På tide å oppdatere. Nettleseren din støttes ikke lenger av Garmin Connect. Vi anbefaler at du oppdatere til den nyeste versjonen av følgende kompatible nettlesere ...

Personvernerklæring for Garmin Connect og kompatible Garmin-enheter

Sist oppdatert: 11. juli 2017

Personvernet ditt er svært viktig for Garmin. Vi har utviklet denne personvernerklæringen for å gi deg informasjon om hvordan vi samler inn, bruker, deler og lagrer de personlige opplysningene dine når du bruker Garmin Connect-nettstedet, Garmin Connect Mobile-appen og Garmin-smarttilbehør eller andre Garmin-enheter som er kompatible med Garmin Connect.

Andre Garmin-nettsteder, -apper og -produkter, som ikke inneholder en kobling til denne personvernerklæringen, men i stedet en kobling til andre retningslinjer for personvern fra Garmin, styres av disse andre retningslinjene.

Hvis du vil gå til en bestemt del av denne personvernerklæringen, klikker du på en kobling nedenfor:

Hvordan Garmin samler inn og bruker personlige opplysninger

“Personlige opplysninger” er opplysninger som enten alene eller sammen med annen informasjon som samles inn, kan identifisere deg som enkeltperson. Når vi kombinerer annen informasjon (dvs. informasjon som ikke alene kan brukes til identifisere deg som enkeltperson) med personlige opplysninger, anser vi de kombinerte opplysningene for å være personlige opplysninger.

Når du oppretter en Garmin-konto

Når du oppretter en Garmin-konto, ber vi deg om å oppgi personlige opplysninger som e-postadresse og navn. Du må ikke oppgi fullt navn, men du kan gjøre det hvis du vil. Du bruker e-postadressen og passordet til å logge på kontoen din. Garmin-kontoen din vil være passordbeskyttet. Du kan legge til ytterligere informasjon i profilen din, for eksempel posisjon, typer aktiviteter du driver med (f.eks. løping, fotturer, sykling, golf osv.), kjønn, fødselsdato, høyde og vekt. Denne informasjonen brukes til formål som å beregne hvor mange kalorier du forbrenner under en aktivitet, eller til å gi deg Insights-data om aktivitetene dine. I henhold til gjeldende lovverk og valgene som er tilgjengelige for deg som beskrevet under Dine valg om markedsføringskorrespondanse, kan Garmin også bruke denne informasjonen til å sende informasjon til deg om Garmin-produkter eller -apper som du kan være spesielt interessert i.

Når du logger på Garmin Connect-kontoen med påloggingsinformasjon for sosiale medier

Du kan velge å logge på Garmin Connect-kontoen din med påloggingsinformasjon for sosiale medier (f.eks. påloggingsinformasjonen for Facebook). Når du for første gang logger på Garmin Connect-kontoen din med påloggingsinformasjon for sosiale medier, blir du spurt om du godtar at visse opplysninger, for eksempel navn, e-postadresse, profilbilde, innlegg, kommentarer og annen informasjon, gjøres tilgjengelig for Garmin.

All denne informasjonen gjøres tilgjengelig for Garmin av leverandøren av det sosiale mediet på grunn av måten konfigurasjonen av pålogging på sosiale medier fungerer på, men Garmin vil bare bruke og beholde e-postadressen din. Garmin knytter e-postadressen som blir oppgitt av leverandøren av det sosiale mediet, til Garmin Connect-kontoen din. Dette gjør det mulig for deg å logge på Garmin Connect-kontoen din med e-postadressen din hvis du ikke lenger ønsker å logge på med påloggingsinformasjonen for det sosiale mediet.

Hvis du ikke ønsker at leverandøren av det sosiale mediet skal dele opplysningene dine med Garmin, kan du rett og slett logge på Garmin Connect-kontoen uten å bruke påloggingsinformasjonen for sosiale medier.

