Index pametna vaga

Prije nego što počnete

 • Ako Garmin IndexTM pametnu vagu namjeravate koristiti na sagu, utisnite po jedan podložak na svaku od četiri nožice vage kako bi se osiguralo najtočnije mjerenje težine i tjelesnog sastava.
 • Na donjoj strani vage povucite prekidač za odabir mjernih jedinica na željenu mjernu jedinicu.
 • Putem svog Garmin Connect računa možete pozvati do 15 osoba da koriste vašu vagu. Svaki pozvani korisnik mora imati vlastiti Garmin Connect račun. Kada korisnik prihvati poziv, može početi koristiti vagu.

1

Umetanje baterija

Skinite poklopac baterija na Garmin Index vagi i umetnite 4 AA baterije. Nakon što umetnete baterije, na zaslonu vage prikazat će se ikona , a treperit će ikone .

2

Preuzimanje i instalacija

Na pametnom telefonu preuzmite i instalirajte najnoviju verziju aplikacije Garmin Connect Mobile.

Preuzimanje za iOS
Preuzimanje za Android
Preuzimanje za Windows Phone

3

Add Device

Open Garmin Connect Mobile to add your scale and complete the setup process. If this is the first device you have paired with the Garmin Connect Mobile app, follow the on-screen instructions. If you have already paired another device with the Garmin Connect Mobile app, add your scale by following the steps below.

iOS: On the tab bar at the bottom of the screen, select   > Garmin Devices > and follow the on-screen instructions.

Android: At the top of the screen, select   > Garmin Devices > and follow the on-screen instructions.

Prije nego što počnete

 • Ako Garmin IndexTM pametnu vagu namjeravate koristiti na sagu, utisnite po jedan podložak na svaku od četiri nožice vage kako bi se osiguralo najtočnije mjerenje težine i tjelesnog sastava.
 • Na donjoj strani vage povucite prekidač za odabir mjernih jedinica na željenu mjernu jedinicu.
 • Putem svog Garmin Connect računa možete pozvati do 15 osoba da koriste vašu vagu. Svaki pozvani korisnik mora imati vlastiti Garmin Connect račun. Kada korisnik prihvati poziv, može početi koristiti vagu.

1

Umetanje baterija

Skinite poklopac baterija na Garmin Index vagi i umetnite 4 AA baterije. Nakon što umetnete baterije, na zaslonu vage prikazat će se ikona , a treperit će ikone .

2

Povezivanje rutera

Pritisnite gumb WPS i/ili omogućite WPS na internetskom ruteru kako biste povezali ruter i vagu. Ako su vam potrebne informacije o korištenju WPS funkcije na ruteru, potražite ih u uputama isporučenima s uređajem.

3

Provjera statusa

Ako se vaga uspješno povezala s ruterom, na zaslonu vage prikazat će se osvijetljena ikona . Osim toga, na desnoj strani zaslona vage prikazivat će se ikona sve dok vagu ne povežete s Garmin ConnectTM računom.

4

Postavljanje

Nakon povezivanja rutera s vagom trebat ćete povezati Garmin Connect račun s vagom.

Postavite sada

To set up your Index Smart Scale on a computer, you will need an ANTTM Stick. If you do not have an ANT Stick, you can set up your device using an alternate setup process (Mobile or WPS), or you can purchase an ANT Stick.

Prije nego što počnete

 • Prije instalacije aplikacije Garmin ExpressTM provjerite ispunjava li vaše računalo sistemske preduvjete.
 • Ako Garmin Index pametnu vagu namjeravate koristiti na sagu, utisnite po jedan podložak na svaku od četiri nožice vage kako bi se osiguralo najtočnije mjerenje težine i tjelesnog sastava
 • Na donjoj strani vage povucite prekidač za odabir mjernih jedinica na željenu mjernu jedinicu.
 • Putem svog Garmin Connect računa možete pozvati do 15 osoba da koriste vašu vagu. Svaki pozvani korisnik mora imati vlastiti Garmin Connect račun. Kada korisnik prihvati poziv, može početi koristiti vagu.

1

Umetanje baterija

Skinite poklopac baterija na Garmin Index vagi i umetnite 4 AA baterije. Nakon što umetnete baterije, na zaslonu vage prikazat će se ikona , a treperit će ikone .

2

Preuzimanje i instalacija

Na računalo preuzmite najnoviju verziju aplikacije Garmin ExpressTM. Po dovršetku preuzimanja pritisnite datoteku kako biste instalirali Garmin Express na računalo.

Vaš sustav ne podržava Garmin Express.

Za Garmin Express potrebni su sustavi Windows ili Mac.

Za preuzimanje aplikacije Garmin Express koristite preglednik na radnoj površini.

Tablet ili mobilni uređaj koji koristite ne podržava Garmin Express. Koristite drugo računalo.

Preuzimanje starije verzije

Garmin Express nije kompatibilan s vašim operacijskim sustavom.

Kako biste mogli koristiti Garmin Express, najprije je potrebno nadograditi operacijski sustav. Upute za nadogradnju. Nadogradite svoj operacijski sustav

Garmin Express redizajniran je kako bi vam pružio još bolje iskustvo. Nadogradite svoj operacijski sustav kako biste mogli preuzeti najnoviju verziju ili koristite stariju verziju aplikacije Garmin Express.

Kako biste mogli koristiti Garmin Express, najprije je potrebno nadograditi operacijski sustav. Upute za nadogradnju. Nadogradite svoj operacijski sustav

Zahtjevi sustava


3

Priključite ANT Stick

Dok je aplikacija Garmin Express otvorena, priključite ANT Stick u USB priključak na računalu.

4

Dodavanje uređaja

Odaberite kako biste dodali uređaj i slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili postupak postavljanja.

Česta pitanja

Gdje se nalazi serijski broj vage koji trebam unijeti na Garmin ConnectTM?

Serijski broj vage možete pronaći na naljepnici koja se nalazi na donjoj strani vage. Vidjet ćete 9 znakova iza kojih slijedi još 5 znakova. Serijski broj vage sastoji se od svih 14 znakova.

Kako mogu promijeniti Wi-Fi® vezu?

Uređaj u bilo kojem trenutku možete vratiti u način za postavljanje i promijeniti način povezivanja. Na donjoj strani vage pritisnite Reset.

Na zaslonu vage prikazat će se ikona , a treperit će ikone . Vaga je sada spremna za postavljanje.

NAPOMENA: Vraćanje uređaja u način za postavljanje neće izbrisati korisničke podatke koji se nalaze na uređaju.

Što predstavljaju ikone na zaslonu vage?

 • Status Wi-Fi signala
 • Status Bluetooth veze
 • Status ANTTM tehnologije
 • Status baterije
 • Indeks tjelesne mase
 • Postotak masnog tkiva
 • Postotak vode
 • Mišićna masa
 • Koštana masa
 • "Stoneovi"
 • Funte
 • Kilogrami