Čas vykonať aktualizáciu. Aplikácia Garmin Connect už nepodporuje váš prehľadávač. Odporúčame vám aktualizovať na novšiu verziu niektorého z týchto kompatibilných prehľadávačov...

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov platné pre aplikáciu Garmin Connect kompatibilné zariadenia Garmin

Posledná aktualizácia: 11. júla 2017

Vaše súkromie je pre spoločnosť Garmin dôležité. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sme vydali, aby sme vám poskytli informácie o tom, ako zhromažďujeme, používame, zdieľame a ukladáme vaše osobné údaje, keď používate webovú stránku Garmin Connect, aplikáciu Garmin Connect Mobile a nositeľné zariadenia Garmin alebo iné zariadenia Garmin kompatibilné s aplikáciou Garmin Connect.

Pre webové stránky, aplikácie a produkty Garmin, ktoré neuvádzajú odkaz na toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov, ale uvádzajú odkaz na pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti Garmin, platia pravidlá, na ktoré odkazujú.

Ak chcete preskočiť na konkrétnu časť tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov, kliknite na odkaz uvedený nižšie:

Spôsoby, ktorými spoločnosť Garmin zhromažďuje a používa osobné údaje

„Osobné údaje“ sú údaje, ktoré samostatne alebo v kombinácii s inými zhromaždenými údajmi identifikujú jednotlivca. Ak skombinujeme osobné údaje s inými údajmi (napr. informáciami, ktoré samostatne neidentifikujú jednotlivca), k tejto kombinácii údajov budeme pristupovať ako k osobným údajom.

Pri vytvorení účtu Garmin

Keď si vytvoríte účet Garmin, žiadame vás o poskytnutie osobných údajov vrátane vašej e-mailovej adresy a mena. Nemusíte zadať celé svoje meno, ale ak chcete, môžete. Na prihlásenie do účtu budete používať svoju e-mailovú adresu a heslo. Váš účet Garmin bude chránený heslom. Do profilu môžete doplniť ďalšie informácie, napríklad svoju polohu, typy aktivít, do ktorých sa zapájate (napr. beh, turistika, cyklistika, golf atď.), svoje pohlavie, dátum narodenia, výšku a váhu. Tieto informácie budú použité na účely, ako je výpočet kalórií spálených pri aktivite a poskytovanie štatistík o aktivitách. V súlade s príslušnými zákonmi a vašimi voľbami popísanými nižšie v časti Vaše voľby týkajúce sa marketingovej korešpondencie môže spoločnosť Garmin tieto údaje použiť, aj keď vám bude zasielať informácie o produktoch a aplikáciách Garmin, ktoré by vás mohli zaujať.

Pri prihlásení do účtu Garmin Connect pomocou prihlasovacích údajov sociálnej siete

Do účtu Garmin Connect sa môžete prihlásiť pomocou prihlasovacích údajov svojej sociálnej siete (napr. prihlasovacích údajov, ktoré používate na Facebooku). Ak sa rozhodnete pre túto možnosť, pri prvom prihlásení do účtu Garmin Connect pomocou prihlasovacích údajov sociálnej siete vás požiadame o súhlas s tým, že poskytovateľ sociálnej siete poskytne konkrétne informácie spoločnosti Garmin, napríklad vaše meno, e-mailovú adresu, profilovú fotku, príspevky, komentáre a iné informácie spojené s vaším účtom na sociálnej sieti.

Všetky tieto informácie poskytovateľ sociálnej siete spoločnosti Garmin sprístupní na základe konfigurácie prihlásenia cez sociálnu sieť, spoločnosť Garmin však z týchto údajov uchová a využije iba vašu e-mailovú adresu. Spoločnosť Garmin e-mailovú adresu sprístupnenú poskytovateľom sociálnej siete využije na prepojenie vášho účtu Garmin Connect, aby ste v budúcnosti na prihlásenie do účtu Garmin Connect mohli používať svoju e-mailovú adresu, ak sa viac nebudete chcieť prihlasovať pomocou prihlasovacích údajov sociálnej siete.

