Čas vykonať aktualizáciu. Aplikácia Garmin Connect už nepodporuje váš prehľadávač. Odporúčame vám aktualizovať na novšiu verziu niektorého z týchto kompatibilných prehľadávačov...

Používanie služby Garmin Connect

Prostredníctvom svojho konta Garmin Connect budete môcť okamžite využívať väčšinu funkcií. Niekedy sa však oplatí nazrieť hlbšie, aby ste sa uistili, že o nič neprichádzate. Zoskupili sme naše tipy podľa funkcie, aby ste ich mohli ľahšie preskúmať.

Začíname pracovať

V akých zariadeniach môžem používať službu Garmin Connect?
Všetky zariadenia pre fitness, wellness a golf od spoločnosti Garmin sú kompatibilné s aplikáciou Garmin Connect. Hoci zariadenia Fitbit® nie sú podporované, môžete manuálne importovať niektoré údaje Fitbit.
Aké operačné systémy a prehliadače služba Garmin Connect podporuje?
Aplikácia Garmin Connect je testovaná v operačných systémoch Macintosh a Windows a podporuje tieto prehľadávače:
• Chrome
• Microsoft Edge
• Internet Explorer 11+
• Safari 6+
• Firefox
Iné operačné systémy, prehľadávače a verzie môžu fungovať, ale nie sú plne podporované.
Ako vykonať synchronizáciu?
Rôzne zariadenia sa synchronizujú s aplikáciou Garmin Connect rôznymi spôsobmi. Väčšina zariadení používa aplikáciu Garmin Express na odovzdanie údajov pomocou počítača alebo aplikáciu Garmin Connect Mobile na odovzdanie údajov pomocou smartfónu. Zariadenie vívofit – Stlačte a podržte tlačidlo na zariadení vívofit, až kým sa na displeji zariadenia nezobrazí hlásenie SYNC, a potom tlačidlo pustite. Počas synchronizácie zostaňte v blízkosti telefónu alebo počítača. Väčšina používateľov potrebuje vykonať synchronizáciu aspoň raz denne. Ak už máte stránku Garmin Connect otvorenú v počítači, obnovte ju a zobrazia sa vaše nové informácie. Zariadenie vívosmart – Po pripojení náramku vívosmart k počítaču pevne zatlačte na obrazovku náramku vívosmart a podržte ju stlačenú, kým sa nezobrazí symbol USB. Alebo ak ste použili aplikáciu Garmin Connect Mobile na spárovanie vášho zariadenia s kompatibilným telefónom, vaše zariadenie vívosmart sa automaticky zosynchronizuje počas dňa. Ak chcete zariadenie zosynchronizovať s telefónom manuálne, zatlačte na obrazovku zariadenia vívosmart, podržte ju stlačenú a potom vyberte ikonu synchronizácie (šípky). Zariadenie vívokí – Prejdite do dosahu bezdrôtového zariadenia vívohub na prenos údajov alebo spárujte zariadenie s aplikáciou Garmin Connect Mobile na kompatibilnom telefóne. Zariadenie USB – Pripojte kábel USB k zariadeniu a potom ho pripojte k počítaču. Bezdrôtové zariadenie ANT – Pripojte kľúč ANT k počítaču, zapnite vaše zariadenie a aplikácia Garmin Express ho automaticky rozpozná a zosynchronizuje. Zariadenie Wi-Fi – Keď ste pripojení k sieti Wi-Fi, ktorú máte nastavenú v aplikácii Garmin Express, stlačte tlačidlo pripojenia na zariadení. Bluetooth (okrem zariadení vívofit) – Ak je vaše zariadenie kompatibilné s technológiou Bluetooth alebo Bluetooth Smart, prevezmite si aplikáciu Garmin Connect Mobile do telefónu alebo do iného bezdrôtového zariadenia. Aplikácia Garmin Connect Mobile sa zosynchronizuje, hneď ako uložíte svoju aktivitu.

