Tid til at opdatere. Din browser er ikke længere understøttet på Garmin Connect. Vi anbefaler, at du opdaterer til den nyeste version af en af disse kompatible browsere...

Sådan bruger du Garmin Connect

Du kan bruge de fleste funktioner på din Garmin Connect-konto med det samme. Men nogle gange er det sjovt at gå i dybden og sørge for, at du ikke overser noget. Vi har samlet vores tip efter funktion, så de er nemmere for dig at udforske.

Sådan kommer du i gang

Hvilke enheder kan bruges med Garmin Connect?
Alle Garmin fitness-, wellness- og golf-enheder er kompatible med Garmin Connect. Selvom Fitbit® enheder ikke understøttes, kan du manuelt importere nogle Fitbit-data.
Hvilke operativsystemer og browsere understøtter Garmin Connect?
Garmin Connect er testet på Macintosh og Windows operativsystemer og understøtter følgende browsere:
• Chrome
• Microsoft Edge
• Internet Explorer 11+
• Safari 6+
• Firefox
Andre operativsystemer, browsere og versioner kan anvendes, men er ikke fuldt understøttede.
Hvordan synkroniserer jeg?
Forskellige enheder kan synkroniseres med Garmin Connect på forskellige måder. De fleste enheder anvender Garmin Express til at uploade data via din computer eller Garmin Connect Mobile til at uploade data via din smartphone. vívofit – Hold knappen nede på vívofit, indtil SYNC vises på enhedens skærm, og slip derefter knappen. Hold dig i nærheden af din computer eller telefon, mens du synkroniserer. De fleste mennesker synkroniserer mindst én gang i døgnet. Hvis du allerede har åbnet Garmin Connect webstedet på din computer, skal du genindlæse siden for at se dine nye oplysninger. vívosmart – Når du har tilsluttet vívosmart til din computer, skal du trykke og holde nede på vívosmart skærmen med et fast tryk, indtil USB-ikonet vises. Hvis du har brugt Garmin Connect Mobile app'en til at parre din enhed med din kompatible telefon, vil din vívosmart automatisk synkronisere i løbet af dagen. Hvis du ønsker at synkronisere manuelt med din telefon, kan du trykke og holde nede på vívosmart skærmen og derefter vælge synkroniseringsikonet (pile). vívokí – Bevæg dig inden for rækkevidde af din trådløse vívohub adgangsklient for at overføre data, eller par enheden med Garmin Connect Mobile app'en på din kompatible telefon. USB-enhed – Forbind USB-kablet til din enhed, og slut det til din computer. ANT trådløst netværk – Sæt dit ANT Stick til computeren, og tænd din enhed, så genkender Garmin Express den automatisk og synkroniserer den. Wi-Fi-enhed – Tryk på tilslutningsknappen på din enhed, når du er på det Wi-Fi-netværk, du har sat op i Garmin Express. Bluetooth (ikke vívofit) – Hvis din enhed er kompatibel med Bluetooth eller Bluetooth Smart, skal du downloade Garmin Connect Mobile app til din telefon eller anden trådløs enhed. Garmin Connect Mobile app synkroniserer, så snart du har gemt din aktivitet.

Activities

Er det nødvendigt at downloade software?
Oplysninger overføres mellem din fitnessenhed og Garmin Connect via Garmin Express-softwaren. Download Garmin Express, og installer det på din computer for at uploade dine data.
Kan jeg importere mine aktivitetsfiler manuelt?
For at importere data manuelt skal du følge disse trin: • Gå til Menu • Vælg Aktiviteter • Vælg knappen Importer • Vælg den fil, du vil importere fra din computer. Vi understøtter .TCX-, .FIT- og .GPX-filer. GPX-filer skal indeholde tidsoplysninger.
Hvad sker der, hvis jeg har overlappende data fra to forskellige enheder?
Hvis du har overlappende data fra to forskellige enheder, bringer vi de overlappende data i overensstemmelse for at give så præcise oplysninger som muligt. Hvis for eksempel en af dine enheder bruger GPS og en anden ikke gør, så bruger vi GPS-data til at udregne samlet distance og kalorier. Hvis begge enheder registrerer skridt, intensitetsminutter eller antal etager, konsoliderer vi disse data ved hjælp af TrueUp™ teknologi.
Hvordan styrer jeg beskyttelse af personlige oplysninger for en enkelt aktivitet?
Brug låseikonet til at bestemme, hvem der kan se din aktivitet. Valgmulighederne er Kun mig, Mine forbindelser, Mine forbindelser og grupper samt Alle.
Kan jeg tilpasse aktivitetslisten?
Du kan vælge mellem mange forskellige datakolonner, så du kun viser det, der er vigtigt for dig. • Gå til siden Aktivitetsliste. • Kør musen hen over en hvilken som helst kolonneoverskrift, og en rullelistepil vil komme frem. • Vælg Kolonner. • Vælg de data, du ønsker at få vist i din tabel. Omarranger kolonnerækkefølgen ved at vælge en kolonneoverskrift og trække den til den nye placering.
Hvordan eksporterer jeg mine aktivitetsdata?
Vælg, hvilket format (.TCX, .GPX eller .KML) du vil eksportere data i:


• Gå til den aktivitet, der skal eksporteres.

• Hvis du er i Moderne, skal du klikke på gearmenuen i øverste højre hjørne på siden.

• Hvis du er i Klassisk, skal du klikke på knappen Eksporter i værktøjslinjen.

• Vælg et eksportformat fra menuen.

Hvordan forbinder jeg en aktivitet med en bane?
Hvordan defineres tidsmålingerne i Garmin Connect?
Garmin Connect beregner Tid i bevægelse ved at fjerne de tidsrum, hvor brugeren er stoppet. Dette er en hjælp til brugere, som enten ikke har AutoPause eller har slået AutoPause fra. For dem, der har AutoPause slået til, eller som trykker på stop- og startknappen under en aktivitet, bør Tid i bevægelse være meget tæt på eller lig med Tid. Gennemsnitsfart/-tempo er baseret på værdien Tid i bevægelse. Forløbet tid Garmin Connect beregner Forløbet tid ud fra den tid, der er gået fra det faktiske start- og sluttidspunkt for en aktivitet. Dette er til kunder, som har AutoPause slået til, eller som trykker på stop- og startknappen under en aktivitet. For dem, som ikke har AutoPause eller har slået den fra, bør Forløbet tid være meget tæt på eller lig med Tid.
Hvad er højdekorrektioner?
Højdekorrektioner krydsrefererer GPS'ens vandrette position (breddegrad/længdegrad) med højdedata fra professionelle målinger. Når der rettes i højdedata, indeholder alle din aktivitets rutepunkter højden fra webtjenesten og ikke højden fra din GPS-enhed. Garmin Connect anvender selektivt korrektioner for at vise et mere retvisende billede af din højdeoplevelse. Aktiviteter registreret på enheder uden en barometrisk højdemåler har som standard højdekorrektioner aktiveret. Alternativt indeholder aktiviteter, der registreres på enheder med en barometrisk højdemåler, sædvanligvis præcise højdedata, og derfor er højdekorrektioner som standard deaktiveret.

Registrering af aktivitet

Hvad er registrering af aktivitet?
Nogle enheder har 24 timers aktivitetstracking (skridt, søvn osv.), så du kan få det fulde overblik over din sundhedstilstand på daglig basis. En aktivitetstracker kan kun bruges af én person ad gangen og ikke deles mellem venner og ægtefæller. Hvis du har flere enheder til aktivitetstracking, skal du indstille den enhed, du bærer hele dagen, som din foretrukne aktivitetstracker.
Hvad er en foretrukken aktivitetstracker?
Hvis du bruger mere end én aktivitetstracker (f.eks. skridt, intensitetsminutter og antal etager) på en dag, synkroniserer og konsoliderer TrueUp™ dine data. For at gøre dette korrekt skal du angive en foretrukken aktivitetstracker (den enhed, du bruger oftest). For at opnå det mest præcise samlede resultat skal du synkronisere hver enkelt enhed jævnligt.
What are Intensity Minutes?
To improve your health, organizations such as the U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC), the American Heart Association (AHA), and the World Health Organization (WHO) recommend, 150 minutes per week of moderate-intensity activity, such as brisk walking, OR 75 minutes per week of vigorous-intensity activity, such as running.

Moderate Intensity: You can have a conversation, but not sing while exercising.
Vigorous Intensity: You can only speak a few words between breaths while exercising. Vigorous-intensity minutes will only be recorded when heart rate data is available.

You must do at least 10 minutes of moderate or higher intensity activity at a time to get your health benefits and for your Garmin activity tracker to count it.

