Czas na aktualizację. Twoja przeglądarka nie jest już obsługiwana przez serwis Garmin Connect. Zalecamy zainstalowanie najnowszej wersji jednej z tych zgodnych przeglądarek.

Sposób korzystania z serwisu Garmin Connect

Większość funkcji serwisu Garmin Connect będzie dostępna od razu po założeniu konta. Mimo to warto poświęcić więcej czasu i poznać wszystkie możliwości. Pogrupowaliśmy nasze porady według funkcji, aby ułatwić ich przeglądanie.

Wprowadzenie

Jakie urządzenia obsługują serwis Garmin Connect?
Wszystkie urządzenia fitness, zdrowotne i golfowe firmy Garmin są zgodne z serwisem Garmin Connect. Pomimo że urządzenia Fitbit® nie są obsługiwane przez serwis, niektóre dane Fitbit można zaimportować ręcznie.
Które systemy operacyjne i przeglądarki obsługują serwis Garmin Connect?
Usługę Garmin Connect przetestowano na komputerach Macintosh i w systemach operacyjnych Windows. Obsługuje ona następujące przeglądarki:
• Chrome
• Microsoft Edge
• Internet Explorer 11+
• Safari 6+
• Firefox
Inne systemy operacyjne, przeglądarki i wersje mogą działać, ale nie są w pełni obsługiwane.
Jak wykonać synchronizację?
Procedura synchronizacji z serwisem Garmin Connect może różnić się w zależności od urządzenia. Większość urządzeń korzysta z aplikacji Garmin Express, aby przesyłać dane do komputera, lub z aplikacji Garmin Connect Mobile, aby przesyłać dane do smartfona. vívofit — naciśnij i przytrzymaj przycisk na urządzeniu vívofit, aż na ekranie pojawi się komunikat synchronizacji „SYNC”, a następnie zwolnij przycisk. Podczas synchronizowania danych nie oddalaj się od komputera lub telefonu. Większość użytkowników synchronizuje dane przynajmniej raz dziennie. Jeśli witryna internetowa Garmin Connect jest już otwarta, odśwież stronę, aby zobaczyć nowe informacje. vívosmart — po podłączeniu urządzenia vívosmart do komputera mocno naciśnij i przytrzymaj ekran urządzenia do czasu, gdy zostanie na nim wyświetlony symbol połączenia USB. Natomiast jeśli urządzenie zostało sparowane ze zgodnym telefonem komórkowym za pomocą aplikacji Garmin Connect Mobile, urządzenie vívosmart automatycznie zsynchronizuje się w ciągu dnia. W razie konieczności ręcznego zsynchronizowania danych z telefonem wystarczy nacisnąć i przytrzymać ekran urządzenia vívosmart, a następnie wybrać ikonę synchronizacji (strzałkami). vívoki — wystarczy wejść w zasięg bezprzewodowego klienta dostępu vívohub, aby przesłać dane lub sparować urządzenie z aplikacją Garmin Connect Mobile na zgodnym telefonie. Urządzenie USB — podłącz kabel USB do urządzenia, a jego drugą wtyczkę do komputera. urządzenie bezprzewodowe ANT — podłącz moduł ANT Stick do komputera, włącz urządzenie, a aplikacja Garmin Express automatycznie rozpozna je i zsynchronizuje dane; Urządzenie Wi-Fi — naciśnij przycisk połączenia na urządzeniu podłączonym do sieci Wi-Fi skonfigurowanej w aplikacji Garmin Express. Bluetooth (z wyłączeniem vívofit) — jeśli urządzenie obsługuje standard Bluetooth lub Bluetooth Smart, pobierz aplikację Garmin Connect Mobile do telefonu lub innego urządzenia bezprzewodowego. Aplikacja Garmin Connect Mobile rozpocznie synchronizację od razu po zapisaniu aktywności przez użytkownika.