Aktivity

Potrebujem si prevziať nejaký softvér?
Informácie sa prenášajú medzi vaším športovým zariadením a aplikáciou Garmin Connect prostredníctvom softvéru Garmin Express. Prevezmite softvér Garmin Express a nainštalujte ho na svojom počítači, aby ste mohli odovzdávať svoje údaje.
Môžem manuálne importovať údaje o mojej aktivite?
Ak chcete prevziať údaje manuálne, postupujte podľa týchto krokov: • Prejdite na Ponuku • Vyberte Aktivity • Vyberte tlačidlo Import • Vyberte súbor, ktorý chcete importovať zo svojho počítača. Podporujeme súbory .TCX, .FIT a .GPX. Súbory GPX musia zahrnovať informácie o čase.
Čo sa stane, ak mám prelínajúce sa údaje z dvoch rôznych zariadení?
Ak dôjde k prelínaniu údajov z dvoch rôznych zariadení, zlúčime tieto údaje tak, aby predstavovali čo najpresnejšie informácie. Ak napríklad jedno z vašich zariadení používa GPS a druhé nie, pri výpočte celkovej vzdialenosti a kalórií použijeme údaje GPS. Ak obe zariadenia sledujú počet krokov, minúty intenzívneho cvičenia alebo vyšliapané poschodia, zjednotíme údaje pomocou technológie TrueUp™.
Ako môžem ovládať súkromie jednej aktivity?
Pomocou ikony uzamknutia môžete rozhodnúť, kto môže vidieť vašu aktivitu. Na výber máte možnosti Len ja, Moje pripojenia, Moje pripojenia a skupiny a Každý.
Môžem si prispôsobiť zoznam aktivít?
Môžete si vybrať z desiatok údajových stĺpcov, aby sa zobrazovalo len to, čo je pre vás dôležité. • Prejdite na stránku Zoznam aktivít. • Keď umiestnite kurzor myši na hlavičku ktoréhokoľvek stĺpca, zobrazí sa rozbaľovacia šípka. • Vyberte stĺpce. • Vyberte údaje, ktoré chcete zobraziť vo vašej tabuľke. Poradie stĺpca zmeníte tak, že vyberiete hlavičku stĺpca a presuniete ju na nové miesto.
Ako môžem exportovať svoje údaje o aktivitách?
Môžete si vybrať formáty (.TCX, .GPX or .KML), v ktorých chcete exportovať údaje:
• Prejdite na aktivitu, ktorú chcete exportovať.
• Ak používate aktuálnu verziu stránky, kliknite na ponuku úprav v pravom hornom rohu stránky.
• Ak používate klasickú verziu, kliknite na tlačidlo Exportovať v paneli nástrojov.
• Vyberte z ponuky formát, v ktorom chcete údaje exportovať.
Ako prepojím aktivitu s dráhou?
Ako sú v službe Garmin Connect definované merania času?
Čas pohybu Aplikácia Garmin Connect počíta čas pohybu odrátavaním množstva času, ktorý uplynie, keď sa používateľ nepohybuje. Táto funkcia je užitočná pre používateľov, ktorí buď nemajú funkciu automatického pozastavenia AutoPause, alebo ju majú vypnutú. Pre používateľov, ktorí majú zapnutú funkciu AutoPause alebo počas aktivity stlačia tlačidlo Stop/Start, by mal byť údaj pre Čas pohybu takmer rovnaký ako údaj pre Čas. Priemerná rýchlosť/tempo pohybu vychádza z hodnoty času pohybu. Uplynutý čas Aplikácia Garmin Connect počíta uplynutý čas podľa množstva času, ktorý uplynie od skutočného času začatia a skončenia aktivity. Tento údaj je pre zákazníkov, ktorí majú zapnutú funkciu AutoPause, alebo počas aktivity stlačia tlačidlo Stop/Start. Pre tých, ktorí nemajú funkciu AutoPause alebo ju majú vypnutú, by mal byť údaj pre Uplynutý čas veľmi podobný údaju pre Čas alebo zhodný s týmto údajom.
Čo je to korekcia výšky?
Korekcia výšky porovnáva horizontálnu polohu (zemepisnú šírku/dĺžku) zo systému GPS s údajmi o výške získanými z profesionálnych prieskumov. Po vykonaní korekcie údajov o výške obsahuje každý bod dráhy vašej aktivity údaje o výške z webovej služby a nie z vášho zariadenia GPS. Služba Garmin Connect selektívne vykonáva korekcie, aby vytvorila realistickejší obraz výšok, ktorými ste prešli. Pre aktivity zaznamenané zariadeniami bez barometrického výškomeru sú korekcie výšky vykonané automaticky. Alternatívne obsahujú aktivity zaznamenané zariadeniami s barometrickým výškomerom všeobecne presné výškové údaje, a preto sú korekcie výšky automaticky deaktivované.

Sledovanie aktivity

Čo je to sledovanie aktivity?
Niektoré zariadenia poskytujú 24-hodinové sledovanie aktivity (krokov, spánku, atď.), vďaka čomu môžete získať každodenný prehľad o svojom zdravotnom stave. Zariadenie na sledovanie aktivity môže používať len jedna osoba, nemôžu ho zdieľať priatelia ani manželia. Ak máte viac zariadení na sledovanie aktivity, ako preferované zariadenie na sledovanie aktivity si nastavte zariadenie, ktoré nosíte celý deň.
Čo je preferované zariadenie na sledovanie aktivity?
Ak počas dňa používate viac ako jedno zariadenie na sledovanie aktivity (napr. počet prejdených krokov, minúty intenzívneho cvičenia a vyšliapané poschodia), technológia TrueUp™ zosynchronizuje a zlúči vaše údaje. Ak má tento proces prebehnúť správne, musíte nastaviť preferované zariadenie na sledovanie aktivity (zariadenie, ktoré nosíte najčastejšie). Ak chcete mať čo najpresnejšie celkové hodnoty, každé zariadenie pravidelne synchronizujte.
What are Intensity Minutes?
To improve your health, organizations such as the U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC), the American Heart Association (AHA), and the World Health Organization (WHO) recommend, 150 minutes per week of moderate-intensity activity, such as brisk walking, OR 75 minutes per week of vigorous-intensity activity, such as running.

