekty. Můžete si například určit, že máme udělit oprávnění jiné společnosti (například poskytovateli programu wellness) nebo aplikaci (například MyFitnessPal, Strava či Training Peaks) pro přístup k vašim datům ve vašem účtu Garmin Connect. Bez vašeho souhlasu žádná oprávnění neudělujeme. Pokud nás požádáte o sdílení dat se třetí stranou, souhlasíte s tím, aby bylo s vašimi údaji nakládáno v souladu se zásadami ochrany osobních údajů této třetí strany. Je-li touto třetí stranou společnost, důkladně si její zásady ochrany osobních údajů prostudujte. Sdílení vašich osobních údajů se třetí stranou můžete ve svém účtu Garmin Connect kdykoli ukončit.

Propagační akce

Pokud se budete účastnit losování, soutěží či podobných propagačních akcí, můžeme využívat informace, které v rámci těchto propagačních akcí poskytnete. Budou-li podmínky dané propagační akce týkající se zacházení s osobními údaji v rozporu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů, platí podmínky propagační akce.

Vaše příspěvky a komentáře

Služba Garmin Connect nabízí funkce, jejichž prostřednictvím můžete zveřejňovat informace, zprávy a materiály. Můžete například zveřejňovat komentáře k výzvám. Upozorňujeme, že všechny informace, které na webu prostřednictvím těchto funkcí zveřejníte, se stávají veřejnými a mohou být přístupné návštěvníkům webu a široké veřejnosti. Doporučujeme dbát zvýšené opatrnosti a dobře zvažovat, jaké osobní údaje či jiné informace ve službě Garmin Connect zveřejníte.

Společnosti, s nimiž společnost Garmin může vaše osobní údaje sdílet

Ostatní společnosti Garmin

Garmin je nadnárodní společnost. Abychom mohli nabízet naše produkty, aplikace a služby, musíme vaše osobní údaje sdílet s dalšími firmami společnosti Garmin v jiných zemích, například se společností Garmin International, Inc., která sídlí v USA, kde se také nachází řada našich serverů. V jiných zemích mohou platit jiná pravidla pro nakládání s osobními údaji než v zemi, ve které tyto údaje zadáváte. Seznam společností Garmin si můžete prohlédnout zde.

Každý přenos osobních údajů ze společností Garmin v Evropském hospodářském prostoru (EHP) nebo ve Švýcarsku do společnosti Garmin International, Inc. v USA probíhá v souladu s modelovými smluvními ujednáními schválenými Evropskou komisí.

Všechny společnosti Garmin jsou povinny dodržovat zásady ochrany soukromí uvedené v tomto prohlášení.

Poskytovatelé služeb sociálních sítí

Čas od času poskytujeme e-mailové adresy vybraných zákazníků společnosti Garmin, kteří souhlasili ze zasíláním marketingových materiálů ohledně produktů a aplikací Garmin, poskytovatelům služeb sociálních sítí, aby pro nás v těchto sítích zobrazovali reklamy uživatelům, kteří mají určité společné charakteristiky (například demografické údaje nebo zájmy) s vybranými zákazníky společnosti Garmin.

Poskytovatelé služeb

Společnost Garmin využívá při odesílání e-mailů cloudové služby společnosti Adobe. Tyto e-maily jsou zasílány v souladu s platnými zákony a možnostmi uvedenými v části Vaše možnosti týkající se marketingové korespondence. Podrobnější informace naleznete v centru ochrany soukromí společnosti Adobe zde.

Společnost Garmin využívá poskytovatele služeb třetích stran k analýze používání služby Garmin Express a webu a aplikace Garmin Connect a k souvisejícím účelům. Třetí strany, které v současné době k těmto a souvisejícím službám využíváme, jsou popsány níže v části Soubory cookie a další technologie.

Poskytovatelé obsahu a funkcí

V souladu s platnými zákony může společnost Garmin sdílet data aktivit (vyjma údajů o poloze) v anonymní a souhrnné podobě se společnostmi, které společnosti Garmin a našim zákazníkům poskytují obsah nebo funkce za účelem zlepšování kvality obsahu a funkcí, které společnost Garmin nebo tito poskytovatelé zajišťují.

Jiná odhalení a zveřejnění

Vaše osobní údaje můžeme sdělit jiným osobám, pokud k tomu máme váš souhlas v souladu s platnými zákony.