Når du legger til en Garmin-enhet i Garmin Connect-kontoen

Når du legger til bestemte Garmin-enheter i Garmin Connect-kontoen din, ber vi om tilleggsinformasjon som kjønn, høyde, vekt, fødselsdato, aktivitetsnivå (lavt, middels eller høyt) og klokkeslettene du vanligvis legger deg og våkner på. Denne informasjonen brukes til formål som å beregne hvor mange kalorier du forbrenner under en aktivitet, gi deg innsikt om aktivitetene dine og søvnen din og til å sette smarttilbehøret til Ikke forstyrr-modus i tidsrommet da du vanligvis sover. I henhold til gjeldende lovverk og valgene som er tilgjengelige for deg som beskrevet under Dine valg om markedsføringskorrespondanse, kan Garmin også bruke denne informasjonen til å sende informasjon til deg om Garmin-produkter eller -apper som du kan være spesielt interessert i.

Når du synkroniserer enheten din og laster opp aktiviteter og aktivitetsdata

Du kan laste opp aktiviteter (for eksempel løpeturer, gåturer, svømmeturer, fotturer, geocacher, eventyr osv.) og aktivitetsdata (for eksempel skritt, distanse, hastighet, aktivitetstid, forbrente kalorier, puls, søvn, golfstatistikk osv.) fra enheten til Garmin Connect-kontoen. Dette gir deg mulighet til å analysere aktivitetsdata, spore treningsmålene dine og, hvis du vil, dele aktivitetsdata med andre. Hvis Garmin-enheten din har Bluetooth®-funksjon og du kobler den til Garmin Connect Mobile-appen, blir aktivitetsdataene på Garmin-enheten din automatisk lastet opp til Garmin Connect-kontoen din.

Du angir hvorvidt andre kan se aktivitetsdataene dine i personverninnstillingene i Garmin Connect-kontoen. Aktivitetsdataene er satt til Privat som standard.

Hvis du tar kontakt med Garmins produktstøtte, kan Garmin ta seg inn på Garmin Connect-kontoen din for å gi deg hjelp. Garmin kan også bruke aktivitetsdataene dine for å gi deg en mer personlig tilpasset brukeropplevelse. Hvis du for eksempel laster opp aktivitetsdata (f.eks. trinn, distanse, hastighet, aktivitetstid, forbrente kalorier, puls, søvn osv.) fra Garmin-enheten til Garmin Connect-kontoen din, får du tilgang til en Insights-del i Garmin Connect-kontoen. Her får du anbefalinger og inspirerende meldinger samt informasjon og koblinger til tredjepartsartikler som kan være av interesse for deg basert på aktivitetsdataene dine. Du kan når som helst avstå fra å få Insights i Garmin Connect-kontoen ved å følge instruksjonene for å avstå på Garmin Connect eller Garmin Connect Mobile.

Når du synkroniserer enheten via Garmin Connect, Garmin Connect Mobile eller Garmin Express, loggfører vi data om overføringen, for eksempel IP-adressen (Internet Protocol-adressen) som ble brukt ved synkroniseringen, datoen og klokkeslettet for synkroniseringen, krasj-/diagnostikklogger, enhetens geografiske posisjon, informasjon om enheten din, informasjon om nettverket som ble brukt til å synkronisere (f.eks. Wi-Fi eller mobildata) og enhetens batterinivå. Vi bruker denne informasjonen for å lettere kunne identifisere og løse synkroniseringsproblemer.

Når du kobler Garmin Connect-kontoen til en tredjepartsapp

Hvis du gjør det mulig for Garmin Connect-kontoen å få tilgang til kontoer du har hos andre appleverandører, for eksempel en MyFitnessPal- eller Strava-konto, henter vi informasjon om deg fra disse kontoene (for eksempel antall forbrente kalorier på en bestemt dag fra en MyFitnessPal-konto eller løyper eller segmenter fra en Strava-konto). Denne informasjonen brukes til å supplere aktivitetsinformasjonen i Garmin Connect med informasjon du har oppgitt til slike tredjepartsapper.

Du kan også velge å gi Garmin tilgang til vennelistene eller kontaktene dine på Facebook, Google eller mobilenheten din. Hvis du velger å gjøre dette, bruker Garmin slik informasjon til å hjelpe deg med å legge til kontakter som kontakter i Garmin Connect. Garmin bruker ikke vennelisten din eller kontaktene dine til å drive markedsføring mot vennene eller kontaktene dine.