Moderate Intensity: You can have a conversation, but not sing while exercising.
Vigorous Intensity: You can only speak a few words between breaths while exercising. Vigorous-intensity minutes will only be recorded when heart rate data is available.

You must do at least 10 minutes of moderate or higher intensity activity at a time to get your health benefits and for your Garmin activity tracker to count it.

Use any combination of moderate and vigorous exercise to achieve the goal of 150 intensity minutes per week. Tip: A minute of vigorous-intensity activity counts for twice as much as a minute of moderate activity against your weekly goal.

Learn more from the CDC, AHA or WHO.
Čo je Move IQ?
Ak vaše zariadenie Garmin podporuje funkciu Move IQ, dokáže automaticky identifikovať časové úseky, keď vaše pohyby zodpovedajú známym vzorcom ako bicyklovanie, beh a používanie eliptického trenažéra. Tieto udalosti sa zobrazia na časovej osi vašej aplikácie Garmin Connect, aby ste mali prehľad o tom, čo ste počas dňa robili, no nezobrazia sa v zozname vašich aktivít, štatistikách a novinkách.
Ako sa udalosti Move IQ líšia od meraných aktivít?
Udalosti Move IQ sa nezobrazia v zozname vašich aktivít, štatistikách alebo novinkách. Jednoducho vám pomáhajú rozoznávať, aký typ aktivít ste robili počas dňa. Udalosti Move IQ nemožno upravovať a zobrazia sa iba vtedy, ak ste boli aktívni dostatočne dlhý čas na to, aby zariadenie rozpoznalo vzorec.
Pre podrobné zaznamenanie aktivity, ktorá sa počíta do vašich cieľov a celkových štatistík, spustite pred začatím aktivity na svojom zariadení časovač a po jej ukončení ho zastavte. Merané aktivity sú najpresnejšie a obsahujú najviac údajov.
Čo je to kroková súťaž?
Ak máte zariadenie Garmin na sledovanie aktivity (ako vívofit, vívoki alebo Forerunner 15), môžete sa zúčastniť súťaží s inými používateľmi aplikácie Garmin Connect. Nová súťaž začína každý týždeň v čase od polnoci v nedeľu do poludnia v pondelok (vo vašom časovom pásme). Zanalyzujeme celkové hodnoty vašich krokov, ak sú dostupné, a priradíme vás k súťažnej skupine, ktorá je pre vás najlepšia. Keď budú vaše kroky počas týždňa pribúdať, uvidíte svoje umiestnenie v súťažnej skupine medzi ďalšími 7 – 12 účastníkmi. Ak vyhráte súťaž, získate ocenenie.
Ako sa zúčastním krokovej súťaže?
• Prejdite do ponuky funkcií. • Vyberte možnosť súťaže. • Ak sa chcete zúčastniť, postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Kedy končí každá kroková súťaž?
Týždňová súťaž končí v čase od polnoci v nedeľu do poludnia v pondelok vo vašom časovom pásme. Do pondelka poludnia budete musieť zosynchronizovať vaše zariadenie na sledovanie aktivity. Ak sa nezosynchronizujete načas, vaše kroky prejdené v poslednej súťaži nebudú započítané.
Ako sa dostanem do inej súťažnej skupiny?
Na základe vývoja tendencie vašich krokov v priebehu času budete môcť prejsť do inej súťažnej skupiny, ktorá vám stanoví stále nové ciele. Ak si, napríklad, viac týždňov za sebou zvýšite svoj cieľ v súťaži, prejdete do súťaže s vyšším cieľom.
Môžem importovať moje údaje Fitbit®?
Môžete importovať údaje Fitbit o aktivite a tele. Pre dni, pri ktorých sa prekrývajú údaje Garmin a Fitbit, sa použijú údaje Garmin. Údaje Fitbit Activity Minutes sa zobrazia ako údaje Garmin Intensity Minutes. Ak importujete údaje s prekrývajúcimi sa dátumami, použijú sa najnovšie údaje. Ak chcete zmeniť merné jednotky, ktoré ste vybrali počas importu, môžete súbor znovu importovať a tým prepísať pôvodne importované údaje.
Sledovanie spánku
Kompatibilné zariadenie počas spánku monitoruje váš pohyb. Štatistiky spánku obsahujú údaje o celkovej dĺžke spánku v hodinách, úrovniach spánku a o pohyboch počas spánku. Sledovanie a hľadanie tendencií spánkových návykov vám môže pomôcť pochopiť, ako spánok ovplyvňuje vašu náladu, úroveň aktivity a iné. Svoje zvyčajné hodiny spánku môžete nastaviť v nastaveniach používateľa konta Garmin Connect™. Svoje štatistiky spánku si môžete prezrieť v konte Garmin Connect.