V souladu s platnými zákony ve vaší jurisdikci můžeme vaše osobní údaje sdělit dalším osobám také v případě, pokud se domníváme, že to je nezbytné či vhodné: (a) dle platných zákonů a nařízení, včetně zákonů a nařízení platných mimo zemi vašeho trvalého pobytu; (b) abychom vyhověli požadavkům právního procesu; (c) abychom mohli reagovat na požadavky úřadů a představitelů ochránců zákona, včetně úřadů a představitelů ochránců zákona mimo zemi vašeho trvalého pobytu; (d) abychom pomohli a podpořili šetření krádeže týkající se produktů či majetku společnosti Garmin, (e) za účelem prosazení jakékoli z našich podmínek či zásad; (f) za účelem ochrany našich operací nebo operací prováděných jakoukoli naší přidruženou společností nebo pobočkou; (g) za účelem ochrany práv, ochrany osobních údajů, bezpečnosti nebo majetku společnosti Garmin, jejích přidružených společností nebo poboček, vaší osoby nebo jiných osob či stran, a (h) za účelem využití dostupných opravných prostředků nebo omezení škod, které by nám mohly vzniknout.

Informace můžeme také předávat přidružené společnosti, pobočce či třetí straně v případě jakékoli reorganizace, sloučení, prodeje, společného podniku, postoupení, převodu nebo provedení jiného uspořádání části nebo celého podniku, majetku či akcií společnosti Garmin, zejména v souvislosti s bankrotem nebo podobným postupem.

Soubory cookie a další technologie

Ve spolupráci s poskytovateli analytických služeb třetích stran shromažďujeme při každé návštěvě našeho webu určité informace, které nám pomáhají zjistit, jak vy a ostatní návštěvníci web Garmin Connect používáte, získat souhrnné statistiky ohledně využití webu a rychlosti odezvy, diagnostikovat případné problémy se servery Garmin a spravovat web Garmin Connect. Mezi tyto údaje patří adresa IP, geografická poloha zařízení, typ prohlížeče, jazyk prohlížeče, datum a čas vašeho požadavku, délka vaší návštěvy, demografické údaje, zobrazené stránky a prokliknuté prvky (například odkazy). Při shromažďování a analýze těchto údajů můžeme na svých webových stránkách či ve svých e-mailových zprávách používat soubory cookie, pixelové tagy, web beacony, soubory clear GIF a podobné nástroje. Tyto údaje nám pomáhají poskytovat lepší a relevantnější obsah webu, odhalovat a opravovat případné problémy a zlepšovat celkové prostředí webu.

Pokud si nepřejete, aby se informace pomocí těchto technologií shromažďovaly, můžete využít jednoduchého postupu: většina prohlížečů nabízí možnost automaticky odmítat mnoho takových technologií, nebo vám dá na výběr, zda je přijmete či odmítnete. Navíc pokud bydlíte v zemi, jejíž zákony vyžadují získání vašeho souhlasu k používání souborů cookie na našich stránkách, budete mít možnost upravit své nastavení souborů cookie na stránkách s výjimkou určitých souborů cookie, které jsou nezbytné k funkčnosti hlavní stránky, a proto nemůžete zvolit jejich zakázání.

Shromažďujeme také data uživatelů ohledně využívání aplikací Garmin Connect Mobile a Garmin Express. Mezi tyto analytické informace patří datum a čas, kdy aplikace vstupuje na naše servery, verze aplikace, poloha zařízení, nastavení jazyka, informace a soubory stažené aplikací, chování uživatele (například používané funkce, četnost používání), informace o stavu zařízení, model zařízení, údaje o hardwaru a operačním systému a informace související s fungováním aplikace. Společnost Garmin tato data využívá ke zlepšení kvality a fungování aplikací Garmin Connect Mobile, Garmin Express a dalších aplikací Garmin, při vývoji a marketingu produktů a funkcí, které budou vám i dalším uživatelům nejlépe vyhovovat, a k rychlému odhalování a opravám případných potíží se stabilitou a dalších problémů s využitím.