Ak nechcete, aby poskytovateľ sociálnej siete so spoločnosť Garmin zdieľal tieto vaše údaje, jednoducho sa prihláste do účtu Garmin Connect pomocou prihlasovacích údajov účtu Garmin bez použitia prihlasovacích údajov sociálnej siete.

Pri pridaní zariadenia Garmin do účtu Garmin Connect

Keď do svojho účtu Garmin Connect pridáte niektoré zariadenia Garmin, požiadame vás o dodatočné informácie, ako je vaše pohlavie, výška, váha, dátum narodenia, úroveň aktivity (nízka, stredná alebo vysoká) a bežný čas spánku a prebudenia. Tieto informácie sa použijú na účely výpočtu kalórií spálených pri aktivite, na poskytovanie štatistík o vašich aktivitách a spánku a na nastavenie nositeľného zariadenia do režimu „nevyrušovať“ počas vašich bežných hodín spánku. V súlade s príslušnými zákonmi a vašimi voľbami popísanými nižšie v časti Vaše voľby týkajúce sa marketingovej korešpondencie môže spoločnosť Garmin tieto údaje použiť, aj keď vám bude zasielať informácie o produktoch a aplikáciách Garmin, ktoré by vás mohli zaujať.

Pri synchronizácii zariadenia a nahraní vašich aktivít a údajov o aktivitách

Aktivity (napr. beh, chôdza, plávanie, turistika, geoskrýše, dobrodružstvá atď.) a údaje o aktivitách (napr. kroky, vzdialenosť, tempo, čas aktivity, spálené kalórie, srdcový tep, spánok, golfové štatistiky atď.) môžete zo svojho zariadenia nahrávať do účtu Garmin Connect Umožní vám to analyzovať údaje o aktivitách, sledovať vaše športové ciele a ak chcete, aj zdieľať vaše údaje s inými. Ak má vaše zariadenie Garmin funkciu Bluetooth® a pripojíte ho k aplikácii Garmin Connect Mobile, údaje o aktivite na vašom zariadení Garmin sa automaticky nahrajú do vášho účtu Garmin Connect.

Vďaka nastaveniam súkromia v účte Garmin Connect sami kontrolujete, či niekto uvidí vaše údaje o aktivitách. Vaše údaje o aktivitách sú predvolene nastavené ako „súkromné“.

Spoločnosť Garmin môže vstúpiť do vášho účtu Garmin Connect za účelom poskytnutia produktovej podpory, ak kontaktujete zamestnanca produktovej podpory spoločnosti Garmin. Spoločnosť Garmin tiež môže použiť vaše údaje o aktivitách na účely poskytovania prispôsobenejšieho používateľského dojmu. Ak napríklad nahráte zo svojho zariadenia Garmin do účtu Garmin Connect údaje o aktivitách (napr. kroky, vzdialenosť, tempo, čas aktivity, spálené kalórie, srdcový tep, spánok atď.), v časti „Insights“ účtu Garmin Connect sa vám zobrazia odporúčania a motivačné správy spolu s informáciami a odkazmi na články tretích strán, ktoré by vás mohli na základe vašich údajov o aktivitách zaujať. Zobrazenie časti „Insights“ v účte Garmin Connect môžete kedykoľvek zakázať podľa pokynov v aplikácii Garmin Connect alebo Garmin Connect Mobile.

Keď synchronizujete svoje zariadenie cez Garmin Connect, Garmin Connect Mobile alebo Garmin Express, zaznamenáme údaje o prenose, ako je adresa internetového protokolu (IP) použitá pri synchronizácii, čas a dátum synchronizácie, denníky zlyhaní/diagnostiky, geografická poloha zariadenia, informácie o zariadení, informácie o sieti použitej na synchronizáciu (napr. Wi-Fi alebo mobilná sieť) a úroveň nabitia batérie zariadenia. Tieto informácie nám pomôžu identifikovať a riešiť problémy so synchronizáciou.