Nastavenia

Ako nastavím merné jednotky?
• Prejdite na položku Nastavenia. • Vyberte preferencie zobrazenia. • Vyberte svoj preferovaný merací systém. (Štatút VB zobrazuje výškové údaje v metroch.)
Kde môžem zmeniť číselný formát, formát času a dátumu?
• Prejdite na položku Nastavenia. • Vyberte preferencie zobrazenia. • Vyberte svoje preferované formáty.
Ako môžem upraviť svoje údaje o výkone?
Máte možnosť definovať výkonové rozsahy pre 7 zón podľa úrovní, ktoré považujete za zmysluplné alebo ste ich získali počas testovania výkonnosti. • Prejdite na položku Nastavenia. • Vyberte tréningové zóny. • Vyberte bicyklovanie. • Vykonajte preferované zmeny.
Ako môžem zmeniť zobrazenie srdcového tepu?
• Prejdite na položku Nastavenia. • Vyberte preferencie zobrazenia. • Vyberte preferované nastavenie srdcového tepu.
Ako môžem zmeniť svoje zóny srdcového tepu?
• Prejdite na položku Nastavenia. • Vyberte tréningové zóny. • Môžete zmeniť predvolené zóny srdcového tepu. Môžete tiež zmeniť zóny srdcového tepu špecificky pre akúkoľvek bežeckú alebo cyklistickú aktivitu. • Na vrchu každého stĺpca vyberte Úd./m. alebo %max, podľa toho, čo chcete upraviť. • Zadajte najnižšiu hodnotu pre každé pole.
Automatická detekcia aktivity na zariadení vívofit
Keď je zapnutá Automatická detekcia aktivity, vaše zariadenie vytvorí aktivitu v aplikácii Garmin Connect v prípade, že bežíte 20 minút alebo dlhšie. • Prejdite na Zariadenia • Vyberte vívofit • Vyberte Nastavenia zariadenia • Zapnite položku Automatická detekcia aktivity
Ako môžem zmeniť svoje používateľské meno?
Vaše používateľské meno je meno, ktoré sa zobrazuje verejnosti. • Prejdite na položku Nastavenia. • Vyberte profil v systéme Connect. • Zadajte nové používateľské meno. (Meno musí byť jedinečné a nesmie ho používať iný používateľ služby Garmin Connect.)
Ako môžem zmeniť svoju e-mailovú adresu alebo heslo?
Ak chcete zmeniť svoju e-mailovú adresu a heslo, prihláste sa na adrese my.Garmin.com. Ak si nepamätáte heslo, tiež ho môžete obnoviť na adrese my.Garmin.com.

Ochrana osobných údajov

Môžu všetci vidieť moje aktivity?
Vy rozhodujete, kto bude vidieť váš profil, aktivity a denný súhrn vašich krokov, spánku, hmotnosti a kalórií. Na výber máte možnosti Len ja, Moje pripojenia, Moje pripojenia a skupiny a Každý. Ak chcete zmeniť nastavenie súkromia jednotlivých aktivít, vyberte ikonu uzamknutia. Ak chcete nastaviť súkromie všetkých vašich nasledujúcich aktivít: • prejdite na položku Nastavenia. • Vyberte nastavenie súkromia. Ak je vaša ochrana osobných údajov nastavená na možnosť Len ja, nebudete mať prístup k určitým prvkom, ako sú napríklad segmenty, skupiny a výsledkové listiny.

Mapy

Prečo pri použití mapy OpenStreetMap nemôžem označiť svoju dráhu ako súkromnú?
Keďže je mapa OpenStreetMap voľne dostupná, všetky dráhy musia zostať verejné. Ak si potrebujete vytvoriť súkromnú dráhu, môžete použiť mapy Bing alebo Google.
Čo je to diagram „heat map“?
Pri preskúmaní dráh a aktivít alebo vytvorení novej dráhy môžete použiť prekrytia diagramu „heat map“ na zobrazenie najobľúbenejších miest na behanie alebo bicyklovanie v konkrétnom meste. Pomôže vám nájsť nové miesto na športovanie alebo miesto vhodné na stretnutie s kamarátmi.
Prečo pri použití mapy OpenStreetMap nevidím diagramy „heat map“?
Na zobrazenie diagramov „heat map“ používame vlastné dlaždicové prekrytia a súčasné rozhranie MapQuest OSM API ich nepodporuje. Môžete kontaktovať spoločnosť MapQuest a odporučiť im, aby pridali „podporu vlastných dlaždicových vrstiev“.

Záložky

Čo je to záložka?
Aplikácia Garmin Connect vám umožňuje zoradiť si všetky vaše obľúbené a najčastejšie používané funkcie na záložku prispôsobenú podľa vašich predstáv. Môžete si vytvoriť aj viac záložiek a zoradiť si funkcie podľa športov, podľa typu údajov alebo akokoľvek chcete. S funkciami môžete tiež robiť tieto úkony: • Presunúť funkciu do akéhokoľvek stĺpca alebo riadku vo vašej záložke. • Zmeniť zobrazovaný prehľad vybratím ponuky úprav v pravom hornom rohu funkcie. • Odstrániť funkciu zo záložky pomocou ponuky úprav. • Pridať tú istú funkciu do záložky koľkokrát len chcete. Môžete si, napríklad, pridať funkciu prehľadov dvakrát, raz na zobrazenie vašej priemernej kadencie a druhýkrát na zobrazenie vášho celkového času aktivít. • Ak použijete prvýkrát nové zariadenie, vo vašej ponuke a záložke sa môžu objaviť nové funkcie.
Ako vytvorím novú záložku?
• Vyberte znak plus (+) v pravom hornom rohu. • Pomenujte svoju novú záložku. Jej názov budete môcť kedykoľvek zmeniť. • Ak chcete zmeniť názov záložky alebo ju vymazať, použite malú šípku vedľa názvu záložky. Vymazaním záložky vymažete aj všetky funkcie, ale ešte pred odstránením čohokoľvek sa vás opýtame, či to chcete naozaj vymazať.
Ako pridám funkciu do záložky?
• Zobrazte záložku, do ktorej chcete pridať funkciu. • Vyberte ponuku v ľavom hornom rohu. (Sú to 3 čiary za sebou.) • Vyberte funkciu a posuňte popis napravo od názvu. • Vyberte možnosť „Pridať do záložky“. Funkcia bude pridaná do prvej záložky. Nájdete ju pod vašimi existujúcimi funkciami.