Activities

Czy muszę pobrać jakieś oprogramowanie?
Przesyłanie informacji z urządzenia fitness do serwisu Garmin Connect odbywa się za pośrednictwem oprogramowania aplikacji Garmin Express. Pobierz aplikację Garmin Express i zainstaluj ją na komputerze, aby przesyłać dane.
Czy można ręcznie importować pliki aktywności?
Aby ręcznie zaimportować dane, wykonaj następujące czynności: • Przejdź do Menu • Wybierz opcję Aktywności • Wybierz przycisk Importuj • Wybierz plik, który chcesz zaimportować z komputera. Obsługiwane są pliki TCX, FIT i GPX. Pliki GPX muszą uwzględniać informacje o czasie.
Co się dzieje w przypadku nakładania się danych z dwóch rożnych urządzeń?
Jeśli masz nakładające się dane z dwóch różnych urządzeń, ujednolicimy je, aby zapewnić jak najdokładniejsze informacje. Przykładowo, jeśli jedno z Twoich urządzeń wykorzystuje współrzędne GPS, a drugie nie, wykorzystamy dane GPS do obliczenia całkowitego dystansu i liczby spalonych kalorii. Jeśli oba urządzenia monitorują liczbę kroków, minuty intensywnej aktywności czy pokonane piętra, scalimy te dane przy wykorzystaniu technologii TrueUp™.
Jak kontrolować prywatność pojedynczej aktywności?
Użyj ikony blokowania, aby określić, kto może widzieć Twoją aktywność. Dostępne opcje to Tylko ja, Moje połączenia i grupy i Wszyscy.
Czy można dostosować listę aktywności?
Możesz skorzystać z wielu kolumn danych i wyświetlać tylko te informacje, które są dla Ciebie ważne. • Przejdź do strony Lista aktywności. • Przesuń kursor myszy nad dowolnym nagłówkiem kolumny, a zostanie wyświetlona strzałka listy rozwijanej. • Wybierz Kolumny. • Wybierz dane, które mają być widoczne w tabeli. Zmień kolejność kolumn, wybierając nagłówek i przeciągając go w nowe miejsce.
Jak wyeksportować dane aktywności?
Dane można eksportować w wielu formatach (TCX, GPX lub KML):
• Przejdź do aktywności, którą chcesz wyeksportować.
• Jeśli korzystasz z nowoczesnej wersji serwisu, kliknij menu narzędzi w prawym górnym rogu strony.
• Jeśli korzystasz z klasycznej wersji serwisu, kliknij przycisk Eksportuj w pasku narzędzi.
• Wybierz format eksportu z menu.
Jak powiązać aktywność z kursem?
Jak w serwisie Garmin Connect zdefiniowane są pomiary czasu?
Czas ruchu — serwis Garmin Connect oblicza Czas ruchu przez odjęcie czasu, podczas którego użytkownik się nie porusza. Jest to przydatne dla użytkowników, którzy nie posiadają funkcji AutoPause lub mają ją wyłączoną. Dla tych, którzy mają włączoną funkcję AutoPause lub naciskają przycisk Stop i Start w trakcie aktywności, Czas ruchu powinien być bardzo zbliżony lub taki sam, jak Czas. Średnia prędkość ruchu (lub tempo) jest obliczana w oparciu o Czas ruchu. Upłynęło czasu — serwis Garmin Connect oblicza czas, który upłynął przez zmierzenie czasu od faktycznego rozpoczęcia do zakończenia aktywności. Jest to przeznaczone dla użytkowników, którzy mają włączoną funkcję AutoPause oraz tych, którzy naciskają przycisk Stop i Start w trakcie aktywności. Dla tych, którzy nie posiadają funkcji AutoPause lub mają ją wyłączoną, czas, który upłynął („Upłynęło czasu”), powinien być bardzo zbliżony lub taki sam, jak Czas.
Czym jest funkcja Korekty wysokości?
Funkcja Korekty wysokości zestawia dane dotyczące pozycji poziomej (szerokość/długość geograficzna) pochodzących z systemu nawigacji GPS z danymi wysokości uzyskanymi dzięki profesjonalnym pomiarom. Po dokonaniu korekty danych wysokości wszystkie punkty śladu aktywności wykonanej przez użytkownika będą zawierać informacje o wysokości pobrane z usługi internetowej, a nie dostarczone przez system nawigacji GPS. Usługa Garmin Connect dokonuje wybiórczych korekt w celu uzyskania bardziej realistycznego obrazu pokonanej wysokości. Dla aktywności zarejestrowanych w urządzeniach bez wysokościomierza barometrycznego funkcja Korekty wysokości jest domyślnie włączona. Aktywności zarejestrowane w urządzeniach wyposażonych w wysokościomierz barometryczny zazwyczaj zawierają dokładne dane wysokości, dlatego funkcja Korekty wysokości jest dla nich domyślnie wyłączona.

Śledzenie aktywności

Co to jest śledzenie aktywności?
Niektóre urządzenia umożliwiają 24-godzinne śledzenie aktywności (kroków, snu itp.), dzięki czemu można mieć pełny przegląd sytuacji dotyczącej zdrowia. Monitora aktywności może używać tylko jedna osoba naraz. Nie mogą go współdzielić znajomi czy małżonkowie. Jeśli używasz kilku urządzeń do śledzenia aktywności, ustaw urządzenie, którego używasz cały dzień, jako preferowany monitor aktywności.
Czym jest preferowany monitor aktywności?
Jeśli korzystasz z więcej niż jednego monitora aktywności (monitorującego np. liczbę kroków, minuty intensywnej aktywności czy pokonane piętra) w ciągu dnia, technologia TrueUp™ zsynchronizuje i scali te dane. Aby wykonać to w prawidłowy sposób, należy ustawić preferowany monitor aktywności (urządzenie, które nosisz najczęściej). Aby uzyskać najdokładniejsze dane, należy okresowo synchronizować każde urządzenie.
What are Intensity Minutes?
To improve your health, organizations such as the U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC), the American Heart Association (AHA), and the World Health Organization (WHO) recommend, 150 minutes per week of moderate-intensity activity, such as brisk walking, OR 75 minutes per week of vigorous-intensity activity, such as running.

Moderate Intensity: You can have a conversation, but not sing while exercising.
Vigorous Intensity: You can only speak a few words between breaths while exercising. Vigorous-intensity minutes will only be recorded when heart rate data is available.