Pri pripojení účtu Garmin Connect k aplikácii tretej strany

Ak povolíte účtu Garmin Connect prístup k účtom, ktoré používate v aplikáciách od iných poskytovateľov, napr. účet MyFitnessPal alebo Strava, získame o vás z takéhoto účtu informácie (napr. počet kalórií skonzumovaných za konkrétny deň z účtu MyFitnessPal alebo kurzy a segmenty z účtu Strava). Tieto údaje poskytnuté aplikáciám tretej strany doplnia vaše informácie o aktivitách v aplikácii Garmin Connect.

Tiež sa môžete rozhodnúť poskytnúť spoločnosti Garmin prístup k vášmu zoznamu priateľov alebo kontaktov cez Facebook, Google alebo mobilné zariadenie. Ak sa tak rozhodnete, spoločnosť Garmin použije takéto informácie na pridanie vašich kontaktov ako pripojení v aplikácii Garmin Connect. Spoločnosť Garmin vaše zoznamy priateľov a kontaktov nepoužíva na marketingové účely.

Pri komunikácii so spoločnosťou Garmin

Pri komunikácii s našimi zástupcami pre zákaznícku podporu prostredníctvom e-mailu, telefonicky, online alebo osobne môžeme zhromažďovať vaše osobné údaje, ako napríklad vaše meno, adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu a preferovaný spôsob kontaktovania, informácie o produktoch spoločnosti Garmin, ktoré vlastníte, ako sériové čísla a dátum zakúpenia. Tiež môžeme vytvoriť denníky udalostí, ktoré sú užitočné pri diagnostike problémov spojených s používaním produktov alebo aplikácií, a zaznamenávať informácie týkajúce sa podpory alebo služby. Tieto informácie využijeme na to, aby sme vám poskytli zákaznícku a produktovú podporu. Na pomoc pri poskytovaní potrebnej podpory môžeme vstúpiť do vášho účtu Garmin Connect. Na zlepšenie služieb zákazníkom môžeme v súlade s príslušnými zákonmi tiež nahrávať a kontrolovať konverzácie so zástupcami zákazníckej podpory a analyzovať spätnú väzbu, ktorú nám poskytnete v rámci dobrovoľných zákazníckych prieskumov.

Vaše osobné údaje môžeme použiť pri komunikácii s vami vrátane komunikácie o vašom účte alebo transakciách s našou spoločnosťou, poskytovaní dôležitých informácií o vašich produktoch alebo aplikáciách, poskytnutí oznámení o obsahových zmenách tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov a v súlade s príslušnými zákonmi a vašimi voľbami, ktoré ste nám poskytli, ako je uvedené nižšie v časti Vaše voľby týkajúce sa marketingovej korešpondencie, aj pri posielaní ponúk a propagácií pre vaše produkty a aplikácie.

Keď udelíte povolenia pre aplikáciu Garmin Connect Mobile

Aby sme vám mohli priniesť prispôsobenejší používateľský dojem, aplikácia Garmin Connect Mobile vyžaduje povolenia na prístup k určitým údajom vo vašom mobilnom telefóne. Tieto povolenia sú optimálne, ale niektoré funkcie nemusia byť k dispozícii alebo nemusia úplne fungovať, ak povolenia odmietnete. Kedykoľvek si to môžete rozmyslieť (vybrať povolenie alebo zakázanie) a nastavenie upraviť v ponuke nastavení mobilného telefónu.

Tu sú povolenia, ktoré požadujeme, a vysvetlenie, prečo ich požadujeme:

 • SMS, telefón a kalendár: Inteligentné oznámenia ich pomocou odosielajú SMS, telefonické a kalendárové upozornenia z vášho telefónu do zariadenia Garmin.
 • Kontakty: Umožňuje vám pridávať kontakty, ktoré používajú aplikáciu Garmin Connect, ako pripojenia, posielať pozvánky LiveTrack vašim kontaktom a vybrať jeden alebo viacero kontaktov ako kontakt(y) pre stav núdze pre zariadenia Garmin vybavené funkciami zistenia dopravnej udalosti.
 • Poloha: Umožňuje odosielanie údajov o počasí z mobilného telefónu do zariadenia Garmin, ktoré sa používa pri vyhľadávaní blízkych segmentov a ihrísk, a umožňuje zobrazeniu údajov o polohe na dráhe aktivity a mape segmentu vo vašom účte Garmin Connect.
 • Kamera: Umožňuje funkcii „Vyhľadať svoj telefón“, ktorá je k dispozícii na niektorých zariadeniach Garmin, používať indikátor LED na vašom mobilnom telefóne ako upozornenie.
 • Fotky/médiá/súbory: Umožňuje aplikácii počas synchronizácie vytvoriť dočasný súbor vo vašom mobilnom telefóne, ktorý obsahuje údaje prijaté zo zariadenia Garmin pred ich nahratím do účtu Garmin Connect.
 • ID zariadenia a informácie o hovoroch: Používajú ich inteligentné oznámenia pri overení, či ste prijali alebo odmietli hovor, pred odoslaním oznámenia na vaše zariadenie Garmin. Tiež ich využíva funkcia „Vyhľadať svoj telefón“ na odoslanie upozornenia na váš mobilný telefón.

Ďalšie informácie o povoleniach nájdete na stránke here.

Pri použití funkcií polohy na zariadení Garmin

Ak na zariadení Garmin počas aktivity aktivujete funkciu GPS, údaje o polohe spojené s vašou aktivitou sa nahrajú do vášho účtu Garmin Connect, keď nahráte svoje údaje o aktivitách zo zariadenia Garmin, takže poloha sa zobrazí na mapách ihrísk a segmentov.

Pri kúpe produktov cez webovú stránku Garmin

Ak kliknete na odkaz na kúpu produktu Garmin v aplikácii Garmin Connect, aplikácia vás presmeruje na stránku buy.garmin.com. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov na stránke buy.garmin.com sa týka zhromažďovania osobných údajov pri kúpe produktu Garmin od spoločnosti Garmin na webe.

Iné používanie osobných údajov spoločnosťou Garmin

Spoločnosť Garmin tiež môže použiť osobné údaje na interné štatistické, marketingové alebo prevádzkové účely vrátane tvorby prehľadov tržieb a merania a analýzy demografických údajov, záujmov používateľov a nákupných a iných trendov našich zákazníkov.

Spôsoby, ako môžete zdieľať svoje osobné údaje alebo umožniť spoločnosti Garmin zdieľať vaše osobné údaje

Ativity a údaje o aktivitách

Vaše aktivity a údaje o aktivitách spojené s vaším účtom Garmin Connect sú predvolene nastavené ako „súkromné“. Môžete sa rozhodnúť povoliť iným používateľom zobrazovať vaše aktivity a údaje o aktivitách zmenou nastavenia osobných údajov v účte Garmin Connect. Tiež sa môžete rozhodnúť pridať k používateľom Garmin Connect vo Výzvach a Výsledkových listinách. Keď takto komunikujete s iným používateľmi, vaše údaje spojené s danou výzvou alebo výsledkovou listinou (napr. súhrnný počet krokov v priebehu trvania výzvy alebo výsledkovej listiny týkajúcej sa krokov) sa budú zobrazovať, aj ak sú vaše nastavenia osobných údajov v účte Garmin Connect nastavené ako „súkromné“.

Ak máte zariadenie Garmin s funkciou ANT+, môžete bezdrôtovo prenášať údaje (vrátane údajov o aktivitách) zo zariadenia Garmin na iné zariadenia kompatibilné s funkciou ANT+ (napr. fitnes zariadenie, monitory srdcového tepu). V závislosti od zariadenia môže prenos údajov na iné zariadenie cez ANT+ vyžadovať spárovanie zariadenia Garmin s daným zariadením alebo môže prebehnúť automaticky, keď prídete do dosahu kompatibilného snímača alebo prijímača ANT+. V niektorých prípadoch, napríklad ak wellness program používa vívohub Garmin, môže vaše zariadenie použiť funkciu ANT+ na synchronizáciu údajov o aktivitách s rozbočovačom, ktorý ich potom nahrá na servery Garmin.

Spoločnosť Garmin nebude prenášať ani predávať vaše osobné údaje o aktivitách žiadnym tretím stranám bez poskytnutia prednostného oznámenia a získania vášho súhlasu.