Når du kommuniserer med Garmin

Når du tar kontakt med kundestøtterepresentantene våre via e-post, telefon, på nettet eller ansikt til ansikt, henter vi kanskje inn personlige opplysninger som navn, postadresse, telefonnummer, e-postadresse og hvordan du ønsker å bli kontaktet samt informasjon om Garmin-produktene du eier, for eksempel serienummer og kjøpsdato. Vi kan også opprette hendelseslogger som er nyttige i forbindelse med å diagnostisere problemer knyttet til produkt- eller appytelse, og til å hente inn informasjon knyttet til et støtte- eller serviceproblem. Vi bruker denne informasjonen til å gi deg kunde- og produktstøtte. Vi kan ta oss inn på Garmin Connect-kontoen din for å gjøre det lettere for oss å gi deg den nødvendige hjelpen. For å forbedre kundeservicen kan vi, i den grad gjeldende lovverk tillater det, også loggføre og gjennomgå samtaler du har med kundestøtterepresentanter, og analysere alle tilbakemeldinger som blir gitt til oss via frivillige kundeundersøkelser.

Vi kan bruke personlige opplysninger for å kommunisere med deg, inkludert kommunikasjon angående kontoen din eller transaksjoner hos oss, ved å sende deg varsler om viktige endringer av denne personvernerklæringen og, i henhold til gjeldende lovverk og valgene som er tilgjengelige for deg som beskrevet nedenfor under Dine valg om markedsføringskorrespondanse, sende deg informasjon om tilbud og kampanjer knyttet til produktene og appene våre.

Når du gir Connect Mobile-appen tillatelser

Garmin Connect Mobile ber om tilgang til bestemte data fra mobiltelefonen din, slik du at du kan få en mer personlig tilpasset brukeropplevelse. Du velger selv om du vil gi appen tilgang, men enkelte funksjoner vil kanskje ikke være tilgjengelige eller fullt funksjonelle hvis du avstår. Du kan når som helst ombestemme deg (enten for å gi tilgang eller avstå) via Innstillinger-menyen på mobiltelefonen.

Her er tillatelsene vi ber om, i tillegg til en forklaring om hvorfor vi kommer med hver enkelt forespørsel:

 • Tekstmelding, telefon og kalender: Brukes for å sende smartvarsler om tekstmeldinger, telefonanrop og kalenderhendelser fra mobiltelefonen til Garmin-enheten.
 • Kontakter: Gir deg mulighet til å legge til kontakter som er Garmin Connect-brukere, som kontakter, sende LiveTrack-invitasjoner til kontaktene dine og velge én eller flere av kontaktene dine som nødkontakt(er) for Garmin-enheter som har funksjoner for hendelsesregistrering.
 • Posisjon: Gjør det mulig å sende værdata fra mobiltelefonen til Garmin-enheten, brukes til å søke etter nærliggende segmenter eller golfbaner og gjør det mulig å vise posisjonsdata på aktivitetsløypen eller segmentkart i Garmin Connect-kontoen din.
 • Kamera: Gir funksjonen Finn telefonen min, som er tilgjengelig på enkelte Garmin-enheter, tillatelse til å bruke telefonens LED-lampe som et varsel.
 • Bilder/medier/filer: Gir appen tillatelse til å opprette en midlertidig fil på mobiltelefonen din under synkroniseringsprosessen. Denne filen inneholder data du mottok fra Garmin-enheten før du lastet opp dataene til Garmin Connect-kontoen.
 • Enhets-ID og anropsinformasjon: Brukes til å bekrefte om du har godtatt eller avvist et anrop før et varsel sendes til Garmin-enheten. Brukes også av funksjonen Finn telefonen min for å sende varselet til mobiltelefonen din.

Du finner ytterligere informasjon om tillatelser her.

Når du bruker posisjonsfunksjoner på Garmin-enheten din

Hvis du aktiverer GPS-funksjonen på Garmin-enheten din under en aktivitet, blir posisjonsdata som er knyttet til aktiviteten, lastet opp til Garmin Connect-kontoen din når du laster opp aktivitetsdataene fra Garmin-enheten. Posisjonen blir dermed vist på aktivitetsløypen din og i segmentkartene dine

Når du kjøper produkter på et Garmin-nettsted

Hvis du klikker på en kobling i Garmin Connect for å kjøpe et Garmin-produkt, blir du sendt til buy.garmin.com. Personvernerklæringen på buy.garmin.com gjelder for innsamlingen av personlige opplysninger når du kjøper et Garmin-produkt fra et Garmin-nettsted.

