Vrijeme je za nadogradnju. Garmin Connect više ne podržava vaš preglednik. Preporučujemo nadogradnju na najnoviju verziju nekog od sljedećih kompatibilnih preglednika...

Licencni ugovor za krajnjeg korisnika

(Aplikacija Quickdraw prijenos v.052416)

Aplikacija Quickdraw prijenos ("Aplikacija") i sadržaj i podaci ("Podaci") uključeni u Aplikaciju vlasništvo su tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica (skupni naziv "Garmin") ili davatelja licence. Aplikacija i Podaci daju se na korištenje u skladu s ovim licencnim ugovorom i podložni su sljedećim uvjetima i odredbama koje s jedne strane prihvaća krajnji korisnik ("vi" ili "vaš"), a s druge tvrtka Garmin te njezini davatelji licenci i tvrtke pridružene tvrtki Garmin i njezinim davateljima licenci.

VAŽNO: PRIJE KUPOVINE ILI KORIŠTENJA APLIKACIJE, PAŽLJIVO PROČITAJTE OVAJ LICENCNI UGOVOR. KUPNJOM, INSTALIRANJEM, KOPIRANJEM ILI KORIŠTENJEM OVE APLIKACIJE NA NEKI DRUGI NAČIN POTVRĐUJETE DA STE PROČITALI OVAJ LICENCNI UGOVOR I DA STE SUGLASNI S NJEGOVIM UVJETIMA I ODREDBAMA. AKO NISTE SUGLASNI S OVIM UVJETIMA I ODREDBAMA, NEMOJTE INSTALIRATI NITI KORISTITI APLIKACIJU.

Uvjeti i odredbe licence. Tvrtka Garmin vam daje ograničenu, neekskluzivnu licencu za korištenje Aplikacije i Podataka u skladu s odredbama ovog Ugovora. Suglasni ste koristiti Aplikaciju i Podatke isključivo u osobne svrhe ili, ako je primjenjivo, za unutarnje poslovanje svoje tvrtke, a ne za iznajmljivanje, izdavanje, daljnju prodaju ili slične svrhe.

Ograničenja. Osim prema izričitim dopuštenjima navedenima u licencnom ugovoru, slažete se da nećete reproducirati, kopirati, modificirati, dekompilirati, rastavljati, koristiti obrnuti inženjering niti stvarati izvedenice iz bilo kojeg dijela Aplikacije ili Podataka, da ih ne smijete prenositi niti distribuirati u bilo kojem obliku niti u bilo koju svrhu osim u opsegu dopuštenom zakonom. Zabranjeno vam je Aplikaciju ili Podatke davati u najam ili zakup bilo kojoj drugoj osobi ili trećoj strani.

Prenesene karte. Aplikaciju možete koristiti za prijenos karata ("Poslane karte"). Poslane karte ostaju u vašem vlasništvu i nad njima imate autorsko pravo. Međutim, slanjem Poslanih karata tvrtki Garmin dajete prenosivo, trajno, svjetsko, besplatno, neopozivo pravo i licencu za reproduciranje, stvaranje izvedenica, licenciranje, prodaju, javni prikaz i javnu izvedbu Poslanih karata bez ikakvih ograničenja ili obaveza prema vama. Tvrtki Garmin jamčite da Poslane karte ne krše niti će kršiti zaštitne znakove, oznake usluga, autorska prava, prava na javno djelovanje niti druga prava intelektualnog vlasništva trećih strana. Isto tako jamčite da su sve Poslane karte koje pošaljete točne, da se odnose na javnu i sigurnu lokaciju te da nisu ograničene nikakvim važećim zakonom ili odredbom. Pristajete biti isključivo odgovorni za provjeru točnosti i zakonitosti svih Poslanih karata koje ste izravno ili neizravno ustupili tvrtki Garmin.