LiveTrack

LiveTrack je funkcia dostupná na niektorých zariadeniach Garmin, ktorá vám umožňuje posielať zvoleným osobám odkaz, ktorým im umožní zobraziť polohu vášho zariadenia v reálnom čase. Každý s prístupom k odkazu bude môcť zobraziť polohu vášho zariadenia Garmin v reálnom čase, takže pri výbere osôb, ktorým odkaz odošlete, buďte ostražití a uistite sa, že im dôverujete, že nepošlú odkaz iným osobám, ktoré by nemali vidieť polohu vášho zariadenia Garmin.

Ak sa rozhodnete uverejniť pozvánku na prehliadanie informácií o polohe vášho zariadenia Garmin na sociálnych sieťach tretej strany, je možné, že v závislosti od praktík ochrany osobných údajov daných sociálnych sietí budú mať k týmto informáciám prístup aj ďalšie osoby okrem tých, pre ktorých bola pozvánka určená. Preto by ste mali byť opatrní pri uverejnení takejto pozvánky prostredníctvom sociálnych sieťach tretích strán a mali by ste si podrobne preštudovať praktiky ochrany osobných údajov danej sociálnej siete.

Údaje, ktoré umožňujete spoločnosti Garmin zdieľať

Môžete nám nariadiť zdieľať vaše osobné údaje s inými osobami alebo spoločnosťami. Napríklad nám môžete umožniť povoliť tretej strane, napríklad poskytovateľovi wellness programu alebo aplikáciám ako MyFitnessPal, Strava, Training Peaks atď., prístup k vašim údajom o aktivitách v účte Garmin Connect. Neurobíme tak bez vášho povolenia. Keď nám nariadite zdieľať vaše údaje s treťou stranou, za používanie vašich osobných údajov treťou stranou nesie zodpovednosť daná tretia strana. Ak je treťou stranou spoločnosť, dôkladne si preštudujte jej pravidlá ochrany osobných údajov. Údaje s treťou stranou kedykoľvek môžete prestať zdieľať cez účet Garmin Connect.

Propagácie

Ak sa zapojíte do stávky, súťaže alebo podobnej formy propagácie, môžeme použiť vaše údaje na účely prevádzkovania tejto propagácie. V prípade, že pravidlá a podmienky takejto propagačnej činnosti spojené s používaním vašich osobných údajov budú v konflikte s týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov, platia pravidlá a podmienky propagačnej činnosti.

Komentáre, ktoré zverejníte

Garmin Connect obsahuje funkcie, ktoré vám umožňujú zverejňovať informácie, správy a materiály. Napríklad môžete zverejniť komentár k výzve. Upozorňujeme, že údaje, ktoré na našich lokalitách zverejníte prostredníctvom takýchto funkcií alebo iným spôsobom, môžu byť zverejnené a sprístupnené pre návštevníkov týchto lokalít a verejnosť. Snažte sa teda o diskrétnosť a opatrnosť pri rozhodovaní o zverejnení svojich osobných údajov alebo iných údajov v aplikácii Garmin Connect.

Spoločnosti a osoby, s ktorými spoločnosť Garmin môže zdieľať vaše osobné údaje

Iné spoločnosti Garmin

Garmin je globálna spoločnosť. Aby sme mohli poskytovať naše produkty, aplikácie a služby, môžeme potrebovať preniesť vaše osobné údaje do iných spoločností Garmin v iných krajinách vrátane spoločnosti Garmin International, Inc. v USA, kde sa nachádza viacero našich serverov. Tieto krajiny nemusia mať rovnaké zákony o ochrane údajov ako krajina, v ktorej ste pôvodne poskytli svoje údaje. Zoznam spoločností Garmin nájdete tu.

Takéto prenosy osobných údajov zo spoločností Garmin v európskom hospodárskom priestore („EHP“) alebo Švajčiarsku do spoločnosti Garmin International, Inc. v USA sú vykonaná v súlade s modelovými zmluvnými podmienkami schválenými Európskou komisiou.

Všetky spoločnosti Garmin musia dodržiavať pravidlá ochrany osobných údajov stanovené v tomto vyhlásení o ochranne osobných údajov.