Annen bruk av personlige opplysninger av Garmin

Garmin kan også bruke personlige opplysninger til interne statistikk-, markedsførings- eller driftsformål, inkludert til å generere salgsrapporter og måle og forstå demografi, brukerinteresser, kjøpstrender og andre trender blant kunder.

Hvordan du kan dele personlige opplysninger eller instruere Garmin til å dele personlige opplysninger

Aktiviteter og aktivitetsdata

Aktiviteter og aktivitetsdata som er knyttet til Garmin Connect-kontoen din, er angitt til Privat som standard. Du kan bestemme deg for å la andre se aktivitetene og aktivitetsdataene dine ved å endre personverninnstillingene i Garmin Connect-kontoen. Du kan også velge å delta i utfordringer sammen med andre Garmin Connect-brukere og se hvordan du presterer i forhold til andre på ledertavler. Når du samhandler med andre på denne måten, viser du data som er knyttet til en utfordring eller ledertavle (f.eks. gjennomsnittlig antall skritt under en skrittutfordring), til andre selv om personverninnstillingene i Garmin Connect-kontoen din er satt til Privat.

Hvis du har en ANT+-aktivert Garmin-enhet, kan du overføre data trådløst (inkludert aktivitetsdata) fra Garmin-enheten din til andre ANT+-kompatible enheter (f.eks. treningsutstyr, stropper til pulsmåling). Avhengig av hvilken enhet du har, kan det hende du må parkoble Garmin-enheten din med en annen enhet for å kunne overføre data til den andre enheten via ANT+. Det kan også skje automatisk når du er innenfor rekkevidden til en ANT+-kompatibel sensor eller mottaker. I visse tilfeller, som når et helseprogram bruker en Garmin vívohub, kan enheten din bruke ANT+ til å synkronisere aktivitetsdata til en hub som deretter laster opp dataene til Garmins servere.

Garmin kommer ikke til å overføre eller selge aktivitetsdataene dine til noen tredjepart før vi har gitt deg et forhåndsvarsel og fått samtykke av deg.

LiveTrack

LiveTrack er en funksjon som er tilgjengelig på enkelte Garmin-enheter. Funksjonen gir deg mulighet til å sende en kobling til ønskede personer, slik at de kan se sanntidsposisjonen til enheten din. Alle med tilgang til koblingen vil kunne se sanntidsposisjonen til Garmin-enheten din, så du bør kun sende koblingen til personer du stoler på, og ikke sende den til personer du ikke vil at skal se posisjonen til Garmin-enheten din.

Hvis du velger å legge ut en invitasjon til å se posisjonen til Garmin-enheten din på en tredjeparts sosiale nettverk, kan det hende, avhengig av rutinene for personvern på disse sosiale nettverkene, at andre personer enn de du ville invitere til å se posisjonsinformasjonen din, får tilgang til denne informasjonen. Derfor bør du være forsiktig når du publiserer en slik invitasjon via tredjeparts sosiale nettverk, og du bør lese nøye gjennom rutinene for personvern til disse sosiale nettverkene.

Data du instruerer Garmin til å dele

Du kan instruere oss til å dele de personlige opplysningene dine med andre personer eller enheter. Du kan for eksempel be oss om å gi en tredjepart, for eksempel en leverandør av et helseprogram eller en app som MyFitnessPal, Strava, Training Peaks osv., tilgang til aktivitetsdataene i Garmin Connect-kontoen din. Vi gjør ikke dette uten ditt samtykke. Når du har instruert oss til å dele data med en tredjepart, er det opp til tredjeparten hvordan den håndterer de personlige opplysningene dine. Hvis denne tredjeparten er en enhet, bør du lese nøye gjennom enhetens retningslinjer for personvern. Fra Garmin Connect-kontoen din kan du når som helst velge å slutte å dele data med en tredjepart.