Zde uvádíme příklad nezávislých poskytovatelů analytických a podobných služeb, které v současné době využíváme:

 • Analytické služby:
  • Google: Ke sledování statistik využití webu a demografických údajů, zájmů a chování uživatelů na našem webu využíváme nástroj Google Analytic. Používáme také nástroj Google Search Console, který nám umožňuje zjistit, jakým způsobem se návštěvníci na naše stránky dostávají, a pomáhá nám s optimalizací našeho vyhledávacího nástroje. Podrobnější informace o tom, jak tyto analytické informace můžeme využívat a jak můžete jejich používání regulovat, naleznete zde.
  • Azure Application Insights: Při analýze využívání aplikace Garmin Express a zlepšování jejího uživatelského prostředí využíváme nástroj Azure Application Insights. Azure Application Insights je služba společnosti Microsoft. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Microsoft jsou k dispozici zde.
  • HockeyApp; Crashlytics (Fabric): Při analýze využívání aplikace Garmin Connect Mobile, zlepšování jejího uživatelského prostředí a odhalování a řešení příčin případných selhání aplikace využíváme nástroje HockeyApp (služba společnosti Microsoft) a Crashlytics. Zásady ochrany osobních údajů nástroje Crashlytics jsou k dispozici zde.
  • Splunk: Nástroj Splunk slouží k analýze a řešení potíží, ke kterým může docházet v souvislosti s přihlašováním k účtu Garmin. Pomáhá také zabezpečit weby a aplikace společnosti Garmin před zneužitím. Zásady ochrany osobních údajů nástroje Splunk jsou k dispozici zde.
 • Tag Management: Společnost Garmin využívá nástroj Tealium IQ Tag Management ke správě různých analytických služeb, souborů cookie a pixelových tagů, které Garmin používá k měření využití webu. K zajištění těchto služeb má služba Tealium přístup k základním údajům z protokolu serveru o uživatelích webů Garmin (například adresa IP nebo údaje o prohlížeči a operačním systému). Používání těchto informací společností Tealium se řídí zásadami ochrany soukromí společnosti Tealium, které jsou k dispozici zde.
 • Sociální sítě: Nezávislé sociální sítě, které poskytují interaktivní moduly plug-in nebo funkce sociální sítě (například propojení s účtem služby Facebook nebo Google a vyhledání přátel nebo označení stránky jako To se mi líbí) v aplikacích Garmin Connect nebo Garmin Connect Mobile, mohou používat soubory cookie a další prvky (například web beacony) k získávání údajů o vašem využití webu. Využívání těchto údajů třetí stranou se řídí zásadami ochrany soukromí, které jsou k dispozici na webu příslušné sociální sítě. Doporučujeme, abyste si tyto zásady důkladně prostudovali. Tyto třetí strany mohou využívat soubory cookie a další sledovací prvky ke svým vlastním účelům a propojit informace o vašem využívání našeho webu s osobními údaji, které o vás mají. Ze sociálních sítí také můžeme získat analytické údaje, které nám pomohou měřit efektivitu našeho obsahu a reklam na sociálních sítích (například počty zobrazení a kliknutí).

Odkazy, aplikace třetích stran a zásady ochrany soukromí třetích stran

Aplikace Garmin Connect a Garmin Connect Mobile mohou obsahovat odkazy na jiné weby, které nejsou provozovány společností Garmin. Z portálu Connect IQ si také můžete stáhnout aplikace třetích stran. Tyto odkazované weby a aplikace nepodléhají naší kontrole a neneseme tedy odpovědnost za zásady ochrany soukromí ani za obsah těchto odkazovaných webů a aplikací. Budete-li používat weby nebo aplikace třetích stran, veškeré osobní údaje, které tento web nebo aplikace třetí strany získá, podléhají zásadám ochrany soukromí této třetí strany. Doporučujeme, abyste si důkladně prostudovali zásady ochrany soukromí každé společnosti, které své osobní údaje poskytujete.

Úložiště dat

Když společnosti Garmin poskytnete údaje nebo synchronizujete své zařízení Garmin se službou Garmin Connect, Garmin Connect Mobile nebo Garmin Express, vaše osobní údaje a data aktivit ze služby Garmin Connect jsou shromážděny a uloženy ve společnosti Garmin International, Inc. v USA. Vaše osobní údaje mohou být také shromážděny a uloženy na serverech v zemi nebo oblasti, kde žijete nebo kde používáte zařízení Garmin. Pokud žijete mimo USA, upozorňujeme, že zákony týkající se ochrany soukromí a ochrany dat v USA nemusí být tak přísné jako zákony ve vaší zemi.