Poskytovatelia sociálnych sietí

Niekedy poskytujeme e-mailové adresy vybraných zákazníkov spoločnosti Garmin, ktorí povolili dostávanie marketingovej korešpondencie o produktoch a aplikáciách Garmin, poskytovateľom sociálnych sietí, aby nám pomohli zobrazovať reklamy na stránkach sociálnych sietí iných používateľov s podobnými údajmi (napr. demografické údaje a záujmy) ako majú daní vybraní zákazníci spoločnosti Garmin.

Poskytovatelia služieb

Spoločnosť Garmin používa cloudové služby spoločnosti Adobe na pomoc pri odosielaní e-mailov. Tieto e-maily sa odosielajú v súlade s príslušnými zákonmi a vašimi voľbami, ako je opísaná v časti Vaše voľby týkajúce sa marketingovej korešpondencie. Ďalšie informácie nájdete v centre pre ochranu súkromia spoločnosti Adobe tu.

Spoločnosť Garmin využíva poskytovateľov služieb tretích strán na pomoc pri analýze používania webových stránok a aplikácií Garmin Express a Garmin Connect a na súvisiace účely. Tretie strany, ktoré momentálne využívame pri takýchto analýzach a súvisiacich službách, sú popísané nižšie v časti Súbory cookie a podobné technológie.

Poskytovatelia obsahu alebo funkcií

V súlade s príslušnými zákonmi môže spoločnosť Garmin zdieľať údaje o aktivitách (okrem informáciách o polohe) so spoločnosťami, ktoré poskytujú spoločnosti Garmin a našim zákazníkom obsah alebo funkcie („poskytovatelia obsahu alebo služieb“). Ide o súhrnné údaje, ktoré neidentifikujú jednotlivca, poskytované za účelom zlepšenia kvality obsahu alebo funkcií, ktoré spoločnosť Garmin alebo daní poskytovatelia obsahu a služieb poskytujú.

Iné formy zverejňovania

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s inými stranami, ak na to máme váš súhlas vo forme, ktorá je v súlade s príslušnými zákonmi.

Vaše osobné údaje môžeme sprístupniť aj iným stranám, ak to uznáme za nevyhnutné a vhodné: (a) podľa príslušného zákona alebo nariadenia vrátane zákonov a nariadení mimo vašej krajiny pobytu; (b) na dosiahnutie súladu s právnym procesom; (c) ako odpoveď na požiadavky verejných orgánov a orgánov pre dohľad nad verejným poriadkom vrátane orgánov mimo vašej krajiny pobytu; (d) aby sme pomohli alebo podporili vyšetrovanie odcudzenia produktov alebo majetku spoločnosti Garmin; (e) na uplatnenie našich podmienok alebo pravidiel; (f) na ochranu činností našej spoločnosti alebo našich sesterských a dcérskych spoločností; (g) na ochranu práv, súkromia, bezpečnosti alebo majetku spoločnosti Garmin, jej sesterských a dcérskych spoločností, vás alebo iných osôb; alebo (h) na získanie náhrady alebo obmedzenie škôd, ktoré by sme mohli utrpieť.

Údaje môžeme presunúť do sesterskej alebo dcérskej spoločnosti alebo tretej strane v prípade reorganizácie, zlúčenia, predaja, vytvorenia spoločného podniku, prevodu, presunu alebo iného usporiadania celého podnikania spoločnosti Garmin alebo jeho časti, jej aktív alebo akcií vrátane a bez obmedzenia v spojení s bankrotom alebo podobným opatrením.

