På tide å oppdatere. Nettleseren din støttes ikke lenger av Garmin Connect. Vi anbefaler at du oppdatere til den nyeste versjonen av følgende kompatible nettlesere ...

Bruke Garmin Connect

Du vil kunne bruke de fleste funksjonene i Garmin Connect-kontoen umiddelbart. Av og til kan det være gøy å grave dypere og forsikre seg om at man ikke går glipp av noe. Vi har sortert tipsene våre etter funksjon for å gjøre det enklere å utforske.

Komme i gang

Hvilke enheter fungerer med Garmin Connect?
Alle trenings-, helse- og golfenhetene fra Garmin er kompatible med Garmin Connect. Selv om Fitbit®-enheter ikke støttes, kan du importere enkelte Fitbit-data manuelt.
Hvilke operativsystemer og nettlesere støttes av Garmin Connect?
Garmin Connect er testet på operativsystemene Macintosh og Windows og støtter følgende nettlesere:
• Chrome
• Microsoft Edge
• Internet Explorer 11+
• Safari 6+
• Firefox
Andre operativsystemer, nettlesere og funksjoner kan også fungere, men det tilbys ikke full støtte for dem.
Hvordan synkroniserer jeg?
Ulike enheter kan synkronisere med Garmin Connect på forskjellige måter. De fleste enheter bruker Garmin Express til å laste opp data ved hjelp av datamaskinen eller Garmin Connect Mobile til å laste opp data ved hjelp av smarttelefonen. vívofit – trykk og hold inne knappen på vívofit-enheten til du ser at det står SYNC på skjermen, deretter slipper du knappen. Hold deg i nærheten av datamaskinen eller telefonen mens du synkroniserer. De fleste synkroniserer enhetene sine minst én gang om dagen. Hvis du har Garmin Connect-webområdet åpent på datamaskinen fra før, laster du inn siden på nytt for å se den nye informasjonen. vívosmart – når du har koblet vívosmart-enheten til datamaskinen, trykker du bestemt på vívosmart-skjermen og fortsetter å trykke til du ser USB-symbolet. Hvis du har brukt programmet Garmin Connect Mobile til å parkoble enheten med en kompatibel telefon, synkroniseres vívosmart-enheten automatisk i løpet av dagen. Hvis du vil utføre en manuell synkronisering med telefonen, trykker du på vívosmart-skjermen og fortsetter å trykke til du kan velge synkroniseringsikonet (piler). vívoki – gå forbi innen rekkevidden til vívohub-klienten for trådløs tilgang for å overføre data, eller parkoble enheten med programmet Garmin Connect Mobile på en kompatibel telefon. USB-enhet – koble USB-kabelen til enheten, og koble den til datamaskinen. Trådløs ANT-enhet – plugg inn ANT Stick i datamaskinen, og slå på enheten. Garmin Express gjenkjenner enheten automatisk og synkroniseres med den. Wi-Fi-enhet – trykk på tilkoblingsknappen på enheten når du er på Wi-Fi-nettverket som du har konfigurert Garmin Express for. Bluetooth (unntatt vívofit) – hvis enheten er Bluetooth- eller Bluetooth Smart-kompatibel, kan du laste ned programmet Garmin Connect Mobile til telefonen eller en annen trådløs enhet. Programmet Garmin Connect Mobile synkroniseres så fort du har lagret aktiviteten din.