Segmenty

Čo sú to segmenty dráh?
Segmenty dráh sú virtuálne súťažné dráhy, ktoré vám umožnia porovnať si svoje výkony so všetkými predošlými aktivitami, s vašimi pripojeniami, s členmi vašej skupiny alebo s celou komunitou služby Garmin Connect. Môžete vyhľadať segmenty vo svojom okolí alebo vytvoriť vlastné. Ak chcete súťažiť v segmentoch a vidieť svoje výsledky na výsledkovej listine, • Prejdite na položku Nastavenia. • Vyberte nastavenie súkromia. • Úroveň súkromia vašich aktivít musí byť nastavená na možnosť Každý (alebo na inú vami zvolenú úroveň). Ak nechcete používať túto funkciu, môžete vystúpiť zo segmentov.
Osobné údaje a výsledkové listiny
Ak chcete získať správne umiestnenie vo výsledkových listinách pri filtrovaní podľa pohlavia alebo veku, zadajte správne údaje vo vašich Nastaveniach používateľa v položke Osobné údaje.
Ako vytvorím segment?
• Vyberte aktivitu, ktorá zahŕňa oblasť, v ktorej chcete vytvoriť segment. • Vyberte možnosť „Vytvoriť segment“ pod mapou aktivít. • Vyberte počiatočný a koncový bod segmentu na mape alebo na grafe prevýšenia. • Pomenujte segment, pridajte typ segmentu a vyberte typ povrchu. • Uložte.
Čo je to segment Strava Live?
Ak vlastníte konto prémiovej verzie aplikácie Strava, môžete synchronizovať svoje segmenty označené hviezdičkou so svojím kontom Garmin Connect. Ak prenesiete údaje služby Strava Live Segments do kompatibilného zariadenia Garmin, môžete sa snažiť v reálnom čase prekonať svoje najlepšie výsledky, nositeľov titulu King/Queen of the Mountain, rivala alebo cieľový čas pre daný segment.
V ktorých zariadeniach Garmin funguje služba Strava Live Segments?
Ak vaše zariadenie Garmin Edge dokáže prijímať segmenty z aplikácie Garmin Connect, bude v ňom fungovať aj služba Strava Live Segments. Službu Strava Live Segments môžete používať v zariadení Garmin Edge 520; zariadenia Edge 510, 810, 820 a 1000 budú kompatibilné na jeseň 2015.
Ako môžem začať používať službu Strava Live Segments?
Najprv musíte vlastniť konto prémiovej verzie aplikácie Strava. Potom vytvorte prepojenie s kontom Strava pomocou funkcie Segmenty v infopaneli aplikácie Garmin Connect. Ak máte kompatibilné zariadenie Garmin, všetky segmenty Strava označené hviezdičkou sa pri ďalšej synchronizácii odošlú do zariadenia.
Prečo sa moje údaje služby Strava Live Segments zobrazujú v aplikácii Garmin Connect, ale nie v mojom zariadení?
Služba Strava Live Segments je k dispozícii pre každého, kto vlastní kompatibilné zariadenie Edge a konto prémiovej verzie aplikácie Strava. Ak je vaše zariadenie kompatibilné a údaje sa napriek tomu nezobrazujú, aktualizujte softvér pomocou aplikácie Garmin Express.
Čo sa stalo s mojimi segmentmi Garmin?
Ak vo svojom konte Garmin Connect používate službu Strava Live Segments, segmenty Garmin sa nebudú zobrazovať. Vo vašom konte sa budú zobrazovať vždy len segmenty z jedného zdroja. Prepnite späť na segmenty Garmin pomocou ponuky úprav vo funkcii Segmenty v infopaneli.