Sami snosite i snosit ćete odgovornost za Poslane karte te za posljedice slanja i objavljivanja tih sadržaja. Nemamo dužnost pratiti ocjene i korisničke komentare ili druge sadržaje koje su korisnici poslali. Isključivo ste vi odgovorni za bilo kakvu štetu koja proizlazi i bilo kakvog kršenja autorskih prava, vlasničkih prava te za bilo koje štetne posljedice proizašle iz vaših sadržaja. Također svim drugim korisnicima dopuštate pristup, pregled, spremanje i reprodukciju materijala za njihovu osobnu upotrebu. Ovim tvrtki Garmin dopuštate pravo na uređivanje, kopiranje, objavu i distribuciju svih materijala koje učinite dostupnima na Aplikaciji.

Prihvaćate da na svoj rizik koristite ili se oslanjate na bilo koji korisnički sadržaj objavljen na Aplikaciji. Stoga preporučujemo da budete oprezni i razborito koristite Aplikacije ili Poslane karte.

Pravila ponašanja: Slažete se da na Aplikaciji nećete objaviti nikakav sadržaj koji:

  1. ​je nezakonit ili ohrabruje ili zagovara nezakonite aktivnosti ili urotu da se izvrši bilo kakva kriminalna aktivnost;
  2. ​krši bilo kakva prava trećih strana, uključujući: (a) autorska prava, patentna prava, kršenje zaštitnih znakova, poslovnu tajnu ili druga vlasnička ili ugovorna prava; (b) pravo na privatnost (drugim riječima, osobne podatke druge osobe ne smijete distribuirati bez njezinog izričitog dopuštenja) ili javno djelovanje; ili (c) bilo koju obvezu povjerljivosti;
  3. ​sadrži viruse ili druge štetne dijelove ili na bilo način narušava ili oštećuje Aplikaciju ili bilo koju povezanu mrežu ili na bilo koji drugi način utječe na način na koji druga osoba ili pravna osoba koristi Aplikaciju.

Ne možemo jamčiti niti jamčimo da će se drugi korisnici pridržavati navedenih Pravila ponašanja te, između nas i vas, preuzimate sav rizik štete ili povrede koja može biti rezultat takvog nepoštivanja.

Odgovornost tvrtke Garmin. Tvrtka Garmin ne zastupa niti jamči točnost, pouzdanost, potpunost ili pravodobnost Aplikacije ili Poslanih karata ili rezultata dobivenih upotrebom Aplikacije ili bilo kojih Poslanih karata trećih strana. Na vlastiti rizik koristite ili se oslanjate na Aplikaciju ili Poslane karte trećih strana.

Trebali biste provjeriti točnost, sigurnost, zakonitost i/ili relevantnost svih Poslanih karata trećih strana prije nego što se na njih oslonite za bilo koju namjenu. Na vlastiti rizik koristite ili se oslanjate na Poslane karte trećih strana.

APLIKACIJA I SADRŽAJI TREĆIH STRANA STAVLJAJU SE NA RASPOLAGANJE "KAKVI JESU", BEZ IKAKVOG JAMSTVA. U NAJVEĆEM OKVIRU KOJI DOPUŠTA ZAKON, TVRTKA GARMIN NE PRIHVAĆA NIKAKVA JAMSTVA, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA JAMSTVO POGODNOSTI ZA TRŽIŠTE, JAMSTVO POŠTIVANJA PRAVA VLASNIŠTVA ILI PRAVA TREĆIH STRANA, KAO I JAMSTVO PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMJENU.

Odricanje odgovornosti za određene štete. Aplikaciju i Poslane karte trećih strana koristite na vlastiti rizik. Ako niste zadovoljni Aplikacijom ili Poslanim kartama trećih strana, jedina mjera koju možete poduzeti je prestanak korištenja Aplikacije i Poslanih karata trećih strana. TVRTKA GARMIN NI U KOJEM SLUČAJU NEĆE SNOSITI ODGOVORNOST ZA BILO KAKVE ŠTETE (UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA NEIZRAVNE, POSEBNE I POSLJEDIČNE ŠTETE, GUBITAK PROFITA ILI ŠTETE PROIZAŠLE IZ GUBITKA PODATAKA ILI PREKIDA U POSLOVANJU) KOJE SU REZULTAT KORIŠTENJA ILI NEMOGUĆNOSTI KORIŠTENJA APLIKACIJE ILI POSLANIH KARATA TREĆIH STRANA, BEZ OBZIRA TEMELJE LI SE NA JAMSTVU, UGOVORU, SUDSKOJ PRAKSI ILI BILO KOJOJ DRUGOJ PRAVNOJ TEORIJI I BEZ OBZIRA JE LI TVRTKA GARMIN BILA UPOZNATA S MOGUĆNOŠĆU TAKVIH ŠTETA. NEKE DRŽAVE NE DOPUŠTAJU ISKLJUČIVANJE SLUČAJNE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE TE SE GORNJA OGRANIČENJA MOŽDA NEĆE PRIMJENJIVATI NA VAS, U KOJEM SLUČAJU ĆE SE ISKLJUČENJE ILI OGRANIČENJE PRIMJENJIVATI U OPSEGU KOJI PROPISUJE PRIMJENJIVI ZAKON.