Aktiviteter

Må jeg laste ned programvare?
Informasjon overføres mellom treningsenheten og Garmin Connect via programvaren Garmin Express. Last ned Garmin Express, og installer den på datamaskinen din for å laste opp data.
Kan jeg importere aktivitetsfilene mine manuelt?
Følg denne fremgangsmåten for å importere data manuelt: • gå til menyen • velg Aktiviteter • velg Importer-knappen • velg filen du vil importere fra datamaskinen Vi støtter TCX-, FIT- og GPX-filer. GPX-filer må inkludere tidsinformasjon.
Hva skjer hvis jeg har overlappende data fra to forskjellige enheter?
Hvis du har overlappende data fra to forskjellige enheter, forener vi de overlappende dataene for å gi deg den mest nøyaktige informasjonen som mulig. Hvis for eksempel én av enhetene dine bruker GPS og den andre ikke gjør det, bruker vi GPS-dataene til å kalkulere total distanse og antall kalorier. Hvis begge enhetene måler skritt, intensitetsminutter eller antall etasjer du har gått opp, konsoliderer vi de dataene med TrueUp™-teknologi.
Hvordan angir jeg personverninnstillinger for en enkelt aktivitet?
Bruke låsikonet for å bestemme hvem som skal se aktiviteten din. Valgene dine er Kun meg, Kontaktene mine, Mine kontakter og grupper, og Alle.
Kan jeg tilpasse aktivitetslisten?
Du kan velge fra dusinvis av datakolonner, og kun vise det som er viktig for deg. • Gå til siden Aktiviteter. • Når du holder markøren over en kolonneoverskrift, vises en rullegardinpil. • Velg kolonner. • Velge dataene du vil vise i tabellen. Omorganiser kolonnerekkefølgen ved å velge en kolonneoverskrift, og dra den til den nye plasseringen.
Hvordan eksporterer jeg aktivitetsdataene mine?
Du kan velge å eksportere data i filformatene TCX, GPX eller KML:
• Gå til aktiviteten du vil eksportere.
• Hvis du er i det moderne grensesnittet, klikker du på tannhjulikonet øverst til høyre på siden.
• Hvis du er i det klassiske grensesnittet, trykker du Eksporter-knappen på verktøylinjen.
• Velg et eksportformat på menyen.
Hvordan kobler jeg en aktivitet til en løype?
Hvordan defineres tidsmålingene i Garmin Connect?
Bevegelsestid Garmin Connect beregner Bevegelsestid ved å trekke fra tiden når brukeren stopper. Dette er nyttig for brukere som ikke har Auto Pause-funksjon, eller når Auto Pause er slått av. For de som har Auto Pause slått på eller som trykker på Stop- og Start-knappen under en aktivitet, skal Bevegelsestid være ganske lik eller lik Tid. Gjennomsnittlig bevegelseshastighet/tempo er basert på verdien for bevegelsestid. Medgått tid Garmin Connect beregner Medgått tid ut i fra tiden som har gått mellom den faktiske start- og sluttiden til en aktivitet. Dette gjelder for de som har Auto Pause slått på, eller som trykker på Stop- eller Start-knappen under en aktivitet. For de som ikke har Auto Pause-funksjonen, eller når Auto Pause er slått av, skal Medgått tid være ganske lik eller lik Tid.
Hva er høydekorrigeringer?
Høydekorrigeringer bruker kryssreferanser til den horisontale posisjonen (breddegrad/lengdegrad) som angis av GPS-enheten, med høydedata som er blitt hentet fra profesjonelle oppmålinger. Når korrigeringer av høydedata utføres, inneholder hvert sporpunkt for aktiviteten høyden fra Internett-tjenesten, ikke høyden fra GPS-enheten. Garmin Connect tar i bruk korrigeringer på en selektiv måte for å vise en mer realistisk visning av høydeopplevelsen din. Aktiviteter som er registrert på enheter uten en barometrisk høydemåler, aktiveres med høydekorrigeringer som standard. Aktiviteter som er registrert på enheter med en barometrisk høydemåler, inneholder som regel nøyaktige høydedata, derfor deaktiveres høydekorrigeringer som standard.

Aktivitetssporing

Hva er aktivitetssporing?
Enkelte enheter gir deg aktivitetssporing døgnet rundt (skritt, søvn osv.), slik at du kan få et helhetlig bilde av din daglige helse. En aktivitetssporer kan bare brukes av én person om gangen, og den kan ikke deles med venner eller ektefeller. Hvis du har flere aktivitetssporingsenheter, bør du sette den du bruker hele dagen, til å være den foretrukne aktivitetsmåleren din.
Hva er en foretrukket aktivitetsmåler?
Når du bruker mer enn én aktivitetsmåler (f.eks. trinn, intensitetsminutter og etasjer oppover) i løpet av en dag, synkroniserer og konsoliderer du dataene dine med TrueUp™. For at dette skal fungere på riktig måte, må du angi en foretrukket aktivitetsmåler (enheten du bruker oftest). Synkroniser alle enhetene regelmessig for å få mest mulig nøyaktige målinger.
What are Intensity Minutes?
To improve your health, organizations such as the U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC), the American Heart Association (AHA), and the World Health Organization (WHO) recommend, 150 minutes per week of moderate-intensity activity, such as brisk walking, OR 75 minutes per week of vigorous-intensity activity, such as running.