Use any combination of moderate and vigorous exercise to achieve the goal of 150 intensity minutes per week. Tip: A minute of vigorous-intensity activity counts for twice as much as a minute of moderate activity against your weekly goal.

Learn more from the CDC, AHA or WHO.
Hvad er Move IQ?
Hvis din Garmin enhed understøtter Move IQ funktionen, kan den automatisk identificere perioder, hvor dine bevægelser svarer til kendte mønstre som f.eks. cykling, løb og brug af den elliptiske maskine. Disse begivenheder vil blive vist på din Garmin Connect tidslinje for at hjælpe dig med at se, hvad du har lavet i dagens løb, men Move IQ begivenheder bliver ikke vist på din aktivitetsliste, i dit newsfeed eller i dine rapporter.
Hvordan adskiller Move IQ begivenheder sig fra aktiviteter med tidtagning?
Move IQ begivenheder vises ikke på din aktivitetsliste, i dit newsfeed eller i dine rapporter. De hjælper dig blot med at genkende den type ting, du har gjort i dagens løb. Move IQ begivenheder kan ikke redigeres og bliver kun vist, hvis du har været aktiv længe nok til, at enheden har genkendt et mønster.
Hvis du vil registrere en mere detaljeret aktivitet, der tæller med i dine mål og samlede tal, skal du starte timeren på din enhed ved starten af din aktivitet og stoppe den, når du er færdig. Aktiviteter med tidtagning er de mest nøjagtige og omfatter flest data.
Hvad er en skridtudfordring?
Hvis du har en Garmin aktivitetstracker (som f.eks. vívofit, vívoki eller Forerunner 15), kan du deltage i udfordringer med andre Garmin Connect brugere. Hver uge starter der nye udfordringer natten mellem søndag ved midnat og mandag middag (lokal tid). Vi analyserer dine tidligere skridt sammenlagt, når de er tilgængelige, og placere dig i den gruppe, der passer bedst til dig. Efterhånden som dine skridt lægges sammen i løbet af ugen, kan du se din placering i forhold til de andre 7-12 deltagere i din gruppe. Hvis du vinder en udfordring, opnår du et badge.
Hvordan kan jeg komme til at deltage i en skridtudfordring?
• Gå til funktionsmenuen. • Vælg Udfordringer. • Følg instruktionerne på skærmen for at deltage.
Hvornår afsluttes hver skridtudfordring?
Ugens udfordring afsluttes mellem søndag midnat og mandag middag lokal tid. Du har en "henstandsperiode" indtil mandag middag til at få synkroniseret din aktivitetstracker. Hvis du ikke synkroniserer i tide, vil dine skridt for den foregående periode ikke blive talt med.
Hvordan kommer jeg over i en anden udfordringsgruppe?
Afhængigt af din skridtkurve over tid kan du gå over i en ny udfordringsgruppe, der udfordrer dig mere. Hvis du f.eks. overskrider dit udfordringsmål et par uger i træk, kommer du op i en udfordring med højere mål.
Kan jeg importere Fitbit® data?
Du kan importere Fitbit-data om aktivitet og krop. De dage, hvor data fra Garmin og Fitbit overlapper, anvendes Garmin-data. Fitbit-aktivitetsminutter vises som Garmin-intensitetsminutter. Hvis du importerer filer med overlappende datoer, anvendes data fra den nyeste overførsel. Hvis du vil ændre de måleenheder, du valgte ved importen, kan du importere filen igen og således overskrive tidligere overførte data.
Søvnregistrering
Din kompatible enhed overvåger dine bevægelser, mens du sover. Søvnstatistik omfatter samlet antal timers søvn, søvnniveauer og bevægelse under søvn. Ved at registrere og finde mønstre i dine søvnvaner kan du få en bedre forståelse af, hvordan søvnen påvirker dit humør, dit aktivitetsniveau og meget mere. Du kan indstille din normale sovetid i brugerindstillingerne på Garmin Connect™ kontoen. Du kan få vist din søvnstatistik på din Garmin Connect-konto.

