המשקל החכם Index

לפני שתתחיל

 • אם אתה מתכוון להשתמש במשקל החכם Garmin IndexTM‎ על-גבי שטיח, לחץ על אחד מארבעת המגביהים בכל אחת מרגלי המשקל כדי להבטיח דיוק מרבי במדידות המשקל והרכב הגוף.
 • בצד התחתון של המשקל הזז את מתג בורר היחידות ליחידת המידה הרצויה.
 • באפשרותך להזמין עד 15 אנשים נוספים להשתמש במשקל שלך על-ידי שליחת הזמנות מחשבון Garmin Connect שלך. לכל משתמש שיוזמן צריך להיות חשבון Garmin Connect. לאחר שמשתמש מאשר את ההזמנה, אדם זה יכול להתחיל להשתמש במשקל.

1

התקן סוללות

הסר את מכסה תא הסוללות של המשקל החכם Garmin Index והכנס סוללות 4AA‏. לאחר הכנסת הסוללות יוצג הסמל על-גבי מסך המשקל והסמלים יהבהבו.

2

הורד והתקן

בטלפון החכם שלך, הורד והתקן את הגרסה האחרונה של Garmin Connect Mobile.

הורד עבור iOS
הורד עבור Android
הורד עבור Windows Phone

3

Add Device

Open Garmin Connect Mobile to add your scale and complete the setup process. If this is the first device you have paired with the Garmin Connect Mobile app, follow the on-screen instructions. If you have already paired another device with the Garmin Connect Mobile app, add your scale by following the steps below.

iOS: On the tab bar at the bottom of the screen, select   > Garmin Devices > and follow the on-screen instructions.

Android: At the top of the screen, select   > Garmin Devices > and follow the on-screen instructions.

לפני שתתחיל

 • אם אתה מתכוון להשתמש במשקל החכם Garmin IndexTM‎ על-גבי שטיח, לחץ על אחד מארבעת המגביהים בכל אחת מרגלי המשקל כדי להבטיח דיוק מרבי במדידות המשקל והרכב הגוף.
 • בצד התחתון של המשקל הזז את מתג בורר היחידות ליחידת המידה הרצויה.
 • באפשרותך להזמין עד 15 אנשים נוספים להשתמש במשקל שלך על-ידי שליחת הזמנות מחשבון Garmin Connect שלך. לכל משתמש שיוזמן צריך להיות חשבון Garmin Connect. לאחר שמשתמש מאשר את ההזמנה, אדם זה יכול להתחיל להשתמש במשקל.

1

התקן סוללות

הסר את מכסה תא הסוללות של המשקל החכם Garmin Index והכנס סוללות 4AA‏. לאחר הכנסת הסוללות יוצג הסמל על-גבי מסך המשקל והסמלים יהבהבו.

2

חבר נתב

לחץ על לחצן WPS ו/או אפשר WPS בנתב אינטרנט כדי לחבר את הנתב למשקל. כדי ללמוד כיצד להשתמש בתכונות של WPS בנתב, עיין בתיעוד של הנתב.

3

בדוק מצב

אם המשקל התחבר בהצלחה לנתב, יופיע בצג המשקל סמל קבוע. כמו כן, יופיע סמל בקצה הימני של צג המשקל עד שתקשר את המשקל לחשבון Garmin ConnectTM‎‏.

4

הגדר

לאחר חיבור הנתב למשקל, תצטרך לקשר את חשבון Garmin Connect למשקל.

הגדר כעת

To set up your Index Smart Scale on a computer, you will need an ANTTM Stick. If you do not have an ANT Stick, you can set up your device using an alternate setup process (Mobile or WPS), or you can purchase an ANT Stick.