Moderate Intensity: You can have a conversation, but not sing while exercising.
Vigorous Intensity: You can only speak a few words between breaths while exercising. Vigorous-intensity minutes will only be recorded when heart rate data is available.

You must do at least 10 minutes of moderate or higher intensity activity at a time to get your health benefits and for your Garmin activity tracker to count it.

Use any combination of moderate and vigorous exercise to achieve the goal of 150 intensity minutes per week. Tip: A minute of vigorous-intensity activity counts for twice as much as a minute of moderate activity against your weekly goal.

Learn more from the CDC, AHA or WHO.
Hva er Move IQ?
Hvis Garmin-enheten støtter Move IQ-funksjonen, kan den automatisk identifisere perioder der bevegelsene dine samsvarer med kjente mønstre som sykling, løping og bruk av ellipsemaskin. Disse hendelsene vises på Garmin Connect-tidslinjen for å gjøre det lett for deg å se hva du har gjort i løpet av dagen, men Move IQ-hendelser vises ikke i listen over aktiviteter, rapporter eller nyhetsfeeden.
Hvordan skiller Move IQ-hendelser seg fra andre aktiviteter med tidtaking?
Move IQ-hendelser vises ikke i listen over aktiviteter, rapporter eller nyhetsfeeden. De gir deg bare oversikt over hva du har gjort i løpet av dagen. Move IQ-hendelser kan ikke redigeres, og vises bare hvis du har vært aktiv lenge nok til at enheten kjenner igjen et mønster.
Hvis du vil registrere en mer detaljert aktivitet som teller med tanke på målsetninger og totaler, må du starte tidtakeren på enheten når du begynner på aktiviteten, og stoppe den når du er ferdig. Aktiviteter med tidtaking vil være de mest nøyaktige og inneholde mest informasjon.
Hva er en skrittutfordring?
Hvis du har en av Garmins aktivitetssporere (som vívofit, vívoki eller Forerunner 15), kan du delta i utfordringer med andre Garmin Connect-brukere. Hver uke mellom natt til mandag og mandag formiddag (i din tidssone) begynner en ny utfordring. Vi analyserer tidligere antall skritt, når det er tilgjengelig, og legger deg til den utfordringsgruppen som passer best for deg. Ettersom du opparbeider deg antall skritt gjennom uken, ser du rangeringen din i forhold til de andre 7-12 deltakerne i utfordringsgruppen din. Hvis du vinner en utfordring, får du et merke.
Hvordan blir jeg med i en skrittutfordring?
• Gå til menyen for funksjoner. • Velg Utfordringer. • Følg instruksjonene på skjermen for å delta.
Når avsluttes hver skrittutfordring?
Ukens utfordring tar slutt mellom natt til mandag og mandag formiddag i din tidssone. Du har tid til å synkronisere aktivitetssporeren frem til kl. 12 på mandag. Hvis du ikke synkroniserer tidsnok, kan ikke skrittene fra forrige periode telles.
Hvordan bytter jeg til en annen utfordringsgruppe?
Avhengig av skrittrenden din over tid, kan det hende at du flyttes til en utfordringsgruppe der du utfordres. Hvis du for eksempel overgår utfordringsmålet et par uker på rad, flyttes du opp til en utfordring med et høyere mål.
Kan jeg importere Fitbit®-dataene mine?
Du kan importere aktivitets- og kroppsdata fra Fitbit. Garmin-data brukes der Garmin- og Fitbit-data overlapper hverandre. Fitbit-aktivitetsminutter vises som Garmin-intensitetsminutter. Hvis du importerer filer med overlappende datoer, brukes dataene fra den siste opplastingen. Hvis du vil endre måleenhetene du valgte under importen, kan du importere filen på nytt, slik at de forrige dataene du lastet opp, blir overskrevet.
Søvnsporing
Den kompatible enheten din registrerer bevegelsene dine mens du sover. Søvnstatistikk er totalt antall timer søvn, søvnnivåer og bevegelse i søvn. Å spore og finne mønstre i søvnvanene dine kan hjelpe deg med å forstå hvordan søvn påvirker humøret ditt, aktivitetsnivået ditt med mer. Du kan angi tidspunktene du vanligvis sover i brukerinnstillingene i Garmin Connect™-kontoen din. Du kan se søvnstatistikken din i Garmin Connect-kontoen.