Kontrola izvoza. Suglasni ste ne izvoziti bilo koji dio Aplikacije niti bilo koji izravni proizvod Aplikacije osim kako je sukladno primjenjivim zakonima, pravilima i propisima koji upravljaju izvozom te sa svim propisanim licencama i odobrenjima koja su za to potrebna.

Zaštita od zakonske odgovornosti. Pristajete da ćete tvrtku Garmin i njezine davatelje licence, uključujući njihove davatelje licenci, davatelje usluga, kanalne partnere, dobavljače i pridružene tvrtke te njihove službenike, direktore, zaposlenike, dioničare, agente i zastupnike izuzeti od nadoknade štete te da ćete ih braniti i nećete smatrati odgovornim za gubitke, ozljede (uključujući ozljede koje su uzrokovale smrt), odštete, radnje, troškove ili bilo kakva potraživanja, što uključuje, ali nije ograničeno na, troškove odvjetnika, proizašle iz bilo kakve upotrebe ili posjedovanja Aplikacije ili Poslanih karata trećih strana.

Trajanje. Ovaj Ugovor je na snazi dok ga Garmin ne raskine iz bilo kojeg razloga, uključujući, ali bez ograničenja na, ako tvrtka Garmin otkrije da ste prekršili bilo koju odredbu ovog ugovora. Isto tako, ovaj Ugovor se raskida čim se raskine ugovor između tvrtke Garmin i treće strane od koje tvrtka Garmin dobiva usluge ili distribuciju potrebnu za podršku Aplikaciji. Navedena odricanja jamstva i obveza ostat će na snazi čak i nakon raskida ugovora.

Cjelokupan ugovor. Ovi uvjeti i odredbe predstavljaju cjelokupan ugovor između tvrtke Garmin i njezinih davatelja licence, uključujući njezine davatelje licenci, davatelje usluga, kanalne partnere, dobavljače i tvrtke pridružene tvrtki Garmin i njezinim davateljima licenci i vas u vezi ovog predmeta te kompletno nadomještaju svaki pisani ili usmeni ugovor koji je prethodno postojao između nas u vezi tog predmeta.

Nadležni zakon. Gornji uvjeti i odredbe podložni su zakonima savezne države Kanzas, bez primjene (a) njenih odredbi o konfliktu zakona ili (b) Konvencije Ujedinjenih naroda o ugovorima u međunarodnoj prodaji, koja je izrijekom isključena. Suglasni ste priznati nadležnost savezne države Kanzas u svim sporovima, potraživanjima i akcijama koje proizlaze iz ili su povezane s Aplikacijom ili Poslanim kartama trećih strana. Svi prijevodi ovog ugovora s engleskog jezika dostupni su samo kao pogodnost. Ako je ovaj ugovor preveden na jezik koji nije engleski i dođe do konflikta u pojmovima između engleske verzije i verzije na drugom jeziku, engleska verzija ima prednost.