Kampanjer

Hvis du deltar i lotterier, konkurranser eller lignende kampanjer, kan vi bruke informasjonen du oppgir, i administreringen av disse kampanjene. Hvis vilkårene i en slik kampanje angående behandling av personlige opplysninger er i konflikt med denne personvernerklæringen, gjelder vilkårene i kampanjen.

Kommentarer du legger ut

Garmin Connect har funksjoner der du kan legge ut informasjon, meldinger og materiale. Du kan for eksempel legge ut en kommentar i en utfordring. Vær oppmerksom på at all informasjon du oppgir gjennom slike funksjoner, eller på andre måter på nettstedene våre, kan bli offentliggjort og tilgjengelig for besøkende på nettstedene og allmennheten. Vi oppfordrer deg til å utvise forsiktighet når du bestemmer deg for å oppgi personlige opplysninger eller annen informasjon på Garmin Connect.

Enheter Garmin kan dele personlige opplysninger med

Med andre Garmin-selskaper

Garmin er en global bedrift. For at vi skal kunne tilby produktene, appene og tjenestene våre, må vi kanskje overføre de personlige opplysningene dine til andre Garmin-selskaper i andre land, inkludert Garmin International, Inc. i USA, der mange av serverne våre er plassert. Disse landene har kanskje ikke de samme lovene for databeskyttelse som landet du opprinnelig oppga informasjonen fra. Du kan se en liste over Garmin-selskapene ved å klikke her.

Alle slike overføringer av personlige opplysninger fra Garmin-selskaper innenfor EØS eller Sveits til Garmin International, Inc. i USA gjennomføres i samsvar med standardkontraktklausulene som er godkjent av Europakommisjonen.

Alle Garmin-selskaper må følge retningslinjene for personvern som er angitt i denne personvernerklæringen.

Med leverandører av sosiale nettverk

Av og til oppgir vi e-postadressene til utvalgte Garmin-kunder som har valgt å motta markedsføringskorrespondanse om Garmin-produkter og -apper, til leverandører av sosiale nettverk. Leverandørene kan da hjelpe oss med vise annonser på de sosiale nettverkssidene til andre brukere som deler felles kvaliteter (f.eks. demografi og interesser) med de utvalgte Garmin-kundene.

Med tjenesteleverandører

Garmin bruker skytjenester fra Adobe som hjelp til sending av e-post. Disse e-postene sendes i henhold til gjeldende lovverk og er i samsvar med valgene som er tilgjengelige for deg og beskrevet under Dine valg om markedsføringskorrespondanse. Du finner mer informasjon ved å gå til Adobes personvernsenter her.

Garmin bruker leverandører av tredjepartstjenester for å gjøre det lettere for oss å forstå bruken av Garmin Express og Garmin Connect-nettstedet og -appen samt til beslektede formål. Tredjepartene som for tiden leverer slike analysetjenester og andre tjenester til oss, er beskrevet nedenfor under Informasjonskapsler og lignende teknologi.

Med innholds- eller funksjonsleverandører

Garmin kan, hvis gjeldende lovverk tillater det, dele aktivitetsdata, med unntak av posisjonsinformasjon, med selskaper som gir Garmin og Garmins kunder innhold eller funksjoner (“innholds- eller funksjonsleverandører”) på en samlet måte som ikke kan identifisere deg som person, i den hensikt å forbedre kvaliteten på innhold eller funksjoner som leveres av Garmin eller slike innholds- eller funksjonsleverandører.

Annen videreformidling

Vi kan videreformidle personlige opplysninger om deg til andre hvis du har samtykket i det, hvis et slikt samtykke er påkrevd av gjeldende lov.

Hvis gjeldende lovverk i din jurisdiksjon tillater det, kan vi også oppgi personlige opplysninger om deg til andre dersom vi anser det for å være nødvendig eller passende: (a) under gjeldende lov eller forskrift, inkludert lover eller forskrifter utenfor ditt bostedsland; (b) for å etterkomme rettslige skritt; (c) for å besvare forespørsler fra offentlige myndigheter og politiet, inkludert myndigheter utenfor ditt bostedsland; (d) for å bidra til eller støtte etterforskninger av tyveri som involverer Garmin-produkter eller -eiendom; (e) for å håndheve våre vilkår og betingelser eller retningslinjer; (f) for å beskytte vår egen samt tilknyttede selskapers og datterselskapers drift; (g) for å beskytte rettigheter, personvern, sikkerhet eller åndsverk som tilhører Garmin, Garmins tilknyttede selskaper og datterselskaper, deg eller andre; eller (h) for å gi oss tillatelse til å fremskaffe tilgjengelig rettshjelp eller begrense skadene som vi kan utsettes for.