Innstillinger

Hvordan angir jeg måleenheter?
• Gå til Innstillinger. • Velg Visningsinnstillinger. • Velg foretrukket målesystem. (Britisk måleenhet viser høydedata i meter.)
Hvor kan jeg endre desimalformat, tidsformat eller datoformat?
• Gå til Innstillinger. • Velg Visningsinnstillinger. • Velg formatet du ønsker.
Hvordan tilpasser jeg kraftdataene mine?
Du får muligheten til å definere kraftområder for sju soner i henhold til nivåer som passer for deg, eller som du har oppnådd under prestasjonstesting. • Gå til Innstillinger. • Velg Treningssoner. • Velg Sykling. • Gjør endringene du ønsker.
Hvordan endrer jeg innstillingene for pulsvisning?
• Gå til Innstillinger. • Velg Visningsinnstillinger. • Velg innstillingene som du ønsker for pulssoner.
Hvordan endrer jeg pulssonene mine?
• Gå til Innstillinger. • Velg Treningssoner. • Du kan endre standard pulssoner. Du kan også endre pulssoner spesifikt for alle aktiviteter for løping eller sykling. • Velg spm eller % av maks på toppen av hver kolonne, avhengig av hvilken du vil endre • Skriv inn den laveste verdien for hvert felt.
Automatisk registrering av aktivitet på vívofit
Når Automatisk registrering av aktivitet er på, oppretter enheten din en Garmin Connect-aktivitet når du løper i 20 minutter eller mer. • gå til Enheter • velg vívofit-enheten din • velg Enhetsinnstillinger • slå på Automatisk registrering av aktivitet
Hvordan endrer jeg visningsnavnet?
Visningsnavnet er navnet som andre får se. • Gå til Innstillinger. • Velg Brukerprofil. • Velg et visningsnavn. (Det må være et unikt navn, som ikke brukes av noen andre Garmin Connect-brukere.)
Hvordan endrer jeg e-postadresse eller passord?
Logg inn på my.Garmin.com for å endre e-postadresse eller passord. Hvis du ikke husker passordet, kan du også hente det på Garmin.com

Personvern

Kan alle se aktivitetene mine?
Du kan kontrollere hvem som ser profilen din, aktivitetene dine og det daglige sammendraget for skritt, søvn, vekt og kalorier. Valgene dine er Kun meg, Kontaktene mine, Mine kontakter og grupper, og Alle. Velg låsikonet på en aktivitet for å endre personvernsinnstillingene for den aktiviteten. Eventuelt kan du justere personverninnstillingene for alle fremtidige aktiviteter: • Gå til Innstillinger. • Velg personvern. Hvis du har stilt personverninnstillingen til Kun meg, har du ikke tilgang til enkelte funksjoner som segmenter, grupper og ledertavler.

Kart

Hvorfor kan jeg ikke angi løyper som Privat når jeg bruker OpenStreetMap?
OpenStreetMap bruker åpen kildekode, og derfor må alle løypene være offentlige. Hvis du vil opprette en privat løype, kan du bruke Bing eller Google.
Hva er et heat map?
Når du utforsker løyper og aktiviteter, eller oppretter en ny løype, kan du bruke et overlegg med heat maps for å vise hvor det er mest populært å løpe eller sykle i en bestemt by. Dette kan være nyttig når du vil finne et nytt sted å trene eller et sted hvor du kan møte vennene dine.
Hvorfor vises ikke heat maps når jeg bruker OpenStreetMap?
Vi bruker tilpassede bildeoverlegg til å vise heat maps, og det gjeldende MapQuest OSM API-et støtter ikke dette. Du kan ta kontakt med MapQuest for å oppmuntre dem til å legge til "støtte for tilpassede bildeoverlegg."