Krajnji državni korisnici. Ako je krajnji korisnik agencija, odjel ili drugi državni entitet Sjedinjenih Američkih Država ili entitet koji djelomično ili potpuno financira Vlada SAD-a, tada su upotreba, dupliciranje, reprodukcija, izdavanje, izmjene, objavljivanje ili prijenos Podataka i pridružene dokumentacije podložni ograničenjima koje donosi DFARS 252.227-7014(a)(1) (lipanj 1995.) (DOD definicija komercijalnog računalnog softvera), DFARS 27.7202-1 (DOD pravila u vezi komercijalnog računalnog softvera), FAR 52.227-19 (lipanj 1987.) (odredba o komercijalnom računalnom softveru za civilne agencije), DFARS 252.227-7015 (studeni 1995.) (DOD odredba o tehničkim podacima - komercijalni proizvodi); FAR 52.227-14 Alternates I, II i III (lipanj 1987.) (odredba o nekomercijalnom računalnom softveru za civilne agencije); i/ili FAR 12.211 i FAR 12.212 (nabava komercijalnih proizvoda), prema tome što je primjenjivo. U slučaju konflikta odredbi FAR i DFARS s odredbama navedenim u ovom licencnom ugovoru primjenjivat će se odredbe koje jače ograničavaju prava države. Izvođač/proizvođač je tvrtka Garmin International, Inc., 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, SAD.

Pravila zaštite autorskih prava. Tvrtka Garmin poštuje tuđa prava intelektualnog vlasništva. Tvrtka Garmin provodi pravilo da prema vlastitom nahođenju i kada je to prikladno ukloni račune onih korisnika koji su jednom ili više puta prekršili autorska prava trećih strana.

Kako biste tvrtki Garmin dostavili obavijest o kršenju autorskih prava, podnesite obavijest u skladu sa Zakonom o zaštiti autorskih prava u digitalnom tisućljeću (Digital Millennium Copyright Act – DMCA) i u njoj ispod navedenom agentu za zaštitu autorskih prava u pisanom obliku navedite sljedeće informacije:

  1. Fizički ili elektronički potpis osobe ovlaštene postupati u ime vlasnika isključivog prava koje je navodno prekršeno.
  2. Identifikacija djela zaštićenog autorskim pravima za koja se tvrdi da su prekršena ili, ako je jednom obavijesti obuhvaćeno više djela zaštićenih autorskim pravima na jednoj internetskoj lokaciji, popis tih djela na toj lokaciji.
  3. Identifikacija materijala za koji se tvrdi da se njime krše prava ili da je subjekt aktivnosti kršenja prava, a koji se mora ukloniti ili mu se treba onemogućiti pristupanje te razumna količina informacija dovoljna da davatelj usluge utvrdi lokaciju tog materijala.
  4. Razumna količina informacija dovoljna da davatelj usluga stupi u kontakt s podnositeljem pritužbe, poput adrese, broja telefona i, ako postoji, adrese e- pošte putem koje se može stupiti u kontakt s podnositeljem pritužbe.
  5. Izjava da podnositelj pritužbe u dobroj vjeri smatra kako korištenje materijala na način zbog kojeg se podnosi pritužba nije odobrio vlasnik autorskih prava ili njegov zastupnik ili nije dopušteno zakonom.
  6. Izjava da su informacije o obavijesti točne te izjava, uz prihvaćanje kaznene odgovornosti za krivokletstvo, da je podnositelj pritužbe ovlašten postupati u ime vlasnika isključivog prava koje je navodno prekršeno.

Prihvaćate da u slučaju neispunjavanja nekog od zahtjeva navedenih u prethodnom članku vaša DMCA obavijest neće biti valjana. Više informacija o zakonu DMCA i DMCA obavijestima potražite u Zborniku zakona SAD-a, glava 17, članak 512.

Našem agentu se radi podnošenja obavijesti o navodnom kršenju autorskih prava možete obratiti:

e-poštom na adresu:
[email protected]

poštom na adresu:
DMCA Designated Agent
Attn: Legal Department
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062

Garmin® trgovački je znak tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica registriran u SAD-u i drugim državama. Quickdraw™ trgovački znak tvrtke Garmin Ltd. ili njenih podružnica. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.