Vi kan også overføre personlige opplysninger til et tilknyttet selskap, et datterselskap, eller en tredjepart i forbindelse med omorganisering, fusjon, salg, joint venture, tilordning, overføring eller annen fordeling av hele eller deler av Garmins virksomhet, eiendeler eller lager, inkludert, men ikke begrenset til, i forbindelse med konkurs eller lignende hendelser.

Informasjonskapsler og lignende teknologi

For å gjøre det lettere å analysere hvordan du og andre besøkende bruker Garmin Connect-nettstedet, måle effekten av annonser og utarbeide samlet statistikk om bruk av nettstedet og gjøre det enklere å diagnostisere eventuelle problemer med Garmins servere og å administrere Garmin Connect-nettstedet, samler vi, i samarbeid med tredjepartsleverandører av analysetjenester, inn noe informasjon når du besøker nettstedet vårt. Denne informasjonen inkluderer IP-adresse, enhetens geografiske posisjon, nettlesertype, nettleserspråk, dato og klokkeslett for forespørselen, klokkeslett for besøk, demografi, sidevisninger og sideelementer (f.eks. koblinger) som du klikker på. Vi kan bruke informasjonskapsler, pikselmerker, sporingsbilder, klare GIF-bilder eller andre lignende verktøy på nettstedet vårt og i e-postmeldingene våre for å gjøre det lettere for oss å samle inn og analysere slik informasjon. Vi bruker denne informasjonen til å gjøre innholdet på nettstedet vårt bedre og mer relevant, til å identifisere og løse problemer og til å forbedre den generelle opplevelsen din når du besøker nettstedet vårt.

Hvis du ikke vil at informasjon skal hentes inn ved hjelp av disse teknologiene, finnes det en enkel fremgangsmåte i de fleste nettlesere som gjør at du automatisk avslår mange av disse teknologiene, eller at du får et valg om du vil avslå eller godta dem. Hvis du er bosatt i en jurisdiksjon der vi trenger godkjennelse for å kunne bruke informasjonskapsler på nettstedene våre, har du muligheten til å administrere preferanser for informasjonskapsler på nettstedet. Du kan imidlertid ikke velge å deaktivere informasjonskapsler som trengs for å aktivere grunnleggende funksjonalitet på nettstedet.

Vi samler også inn data fra brukere om bruken deres av Garmin Connect Mobile og Garmin Express. Den analytiske informasjonen vi samler inn, inkluderer datoen og klokkeslettet for når appen fikk tilgang til serverne våre, appversjonen, enhetens posisjon, språkinnstillingen, hva slags informasjon og filer som har blitt lastet ned til appen, brukeroppførsel (f.eks. hvilke funksjoner som er brukt og hvor ofte de er brukt), tilstandsinformasjon om enheten, enhetsmodellen, informasjon om maskinvare og operativsystem og informasjon om hvordan appen fungerer. Garmin bruker disse dataene til å forbedre kvaliteten på og funksjonaliteten til Garmin Connect Mobile, Garmin Express og andre Garmin-apper, til å utvikle og markedsføre produkter og funksjoner som tjener deg og andre brukere og til å gjøre det lettere for oss å identifisere og løse problemer med appstabilitet og andre problemer knyttet til bruk så raskt som mulig.