לפני שתתחיל

 • לפני התקנת Garmin ExpressTM, ודא שהמחשב עומד בדרישות המערכת.
 • אם אתה מתכוון להשתמש במשקל החכם Garmin Index על-גבי שטיח, לחץ על אחד מארבעת המגביהים בכל אחת מרגלי המשקל כדי להבטיח דיוק מרבי במדידות המשקל והרכב הגוף.
 • בצד התחתון של המשקל הזז את מתג בורר היחידות ליחידת המידה הרצויה.
 • באפשרותך להזמין עד 15 אנשים נוספים להשתמש במשקל שלך על-ידי שליחת הזמנות מחשבון Garmin Connect שלך. לכל משתמש שיוזמן צריך להיות חשבון Garmin Connect. לאחר שמשתמש מאשר את ההזמנה, אדם זה יכול להתחיל להשתמש במשקל.

1

התקן סוללות

הסר את מכסה תא הסוללות של המשקל החכם Garmin Index והכנס סוללות 4AA‏. לאחר הכנסת הסוללות יוצג הסמל על-גבי מסך המשקל והסמלים יהבהבו.

2

הורד והתקן

במחשב, הורד את הגרסה העדכנית ביותר של Garmin ExpressTM‎‏. לאחר סיום ההורדה, לחץ על הקובץ כדי להתקין את Garmin Express במחשב.

המערכת שלך אינה תומכת ב-Garmin Express‏.

יש צורך ב-Windows או ב-Mac כדי להשתמש ב-Garmin Express‏.

כדי להוריד את Garmin Express‏, השתמש בדפדפן שלך בשולחן העבודה.

ייתכן שמחשב הלוח או ההתקן הנייד שאתה משתמש בו לא תומך ב-Garmin Express‏. השתמש במחשב אחר.

הורד גרסה מדור קודם

Garmin Express אינו תואם למערכת ההפעלה שלך.

עליך לשדרג את מערכת ההפעלה שלך כדי להשתמש ב-Garmin Express. כיצד לשדרג. שדרג את מערכת ההפעלה שלך

Garmin Express תוכנן מחדש כדי לספק לך חוויה טובה יותר. שדרג את מערכת ההפעלה שלך כדי לקבל את הגרסה החדשה ביותר, או השתמש בגרסה מדור קודם של Garmin Express.

עליך לשדרג את מערכת ההפעלה שלך כדי להשתמש ב-Garmin Express. כיצד לשדרג. שדרג את מערכת ההפעלה שלך

דרישות מערכת


3

חבר את אביזר ה-Ant Stick

לאחר פתיחת היישום Garmin Express, חבר את אביזר ה-ANT Stick ליציאת ה-USB של המחשב.

4

הוסף התקן

בחר כדי להוסיף התקן ופעל לפי ההנחיות על-גבי המסך כדי להשלים את תהליך ההגדרה.

שאלות נפוצות

היכן ניתן למצוא את המספר הסידורי של המשקל שלי ב-Garmin ConnectTM‎‏?

כדי למצוא את המספר הסידורי של המשקל, הבט בתווית המוצמדת לתחתית המשקל. תראה רצף של 9 תווים ואחריו רצף של 5 תווים. כל 14 התווים ביחד הם המספר הסידורי של המשקל.

כיצד ניתן לשנות את חיבור ה-Wi-Fi®‎‏?

באפשרותך לחזור להתקן כדי להגדיר מצב ולשנות את שיטת החיבור בכל עת. בתחתית המשקל, לחץ על Reset.

במשקל יוצג הסמל על-גבי המסך והסמלים יהבהבו. המשקל מוכן כעת להגדרה.

הערה: החזרת ההתקן למצב הגדרה אינה מוחקת נתוני משתמשים מההתקן.

מה פירוש הסמלים בצג המשקל?

 • מצב אות Wi-Fi‏
 • מצב Bluetooth‏
 • מצב ANTTM‎‏
 • מצב סוללות
 • מדד מסת הגוף
 • אחוז השומן בגוף
 • אחוז המים בגוף
 • מסת שריר
 • מסת עצם
 • סטון
 • פאונד
 • קילוגרם

מדריכים