Licencni ugovor za krajnjeg korisnika

(Aplikacija Quickdraw preuzimanje v.052416)

Kartografski podaci ("Podaci") koje preuzimate na uređaj ili su vlasništvo tvrtke Garmin ili su vlasništvo jedne ili više trećih strana i licencirani tvrtki Garmin. Podaci su zaštićeni autorskim pravima i međunarodnim sporazumima o zaštiti autorskih prava. Podaci se ne prodaju, već se licenciraju. Podaci se daju na korištenje u skladu s ovim licencnim ugovorom i podložni su sljedećim uvjetima i odredbama koje s jedne strane prihvaća krajnji korisnik ("vi" ili "vaš"), a s druge tvrtka Garmin te njezini davatelji licenci i tvrtke pridružene tvrtki Garmin i njezinim davateljima licenci. Ako ste podatke nabavili od drugog dobavljača aplikacija ("Dobavljač aplikacija"), potvrđujete, u mjeri u kojoj je strana odgovorna za Podatke, da je odgovorna tvrtka Garmin, a ne Dobavljač aplikacija. Davatelji licence tvrtke Garmin, uključujući davatelje licenci, davatelje usluga, kanalne partnere, dobavljače i tvrtke pridružene tvrtki Garmin i njihovim davateljima licenci, svi su zajedno izravni i namijenjeni vanjski korisnici ovog Ugovora i mogu provesti svoja prava izravno na vama u slučaju da prekršite ovaj Ugovor.

VAŽNO: PRIJE PREUZIMANJA ILI KORIŠTENJA PODATKA PAŽLJIVO PROČITAJTE OVAJ LICENCNI UGOVOR. PREUZIMANJEM, INSTALIRANJEM, KOPIRANJEM ILI KORIŠTENJEM OVIH PODATAKA NA NEKI DRUGI NAČIN POTVRĐUJETE DA STE PROČITALI OVAJ LICENCNI UGOVOR I DA STE SUGLASNI S NJEGOVIM UVJETIMA I ODREDBAMA. AKO NISTE SUGLASNI S OVIM UVJETIMA I ODREDBAMA, NEMOJTE PREUZETI, INSTALIRATI NITI KORISTITI PODATKE.

UPOZORENJE. PODACI SU NAMIJENJENI ZA REKREACIJSKE SVRHE KAO ŠTO JE RIBOLOV, A NE ZA NAVIGACIJSKE SVRHE. NE BI SE TREBALI KORISTITI ZA NAVIGACIJU, A TVRTKA GARMIN NE PRIHVAĆA NIKAKVU ODGOVORNOST ZA BILO KAKVE GUBITKE, TROŠKOVE ILI ŠTETU NASTALU ZBOG KORIŠTENJA PODATAKA U NAVIGACIJSKE SVRHE. PODACI SE PRIKUPLJAJU PUTEM ZAJEDNICE KORISNIKA UREĐAJA I PRENOSE NA POSLUŽITELJ S KOJEG IH PREUZIMATE. TVRTKA GARMIN NI NA KOJI NAČIN NE POTVRĐUJE PODATKE I AKO SE ODLUČITE NA TAJ KORAK, PODATKE KORISTITE NA VLASTITI RIZIK.

Uvjeti i odredbe licence

Tvrtka Garmin ("mi" ili "nas") vam pruža Podatke, uključujući bilo kakvu "online" dokumentaciju i ispisane materijale i daje vam ograničenu, neekskluzivnu licencu za korištenje Podataka na Garmin navigacijskom uređaju u skladu s odredbama ovog Ugovora. Suglasni ste koristiti Podatke isključivo u osobne svrhe ili, ako je primjenjivo, za unutarnje poslovanje svoje tvrtke, a ne za dijeljenje, iznajmljivanje, izdavanje, daljnju prodaju ili slične svrhe. U skladu s tim, ali podložno ograničenjima izloženim u sljedećim stavcima, Podatke možete kopirati ili reproducirati samo u mjeri u kojoj je to neophodno za osobnu upotrebu u smislu (i) prikaza i (ii) spremanja, pod uvjetom da Podatke ne dijelite s trećim stranama, ne uklonite napomene o autorskom pravu koje se pojavljuju te da Podatke ni na koji način ne modificirate. Vaše korištenje Podataka ne smije kršiti nijedno pravilo korištenja Dobavljača aplikacije ili drugog davatelja usluga kojeg koristite za omogućivanje Podataka. Podatke ne smijete koristiti u protuzakonite, obmanjujuće ili neetičke svrhe koje navode na pogrešno mišljenje ili koje mogu na bilo koji način naškoditi ugledu tvrtke Garmin, njezinim davateljima licenci ili bilo kojoj osobi ili pravnoj osobi. Suglasni ste da nećete na drugi način reproducirati, kopirati, mijenjati, dekompilirati, rastavljati, koristiti obrnuti inženjering niti stvarati izvedene proizvode koji se temelje na bilo kojem dijelu Podataka te da ih ne možete prenositi, podlicencirati niti distribuirati u bilo koju svrhu, osim u mjeri u kojoj je to zakonom dozvoljeno. Tvrtka Garmin zadržava pravo prestanka davanja Podataka koje pruža dobavljač treće strane ako dobavljač prestane davati takav sadržaj ili se iz bilo kojeg razloga raskine ugovor tvrtke Garmin i dobavljača.