Settings

Hvordan indstiller jeg mine måleenheder?
• Gå til Indstillinger. • Vælg Visningspræferencer. • Vælg dit foretrukne målesystem. (Statute UK viser højdedata i meter).
Hvor kan jeg ændre formater for decimaler, tid eller dato?
• Gå til Indstillinger. • Vælg Visningspræferencer. • Vælg dine foretrukne formater.
Hvordan tilpasser jeg mine effektangivelser?
Du har mulighed for at definere effektområder for 7 zoner i henhold til niveauer, du synes er betydningsfulde, eller som du har opnået gennem præstationstest. • Gå til Indstillinger. • Vælg Træningszoner. • Vælg Cykling. • Foretag dine foretrukne ændringer.
Hvordan ændrer jeg visningspræferencen for min puls?
• Gå til Indstillinger. • Vælg Visningspræferencer. • Vælg din foretrukne indstilling for puls.
Hvordan ændrer jeg mine pulszoner?
• Gå til Indstillinger. • Vælg Træningszoner. • Du kan ændre standardindstillingen for pulszoner. Du kan også ændre pulszoner specifikt for en løbe- eller cykelaktivitet. • Vælg BPM eller %maks i toppen af hver kolonne, alt efter hvilken du ønsker at redigere. • Indtast den laveste værdi for hvert felt.
Automatisk aktivitetsregistrering på vívofit
Hvis automatisk aktivitetsregistrering er aktiveret, vil din enhed oprette en Garmin Connect aktivitet, når du løber i 20 minutter eller længere tid. • Gå til Enheder • Vælg dit vívofit • Vælg Enhedsindstillinger • Aktiver Automatisk aktivitetsregistrering
Hvordan ændrer jeg mit visningsnavn?
Dit visningsnavn er det navn, som bliver vist for offentligheden. • Gå til Indstillinger. • Vælg Connect-profil. • Indtast et nyt visningsnavn. (Det skal være et unikt navn, der ikke er brugt af en anden Garmin Connect-bruger).
Hvordan ændrer jeg min e-mailadresse eller adgangskode?
Log på my.Garmin.com for at ændre din e-mailadresse eller din adgangskode. Hvis du ikke kan huske din adgangskode, kan du også hente den på my.Garmin.com.

Private oplysninger

Kan alle se mine aktiviteter?
Du styrer, hvem der ser din profil, dine aktiviteter og den daglige oversigt over dine skridt, din søvn, vægt og kalorier. Valgmulighederne er Kun mig, Mine forbindelser, Mine forbindelser og grupper samt Alle. Vælg låseikonet på en tilfældig aktivitet for at ændre indstillingen for beskyttelse af private oplysninger for den pågældende aktivitet. Du kan også justere indstillingen for beskyttelse af private oplysninger for alle dine fremtidige aktiviteter: • Gå til Indstillinger. • Vælg Private oplysninger. Hvis dine privatindstillinger er indstillet til Kun mig, vil du ikke kunne få adgang til nogle funktioner, f.eks. segmenter, grupper og ranglister.

Maps

Hvorfor kan jeg ikke gøre min bane privat, når jeg bruger OpenStreetMap?
OpenStreetMap er et open source-kort, hvor alle dine baner skal være offentlige. Hvis du har brug for at oprette en privat bane, kan du bruge Bing eller Google Maps.
Hvad er heatmap?
Når du udforsker baner og aktiviteter eller opretter en ny bane, kan du bruge en heatmap-overlejring til at finde de mest populære steder til løb eller cykling i en bestemt by. Det hjælper dig med at finde et nyt sted at træne eller et godt sted at mødes med vennerne.
Hvorfor kan jeg ikke se heatmaps, når jeg bruger OpenStreetMap?
Vi anvender tilpassede billedoverlejringer til præsentation af heatmaps, men det aktuelle MapQuest OSM API understøtter ikke denne funktion. Kontakt MapQuest for at anbefale dem at tilføje "support for custom tile overlays" (understøttelse af tilpassede billedoverlejringer).