Dashbord

Hva er et dashbord?
Garmin Connect lar deg ordne favorittfunksjonene og de funksjonene du bruker mest på ditt eget dashbord, som du kan tilpasse akkurat som du vil. Du kan faktisk opprette mer enn én dashbordside for å sortere funksjonene etter sport, datatype eller på den måten du ønsker. Her er flere ting du kan gjøre med funksjonene på dashbordet: • Dra en funksjon til en hvilken som helst rad eller kolonne på dashbordet. • Endre det som vises ved å velge tannhjulmenyen på det øverste høyre hjørnet av funksjonen. • Fjern en funksjon fra dashbordet via tannhjulmenyen. • Legg til den samme funksjonen på dashbordet så mange ganger du vil. Du kan for eksempel legge til rapportfunksjonen to ganger: Én gang for å vise gjennomsnittlig frekvens og en gang til for å vise totaltid for aktiviteten. • Når du bruker en ny type enhet for første gang, kan det hende det dukker opp nye funksjoner på menyen og på dashbordet.
Hvordan oppretter jeg et nytt dashbord?
• Velg plusstegnet (+) øverst i høyre hjørne. • Gi det nye dashbordet et navn. Du kan alltids endre det senere. • Bruk den lille pilen ved siden av navnet på dashbordet for å endre navnet eller slette dashbordet. Når du sletter dashbordet, slettes alle funksjonene også, men vi spør deg før alt fjernes.
Hvordan legger jeg til funksjoner på dashbordet?
• Vis dashbordet der hvor du vil legge til funksjonen. • Velg menyen øverst i venstre hjørne. (Den ser ut som tre linjer oppå hverandre) • Velg funksjonen og skyv ut beskrivelsen til høyre for navnet. • Velg Legg til på dashbord. Denne funksjonen blir lagt til det første dashbordet. Du finner den under de funksjonene som allerede er der.

Segmenter

Hva er kurssegmenter?
Kurssegmenter er virtuelle løyper som lar deg sammenligne prestasjonene dine med tidligere aktiviteter, kontakter, gruppemedlemmer eller hele nettsamfunnet til Garmin Connect. Du kan finne segmenter i området ditt eller opprette dine egne. Hvis du vil konkurrere på et segment og se resultatene dine på ledertavlene: • Gå til innstillinger. • Velg personvern. • Sørg for at personverninnstillingene for aktiviteter er satt til Alle (eller det nivået du foretrekker). Du kan melde deg av segmenter hvis du ikke vil bruke denne funksjonen.
Personlige opplysninger og ledertavler
Ledertavlene er filtrert etter kjønn eller alder for å gi en nøyaktig rangering, så sørg for å fylle inn relevant informasjon under Personlige opplysninger i Brukerinnstillinger.
Hvordan oppretter jeg et segment?
• Velg en aktivitet som inkluderer området du vil gjøre om til et segment. • Velg Opprett et segment under aktivitetskartet. • Velg start- og sluttpunktene for segmentet på kartet eller høydediagrammet. • Gi segmentet et navn, legg til segmenttype, og velg overflatetype. • Lagre.
Hva er et Strava Live Segment?
Hvis du har en Strava Premium-konto, kan du synkronisere stjernemerkede segmenter til Garmin Connect-kontoen din. Når du overfører stjernemerkede Strava Live Segments til en kompatibel Garmin-enheten, kan du konkurrere i sanntid mot den personlige rekorden din, King/Queen of the Mountain, en rival eller et tidsmål for segmentet.
Hvilke Garmin-enheter fungerer med Strava Live Segments?
Hvis Garmin Edge-enheten kan motta segmenter fra Garmin Connect, fungerer den også med Strava Live Segments. Garmin Edge 520 vil være den første enheten som tar i bruk Strava Live Segments. Edge 510, 810, 820 og 1000 blir kompatible med Strava Live Segments i løpet av høsten 2015.
Hvordan kan jeg få Strava Live Segments?
Først må skaffe deg en Strava Premium-konto. Deretter bruker du Segmenter-funksjonen på Garmin Connect-dashbordet til å koble til Strava-kontoen din. Hvis du har en kompatibel Garmin-enhet, blir alle stjernemerkede segmenter i Strava sendt til enheten neste gang du synkroniserer.
Hvorfor vises Strava Live Segments i Garmin Connect, men ikke på enheten min?
Strava Live Segments er tilgjengelige for alle med en kompatibel Edge-enhet og en Strava Premium-konto. Hvis enheten er kompatibel og det fortsatt ikke fungerer, kan du oppdatere programvaren ved hjelp av Garmin Express.
Hva skjedde med Garmin-segmentene mine?
Hvis du bruker Strava Live Segments i Garmin Connect-kontoen din, vises ikke Garmin-segmentene dine. Kontoen din viser bare segmenter fra én kilde om gangen. Bytt tilbake til Garmin-segmenter ved hjelp av tannhjulmenyen i Segmenter-funksjonen på dashbordet.