You must do at least 10 minutes of moderate or higher intensity activity at a time to get your health benefits and for your Garmin activity tracker to count it.

Use any combination of moderate and vigorous exercise to achieve the goal of 150 intensity minutes per week. Tip: A minute of vigorous-intensity activity counts for twice as much as a minute of moderate activity against your weekly goal.

Learn more from the CDC, AHA or WHO.
Co to jest Move IQ?
Jeśli urządzenie Garmin obsługuje funkcję Move IQ, oznacza to, że może ono automatycznie identyfikować okresy, w których Twoje aktywności pasują do znanego wzorca, takiego jak jazda na rowerze, bieganie czy ćwiczenia na orbitreku. Zdarzenia te są wyświetlane na osi czasu aplikacji Garmin Connect, aby ułatwić przeglądanie dokonań z danego dnia, ale zdarzenia Move IQ nie są pokazywane na liście Twoich aktywności ani za pośrednictwem kanałów informacyjnych, nie są też uwzględnione w raportach.
Jaka jest różnica między zdarzeniami Move IQ a aktywnościami z pomiarem?
Zdarzenia Move IQ nie są wyświetlane na liście aktywności, w raportach ani za pośrednictwem kanałów informacyjnych. Po prostu pomagają rozpoznać, jakie rodzaje aktywności zostały wykonane w ciągu dnia. Zdarzeń Move IQ nie można edytować i są one wyświetlane tylko w przypadku, gdy aktywność jest wykonywana wystarczająco długo, aby urządzenie ją rozpoznało.
Aby zarejestrować bardziej złożoną aktywność, która wlicza się do realizacji celów i do podsumowania, przed rozpoczęciem aktywności włącz na urządzeniu funkcję stopera i wyłącz ją po zakończeniu aktywności. Aktywności z pomiarem są najdokładniejsze i zawierają najwięcej danych.
Na czym polega wyzwanie dotyczące liczby kroków?
Jeśli masz monitor aktywności firmy Garmin (np. vívofit, vívoki lub Forerunner 15), możesz uczestniczyć w wyzwaniach razem z innymi użytkownikami serwisu Garmin Connect. Co tydzień między północą w niedzielę a południem w poniedziałek (według strefy czasowej użytkownika) rozpoczyna się nowe wyzwanie. Przeanalizujemy wcześniejsze sumy kroków (jeśli są dostępne) i dodamy użytkownika do grupy podejmującej wyzwanie, która charakteryzuje się zbliżonym poziomem zaawansowania. W miarę zwiększania się liczby kroków będzie można porównywać swoje dokonania na tle pozostałych 7–12 członków grupy. Jeśli zwyciężysz, otrzymasz odznakę.
Jak można przystąpić do wyzwania dotyczącego liczby kroków?
• Przejdź do menu funkcji. • Wybierz Wyzwania. • Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby przystąpić do wyzwania.
Kiedy kończy się wyzwanie dotyczące liczby kroków?
Cotygodniowe wyzwanie zakończy się między północą w niedzielę a południem w poniedziałek (według strefy czasowej użytkownika). Dane z monitora aktywności można zsynchronizować do południa w poniedziałek. Jeśli dane nie zostaną zsynchronizowane na czas, liczba kroków w zakończonym wyzwaniu nie zostanie uwzględniona.
Jak mogę zmienić grupę podejmującą wyzwanie?
Jeśli na przestrzeni czasu liczba kroków wykonywanych przez Ciebie zmieni się, możesz przejść do nowej grupy podejmującej wyzwanie, aby zyskać odpowiednią motywację. Przykład: jeśli będziesz przekraczać cele ustalane w wyzwaniach przez kilka tygodni z rzędu, przejdziesz do bardziej zaawansowanej grupy.
Czy można importować dane Fitbit®?
Można importować dane Fitbit dotyczące aktywności i składu ciała. W przypadku dni, w których dane Garmin i dane Fitbit się nakładają, używane będą dane Garmin. Minuty aktywności Fitbit będą wyświetlane jako minuty intensywnej aktywności Garmin. W przypadku, gdy importowane są pliki z nakładającymi się datami, użyte będą dane z ostatniego przesłanego pliku. Jeśli chcesz zmienić jednostki miary wybrane w trakcie procesu importowania danych, możesz ponownie zaimportować dany plik, co spowoduje nadpisanie wcześniej przesłanych danych.
Monitorowanie snu
Kiedy śpisz, zgodne urządzenie monitoruje Twoje ruchy. Statystyki snu obejmują łączną liczbę przespanych godzin, fazy snu i ruch podczas snu. Śledzenie i znajdywanie wzorców snu może ułatwić zrozumienie wpływu snu na nastrój, poziom aktywności i inne kwestie. W ustawieniach użytkownika na koncie Garmin Connect™ można podać swoje typowe godziny snu. Możesz sprawdzić statystyki dotyczące snu na koncie Garmin Connect.

