Index-smartvekt

Før du begynner

 • Hvis du planlegger å bruke Garmin IndexTM Smart Scale på et teppe, må du trykke en av de fire teppeføttene på hver av vektens føtter for å sikre mest mulig nøyaktige målinger av vekt og kroppssammensetning.
 • Skyv bryteren for valg av måleenhet på undersiden av vekten til du finner ønsket måleenhet.
 • Du kan invitere opptil 15 brukere til å bruke vekten ved å sende invitasjoner fra Garmin Connect-kontoen. Alle du inviterer, må ha sin egen Garmin Connect-konto. Når en bruker godtar invitasjonen, kan vedkommende begynne å bruke vekten.

1

Sette inn batterier

Fjern batteridekselet på Garmin Index-smartvekten, og sett inn 4 AA-batterier. Når batteriene er på plass, viser vekten et -ikon på skjermen, og ikonene blinker.

2

Laste ned og installere

Last ned og installer den siste versjonen av Garmin Connect Mobile på smarttelefonen.

Last ned for iOS
Last ned for Android
Last ned for Windows Phone

3

Add Device

Open Garmin Connect Mobile to add your scale and complete the setup process. If this is the first device you have paired with the Garmin Connect Mobile app, follow the on-screen instructions. If you have already paired another device with the Garmin Connect Mobile app, add your scale by following the steps below.

iOS: On the tab bar at the bottom of the screen, select   > Garmin Devices > and follow the on-screen instructions.

Android: At the top of the screen, select   > Garmin Devices > and follow the on-screen instructions.

Før du begynner

 • Hvis du planlegger å bruke Garmin IndexTM Smart Scale på et teppe, må du trykke en av de fire teppeføttene på hver av vektens føtter for å sikre mest mulig nøyaktige målinger av vekt og kroppssammensetning.
 • Skyv bryteren for valg av måleenhet på undersiden av vekten til du finner ønsket måleenhet.
 • Du kan invitere opptil 15 brukere til å bruke vekten ved å sende invitasjoner fra Garmin Connect-kontoen. Alle du inviterer, må ha sin egen Garmin Connect-konto. Når en bruker godtar invitasjonen, kan vedkommende begynne å bruke vekten.

1

Sette inn batterier

Fjern batteridekselet på Garmin Index-smartvekten, og sett inn 4 AA-batterier. Når batteriene er på plass, viser vekten et -ikon på skjermen, og ikonene blinker.

2

Koble til en ruter

Trykk på WPS-knappen og/eller aktiver WPS på Internett-ruteren for å koble ruteren til vekten. Se i dokumentasjonen for ruteren for å finne ut hvordan du bruker ruterens WPS-funksjon.

3

Kontrollere status

Hvis vekten har koblet til ruteren, skal du se et -ikon på skjermen til vekten. Du skal også se et -ikon lengst til høyre på skjermen til vekten helt til du kobler vekten til Garmin ConnectTM-kontoen din.

4

Konfigurasjon

Når ruteren er koblet til vekten, må du parkoble Garmin Connect-kontoen din med vekten.

Konfigurer nå

To set up your Index Smart Scale on a computer, you will need an ANTTM Stick. If you do not have an ANT Stick, you can set up your device using an alternate setup process (Mobile or WPS), or you can purchase an ANT Stick.

Før du begynner

 • Du må sørge for at datamaskinen oppfyller systemkravene før du installerer Garmin ExpressTM.
 • Hvis du planlegger å bruke Garmin Index Smart Scale på et teppe, må du trykke en av de fire teppeføttene på hver av vektens føtter for å sikre mest mulig nøyaktige målinger av vekt og kroppssammensetning.
 • Skyv bryteren for valg av måleenhet på undersiden av vekten til du finner ønsket måleenhet.
 • Du kan invitere opptil 15 brukere til å bruke vekten ved å sende invitasjoner fra Garmin Connect-kontoen. Alle du inviterer, må ha sin egen Garmin Connect-konto. Når en bruker godtar invitasjonen, kan vedkommende begynne å bruke vekten.

1

Sette inn batterier

Fjern batteridekselet på Garmin Index-smartvekten, og sett inn 4 AA-batterier. Når batteriene er på plass, viser vekten et -ikon på skjermen, og ikonene blinker.

2

Laste ned og installere

Last ned den nyeste versjonen av Garmin ExpressTM på datamaskinen. Når nedlastingen er fullført, klikker du på filen for å installere Garmin Express på datamaskinen.

Systemet støtter ikke Garmin Express.

Garmin Express krever Windows eller Mac.

Hvis du vil laste ned Garmin Express, må du bruke nettleseren på datamaskinen.

Nettbrettet eller den mobile enheten du bruker, støtter ikke Garmin Express. Bruk en annen datamaskin.

Last ned eldre versjon

Garmin Express er ikke kompatibelt med operativsystemet ditt.

Du må oppgradere operativsystemet ditt for å kunne bruke Garmin Express. Slik oppgraderer du. Oppgrader operativsystemet ditt

Garmin Express har fått ny design for å kunne gi deg en bedre brukeropplevelse. Oppgrader operativsystemet ditt for å få den nyeste versjonen, eller bruk den eldre versjonen av Garmin Express.

Du må oppgradere operativsystemet ditt for å kunne bruke Garmin Express. Slik oppgraderer du. Oppgrader operativsystemet ditt

Systemkrav


3

Koble til ANT Stick

Koble til ANT Stick i datamaskinens USB-port mens Garmin Express-programmet er åpent.

4

Legge til enhet

Velg for å legge til en enhet, og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre konfigurasjonsprosessen.

Vanlige spørsmål

Hvor finner jeg vektens serienummer, som skal angis i Garmin ConnectTM?

Du finner vektens serienummer på etiketten på undersiden av vekten. Serienummeret består av 9 tegn etterfulgt av 5 tegn. Serienummeret er alle de 14 tegnene.

Hvordan endrer jeg Wi-Fi®-tilkoblingen min?

Du kan tilbakestille enheten til konfigurasjonsmodus og endre tilkoblingsmetoden når som helst. Trykk på Reset på undersiden av vekten.

Vekten viser et -ikon på skjermen, og ikonene blinker. Vekten kan nå konfigureres.

MERK: Brukerinformasjon slettes ikke fra enheten selv om du tilbakestiller den til konfigurasjonsmodus.

Hva betyr ikonene på skjermen til vekten?

 • Wi-Fi-signalstatus
 • Bluetooth-status
 • ANTTM-status
 • Batteristatus
 • Kroppsmasseindeks
 • Fettprosent
 • Vannprosent
 • Muskelmasse
 • Benmasse
 • Stone
 • Pund
 • Kilogram

Brukerveiledninger