Podrška. Ako vam je potrebna operativna ili tehnička podrška i pomoć u vezi s instalacijom, deinstalacijom, korištenjem ili radom Podataka, ili imate pitanja, pritužbi ili potraživanja vezano uz Podatke, obratite se tvrtki Garmin na adresu: [email protected].

Potvrda odgovornosti Dobavljača aplikacije. Dobavljač aplikacije nema obvezu održavanja ili podrške za Podatke, niti je odgovoran za odgovor na bilo kakva potraživanja od vas ili treće strane vezano uz posjedovanje ili korištenje Podataka, uključujući, no ne i ograničavajući se na potraživanja po osnovi odgovornosti za proizvod, potraživanja za neizvršene pravne ili zakonska uvjete ili potraživanja po osnovi zakona o zaštiti potrošača. Nadalje, Dobavljač aplikacije ne snosi odgovornost za potraživanja trećih strana po osnovi kršenja autorskih prava kao rezultat vašeg posjedovanja ili korištenja Podataka.

Ograničenja. Zabranjeno vam je dobavljati i davati u najam ili zakup Podatke bilo kojoj drugoj osobi ili trećoj strani.

Nema jamstva. Podatke ste dobili "kakvi jesu" i suglasni ste koristiti ih na vlastiti rizik. Tvrtka Garmin i njeni davatelji licence, davatelji usluga, kanalni partneri, dobavljači i tvrtke pridružene tvrtki Garmin i njenim davateljima licenci ni na koji način ne jamče, ne tvrde niti nude jamstva, izričita ili implicirana, koja bi proistjecala iz zakonskih obaveza ili čega drugog, što uključuje, ali nije ograničeno na, sadržaj, kvalitetu, točnost, potpunost, učinkovitost, pouzdanost, tržišni potencijal, prikladnost za određenu namjenu, korisnost, korištenje ili rezultate dobivene iz Podataka, ili da će Podaci ili poslužitelj funkcionirati neprekidno i bez pogreške. Podaci su namijenjeni isključivo za upotrebu kao pomagala u rekreaciji i ne smiju se koristiti u svrhu gdje su potrebna precizna mjerenja smjera, udaljenosti, lokacije ili topografije. TVRTKA GARMIN NE JAMČI PRECIZNOST I POTPUNOST PODATAKA.

Odricanje jamstva. TVRTKA GARMIN I NJENI DAVATELJI LICENCE, UKLJUČUJUĆI DAVATELJE LICENCI, DAVATELJE USLUGA, KANALNE PARTNERE, DOBAVLJAČE I TVRTKE PRIDRUŽENE TVRTKI GARMIN I NJEZINIM DAVATELJIMA LICENCE, ODRIČU SE BILO KAKVIH JAMSTAVA, IZRIČITIH ILI IMPLICIRANIH, NA KVALITETU, DJELOTVORNOST, PRIKLADNOST ZA PRODAJU, PRIKLADNOST ZA ODREĐENU SVRHU ILI NEKRŠENJE PRAVA. NIKAKVE USMENE ILI PISANE OBAVIJESTI NITI INFORMACIJE KOJE PRUŽA GARMIN ILI NJEGOVI DOBAVLJAČI I DAVATELJI LICENCE NE PREDSTAVLJAJU JAMSTVO, TE SE U TAKVE OBAVIJESTI I INFORMACIJE NE TREBA POUZDATI. OVO ODRICANJE JAMSTVA NEIZOSTAVAN JE DIO OVOG UGOVORA. Neke savezne države, teritoriji i države ne dozvoljavaju izvjesna isključivanja jamstava, te se u toj mjeri gornje odricanje na njih ne odnosi. AKO UOPĆE POSTOJI, JEDINA I NAJVEĆA MOGUĆA ODGOVORNOST DOBAVLJAČA APLIKACIJA U SLUČAJU NEPOKRIVENOSTI JAMSTVA POVRAT JE IZNOSA KOJI STE PLATILI ZA APLIKACIJU.