Settings

W jaki sposób ustawić jednostki miary?
• Przejdź do Ustawień. • Wybierz opcję Preferencje wyświetlania. • Wybierz preferowany system miar. (Druga opcja Brytyjskie powoduje wyświetlenie danych wysokości w metrach).
Gdzie można zmienić format dziesiętny, format godziny i daty?
• Przejdź do Ustawień. • Wybierz opcję Preferencje wyświetlania. • Wybierz preferowany format.
Jak można dostosować dane dotyczące mocy?
Możesz zdefiniować zakresy mocy w siedmiu strefach, zgodnie z własną wiedzą lub informacjami uzyskanymi podczas sprawdzenia wydajności. • Przejdź do Ustawień. • Wybierz opcję Strefy treningowe. • Wybierz opcję Kolarstwo. • Wprowadź zmiany.
Jak zmienić preferencje wyświetlania tętna?
• Przejdź do Ustawień. • Wybierz opcję Preferencje wyświetlania. • Wybierz preferowane ustawienie tętna.
Jak zmienić strefy tętna?
• Przejdź do Ustawień. • Wybierz opcję Strefy treningowe. • Można zmienić domyślne strefy tętna. Można również zmienić strefy tętna dla dowolnej aktywności, np. biegania lub kolarstwa. • Wybierz Uderzenia/min. lub procent max (%) u góry danej kolumny, w zależności od tego, co chcesz edytować. • Wprowadź najniższą wartość dla każdego pola.
Automatyczne wykrywanie aktywności w opasce vívofit
Po włączeniu funkcji automatycznego wykrywania aktywności urządzenie tworzy aktywność Garmin Connect po upływie co najmniej 20 minut biegu. • Przejdź do opcji Urządzenia • Wybierz opaskę vívofit • Wybierz opcję Ustawienia urządzenia • Włącz funkcję Automatyczne wykrywanie aktywności
Jak zmienić wyświetlaną nazwę?
Wyświetlana nazwa jest widoczna dla wszystkich osób. • Przejdź do Ustawień. • Wybierz opcję Połącz profil. • Wpisz nową nazwę. (To musi być unikalna nazwa, która nie jest używana przez żadnego innego użytkownika serwisu Garmin Connect).
Jak zmienić adres e-mail lub hasło?
Zaloguj się na stronie my.Garmin.com, aby zmienić adres e-mail lub hasło. Jeśli nie pamiętasz hasła, na stronie my.Garmin.com możesz również je odzyskać.

Prywatność

Czy wszyscy mogą wyświetlić moje aktywności?
Użytkownik decyduje o tym, kto może wyświetlić jego profil, aktywności i dzienne podsumowanie dotyczące liczby kroków, snu, wagi i kalorii. Dostępne opcje to Tylko ja, Moi znajomi i grupy oraz Wszyscy. Wybierz ikonę kłódki obok wybranej aktywności, aby zmienić ustawienia prywatności. Możesz też skonfigurować ustawienia prywatności dotyczące wszystkich przyszłych aktywności: • Przejdź do menu Ustawienia. • Wybierz Prywatność. Jeśli w ustawieniach prywatności wybrana została opcja „Tylko ja”, nie będzie można uzyskać dostępu do niektórych funkcji, takich segmenty, grupy i tablice wyników.

Maps

Dlaczego mój kurs nie może być prywatny, gdy korzystam z serwisu OpenStreetMap?
Projekt OpenStreetMap ma charakter open source, a zatem wszystkie kursy muszą pozostać publiczne. Gdy zachodzi konieczność utworzenia kursu prywatnego, można skorzystać z map serwisów Bing lub Google.
Co to jest funkcja Heat Map?
W trakcie przeglądania tras i aktywności lub tworzenia nowych kursów możesz skorzystać z nakładki Heat Map, aby wyświetlić najpopularniejsze miejsca do biegania i jazdy na rowerze w danym mieście. Dzięki temu znajdziesz nowe miejsce do treningu lub spotkań ze znajomymi.
Dlaczego mapy z funkcją Heat Map nie są wyświetlane, gdy korzystam z serwisu OpenStreetMap?
W celu publikowania map z funkcją Heat Map korzystamy z własnych nakładek. Aktualny interfejs API MapQuest OSM API nie obsługuje tych nakładek. Możesz skontaktować się z serwisem MapQuest, aby zachęcić jego twórców do dodania „obsługi własnych nakładek”.