Treningsøkter og treningsplaner

Hva er en treningsøkt?
Før du starter på en løpe- eller sykkeltur, kan du planlegge treningsøkten på Garmin Connect og sende den til den kompatible enheten. Dette fungerer spesielt godt for tempoøkter, intervalltrening, pulssonetrening, eller dersom du vil at enheten skal fortelle deg når du skal starte, stoppe, komme deg eller hvile.
Hva er "varigheten" til en treningsøkt?
Varigheten avgjør når trinnet avsluttes. Varigheter for puls og energi krever ANT+-tilbehør. Det er ikke støtte for alle varighetstyper på alle enheter. Du kan angi varigheten slik at den går videre til neste trinn av en treningsøkt etter en gitt tid, når du har beveget deg en viss avstand, forbrent et bestemt antall kalorier, nådd en bestemt puls, eller når du trykker på Lap-knappen på enheten.
Hva er "målet" til en treningsøkt?
Målet er det prestasjonsnivået du ønsker å opprettholde under et trinn av en treningsøkt. Du kan angi mål for energiforbruk, pedalfrekvens (repetisjoner per minutt), puls, hastighet eller tempo.
Hva er en treningsplan?
En treningsplan er en serie med treningsøkter som bygger på hverandre og hjelper deg med å nå treningsmålene dine. Det er treningen som bestemmer om du lykkes, uansett om målet er å forbedre formen, løpe din første femkilometer eller forbedre en personlig rekord for triatlon. Treningsplanene våre er laget av profesjonelle trenere, og omfatter treningsøkter for din hovedidrett, treningsøkter på tvers av idrettsgrener, hviledager og treningstips. Du kan legge treningsplanene til i Garmin Connect-kalenderen og sende treningsøktene til en kompatibel Garmin-enhet.
Hvordan legger jeg til treningsplaner på treningsenheten?
Når du har valgt en treningsplan og lagt den til i Garmin Connect-kalenderen, kan du sende alle treningsøktene på planen til enheten. • Gå til Kalender. • Velg Send til enhet. Vær oppmerksom på at treningsinformasjon om sykling ikke vises på enheter for løping, og at treningsinformasjon for løping ikke vises på enheter for sykling. Multisportenheter kan vise alle typer treningsøkter.
Hvorfor kan jeg ikke se rundetidene mine når jeg bruker en treningsøkt fra en treningsplan?
Når du gjør en tidsbasert treningsøkt (for eksempel et langt løp på 90 minutter), får du ikke se rundetider ved hver mile eller kilometer. Hvis disse tidene er viktige for deg, kan du velge å ikke følge Garmin Connect-treningsøkten og heller gjøre en enkel treningsøkt uten plan på enheten ved hjelp av Start-/Stop-knappen.
Hvorfor avsluttes ikke treningsøkten automatisk når jeg er ferdig?
Alle treningsøktene i treningsplaner har et trinn for nedkjøling på slutten. Nedkjølingen begynner når den vanskelige delen av treningsøkten er ferdig. Denne nedkjølingen er bra for kroppen, og gir deg pusterom på slutten av treningsøkten. Når du er ferdig med å kjøle ned, trykker du på knappen Lap på enheten for å spille av tonen som varsler at treningsøkten er ferdig. Du kan eventuelt trykke på knappen End hvis du vil avslutte uten å spille av noen tone.

Send til enhet

Hvordan sender jeg alle treningsøkter i kalenderen min til den kompatible enheten?
• Gå til Kalender. • Velg Send til enhet. Enheten kan lagre hundrevis av treningsøkter, men du kan nå maksimumsgrensen ved å sende store treningsplaner. Hvis enheten er full, kan du velge å overskrive treningsøkter eller avbryte prosessen med å sende til enheten.
Hvordan sender jeg segmenter til enheten?
Kompatible enheter kan vise deg når du er inne i et segment og har muligheten til å konkurrere i sanntid med en som leder. • Gå til segmenter. • Velg Send til enhet. • Synkroniser enheten.