Widget

Hvad er widget?
Med Garmin Connect har du mulighed for at organisere alle dine foretrukne og hyppigst anvendte funktioner på din helt egen brugertilpassede widget. Faktisk kan du oprette mere end en widget-side til sortering af funktioner som sport, datatype, eller hvordan du nu vælger at gøre det. Her er et par ting, du kan gøre med funktionerne på din widget: • Træk en funktion til en hvilken som helst kolonne på din widget. • Skift den aktuelle visning ved at vælge gearmenuen i øverste højre hjørne af funktionen. • Fjern en funktion fra din widget via gearmenuen. • Tilføj den samme funktion til din widget så mange gange, det passer dig. Du kan f.eks. vælge at tilføje rapportfunktionen to gange, én gang for at vise din gennemsnitlige kadence og én gang for at vise din samlede aktivitetstid. • Når du bruger en ny type enhed for første gang, vises der muligvis nye funktioner i din menu og på din widget.
Hvordan opretter jeg ny widget?
• Vælg plus-tegnet (+) i øverste højre hjørne. • Giv din nye widget et navn. Du kan altid ændre det senere. • Benyt den lille pil ved siden af navnet på din widget for at ændre navnet eller slette din widget. Sletning af widget fjerner også alle funktionerne, men vi spørger dig, før vi fjerner det hele.
Hvordan tilføjer jeg en funktion til en widget?
• Se den widget, hvor du vil tilføje funktionen. • Vælg menuen i øverste venstre hjørne. (Det ligner tre 3 linjer oven på hinanden) • Vælg funktionen, og skub beskrivelsen ud til højre for navnet. • Vælg "Tilføj til widget". Funktionen føjes til første widget. Se, om det dukker op under de eksisterende funktioner.

Segmenter

Hvad er rutesegmenter?
Rutesegmenter er virtuelle træningsruter, der giver dig mulighed for at sammenligne dine resultater op imod alle dine tidligere aktiviteter, dine tilknytninger, medlemmerne i din gruppe eller hele Garmin Connect fællesskabet. Du kan finde segmenter find segments i dit område, eller oprette dine egne. Hvis du vil konkurrere i segmenter og se dine resultater på pointtavler, skal du • Gå til Indstillinger. • Vælg Private oplysninger. • Sørg for, at niveauet for private oplysninger for din aktivitet er indstillet til Alle (eller det niveau for private oplysninger, du foretrækker). Du kan fravælge segmenter, hvis du ikke ønsker at benytte denne funktion.
Private oplysninger og pointtavler
Hvis du vil have en præcis angivelse af din placering på pointtavler filtreret efter køn eller alder, skal du sørge for at angive korrekte oplysninger i Brugerindstillinger under Private oplysninger.
Hvordan opretter jeg et segment?
• Vælg en aktivitet, der omfatter det område, du vil omdanne til et segment. • Vælg "Opret et segment" under aktivitetskortet. • Vælg segmentets start- og slutpunkt på kortet eller højdeskemaet. • Navngiv segmentet, tilføj segmenttypen, og vælg overfladetype. • Gem.
Hvad er Strava Live Segments?
Hvis du har en Strava Premium konto, kan du synkronisere dine stjernemarkerede segmenter med din Garmin Connect konto. Når du overfører Strava Live Segments til din kompatible Garmin enhed, kan du konkurrere i realtid mod din personlige rekord, King/Queen of the Mountain, en rival eller dit mål for tid for det pågældende segment.
Hvilke Garmin enheder kan arbejde med Strava Live Segments?
Hvis Garmin Edge enheden kan modtage segmenter fra Garmin Connect, kan den også arbejde med Strava Live Segments. Garmin Edge 520 er således den første enhed, der bruger Strava Live Segments; Edge 510, 810, 820 og 1000 bliver kompatible i efteråret 2015.
Hvordan får jeg Strava Live Segments?
Først skal du kontrollere, at du har en Strava Premium konto. Brug derefter segmentfunktionen på dit Garmin Connect dashboard for at oprette link til din Strava konto. Hvis du har en kompatibel Garmin enhed, sendes alle dine stjernemarkerede segmenter i Strava til din enhed, næste gang du synkroniserer.
Hvorfor kan jeg se Strava Live Segments i Garmin Connect, men ikke på min enhed?
Strava Live Segments er tilgængelige for enhver med en kompatibel Edge enhed og en Strava Premium konto. Hvis din enhed er kompatibel, og det stadig ikke virker, skal du opdatere softwaren ved hjælp af Garmin Express.
Hvad er der sket med mine Garmin segmenter?
Hvis du bruger Strava Live Segments på din Garmin Connect konto, vises dine Garmin segmenter ikke. Din konto viser kun segmenter fra én kilde ad gangen. Skift tilbage til Garmin segmenter ved hjælp af gearmenuen i segmentfunktionen på dit dashboard.