Zabezpečení

Společnost Garmin přijímá přiměřená bezpečnostní opatření, která jí pomáhají chránit svěřené osobní údaje před ztrátou, zneužitím, neoprávněným přístupem a neoprávněným zveřejněním či úpravou. Podrobnější informace o opatřeních společnosti Garmin v oblasti zabezpečení dat naleznete zde, kde také můžete nahlásit případné bezpečnostní riziko nebo incident.

Vaše možnosti týkající se marketingové korespondence

Naše společnost i další členové skupiny společností Garmin mohou vaše osobní údaje využívat k zasílání marketingové korespondence (například e-mailů) související s produkty či aplikacemi Garmin, a to v souladu s nastaveními předvoleb e-mailu v centru předvoleb myGarmin. Nesdílíme osobní údaje se třetími stranami za účelem zasílání marketingových materiálů těchto třetích stran.

Pokud si nepřejete, aby vám společnost Garmin marketingové materiály zasílala, upravte si předvolby e-mailu v centru předvoleb myGarmin nebo v libovolném marketingovém e-mailu od společnosti Garmin klikněte na odkaz pro odhlášení odběru.

Zásady týkající se dětí

Služby Garmin Connect a Garmin Connect Mobile nejsou určeny dětem do 16 let. Žádáme osoby mladší 16 let, aby své osobní údaje společnosti Garmin nezasílaly. Pokud zjistíme, že jsme shromáždili osobní údaje týkající se dítěte mladšího 16 let, podnikneme veškeré kroky, abychom tyto informace co nejdříve smazali. Pokud máte informace o tom, že službu Garmin Connect nebo Garmin Connect Mobile využívá osoba mladší 16 let, kontaktujte nás prosím na adrese productsupport.privacy@garmin.com.

Aktualizace prohlášení o ochraně osobních údajů

Čas od času se může stát, že dojde ke změnám tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů, neboť průběžně přidáváme nové produkty a aplikace, zlepšujeme stávající nabídky a mění se i technologie a příslušné zákony. Údaje o tom, kdy bylo toto prohlášení o ochraně osobních údajů naposledy změněno, získáte v popisku „POSLEDNÍ AKTUALIZACE“ v horní části této stránky. Veškeré změny nabývají účinnosti v okamžiku zveřejnění přepracovaného prohlášení o ochraně osobních údajů.

Jestliže dojde k výrazným změnám, upozorníme vás, a pokud to budou vyžadovat platné zákony, požádáme vás o souhlas. V souladu s platnými zákony vám bude upozornění zasláno e-mailem nebo bude zveřejněno ve formě oznámení změn na webu Garmin Connect a prostřednictvím aplikace Garmin Connect Mobile.

Uchovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje budou uloženy po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu, pro který byly získány, jak je uvedeno v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů (kromě případů, kdy zákon stanoví delší dobu uchovávání).

Možnosti kontroly, úpravy, aktualizace a odstranění vašich osobních údajů

Společnost Garmin podniká přiměřené kroky k tomu, abychom zajistili, že osobní údaje, které shromažďujeme, jsou přesné, úplné a aktuální. Můžete si vyžádat přístup ke svým osobním údajům a požádat o to, aby byly chybné nebo nesprávné údaje aktualizovány. Také můžete požádat o smazání vašich osobních údajů i účtu Garmin Connect. Společnost Garmin bude na vaši žádost reagovat co nejrychleji v souladu s platnými zákony. Z důvodu vaší ochrany můžeme vyřizovat pouze žádosti týkající se osobních údajů spojené s konkrétní e-mailovou adresou, kterou jste použili k zaslání svého požadavku, a v určitých případech musíme před provedením vašeho požadavku ověřit vaši identitu. Můžeme odmítnout zpracovat žádosti, které porušují soukromí ostatních, jsou velmi nepraktické nebo by od nás vyžadovaly provedení činnosti, kterou platné zákony nepovolují. Mimo to se může stát, že platné zákony vyžadují, abychom určité osobní údaje uchovávali delší dobu za účelem archivace, například záznamy týkající se nákupů kvůli záruce a účetnictví.

Žádosti o přístup, opravu či odstranění můžete podávat následovně:

E-mailem: productsupport.privacy@garmin.com
Poštou: Garmin International, Inc., c/o Garmin Legal, 1200 E. 151st St., Olathe, KS 66062, U.S.A.