Profiler og Kontakter

Hva er profilsiden?
Profilsiden din viser andre hvem du er og hva du gjør. Det meste av denne informasjonen er valgfri, men hvis du fyller den ut, vises den. Innstillingene for personvern kontrollerer hvilke personlige opplysninger og aktiviteter som vises, og hvem som ser dem.
Hvem kan se profilsiden og aktivitetene mine?
Du kan bestemme hvem som kan se profilen og aktivitetene dine. Valgene dine er Kun meg, Kontaktene mine, Mine kontakter og grupper, og Alle.
Hvordan kan jeg endre personverninnstillingene?
• Gå til Innstillinger. • Velg Personverninnstillinger • Valgene dine er Kun meg, Kontaktene mine, Mine kontakter og grupper, og Alle.
Hva betyr det å ta kontakt med noen?
Når du finner en venn, rival eller proff på Garmin Connect, har du muligheten til å ta kontakt med vedkommende. Når dere er i kontakt, kan du se kontaktens aktiviteter, og vedkommende kan se dine. Det er en fin måte å få oppmuntring på, samtidig som du kan se hva andre brukere foretar seg.
Ledertavle for forbindelser
I ledertavlen for forbindelser finner du den ukentlige totalen din for skritt og avstand, slik at du kan sammenligne deg selv med vennene dine. Litt konkurranse er flott motivasjon! Ledertavlen tilbakestilles til null ved midnatt i tidssonen din. Slik ser du forrige ukes resultater på ledertavlen: • gå til Forbindelser • se etter Ukentlig ledertavle • velg Vis tidligere

Grupper

Hvorfor vises ikke aktivitetene mine i gruppen?
Når du blir med i en gruppe eller får nye kontakter, må du passe på å justere personverninnstillingene for aktiviteter og profil. Hvis alle aktivitetene dine er konfigurert til privat, vises de ingen steder.
Hvem kan se gruppekommentarene mine?
Kommentarer du legger til i en gruppe, blir i gruppen. Dette betyr at hvis andre gruppemedlemmer bruker gruppesiden til å plage deg om at du møtte veggen på gårsdagens langtur, vil ingen av de andre kontaktene dine se dette, med mindre de er medlem i gruppen.
Hvem kan opprette en gruppe?
Alle Garmin Connect-brukere kan opprette en gruppe. Hvis du er i en treningsgruppe som har en trener eller leder, vil det nok være best om denne personen oppretter gruppen.
Hva er forskjellen mellom en gruppeeier og en gruppeadministrator?
Hver gruppe kan bare ha én eier. Eieren er vanligvis personen som først opprettet gruppen. Eierskapet kan imidlertid overføres hvis den som opprettet gruppen ønsker å gi ansvaret til noen andre. Eieren er den eneste personen som kan slette en gruppe. Grupper kan ha flere administratorer. Eieren eller en eksisterende administrator kan utrope nye administratorer. Administratorer kan legge til hendelser, løyper, varsler og annen informasjon på gruppesiden. De kan også godta forespørsler om medlemskap.
Hvordan redigerer jeg gruppeinnstillingene?
• Gå til Innstillinger. • Velg Grupper • Gjør endringene dine.
Hvem kan se det som er publisert på gruppesiden?
Gruppeadministratorer eller -eiere kan justere gruppens personvern etter det som passer gruppen best. Bruk gruppeinnstillingene til å velge hvem som kan se gruppen: Alle eller Bare gruppemedlemmer.