Træning og træningsplaner

Hvad er en træning?
Før du tager ud at løbe eller cykle, kan du planlægge træningen på Garmin Connect og sende den til din kompatible enhed. Dette fungerer særligt godt til farttræning, intervaltræning, pulszonetræning, eller når som helst du vil have din enhed til at fortælle dig, hvornår du skal starte, stoppe, restituere eller hvile.
Hvad betyder "varighed" i forbindelse med en træning?
Varigheden bestemmer, hvornår en fase slutter. Puls- og effektvarigheder kræver ANT+ tilbehør. Ikke alle enheder understøtter alle varighedstyper. Du kan indstille varigheden til at skifte til næste fase i en træning, når du når en bestemt tid, distance, antal forbrændte kalorier eller puls, eller når du trykker på Lap-knappen på din enhed.
Hvad betyder "mål" i forbindelse med en træning?
Målet er det præstationsniveau, du ønsker at opretholde under en fase i træningen. Du kan indstille målet til træningseffekt, kadence (repetitioner pr. minut), puls, fart eller tempo.
Hvad er en træningsplan?
En træningsplan er en række træninger, der hver især bygger oven på den foregående og hjælper dig til at nå dit konditionsmål. Uanset om du ønsker at forbedre din generelle kondition, løbe dit første 5-kilometersløb eller forbedre din triatlon PR-tid, afhænger det af din træning, om det lykkes. Vores planer er udarbejdet af professionelle trænere og inkluderer træninger til din primære sportsgren, krydstræninger, hviledage og træningstip. Du kan tilføje planerne i din Garmin Connect-kalender og sende træningerne til din kompatible Garmin-enhed.
Hvordan tilføjer jeg træningsplanens træning til min enhed?
Når du har valgt en træningsplan og tilføjet den i din Garmin Connect-kalender, kan du sende alle træninger i planen til din enhed. • Gå til Kalender. • Vælg Send til enhed. Bemærk, at cykeltræning ikke vises på løbeenheder, og løbetræning ikke vises på cykelenheder. Alle træninger vil blive vist på multisportsenheder.
Hvorfor kan jeg ikke se mine omgangssplittider, når jeg bruger en træning fra træningsplanen?
Når du udfører en tidsbaseret træning (f.eks. lang løbetur - 90 minutter), vil du ikke kunne se omgangssplittider for hver mile eller kilometer. Hvis disse splittider er vigtige for dig, kan du vælge ikke at udføre en Garmin Connect-træning og i stedet udføre en simpel, ikke-planlagt træning på din enhed ved blot at bruge start-/stopknapperne.
Hvorfor stopper en træning i træningsplanen ikke automatisk, når jeg er færdig?
Alle træninger i træningsplanen har en nedkølingsfase i slutningen. Nedkølingen starter, så snart den hårde del af træningen er forbi. Denne nedkøling er sund for kroppen og giver dig en buffer ved slutningen af træningen. Når du er færdig med nedkølingen, skal du trykke på knappen Lap på enheden og høre sluttonen, der markerer slutningen på træningen. Du kan også trykke på knappen End. I så fald lyder der ikke en tone.

Send til enhed

Hvordan sender jeg alle træninger i min kalender til min kompatible enhed?
• Gå til Kalender. • Vælg Send til enhed. Din enhed kan lagre hundredvis af træninger, men du kan nå dens maksimale kapacitet, når du sender store træningsplaner. Hvis din enhed er fyldt op, kan du vælge at overskrive træninger eller afbryde Send til enhed-processen.
Hvordan sender jeg segmenter til min enhed?
Kompatible enheder kan vise dig, når du angiver et segment og muligheden for at konkurrere med den, der fører, i realtid. • Gå til Segmenter. • Vælg Send til enhed. • Synkroniser din enhed.

Profiler og forbindelser

Hvad er min profilside?
Din profil giver dig mulighed for at fortælle andre, hvem du er, og hvad du laver. De fleste af disse oplysninger er valgfri, men de vises, hvis du udfylder dem. Dine indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger styrer, hvilke personlige oplysninger og aktiviteter der kan ses, og hvem der kan se dem.
Hvem kan se min profilside og aktiviteter?
Du kan bestemme, hvem der kan se din profil og dine aktiviteter. Valgmulighederne er Kun mig, Mine forbindelser, Mine forbindelser og grupper samt Alle.
Hvordan ændrer jeg mine indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger?
• Gå til Indstillinger. • Vælg Indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger. • Valgmulighederne er Kun mig, Mine forbindelser, Mine forbindelser og grupper samt Alle.
Hvad betyder det, at man opretter forbindelse til nogen?
Når du finder en ven, fjende eller professionel på Garmin Connect, kan du oprette forbindelse til ham eller hende. Når forbindelsen er oprettet, kan du se personens aktiviteter, og han eller hun kan se dine. Det er en fantastisk måde at få opmuntring på og finde ud af, hvad andre foretager sig.
Forbindelsesrangliste
Forbindelsesranglisten fører en ugentlig totaltælling af dine skridt eller din distance, så du kan se, hvordan du klarer dig i forhold til dine venner. Lidt konkurrence er en stor motivator! Ranglisten nulstilles hver dag ved midnat i din tidszone. For at se ranglisteresultater fra sidste uge • Gå til Forbindelser • Se efter Ugentlig rangliste • Vælg Vis forrige