Her finner du eksempler på tredjepartsleverandører av analysetjenester og lignende tjenester som vi for tiden benytter oss av:

 • Analysetjenester:
  • Google: Google Analytics brukes til å spore nettstedsstatistikk og brukerdemografi, -interesser og -oppførsel på nettsteder. Vi bruker også Google Search Console for å få en bedre forståelse av hva nettstedbrukere synes om nettstedet vårt og hvordan vi kan gjøre søkemotoroptimaliseringen vår bedre. Du kan finne mer informasjon om hvordan denne analyseinformasjonen kan brukes og hvordan du kontrollerer bruken av informasjonen din, ved å klikke her.
  • Azure Application Insights: Azure Application Insights brukes til å gjøre det enklere for oss å forstå bruken av Garmin Express, slik at vi kan gjøre brukeropplevelsen bedre. Azure Application Insights er en Microsoft-tjeneste. Microsofts retningslinjer for personvern er tilgjengelige her.
  • HockeyApp; Crashlytics (Fabric): HockeyApp, som er en Microsoft-tjeneste, og Crashlytics brukes for å gi oss en bedre forståelse av bruken av Garmin Connect Mobile-appen, slik at vi kan forbedre brukeropplevelsen og identifisere og rette opp årsaken til at appen krasjer. Crashlytics’ retningslinjer for personvern er tilgjengelige her.
  • Splunk: Splunk brukes til å analysere, feilsøke og løse problemer som av og til oppstår med Garmin-påloggingen, og brukes også til å hjelpe Garmin med å sikre nettstedene og appene sine mot skadelig bruk. Splunks retningslinjer for personvern er tilgjengelige her.
 • Tag Management: Garmin bruker Tealium IQ Tag Management for å gjøre det lettere å administrere de ulike analysetjenestene og informasjonskapsel- og pikseltaggteknologiene Garmin bruker til å måle bruken av nettstedet. For å kunne levere slike tjenester mottar Tealium grunnleggende serverlogginformasjon fra brukere av Garmins nettsteder (f.eks. IP-adresse og informasjon om nettleser og operativsystem). Tealiums bruk av slik informasjon styres av Tealiums retningslinjer for personvern, som du finner her.
 • Sosiale nettverk: Tredjeparts sosiale medier som tilbyr interaktive programtillegg eller funksjoner for sosiale medier (for eksempel for å gjøre det mulig for deg å koble til Facebook eller Google for å finne venner du vil legge til som kontakter eller for å “like” en side) på Garmin Connect-appen eller Garmin Connect Mobile-appen, kan bruke informasjonskapsler eller andre metoder (for eksempel sporingsbilder) for å hente inn informasjon om bruken din på nettstedet vårt. Bruken av slik informasjon av en tredjepart avhenger av retningslinjene for personvern som ligger på nettstedet til det sosiale nettverket, og vi anbefaler at du leser nøye gjennom disse. Slike tredjeparter kan bruke disse informasjonskapslene eller andre sporingsmetoder til egne formål ved å knytte bruken din av nettstedet vårt til de personlige opplysningene de eventuelt har om deg. Vi kan også innhente analyseinformasjon fra sosiale nettverk som hjelper oss med å måle effektiviteten til innholdet vårt og annonsene våre på sosiale nettverk (f.eks. visninger og klikk).

Koblinger, tredjepartsapper og tredjeparters rutiner for personvern

Garmin Connect og Garmin Connect Mobile kan inneholde koblinger til andre nettsteder som ikke driftes av Garmin, og du kan laste ned tredjepartsapper fra Connect IQ. Disse koblede nettstedene og appene er ikke underlagt vår kontroll, og vi er ikke ansvarlige for rutinene for personvern eller innholdet i eventuelle koblede nettsteder og apper. Hvis du bruker tredjepartsnettsteder eller tredjepartsapper, blir personlige opplysninger som samles inn av slike nettstedet eller apper, styrt av tredjepartens retningslinjer for personvern. Vi anbefaler at du leser nøye gjennom personvernerklæringene til tredjeparter du oppgir personlige opplysninger til.

Lagringsplass for data

Når du gir informasjon til Garmin eller synkroniserer Garmin-enheten din med Garmin Connect, Garmin Connect Mobile eller Garmin Express, blir personlige opplysninger og aktivitetsdata på Garmin Connect samlet inn og lagret av Garmin International, Inc. i USA. De personlige opplysningene dine blir også samlet inn og lagret på servere i landet eller regionen der du bor eller bruker Garmin-enheten. Hvis du bor i et annet land enn USA, må du være oppmerksom på at lovene om databeskyttelse og personvern i USA kanskje ikke er så omfattende som lovene i landet du bor i.