Kalorier, vekt og puls

Hva betyr alle disse forskjellige kaloriuttrykkene?
Hvilekalorier: Også kalt BMR (basal metabolic rate, basalmetabolisme eller hvilestoffskifte), er den mengden energi som trengs for å holde kroppen din i live, selv om du skulle ligge i sengen hele dagen. Hvilestoffskiftet er basert på alder, høyde, vekt og kjønn. Aktive kalorier: Når du registrerer en aktivitet med en Garmin-enhet, regner vi ut kaloriene du har forbrent basert på aktivitetsnivå, alder, høyde, vekt, kjønn og puls (hvis tilgjengelig). Kaloriinntak: Spor ditt daglige matinntak på MyFitnessPal.com. Kalorimål: MyFitnessPal.com kan hjelpe deg å finne et kalorimål basert på om du har lyst til å gå opp i vekt, gå ned i vekt eller vedlikeholde den. Når du har funnet et godt tall, kan du prøve å oppnå det med en kombinasjon av aktivitet og sunn mat. Netto kalorier: Hvis du tar alle kaloriene du har fått i deg, og trekker fra alle kaloriene du har forbrent (aktive kalorier), så får du netto kaloritall for dagen. Gjenstående kalorier: Når du har funnet et kalorimål på MyFitnessPal, hjelper vi deg å spore hvor mange kalorier du er over eller under målet. Formelen er kalorimål minus netto kalorier. Totale kalorier: Ved å legge sammen hvilekaloriene (BMR) og de aktive kaloriene, får du dagens totale kalorier.
Hva er pulssoner?
Pulssoner hjelper deg med å forstå hvor hardt du trener. Den vanligste og mest kjente måten å beregne pulssoner på, er å regne ut prosentandeler av makspulsen din. Standardsonene dine konfigureres under førstegangsoppsettet av brukerprofilen din. Pulssonene er nummerert fra 1 til 5 etter hvor høy intensiteten er.
 • Sone 1 (oppvarming)
  • Oppfattet anstrengelse: Avslappet, jevnt tempo; rytmisk pust. Utbytte: Aerob trening på begynnernivå, reduserer stress.
 • Sone 2 (lett)
  • Oppfattet anstrengelse: Komfortabelt tempo, litt tyngre pust, mulig å holde en samtale i gang. Utbytte: Grunnleggende kardiovaskulær trening, bra nedtrappingstempo.
 • Sone 3 (aerob)
  • Oppfattet anstrengelse: Moderat tempo, vanskeligere å holde en samtale i gang. Utbytte: Forbedret aerob kapasitet, optimal kardiovaskulær trening.
 • Sone 4 (terskel)
  • Oppfattet anstrengelse: Høyt tempo, litt ubehagelig, pusting er anstrengt. Utbytte: Forbedret anaerob kapasitet og terskel, økt hastighet.
 • Sone 5 (makspuls)
  • Oppfattet anstrengelse: Spurtetempo, ikke mulig over lengre tid, vanskelig å puste. Utbytte: Anaerob og muskulær utholdenhet, økt kraft.
Hvordan beregnes hvilepuls?
Garmin-enheten din kan måle pulsen din hele dagen og når du sover om natten. Puls måles i antall slag per minutt (BPM) og kan variere mye fra person til person avhengig av faktorer som alder og fysisk form. Hvilepuls kan være en viktig indikasjon på hjertets helsetilstand. Den måles vanligvis når du er våken, avslappet og i en hvilesituasjon. Garmin-enheten registrerer den laveste målte pulsen for en bestemt dag fra kl. 12.00 til kl. 23:59, uavhengig av om du er våken eller sover. Hvilepulsen er ofte lavere når du sover enn når du er våken. For å sikre stabile målinger og redusere innvirkningen aktivitet og stress har på målingen av hvilepulsen, bør du ha på deg Garmin-enheten mens du sover. Hvilepulsen for dagen kan bli påvist før du våkner om morgenen eller før midnatt. Over tid, etter hvert som du kommer i bedre form, blir hvilepulsen kanskje lavere fordi hjertet blir bedre trent og mer effektivt. Gjennomsnittlig hvilepuls er 60–100 slag i minuttet, men personer som er svært godt trent, kan ha en hvilepuls som er så lav som 40 slag i minuttet. Spør legen din hvis du har spørsmål om pulsen din. Mer informasjon fra American Heart Association
Hvordan beregnes høy puls?
Garmin-enheten din kan måle pulsen din hele dagen og når du sover om natten. Puls måles i antall slag per minutt (BPM) og kan variere mye fra person til person avhengig av faktorer som alder og fysisk form. Høy puls er den høyeste målte pulsen i løpet av en bestemt dag. Denne vil trolig være høyere på dager da du trener, og du kan forvente at den varierer mer enn hvilepulsen din. Mange ting kan ha innvirkning på pulsen din, blant annet trening, stress, koffein, medisiner og sykdom. Spør legen din hvis du har spørsmål om pulsen din. Mer informasjon fra American Heart Association
Hvordan beregnes makspuls?
Du kan bruke makspulsen din til å angi pulstreningssoner. Det er mulig å anslå makspulsen din ved hjelp av et regnestykke. Garmin Connect beregner makspulsen din ved å trekke alderen din fra 220. Dette er imidlertid bare et anslag basert på gjennomsnittet av befolkningen. Du må måle makspulsen din for å være sikker på hva den egentlig er. Du kan få et mer nøyaktig tall ved å løpe så raskt du orker i 3 minutter. Ikke stopp, men restituer ved å løpe rolig i 3 minutter. Løp deretter 3 minutter til i maksfart. Du skal nå makspulsen din i løpet av den andre maksperioden.
Hvordan sporer jeg vekten min?
Du kan angi vekten din i Garmin Connect, bruke en Tanita-vekt med en kompatibel Garmin-enhet eller bruke MyFitnessPal. In Garmin Connect kan du angi et vektmål og se når du er over eller under målet ditt.