Groups

Hvorfor vises mine aktiviteter ikke i min gruppe?
Når du bliver medlem af en gruppe og starter med at etablere forbindelser, skal du huske at justere din aktivitet og din profils indstillinger for private oplysninger. Hvis alle dine aktiviteter er indstillet til Privat, bliver de ikke vist nogen steder.
Hvem kan se mine gruppekommentarer?
Kommentarer, du tilføjer i gruppen, bliver i gruppen. Det betyder, at hvis et andet gruppemedlem bruger gruppesiden til at drille dig med, at du ramte muren på gårsdagens lange tur, vil dine forbindelser, der ikke er i gruppen, ikke kunne se det.
Hvem kan oprette en gruppe?
Alle Garmin Connect-brugere kan oprette en gruppe. Men hvis din eksisterende gruppe har en træner eller leder, er denne person normalt den bedste til at oprette gruppen.
Hvad er forskellen mellem en gruppeejer og en gruppeadministrator?
Hver gruppe kan kun have én ejer. Normalt er ejeren den person, der først opretter gruppen. Men ejerskabet kan overføres, hvis den, der opretter gruppen, ønsker at overføre ansvaret. Ejeren er den eneste, der kan slette en gruppe. Grupper kan have flere administratorer, der er tildelt enten af ejeren eller af en eksisterende administrator. Administratorer kan tilføje begivenheder, baner, meddelelser og andre oplysninger til gruppesiden. De kan også godkende forespørgsler om medlemskab.
Hvordan redigerer jeg gruppeindstillinger?
• Gå til Indstillinger. • Vælg Grupper. • Foretag dine ændringer.
Hvem kan se, hvad der lægges ind på min gruppeside?
Gruppeadministratorer eller ejere kan justere beskyttelsen af personlige oplysninger for en gruppe, så de passer bedst muligt til gruppens behov. Brug gruppeindstillingerne til at vælge, hvem der kan se gruppen: Alle eller Kun gruppemedlemmer.