Odricanje odgovornosti. TVRTKA GARMIN I NJENI DAVATELJI LICENCE, UKLJUČUJUĆI DAVATELJE LICENCI, DAVATELJE USLUGA, KANALNE PARTNERE, DOBAVLJAČE I TVRTKE PRIDRUŽENE TVRTKI GARMIN I NJEZINIM DAVATELJIMA LICENCI, ODRIČU SE ODGOVORNOSTI U ODNOSU NA BILO KAKVO POTRAŽIVANJE, ZAHTJEV ILI AKCIJU, BEZ OBZIRA NA PRIRODU RAZLOGA POTRAŽIVANJA, ZAHTJEVA ILI AKCIJE KOJA SE TEMELJI NA GUBITKU, OZLJEDI ILI ŠTETI, IZRAVNOJ ILI NEIZRAVNOJ, KOJA MOŽE PROIZAĆI IZ UPOTREBE ILI POSJEDOVANJA PODATAKA; ZA BILO KAKAV GUBITAK PROFITA, PRIHODA, UGOVORA ILI UŠTEĐEVINE, ODNOSNO BILO KAKVU DRUGU IZRAVNU, NEIZRAVNU, SLUČAJNU, POSEBNU ILI NEMATERIJALNU ŠTETU KOJA PROIZLAZI IZ UPOTREBE ILI NEMOGUĆNOSTI UPOTREBE PODATAKA; NEDOSTATKA U SADRŽAJU ILI INFORMACIJAMA, ODNOSNO NEISPUNJENJA OVIH UVJETA I ODREDBI, BILO U AKCIJI UGOVORA, DELIKTU ILI NA OSNOVU JAMSTVA, BILO ZBOG UPOTREBE, ZLOUPOTREBE ILI NEMOGUĆNOSTI UPOTREBE PODATAKA ILI ZBOG KVAROVA ILI POGREŠAKA U PODACIMA, ČAK I AKO SU TVRTKA GARMIN ILI NJENI DAVATELJI LICENCE OBAVIJEŠTENI O MOGUĆNOSTI NASTANKA TAKVIH ŠTETA. UKUPNA FINANCIJSKA OBAVEZA TVRTKE GARMIN I NJEZINIH DAVATELJA LICENCI U SMISLU POŠTOVANJA OBAVEZA KOJE PROPISUJE OVAJ LICENCNI UGOVOR ILI U ODNOSU NA APLIKACIJU NE MOŽE PRIJEĆI VRIJEDNOST OD 1,00 USD. Neke savezne države, teritoriji i države ne dozvoljavaju izvjesna isključivanja odgovornosti ili ograničavanja šteta, te se u toj mjeri gornje odricanje na njih ne odnosi.

Kontrola izvoza. Suglasni ste ne izvoziti bilo koji dio Podataka niti bilo koji izravni proizvod Podatka osim kako je sukladno primjenjivim zakonima, pravilima i propisima koji upravljaju izvozom te sa svim propisanim licencama i odobrenjima koja su za to potrebna.

Zakonska usklađenost. Izjavljujete i jamčite da (i) se ne nalazite u državi na koju se odnosi embargo Vlade SAD-a ili državi koju je Vlada SAD-a proglasila "državom koja podržava terorizam" te (ii) se ne nalazite na popisu Vlade SAD-a kao zabranjena ili ograničena strana.