Tréningy a plány tréningov

Čo je to tréning?
Skôr ako sa vyberiete behať alebo jazdiť, môžete si tréning naplánovať v službe Garmin Connect a odoslať ho do kompatibilného zariadenia. Tento postup je výborný hlavne pre rýchlostné tréningy, intervaly, tréning zóny srdcového tepu alebo kedykoľvek chcete, aby vám vaše zariadenie povedalo, kedy ísť, kedy zastať, pokračovať alebo si oddýchnuť.
Čo pri tréningu znamená „trvanie“?
Trvanie určuje, kedy krok končí. Srdcový tep a trvanie výkonu vyžadujú príslušenstvo ANT+. Nie všetky zariadenia podporujú všetky typy trvania. Trvanie môžete nastaviť tak, aby tréning prešiel na ďalší krok, keď dosiahnete určitý čas, vzdialenosť, počet spálených kalórií, srdcový tep alebo keď stlačíte na zariadení tlačidlo Lap.
Čo pri tréningu znamená „cieľ“?
Cieľ je úroveň výkonu, ktorú si chcete udržať počas daného kroku tréningu. Cieľ môžete nastaviť z hľadiska výstupného výkonu, kadencie (opakovania za minútu), srdcového tepu, rýchlosti alebo tempa.
Čo je plán tréningu?
Plán tréningu je súbor tréningov, ktoré na seba nadväzujú a vďaka ktorým dosiahnete svoj športový cieľ. Či už chcete zlepšiť svoju celkovú kondíciu, zabehnúť prvýkrát 5K, alebo zlepšiť časový rekord v triatlone, úspech vždy závisí od vášho tréningu. Naše plány vytvárajú profesionálni tréneri a obsahujú tréningy pre váš primárny druh športu, cross tréningy, dni oddychu a tipy trénerov. Plány môžete pridať do kalendára aplikácie Garmin Connect a tréningy odosielať do kompatibilného zariadenia Garmin.
Ako pridám tréningy v pláne do zariadenia?
Keď si zvolíte plán tréningu a pridáte ho do kalendára aplikácie Garmin Connect, môžete odoslať každý tréning z plánu do zariadenia. • Prejdite na položku Kalendár. • Vyberte položku Odoslať do zariadenia. Upozorňujeme, že cyklistické tréningy sa nezobrazia na bežeckých zariadeniach a bežecké tréningy sa nezobrazia na cyklistických zariadeniach. Všetky tréningy sa zobrazia na zariadeniach multisport.
Prečo nevidím úseky okruhov, keď využívam tréning z plánu?
V prípade časového tréningu (napr. beh na dlhú trať – 90 minút) sa nezobrazia úseky okruhov po každom kilometri či míli. Ak sú pre vás tieto úseky dôležité, zvoľte si na svojom zariadení pomocou tlačidla Start/Stop namiesto tréningu v aplikácii Garmin Connect jednoduchý a nenaplánovaný tréning.
Prečo sa tréning tréningového plánu automaticky neukončí, keď už som ho skončil/-a?
Každý tréning v pláne má na konci fázu oddychu. Fáza oddychu začína hneď po ukončení namáhavej časti tréningu. Táto fáza priaznivo vplýva na vaše telo a na konci tréningu slúži na uvoľnenie. Keď dokončíte fázu oddychu a stlačíte na zariadení tlačidlo Lap, zaznie tón ukončenia, ktorý signalizuje koniec tréningu. Môžete tiež stlačiť tlačidlo Ukončiť a nezaznie žiadny tón.

Odoslať do zariadenia

Ako môžem odoslať tréningy v mojom kalendári do kompatibilného zariadenia?
• Prejdite na položku Kalendár. • Vyberte položku Odoslať do zariadenia. Do zariadenia môžete uložiť stovky tréningov, ale v prípade posielania rozsiahlych plánov tréningu môže dôjsť k vyčerpaniu voľnej kapacity. Ak je vaše zariadenie plné, môžete prepísať tréningy alebo zrušiť proces odosielania do zariadenia.
Ako odošlem segmenty do zariadenia?
Kompatibilné zariadenia vám ukážu pridanie k segmentu a možnosť súťažiť s lídrom v reálnom čase. • Prejdite na položku Segmenty. • Vyberte položku Odoslať do zariadenia. • Zosynchronizujte vaše zariadenie.

Profily a pripojenia

Čo je moja profilová stránka?
Váš profil vám umožňuje povedať iným, kto ste a čo robíte. Väčšina týchto informácií je voliteľná. Ak ich však vyplníte, budú sa zobrazovať. Vaše nastavenia súkromia rozhodujú o tom, ktoré osobné údaje a aktivity sú viditeľné a kto ich môže zobraziť.
Kto môže vidieť moju profilovú stránku a aktivity?
Môžete rozhodnúť, kto môže vidieť váš profil a aktivity. Na výber máte možnosti Len ja, Moje pripojenia, Moje pripojenia a skupiny a Každý.
Ako môžem zmeniť svoje nastavenia ochrany osobných údajov?
• Prejdite na položku Nastavenia. • Vyberte položku Nastavenia ochrany osobných údajov. • Na výber máte možnosti Len ja, Moje pripojenia, Moje pripojenia a skupiny a Každý.
Čo znamená spojiť sa s niekým?
Keď vyhľadáte priateľa, súpera alebo profesionála v rámci služby Garmin Connect, môžete sa s ním spojiť. Po nadviazaní spojenia môžete sledovať aktivity príslušnej osoby a ona môže sledovať vaše aktivity. Je to skvelý spôsob, ako získať od iných podporu a zistiť, čomu sa venujú.
Pripojenia výsledkovej listiny
Pripojenia výsledkovej listiny zaznamenávajú týždenný súhrn vašich krokov alebo vzdialenosti, aby ste videli, ako ste na tom v porovnaní s vašimi priateľmi. Trochu súťaženia je veľkou motiváciou! Výsledková listina sa vynuluje každú polnoc vo vašom časovom pásme. Výsledky výsledkovej listiny z uplynulého týždňa nájdete nasledovne • Prejdite na Pripojenia • Vyhľadajte položku Výsledková listina týždňa • Vyberte položku Zobraziť predchádzajúce