Pulpity

Co to jest pulpit?
Serwis Garmin Connect umożliwia rozmieszczenie ulubionych i najczęściej używanych funkcji na spersonalizowanym pulpicie. Co więcej, użytkownik może utworzyć kilka stron pulpitów, aby pogrupować funkcje wg dyscypliny, typu danych lub dowolnego kryterium. Oto kilka dodatkowych opcji dotyczących rozmieszczania funkcji na pulpicie: • Przeciąganie funkcji do dowolnej kolumny lub wiersza pulpitu. • Zmiana widoku przez wybranie menu narzędzi w prawym górnym rogu funkcji. • Usuwanie funkcji z pulpitu za pomocą menu narzędzi. • Wielokrotne dodawanie tej samej funkcji do pulpitu. Przykład: można dodać funkcję raportów dwa razy — raz w celu wyświetlenia średniego rytmu, a raz w celu wyświetlenia łącznego czasu aktywności. • Podczas pierwszego użycia nowego typu urządzenia mogą pojawić się nowe funkcje w menu i na pulpicie.
Jak utworzyć nowy pulpit?
• Wybierz znak plus (+) w prawym górnym rogu. • Nadaj nazwę nowemu pulpitowi. Nazwę można zmienić w dowolnym momencie. • Aby zmienić nazwę pulpitu lub go usunąć, użyj małej strzałki obok nazwy pulpitu. Usunięcie pulpitu spowoduje także usunięcie wszystkich funkcji, jednak wcześniej pojawi się stosowny monit.
Jak dodać funkcję do pulpitu?
• Wyświetl pulpit, do którego chcesz dodać funkcję. • Wybierz menu w lewym górnym rogu. (Ikona ma postać 3 równoległych linii). • Wybierz funkcję i rozwiń opis z prawej strony nazwy. • Wybierz „Dodaj do pulpitu”. Funkcja zostanie dodana do pierwszego pulpitu. Można ją znaleźć pod dotychczas używanymi funkcjami.

Segmenty

Co to są segmenty kursów?
Segmenty kursów są wirtualnymi zmaganiami, które umożliwiają porównywanie wyników na tle wszystkich dotychczasowych aktywności bądź względem znajomych, członków grupy lub całej społeczności Garmin Connect. Możesz wyszukać segmenty w wybranym obszarze lub utworzyć własne. Aby pokonać segmenty i sprawdzić rezultaty w tabeli wyników: • Przejdź do menu Ustawienia. • Wybierz Prywatność. • Sprawdź, czy poziom prywatności jest ustawiony na Wszyscy (lub inny preferowany poziom prywatności). Możesz zrezygnować z segmentów, jeśli nie chcesz używać tej funkcji.
Dane osobowe i tabela wyników
Aby pozycja w tabeli była odpowiednio odzwierciedlana na podstawie filtrów płci lub wieku, należy podać odpowiednie informacje w Ustawieniach użytkownika w menu Dane osobowe.
Jak utworzyć segment?
• Wybierz aktywność obejmującą obszar, który chcesz przekształcić w segment. • Wybierz „Utwórz segment” pod mapą aktywności. • Wybierz początkowy i końcowy punkt segmentu na mapie lub wykresie wysokości. • Nadaj segmentowi nazwę, dodaj typ segmentu i wybierz typ nawierzchni. • Zapisz.
Czym jest usługa Strava Live Segment?
Jeśli masz konto Strava Premium, możesz zsynchronizować segmenty oznaczone gwiazdką z kontem Garmin Connect. Po przesłaniu segmentów Strava Live do zgodnego urządzenia Garmin możesz ścigać się w czasie rzeczywistym, aby bić własne rekordy, pokonywać czasy najszybszych użytkowników lub swojego rywala oraz osiągać własne założenia czasowe dla danego segmentu.
Które urządzenia firmy Garmin obsługują segmenty Strava Live?
Urządzenia Garmin Edge, które mogą odbierać segmenty z serwisu Garmin Connect, obsługują również usługę Strava Live Segments. Garmin Edge 520 będzie pierwszym modelem obsługującym usługę Strava Live Segments. Modele 510, 810, 820 i 1000 będą z nią kompatybilne od jesieni 2015 roku.
Jak skorzystać z usługi Strava Live Segments?
Przede wszystkim sprawdź, czy masz konto Strava Premium. Następnie skorzystaj z funkcji segmentów w serwisie Garmin Connect, aby utworzyć połączenie z kontem Strava. Jeśli masz zgodne urządzenie firmy Garmin, wszystkie segmenty Strava oznaczone gwiazdką zostaną przesłane na Twoje urządzenie po kolejnej synchronizacji.
Dlaczego moje segmenty Strava Live są widoczne w serwisie Garmin Connect, ale nie wyświetlają się na moim urządzeniu?
Usługa Strava Live Segments jest dostępna dla wszystkich użytkowników posiadających zgodne urządzenie Garmin Edge i konto Strava Premium. Jeśli masz zgodne urządzenie, a usługa wciąż nie działa, należy zaktualizować oprogramowanie przy użyciu aplikacji Garmin Express.
Gdzie znajdują się moje segmenty Garmin?
Jeśli w swoim koncie Garmin Connect wybrałeś usługę Strava Live Segments, Twoje segmenty Garmin nie będą wyświetlane. W danym momencie mogą być wyświetlane segmenty z tylko jednego źródła. Ponownie wybierz usługę segmentów Garmin za pomocą menu narzędzi w widoku funkcji segmentów na pulpicie.