Zaštita od zakonske odgovornosti. Pristajete da ćete tvrtku Garmin i njezine davatelje licence, uključujući njihove davatelje licenci, davatelje usluga, kanalne partnere, dobavljače i pridružene tvrtke te njihove službenike, direktore, zaposlenike, dioničare, agente i zastupnike izuzeti od nadoknade štete te da ćete ih braniti i nećete smatrati odgovornim za gubitke, ozljede (uključujući ozljede koje su uzrokovale smrt), odštete, radnje, troškove ili bilo kakva potraživanja, što uključuje, ali nije ograničeno na, troškove odvjetnika, proizašle iz bilo kakve upotrebe, reprodukcije ili posjedovanja Podataka.

Trajanje. Ovaj Ugovor je važeći do (i) ako je primjenjivo, raskida (od strane vas ili tvrtke Garmin) ili isteka vaše pretplate ili (ii) raskida ovog ugovora od strane tvrtke Garmin iz bilo kojeg razloga, uključujući, ali bez ograničenja na, ako Garmin zaključi da ste prekršili neku od odredbi ovog Ugovora. Isto tako, ovaj se Ugovor raskida čim se raskine ugovor između TVRTKE GARMIN i treće strane od koje Garmin (a) dobiva usluge ili distribuciju potrebnu za podršku Podacima ili (b) ima licencu za Podatke. Usuglašeni ste s tim da ćete nakon raskida ugovora uništiti sve kopije podataka. Navedena odricanja jamstva i obveza ostat će na snazi čak i nakon raskida ugovora.

Cjelokupan ugovor. Ovi uvjeti i odredbe predstavljaju cjelokupan ugovor između tvrtke Garmin i njezinih davatelja licence, uključujući njezine davatelje licenci, davatelje usluga, kanalne partnere, dobavljače i tvrtke pridružene tvrtki Garmin i njezinim davateljima licenci i vas u vezi ovog predmeta te kompletno nadomještaju svaki pisani ili usmeni ugovor koji je prethodno postojao između nas u vezi tog predmeta.

Nadležni zakon. Gornji uvjeti i odredbe podložni su zakonima savezne države Kansas, bez primjene (i) njenih odredbi o konfliktu zakona ili (ii) Konvencije Ujedinjenih naroda o ugovorima u međunarodnoj prodaji, koja je izrijekom isključena. Suglasni ste priznati nadležnost savezne države Kansas u svim sporovima, potraživanjima i akcijama koje proizlaze iz ili su povezane s Podacima. Svi prijevodi ovog ugovora s engleskog jezika dostupni su samo kao pogodnost. Ako je ovaj ugovor preveden na jezik koji nije engleski i dođe do konflikta u pojmovima između engleske verzije i verzije na drugom jeziku, engleska verzija ima prednost.

Krajnji državni korisnici. Ako je krajnji korisnik agencija, odjel ili drugi državni entitet Sjedinjenih Američkih Država ili entitet koji djelomično ili potpuno financira Vlada SAD-a, tada je upotreba, dupliciranje, reprodukcija, izdavanje, izmjene, objavljivanje ili prijenos Podataka i pridružene dokumentacije podložan ograničenjima koje donosi DFARS 252.227-7014(a)(1) (lipanj 1995.) (DOD definicija komercijalnog računalnog softvera), DFARS 27.7202-1 (DOD pravila u vezi komercijalnog računalnog softvera), FAR 52.227-19 (lipanj 1987.) (odredba o komercijalnom računalnom softveru za civilne agencije), DFARS 252.227-7015 (studeni 1995.) (DOD odredba o tehničkim podacima - komercijalni proizvodi); FAR 52.227-14 Alternates I, II i III (lipanj 1987.) (odredba o nekomercijalnom računalnom softveru za civilne agencije); i/ili FAR 12.211 i FAR 12.212 (nabava komercijalnih proizvoda), prema tome što je primjenjivo. U slučaju konflikta odredbi FAR i DFARS s odredbama navedenim u ovom licencnom ugovoru primjenjivat će se odredbe koje jače ograničavaju prava države. Izvođač/proizvođač je Garmin International, Inc., 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, SAD.

Garmin® trgovački je znak tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica registriran u SAD-u i drugim državama i ne smije se koristiti bez izričitog pisanog dopuštenja tvrtke Garmin.