Skupiny

Prečo sa moje aktivity nezobrazujú v mojej skupine?
Keď sa pripojíte ku skupine alebo si začnete vytvárať pripojenia, nezabudnite si nastaviť svoje aktivity a upraviť nastavenia ochrany osobných údajov v profile. V prípade, že sú všetky vaše aktivity nastavené ako súkromné, nikde sa nezobrazia.
Kto môže vidieť moje skupinové komentáre?
Vaše komentáre v skupine zostanú len v skupine. To znamená, že ak si vás iný člen skupiny na spoločnej stránke doberá pre únavu počas včerajšej dlhej jazdy, vaše pripojenia, ktoré nie sú súčasťou skupiny, to nevidia.
Kto môže vytvoriť skupinu?
Skupinu môže vytvoriť ktorýkoľvek používateľ služby Garmin Connect. Ak má však vaša súčasná skupina trénera alebo lídra, táto osoba je vo všeobecnosti najvhodnejšia na vytvorenie skupiny.
Aký je rozdiel medzi vlastníkom skupiny a správcom skupiny?
Každá skupina môže mať len jedného vlastníka. Vlastníkom je zvyčajne tá osoba, ktorá prvá založila skupinu. Vlastníctvo však môže byť prenesené, ak osoba, ktorá vytvorila skupinu, chce preniesť túto zodpovednosť. Vlastník je jediná osoba, ktorá môže odstrániť skupinu. Skupiny môžu mať viacerých správcov, ktorých určí vlastník alebo súčasný správca. Správcovia môžu na stránku skupiny pridávať udalosti, dráhy, upozornenia a ďalšie informácie. Môžu tiež schvaľovať žiadosti o členstvo.
Ako upravím nastavenia skupiny?
• Prejdite na položku Nastavenia. • Vyberte položku Skupiny. • Vykonajte svoje zmeny.
Kto vidí obsah stránky mojej skupiny?
Správcovia alebo vlastníci skupiny môžu upraviť ochranu údajov skupiny podľa potrieb skupiny. V nastaveniach skupiny môžete určiť, kto uvidí skupinu: Všetci alebo Len členovia skupiny.