Treningi i plany treningów

Co to jest trening?
Zanim udasz się pobiegać lub pojeździć rowerem, możesz zaplanować trening w serwisie Garmin Connect i przesłać ten plan na zgodne urządzenie. To nadaje się doskonale do sesji szybkościowych, treningów interwałowych i treningów w strefie tętna lub gdy chcesz, żeby urządzenie informowało, kiedy trenować, przerwać trening, regenerować się lub odpoczywać.
Co oznacza „czas trwania” treningu?
Czas trwania określa, kiedy kończy się etap. Pomiar tętna i czasu mocy wymaga urządzenia ANT+. Nie wszystkie urządzenia obsługują wszystkie typy czasu trwania etapu. Możesz ustawić czas trwania, aby następowało przejście do kolejnego etapu treningu po osiągnięciu określonego czasu, dystansu, liczby spalonych kalorii, tętna lub po naciśnięciu przycisku Lap w urządzeniu.
Co oznacza „cel” treningu?
Cel to poziom wydajności, jaki chcesz utrzymać podczas etapu treningu. Możesz ustawić cel dla wartości mocy, rytmu (powtórzeń na minutę), tętna, prędkości lub tempa.
Co to jest plan treningu?
Plan treningu to seria ćwiczeń, które są wykonywane kolejno i pomagają osiągnąć cel fitness. Niezależnie od tego, czy próbujesz poprawić ogólną sprawność, przebiec pierwsze 5 tysięcy km lub ustanowić nowy rekord osobisty na kolejnym triatlonie, Twój sukces będzie zależny od treningu. Nasze plany są tworzone przez profesjonalnych trenerów i obejmują ćwiczenia dla podstawowej dyscypliny, treningi przekrojowe, dni odpoczynku i porady trenerskie. Możesz dodać plany do kalendarza w serwisie Garmin Connect oraz wysłać ćwiczenia do zgodnego urządzenia firmy Garmin.
Jak dodać ćwiczenia z planu treningu do mojego urządzenia?
Po wybraniu planu treningu i dodaniu go do kalendarza w serwisie Garmin Connect można wysłać wszystkie ćwiczenia w planie do urządzenia. • Przejdź do opcji Kalendarz. • Wybierz opcję Wyślij do urządzenia. Pamiętaj, że treningi rowerowe nie są wyświetlane w urządzeniach do biegania, a biegowe nie są wyświetlane w urządzeniach do jazdy na rowerze. Wszystkie ćwiczenia będą wyświetlane w urządzeniach obejmujących wiele dyscyplin sportowych.
Dlaczego podczas wykonywania ćwiczenia z planu treningu nie są widoczne moje podziały okrążeń?
Podczas treningu na czas (np. długi bieg przez 90 minut) nie są wyświetlane podziały okrążeń co milę lub kilometr. Jeśli te podziały są ważne, możesz nie wykonywać treningu Garmin Connect, ale zamiast tego wykonaj zwykły, niezaplanowany trening, korzystając z przycisków Start/Stop w urządzeniu.
Dlaczego ćwiczenie z planu treningu nie kończy się automatycznie po zakończeniu?
Każde ćwiczenie z planu treningu ma na końcu fazę ćwiczeń rozluźniających. Ćwiczenia rozluźniające rozpoczynają się natychmiast po zakończeniu trudnej części treningu. Ćwiczenia rozluźniające są dobre dla Twojego ciała i dają wytchnienie na końcu treningu. Po zakończeniu tych ćwiczeń naciśnij przycisk Lap w urządzeniu i poczekaj na dźwięk końcowy, który sygnalizuje koniec treningu. Możesz też nacisnąć przycisk End — dźwięk nie zostanie odtworzony.

Wyślij do urządzenia

Jak przesłać wszystkie ćwiczenia w kalendarzu do zgodnego urządzenia?
• Przejdź do opcji Kalendarz. • Wybierz opcję Wyślij do urządzenia. W urządzeniu można przechowywać setki treningów, jednak przysyłanie do niego dużych planów treningowych może spowodować zapełnienie pamięci urządzenia. Gdy pamięć urządzenia zapełni się, możliwe jest anulowanie procesu przesyłania do urządzenia lub wybranie opcji zastąpienia starych plików nowymi.
Jak przesłać segmenty do posiadanego urządzenia?
Zgodne urządzenia mogą informować o przejściu do segmentu i możliwości rywalizacji z liderem w czasie rzeczywistym. • Przejdź do menu Segmenty. • Wybierz Wyślij do urządzenia. • Zsynchronizuj urządzenie.

Profile i połączenia

Co to jest strona profilu?
Strona profilu umożliwia Ci informowanie innych osób o tym, kim jesteś i co robisz. Wiele spośród tych informacji jest opcjonalnych, jeśli jednak je uzupełnisz, zostaną one wyświetlone. Twoje ustawienia prywatności pozwalają określić, jakie informacje osobiste i aktywności będą widoczne i dla kogo.
Kto może zobaczyć moją stronę profilu oraz moje aktywności?
Możesz określić, dla kogo będzie widoczny Twój profil oraz aktywności. Dostępne opcje to Tylko ja, Moje połączenia i grupy i Wszyscy.
Jak mogę zmienić ustawienia prywatności?
• Przejdź do Ustawień. • Wybierz opcję Ustawienia prywatności. • Dostępne opcje to Tylko ja, Moje połączenia i grupy i Wszyscy.
Na czym polega łączenie się z innymi użytkownikami?
Gdy natkniesz się w serwisie Garmin Connect na znajomego, kogoś, z kim konkurujesz lub na profesjonalnego biegacza, możesz połączyć się z tą osobą. Po ustanowieniu połączenia możecie obserwować swoje aktywności. To doskonały sposób na zwiększenie swojej motywacji i śledzenie innych użytkowników.
Tablica wyników znajomych
Na tablicy wyników znajomych znajduje się tygodniowe podsumowanie liczby kroków lub dystansu, co pozwala porównywać własne wyniki z wynikami znajomych. Współzawodnictwo motywuje! Tablica wyników znajomych jest resetowana codziennie o północy w strefie czasowej użytkownika. Aby wyświetlić rezultaty w tabeli wyników z poprzedniego tygodnia • Przejdź do opcji Moi znajomi • Znajdź Tygodniową tablicę wyników • Wybierz opcję Pokaż poprzednią

