Začínáme se zařízením vívoactive HR

1

Získat aplikaci

Na smartphonu si stáhněte a nainstalujte nejnovější verzi aplikace Garmin Connect MobileTM.

Musíte se přihlásit nebo si vytvořit účet. Po přihlášení postupujte podle pokynů na obrazovce a přidejte zařízení vívoactive HR.

2

Zapnutí

Přidržením levého tlačítka na jednu vteřinu zařízení zapněte. Podle pokynů na obrazovce zařízení proveďte spárování s telefonem. Vyberte svůj jazyk a klepnutím na uvítací zprávu spárujte se svým mobilním zařízením.

1

Připojení

Připojte kolébku pro nabíjení k zařízení a připojte ji k portu USB v počítači. Zařízení vívoactive HR se zapne.

 • Vyberte jazyk
 • Odpovězte „Ne“ na dotaz Párovat mobilní zařízení?
 • Odpovězte na dotazy ohledně profilu uživatele

2

Stáhnutí a instalace aplikace

Zkontrolujte, zda počítač splňuje požadavky na systém pro aplikaci Garmin ExpressTM.

Na počítači si stáhněte nejnovější verzi aplikace Garmin Express. Po dokončení stahování na soubor klikněte. Aplikace se nainstaluje do počítače.

Aplikace Garmin Express není vaším systémem podporována.

Aplikace Garmin Express vyžaduje operační systém Windows nebo Mac.

Aplikaci Garmin Express stáhněte pomocí prohlížeče ve vašem počítači.

Váš tablet či přenosné zařízení, které používáte, aplikaci Garmin Express nepodporuje. Použijte jiný počítač.

Stáhnout starší verzi

Aplikace Garmin Express není kompatibilní s vaším operačním systémem.

Chcete-li používat aplikaci Garmin Express, aktualizujte svůj operační systém. Postup aktualizace. Aktualizujte operační systém

Aplikace Garmin Express byla upravena, aby se zvýšila úroveň nabízených funkcí. Aktualizujte operační systém na nejnovější verzi nebo využijte starší verzi aplikace Garmin Express.

Chcete-li používat aplikaci Garmin Express, aktualizujte svůj operační systém. Postup aktualizace. Aktualizujte operační systém

Systémové požadavky


3

Přidání zařízení

Otevřete aplikaci Garmin Express. Kliknutím na ikonu zařízení přidáte a podle pokynů na obrazovce proces nastavení dokončíte.

Často kladené dotazy

Co když zařízení nespáruji se smartphonem během prvního nastavení?

Pokud jste zařízení vívoactive HR nespárovali se smartphonem během prvního nastavení, stiskněte pravé tlačítko na zařízení vívoactive HR a vyberte možnost Nastavení > Bluetooth.

Jak provedu vynulování zařízení?

Pokud zařízení přestane reagovat, bude zřejmě nutné je vynulovat. Při této akci nedojde k vymazání žádných dat ani nastavení.

Přidržte levé tlačítko zařízení po dobu 10 sekund. Zařízení se vypne. Přidržením tlačítka po dobu jedné sekundy je opět zapněte.

Lze obnovit všechna výchozí nastavení?

Všechna nastavení zařízení lze vrátit na výchozí hodnoty výrobce. Přitom dojde k vymazání všech uživatelsky zadaných údajů a historie aktivit.
 1. Stisknutím pravého tlačítka si zobrazte menu.
 2. Vyberte Nastavení > Systém > Obnovit výchozí hodnoty > Ano.

Jak lze aktualizovat software zařízení prostřednictvím aplikace Garmin Connect Mobile?

Chcete-li aktualizovat software zařízení, musí být zařízení vívosmart HR+ nastaveno a spárováno s aplikací Garmin Connect Mobile.

 1. Zkontrolujte, zda máte ve smartphonu nainstalovánu nejnovější verzi aplikace Garmin Connect Mobile.
 2. Umístěte zařízení do blízkosti telefonu (maximálně 3 metry) a spusťte aplikaci Garmin Connect Mobile. Je-li k dispozici aktualizace softwaru pro zařízení, automaticky se nainstaluje během synchronizace.

Jak lze stáhnout prvky ze služby Connect IQTM?

Abyste si mohli stáhnout prvky Connect IQ z aplikace Garmin Connect™ Mobile, je třeba spárovat vaše zařízení se smartphonem.
 1. V nastavení aplikace Garmin Connect Mobile vyberte možnost Obchod Connect IQ.
 2. V případě potřeby nejprve vyberte příslušné zařízení.
 3. Vyberte požadovaný prvek Connect IQ.
 4. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Prozkoumejte službu Connect IQTM

Co když již aplikaci Garmin Connect Mobile používám a chci do ní zařízení vívoactive HR přidat?

Jestliže jste již s aplikací Garmin Connect Mobile spárovali jiné zařízení, přidejte zařízení podle následujících kroků.

iOS: Na panelu karet v dolní části obrazovky vyberte položku > Zařízení Garmin > a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Android a Windows Phone: V horní části obrazovky vyberte položku <  > Zařízení Garmin > a postupujte podle pokynů na obrazovce.

#