Kalórie, hmotnosť a srdcový tep

Čo znamenajú všetky rôzne údaje o kalóriách?
Pokojové kalórie – Tiež nazývané BMR (bazálny metabolizmus), predstavujú množstvo energie, ktoré vaše telo spotrebuje na bežné prežitie, aj keby ste ležali celý deň v posteli. Počet pokojových kalórií závisí od vášho veku, výšky, hmotnosti a pohlavia. Aktívne kalórie – Keď zaznamenáte aktivitu pomocou zariadenia Garmin, vypočítame vám množstvo spálených kalórii na základe úrovne vašej aktivity, veku, výšky, hmotnosti a srdcového tepu (ak sú dostupné). Skonzumované kalórie – Sledujte svoj denný príjem stravy pomocou aplikácie na stránke MyFitnessPal.com. Cieľ spálených kalórií – aplikácia na stránke MyFitnessPal.com vám pomôže stanoviť si cieľ spálených kalórií podľa toho, či chcete pribrať, schudnúť alebo udržať si hmotnosť. Ak ste si už stanovili správny cieľ, snažte sa ho dosiahnuť kombináciou aktivity a zdravej stravy. Čistý počet kalórií – Ak od počtu prijatých kalórii odpočítate počet spálených (aktívnych) kalórií, dostanete čistý počet kalórií za deň. Zostávajúce kalórie – Keď si stanovíte cieľový počet kalórií v aplikácií MyFitnessPal, pomôžeme vám sledovať si, koľko kalórií vám chýba na dosiahnutie denného cieľa, alebo o koľko ste ho prekročili. Táto hodnota sa vypočítava podľa rovnice cieľ kalórií mínus čistý počet kalórií. Celkové kalórie – Pridaním pokojových kalórií (BMR) a spálených aktívnych kalórií dostanete počet celkových kalórií za deň.
Čo sú zóny srdcového tepu?
Vďaka zónam srdcového tepu lepšie porozumiete tomu, ako intenzívne cvičíte. Najbežnejším a najznámejším spôsobom určenia tréningových zón je využívanie percenta z maximálneho srdcového tepu. Predvolené zóny sa určujú počas úvodného nastavenia vášho používateľského profilu. Zóny srdcového tepu sú podľa zvyšujúcej sa intenzity očíslované od 1 do 5.
 • Zóna 1 (Rozcvička)
  • Pociťovaná únava: uvoľnené, ľahké tempo, pravidelné dýchanie. Výhody: počiatočný stupeň aeróbneho tréningu, znižovanie stresu.
 • Zóna 2 (Jednoduché cvičenie)
  • Pociťovaná únava: pohodlné tempo, mierne prehĺbené dýchanie, je možná konverzácia. Výhody: základný kardiovaskulárny tréning, dobré tempo zotavovania.
 • Zóna 3 (Aerobik)
  • Pociťovaná únava: stredné tempo, udržiavanie konverzácie je náročnejšie. Výhody: zlepšenie aeróbnej kapacity, optimálny kardiovaskulárny tréning.
 • Zóna 4 (Prah)
  • Pociťovaná únava: rýchle a trochu nepohodlné tempo, sťažené dýchanie. Výhody: zlepšenie anaeróbnej kapacity a prahu, zlepšenie rýchlosti.
 • Zóna 5 (Maximum)
  • Pociťovaná únava: tempo šprintu, neudržateľné počas dlhého časového obdobia, namáhavé dýchanie. Výhody: anaeróbna a svalová výdrž, zvýšený výkon.
Ako sa počíta srdcový tep v pokoji?
Vaše zariadenie Garmin dokáže sledovať srdcový tep počas dňa, keď ste v pohybe, aj v noci, keď spíte. Srdcový tep sa meria v úderoch za minútu (bpm) a môže sa veľmi líšiť v závislosti od osoby a faktorov, ako je vek a kondícia. Srdcový tep v pokoji môže byť kľúčovým ukazovateľom zdravotného stavu vášho srdca. Zvyčajne sa meria v bdelom stave, keď ste uvoľnení a v pokoji. Vaše zariadenie Garmin bude sledovať najnižší nameraný srdcový tep za konkrétny deň od 00:00 do 23:59, či už ste hore, alebo spíte. Hodnoty srdcového tepu v pokoji namerané počas spánku bývajú väčšinou nižšie než hodnoty namerané v bdelom stave. V záujme zaistenia jednotnosti meraní a minimalizovania vplyvu aktivity alebo stresu na meranie srdcového tepu v pokoji by ste mali zariadenie Garmin nosiť aj počas spánku. Váš srdcový tep v pokoji za daný deň sa môže namerať pred ranným prebudením alebo do polnoci rovnakého dňa. Keď postupom času nadobudnete lepšiu fyzickú kondíciu, hodnota srdcového tepu v pokoji môže klesať, pretože stav vášho srdcového svalu sa bude zlepšovať a sval bude výkonnejší. Priemerný srdcový tep v pokoji je 60 – 100 úderov za minútu, pričom u ľudí s mimoriadne dobrou kondíciou to môže byť iba 40 úderov za minútu. Ak máte otázky o svojom srdcovom tepe, opýtajte sa svojho lekára. Získajte viac informácií o asociácii American Heart Association
Ako sa počíta vysoký srdcový tep?
Vaše zariadenie Garmin dokáže sledovať srdcový tep počas dňa, keď ste v pohybe, aj v noci, keď spíte. Srdcový tep sa meria v úderoch za minútu (bpm) a môže sa veľmi líšiť v závislosti od osoby a faktorov, ako je vek a kondícia. Vysoký srdcový tep je najvyšší spozorovaný srdcový tep v daný deň. Táto hodnota bude pravdepodobne vyššia v dňoch, počas ktorých budete cvičiť, pričom v porovnaní s hodnotou srdcového tepu v pokoji môžete očakávať jej výraznejšie kolísanie. Na váš srdcový tep môže mať vplyv množstvo faktorov, napríklad cvičenie, stres, kofeín, lieky a choroba. Ak máte otázky o svojom srdcovom tepe, opýtajte sa svojho lekára. Získajte viac informácií o asociácii American Heart Association
Ako sa počíta maximálny srdcový tep?
Maximálny srdcový tep možno použiť na nastavenie tréningových zón srdcového tepu. Maximálny srdcový tep sa dá určiť pomocou rovnice. Aplikácia Garmin Connect vypočíta váš maximálny srdcový tep odčítaním vášho veku od čísla 220. Je to však len odhad založený na priemerných hodnotách populácie. Svoj skutočný maximálny srdcový tep zistíte jedine meraním. Ak chcete zistiť presnejšiu hodnotu, po dobu 3 minút bežte najrýchlejšie, ako vládzete. Nezastavte, len na 3 minúty prejdite do mierneho poklusu a vydýchajte sa. Potom znova 3 minúty bežte s maximálnym vypätím síl. Počas vášho druhého behu s maximálnym vypätím síl by ste mali dosiahnuť maximálny srdcový tep.
Ako môžem sledovať svoju hmotnosť?
Svoju hmotnosť môžete zadať do aplikácie Garmin Connect, použiť váhu Tanita s kompatibilným zariadením Garmin alebo použiť aplikáciu MyFitnessPal. V aplikácii Garmin Connect môžete zadať svoju cieľovú hmotnosť a sledovať, či ste pod alebo nad týmto cieľom.