Groups

Dlaczego moje aktywności nie są wyświetlane w grupie?
Gdy dołączysz do grupy lub zaczniesz nawiązywać połączenia, pamiętaj o dostosowaniu ustawień prywatności aktywności i profilu. Jeśli dla wszystkich aktywności wybrane zostanie ustawienie prywatne, żadna z nich nie będzie widoczna dla innych osób.
Kto widzi komentarze dodane przeze mnie w ramach grupy?
Komentarze publikowane w grupie nie są dostępne poza nią. Oznacza to, że jeśli inny członek będzie robić sobie na stronie grupy żarty na temat stłuczki lub upadku, jaki zdarzył Ci się poprzedniego dnia podczas jazdy, to wpisy tej osoby nie będą widoczne dla osób, które nie należą do grupy.
Kto może utworzyć grupę?
Każdy użytkownik serwisu Garmin Connect może utworzyć grupę. Jeśli dana grupa ma już jednak trenera lub lidera, to zwykle najlepiej jest, gdy ta właśnie osoba utworzy grupę.
Jaka jest różnica między właścicielem i administratorem grupy?
Każda grupa może mieć tylko jednego właściciela. Właścicielem jest zwykle osoba, która jako pierwsza tworzy grupę. Jeśli osoba, która utworzyła grupę, zechce przekazać swoje obowiązki innej osobie, może to zrobić, przenosząc na tę osobę prawo własności do grupy. Tylko właściciel grupy może ją usunąć. Grupy mogą mieć wielu administratorów, wyznaczonych przez samego właściciela grupy lub przez istniejącego administratora. Administratorzy mogą dodawać na stronie grupy wydarzenia, kursy, powiadomienia i inne informacje. Administratorzy mogą także zatwierdzać prośby o dołączenie do grupy.
Jak można zmodyfikować ustawienia grupy?
• Przejdź do Ustawień. • Wybierz opcję Grupy. • Wprowadź zmiany.
Kto może zobaczyć, co znajduje się na stronie mojej grupy?
Administratorzy i właściciele grup mogą dostosować ustawienia prywatności w sposób najlepiej odpowiadający potrzebom grupy. Użyj ustawień grupy, aby określić, kto może zobaczyć grupę: Wszyscy lub Tylko członkowie grupy.