Kalorier, vægt og puls

Hvad betyder alle disse forskellige kalorieudtryk?
Hvilende kalorier – Også kaldet BMR (hvilestofskifte), dette er den mængde energi, det tager at holde din krop i live, selv om du bliver i sengen hele dagen. Hvilekalorier er baseret på din alder, højde, vægt og køn. Aktive kalorier – Når du registrerer en aktivitet ved brug af en Garmin enhed, beregner vi de kalorier, der forbrændes, baseret på dit aktivitetsniveau, din alder, højde, vægt, dit køn og din puls (hvis tilgængelig). Kalorier forbrugt – Registrer dit daglige indtag af mad på MyFitnessPal.com. Kaloriemål – MyFitnessPal.com kan hjælpe dig med at fastlægge et kaloriemål baseret på, om du vil tage på, tabe dig eller bevare din nuværende vægt. Når du har fastlagt det rigtige antal, skal du prøve at nå det vha. en kombination af aktivitet og sunde spisevaner. Nettokalorier – Hvis du tager alle de kalorier, du har indtaget, og trækker alle de kalorier fra, du har forbrændt, (aktive), får du dit nettokalorietal for dagen. Kalorier tilbage – Når du har fastlagt et kaloriemål på MyFitnessPal, hjælper vi dig med at registrere, hvor mange daglige kalorier du ligger over eller under dit mål. Regnestykket hedder kaloriemål minus nettokalorier. Kalorier i alt – Når du tilføjer dine hvilekalorier (BMR) og dine forbrændte aktive kalorier, får du dagens kalorier i alt.
Hvad er pulszoner?
Pulszoner hjælper dig med at finde ud af, hvor intensivt du træner. Brug af en procentsats af din maksimale puls er den mest almindelige og velkendte metode til at beregne dine træningszoner. Dine standardzoner bestemmes under den indledende opsætning af din brugerprofil. Pulszoner er nummereret fra 1 til 5 efter den øgede intensitet.
 • Zone 1 (opvarmning)
  • Opfattet anstrengelse: Afslappet, behageligt tempo, rytmisk åndedræt. Fordele: Aerob træning på begynderniveau, nedsætter stress.
 • Zone 2 (let)
  • Opfattet anstrengelse: Behageligt tempo, lidt mere anstrengt åndedræt, muligt at snakke. Fordele: Grundlæggende kredsløbstræning, pulsen falder hurtigt igen.
 • Zone 3 (Aerob)
  • Opfattet anstrengelse: Moderat tempo, mere besværligt at snakke. Fordele: Forbedret aerob kapacitet, optimal kredsløbstræning.
 • Zone 4 (Tærskel)
  • Opfattet anstrengelse: Hurtigt tempo og lettere ukomfortabelt, forceret åndedræt. Fordele: Forbedret anaerob kapacitet og tærskel, forbedret hastighed.
 • Zone 5 (Maksimum)
  • Opfattet anstrengelse: Sprintertempo, kan ikke opretholdes i længere tid, besværet åndedræt. Fordele: Anaerob og muskulær udholdenhed, øget styrke.
Hvordan beregnes hvilepuls?
Din Garmin-enhed kan registrere din puls, mens du bevæger dig gennem dagen, og mens du sover om natten. Pulsen måles i hjerteslag pr. minut (bpm) og kan variere meget fra person til person, afhængig af faktorer som alder og kondition. Hvilepulsen kan være en vigtig indikator for dit hjertes sundhed. Den måles traditionelt, når du er vågen og afslappet i hvile. Din Garmin-enhed vil registrere den laveste observerede puls for en bestemt dag fra 00.00 til 23.59, hvad enten du er vågen eller sover. Målinger af hvilepuls under søvn er typisk lavere end målinger, der tages, mens du er vågen. For at sikre ensartet måling og minimere effekten af aktivitet eller stress på hvilepulsmålingen, skal du have Garmin-enheden på, mens du sover. Din hvilepuls for dagen kan blive registreret, før du vågner fra sidste nats søvn, eller før midnat. Over tid, efterhånden som du kommer i bedre fysisk form, reduceres din hvilepuls, da hjertemusklen bliver bedre trænet og mere effektiv. Gennemsnitlig hvilepuls er, 60-100 net bpm, og meget veltrænede personer kan se visninger så lavt som 40 bpm. Spørg din læge, hvis du har spørgsmål om din puls. Læs mere fra American Heart Association
Hvordan beregnes høj puls?
Din Garmin-enhed kan registrere din puls, mens du bevæger dig gennem dagen, og mens du sover om natten. Pulsen måles i hjerteslag pr. minut (bpm) og kan variere meget fra person til person, afhængig af faktorer som alder og kondition. Høj puls er den højest observerede puls for en bestemt dag. Denne værdi vil sandsynligvis være højere på de dage, hvor du træner, og du kan forvente, at den svinger mere end din hvilepuls. Mange ting kan påvirke din puls, herunder motion, stress, koffein, medicin og sygdom. Spørg din læge, hvis du har spørgsmål om din puls. Læs mere fra American Heart Association
Hvordan beregnes maksimal puls?
Din maksimale puls kan bruges til at indstille pulszoner til træning. Det er muligt at beregne din maksimale puls ved hjælp af en ligning. Garmin Connect beregner den maksimale puls ved at trække din alder fra 220. Dette er imidlertid kun et skøn baseret på befolkningens gennemsnit. Den eneste måde, du kan lære din faktiske maksimale puls at kende, er ved at måle den. Du kan få et mere nøjagtigt tal ved at løbe så hurtigt, du kan, i 3 minutter. Stop ikke helt, men restituer med langsommere løb i 3 minutter, og gentag derefter 3 minutters løb i dit maksimale tempo. Du bør nå op på din maksimale puls under anden omgang løb med maksimal hastighed.
Hvordan registrerer jeg min vægt?
Du kan indtaste din vægt i Garmin Connect. Brug en Tanita-vægt med en kompatibel Garmin enhed, eller brug myFitnessPal. I Garmin Connect kan du indtaste et mål for din vægt og se, hvornår du er over eller under din målvægt.