Sikkerhet

Garmin iverksetter rimelige sikkerhetstiltak som beskyttelse mot tap, misbruk, uautorisert tilgang, uautorisert videreformidling eller endring av personlige opplysninger innenfor Garmins kontroll. Hvis du ønsker mer informasjon om Garmins tiltak for datasikkerhet eller vil rapportere en mulig sårbarhet i sikkerheten eller en sikkerhetshendelse, klikker du her.

Dine valg om markedsføringskorrespondanse

Vi og andre medlemmer av gruppen med Garmin-selskaper kan bruke de personlige opplysningene dine til å sende deg markedsføringskorrespondanse (inkludert e-post) om Garmin-produkter eller apper i henhold til e-postinnstillingene dine i innstillingssenteret for myGarmin. Vi deler ikke personlige opplysninger med tredjeparter for tredjeparters markedsføringsformål.

Hvis du ikke ønsker å motta korrespondanse knyttet til markedsføring fra Garmin, må du oppdatere e-postinnstillingene dine i innstillingssenteret for myGarmin eller klikke på Opphev abonnement i en markedsføringse-post du mottar fra Garmin.

Retningslinjer med hensyn til barn

Garmin Connect og Garmin Connect Mobile er ikke ment for barn yngre enn 16 år, og vi ber om at personer som er yngre enn 16 år, ikke oppgir personlige opplysninger til Garmin. Hvis vi oppdager at vi har hentet inn personlige opplysninger om et barn under 16 år, iverksetter vi tiltak for å slette denne informasjonen så snart som mulig. Kontakt oss på productsupport.privacy@garmin.com hvis du vet at en bruker som er yngre enn 16 år, bruker Garmin Connect eller Garmin Connect Mobile.

Oppdateringer av personvernerklæringen

Vi kan endre denne personvernerklæringen av og til etter hvert som vi legger til nye produkter og apper, etter hvert som vi forbedrer våre gjeldende tilbud, og etter hvert som teknologi og lover endres. Du kan finne ut når denne personvernerklæringen sist ble revidert – se SIST OPPDATERT øverst på denne siden. Eventuelle endringer trer i kraft når den reviderte personvernerklæringen er lagt ut.

Hvis vi gjør vesentlige endringer, varsler vi deg på forhånd, og hvis det er nødvendig i henhold til gjeldende lovverk, ber vi om ditt samtykke. I henhold til gjeldende lovverk varsler vi deg om endringene per e-post eller ved å legge ut en melding på Garmin Connect-nettstedet eller Garmin Connect Mobile-appen.

Oppbevaring av personlige opplysninger

Vi oppbevarer personlige opplysninger så lenge det er nødvendig for å oppnå det som var hensikten ved å samle inn de personlige opplysningene som beskrevet i denne personvernerklæringen, med mindre det er tillatt ved lov å oppbevare opplysningene over lengre tid.

Hvordan du kan gjennomgå, endre, oppdatere og slette personlige opplysninger

Garmin iverksetter rimelige tiltak for å sikre at de personlige opplysningene vi henter inn, er nøyaktige, fullstendige og aktuelle. Du kan be om tilgang til de personlige opplysningene dine og be om at feilaktige eller unøyaktige personlige opplysninger blir oppdatert. Du kan også be om at vi sletter de personlige opplysningene dine og Garmin Connect-kontoen din. Garmin svarer raskt på forespørslene dine i henhold til gjeldende lovverk. Av hensyn til din sikkerhet kan vi bare implementere forespørsler som gjelder de personlige opplysningene som er knyttet til e-postadressen du bruker til å sende oss forespørselen, og vi må kanskje bekrefte identiteten din før vi kan implementere forespørselen. Vi kan nekte å behandle forespørsler som er risikabelt for personvernet til andre, er svært upraktiske eller som medfører at vi må gjøre noe som ikke er tillatt i henhold til gjeldende lovverk. I tillegg, dersom gjeldende lovverk tillater det, kan det være nødvendig for oss å oppbevare visse personlige opplysninger lenger grunnet arkiveringsbehov knyttet til for eksempel garanti- eller regnskapsformål.

Forespørsler om tilgang, korrigering eller sletting kan sendes via:

E-post: productsupport.privacy@garmin.com
Post: Garmin International, Inc., c/o Garmin Legal, 1200 E. 151st St., Olathe, KS 66062, USA