Kalorie, masa i tętno

Co oznaczają poszczególne określenia dotyczące kalorii?
Spoczynkowe zużycie kalorii — określane też mianem podstawowej przemiany materii (parametr PPM); ilość energii potrzebna do zapewnienia podstawowych funkcji życiowych, nawet jeśli dana osoba spędza cały dzień w łóżku. Spoczynkowe zużycie kalorii zależy od wieku, wzrostu, wagi i płci. Spalone kalorie — jeśli aktywność jest rejestrowana za pomocą urządzenia Garmin, obliczamy liczbę spalonych kalorii na podstawie stopnia aktywności, wieku, wzrostu, płci i tętna (jeśli są dostępne dane). Spożyte kalorie — śledzenie dziennej dawki spożywanych kalorii w serwisie MyFitnessPal.com. Docelowe kalorie — serwis MyFitnessPal.com może pomóc w określeniu docelowej liczby kalorii, niezależnie od tego, czy użytkownik chce przybrać lub stracić na wadze czy też ją utrzymać. Po określeniu odpowiedniej liczby cel można realizować poprzez wysiłek fizyczny i zdrowe odżywianie się. Kalorie netto — jeśli od liczby spożytych kalorii odejmiemy liczbę spalonych kalorii, otrzymamy dzienną wartość kalorii netto. Pozostałe kalorie — po określeniu przez użytkownika docelowej liczby kalorii w serwisie MyFitnessPal pomożemy śledzić dzienną liczbę kalorii powyżej lub poniżej ustalonego celu. Wzór ma następującą postać: docelowa liczba kalorii minus liczba kalorii netto. Łączna liczba kalorii — dodanie wartości spoczynkowego zużycia kalorii (PPM) i liczby spalonych kalorii da łączną liczbę dziennego zużycia kalorii.
Czym są strefy tętna?
Strefy tętna pomagają zrozumieć, jak intensywnie trenujesz. Korzystanie z wartości procentowej swojego maksymalnego tętna stanowi najbardziej powszechny i znany sposób określania stref treningowych. Twoje domyślne strefy są określane podczas wstępnej konfiguracji profilu użytkownika. Strefy tętna są ponumerowane od 1 do 5 według wzrastającej intensywności.
 • Strefa 1 (rozgrzewka)
  • Obserwowany wysiłek fizyczny: spokojne, lekkie tempo, rytmiczny oddech. Korzyści: trening dla początkujących poprawiający wydolność oddechową, zmniejsza obciążenie.
 • Strefa 2 (łatwy)
  • Obserwowany wysiłek fizyczny: wygodne tempo, trochę głębszy oddech, możliwe prowadzenie rozmów. Korzyści: podstawowy trening poprawiający wydolność sercowo-naczyniową, dobre tempo do odrobienia formy.
 • Strefa 3 (aerobowy)
  • Obserwowany wysiłek fizyczny: średnie tempo, trudniej prowadzić rozmowę. Korzyści: zwiększona wydolność oddechowa, optymalny trening poprawiający wydolność sercowo-naczyniową.
 • Strefa 4 (próg)
  • Obserwowany wysiłek fizyczny: szybkie, trochę męczące tempo, szybki oddech. Korzyści: Zwiększona wydolność i próg beztlenowy, większa prędkość.
 • Strefa 5 (maksimum)
  • Obserwowany wysiłek fizyczny: bardzo szybkie tempo, nie do utrzymania przez dłuższy czas, ciężki oddech. Korzyści: wydolność beztlenowa i mięśniowa, zwiększona moc.
W jaki sposób obliczane jest tętno spoczynkowe?
Urządzenie Garmin może śledzić tętno podczas ruchu w ciągu dnia i w trakcie snu w nocy. Tętno jest mierzone w uderzeniach na minutę (BPM) i może się bardzo różnić u każdej osoby, w zależności od takich czynników, jak wiek i poziom kondycji. Tętno spoczynkowe może być podstawowym wskaźnikiem stanu zdrowia serca. Zwykle pomiary są wykonywane, gdy organizm jest rozbudzony, wypoczęty i zrelaksowany. Urządzenie Garmin rejestruje najniższą wartość tętna w danym dniu w godzinach od 00:00 do 23:59, zarówno podczas snu, jak i po przebudzeniu. Tętno spoczynkowe zmierzone we śnie jest zwykle niższe niż po przebudzeniu. Aby zapewnić spójność pomiarów i zminimalizować wpływ ćwiczeń fizycznych lub stresu na odczyty tętna spoczynkowego, musisz spać z założonym urządzeniem Garmin. Tętno spoczynkowe na dany dzień może zostać zmierzone, zanim się obudzisz lub jeszcze przed północą. Z biegiem czasu, wraz ze wzrostem kondycji fizycznej tętno spoczynkowe będzie coraz niższe, ponieważ mięsień sercowy będzie lepiej wytrenowany i bardziej wydajny. Średnia wartość tętna spoczynkowego wynosi 60–100 uderzeń/min, a u osób bardzo wysportowanych nawet 40 uderzeń/min. Jeśli masz pytania na temat swojego tętna, skonsultuj się z lekarzem. Dowiedz się więcej o American Heart Association
W jaki sposób obliczane jest wysokie tętno?
Urządzenie Garmin może śledzić tętno podczas ruchu w ciągu dnia i w trakcie snu w nocy. Tętno jest mierzone w uderzeniach na minutę (BPM) i może się bardzo różnić u każdej osoby, w zależności od takich czynników, jak wiek i poziom kondycji. Wysokie tętno to najwyższa zanotowana wartość tętna w danym dniu. Wskaźnik ten najczęściej będzie wyższy w dniach treningów i jest bardziej podatny na wahania niż wskaźnik tętna spoczynkowego. Wiele czynników wpływa na poziom tętna, w tym ćwiczenia fizyczne, stres, kofeina, leki i choroby. Jeśli masz pytania na temat swojego tętna, skonsultuj się z lekarzem. Dowiedz się więcej o American Heart Association
W jaki sposób obliczane jest tętno maksymalne?
Tętna maksymalnego można używać do ustawiania stref treningowych. Można je oszacować za pomocą równania. Serwis Garmin Connect oblicza tętno maksymalne, odejmując Twój wiek od wartości 220. Wynik ten jest jednak tylko wartością szacunkową opartą na średniej wartości dla populacji. Jedynym sposobem, aby poznać swoje tętno maksymalne, jest zmierzenie go. Aby uzyskać jego dokładniejszą wartość, biegnij tak szybko, jak potrafisz wytrzymać przez 3 minuty. Nie zatrzymując się, zregeneruj siły, biegnąc lekkim tempem przez kolejne 3 minuty, i znowu biegnij ile sił przez 3 minuty. Podczas drugiego możliwie szybkiego biegu uzyskasz swoje tętno maksymalne.
Jak monitorować swoją wagę?
Użytkownik może podać wagę w serwisie Garmin Connect, używać wagi Tanita ze zgodnym urządzeniem Garmin lub korzystać z serwisu myFitnessPal. W serwisie Garmin Connect można określić docelową wagę i sprawdzać, czy waga jest powyżej czy poniżej ustalonego celu.