Súbory cookie a podobné technológie

Pri analýze toho, ako vy a iní návštevníci navigujete na webovej stránke Garmin Connect, na tvorbu súhrnných štatistík o používaní stránok a rýchlosti reakcií, na pomoc s diagnostikovaním problémov serverov Garmin a administráciu webovej stránky Garmin Connect naša spoločnosť s pomocou poskytovateľov analytických služieb tretích strán zhromažďuje údaje, keď navštívite naše stránky. Medzi tieto informácie patrí adresa IP, geografická poloha zariadenia, typ prehliadača, jazyk prehliadača, dátum a čas vašej požiadavky, časy vašich návštev, demografické údaje, zobrazenia stránok a prvky stránok (napr. odkazy), na ktoré kliknete. Na našich lokalitách alebo v e-mailových správach môžeme použiť súbory cookie, označenie pixelov, webové signály, čisté súbory GIF alebo iné podobné nástroje na účely zhromažďovania a analýzy takýchto informácií. Tieto informácie využívame na poskytovanie lepšieho a relevantnejšieho obsahu na našich stránkach, na identifikáciu a opravu problémov a na zlepšenie celkového dojmu z našich stránok.

Ak si neželáte, aby boli vaše údaje zhromažďované pomocou týchto technológií, využite niektorý z jednoduchých spôsobov, ktoré sú súčasťou väčšiny prehľadávačov a umožňujú vám automaticky odmietnuť mnohé z týchto technológií alebo vám dávajú možnosť odmietnuť ich alebo povoliť. Navyše, ak sa nachádzate v krajine, zákony ktorej od nás vyžadujú, aby sme pri použití súborov cookie na našich lokalitách požiadali o váš súhlas, budete mať možnosť spravovať svoje predvoľby súvisiace so súbormi cookie na našich lokalitách, s výnimkou konkrétnych súborov cookie, ktoré nemôžete zakázať, keďže sú nevyhnutné pre základnú funkčnosť lokality.

Zhromažďujeme tiež údaje od používateľov o ich používaní aplikácií Garmin Connect Mobile a Garmin Express. Medzi typy zhromažďovaných analytických informácií patrí dátum a čas prístupu aplikácie na naše servery, verzia aplikácie, poloha zariadenia, nastavenie jazyka, informácie a súbory stiahnuté do aplikácie, správanie používateľa (napr. aké funkcie boli použité, frekvencia ich používania), informácie o stave zariadenia, model zariadenia, informácie o hardvéri a operačnom systéme a informácie súvisiace s fungovaním aplikácie. Spoločnosť Garmin využíva tieto údaje na zlepšenie kvality a fungovania aplikácií Garmin Connect Mobile, Garmin Express a iných aplikácií Garmin, na vývoj a marketing produktov a funkcií, ktoré sa budú najviac hodiť vám a iným používateľom a na pomoc pri čo najrýchlejšej identifikácií a oprave problémov so stabilitou aplikácie a iných problémov používania.

Tu sú príklady poskytovateľov analýz a podobných služieb tretích strán, ktoré momentálne využívame:

 • Analytické služby:
  • Google: Služba Google Analytics sa používa na sledovanie štatistík stránok a demografických údajov, záujmov a online správania používateľov. Tiež používame nástroj Google Search Console na pomoc pri pochopení, ako návštevníci nájdu naše webové stránky, a vylepšení optimalizácie nášho vyhľadávača. Ďalšie informácie o používaní analytických údajov a kontrole používania vašich informácií nájdete tu.
  • Azure Application Insights: Službu Azure Application Insights využívame na lepšie pochopenie používania aplikácie Garmin Express na vylepšenie dojmu používateľov. Azure Application Insights je služba spoločnosti Microsoft. Pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti Microsoft nájdete tu.
  • HockeyApp; Crashlytics (Fabric): Službu spoločnosti Microsoft HockeyApp a službu Crashlytics využívame na lepšie pochopenie používania aplikácie Garmin Connect Mobile na vylepšenie dojmu používateľov a identifikáciu a opravu hlavných príčin zlyhaní aplikácie. Pravidlá ochrany osobných údajov služby Crashlytics nájdete tu.
  • Splunk: Službu Splunk využívame na analýzu, opravy a riešenie problémov, ktoré môžu niekedy vzniknúť pre funkcie prihlásenia do účtu Garmin, a tiež na ochranu webových stránok a aplikácií Garmin pred škodlivým používaním. Pravidlá ochrany osobných údajov služby Splunk nájdete tu.
 • Tag Management: Spoločnosť Garmin využíva službu Tealium IQ Tag Management na pomoc pri správe rôznych analytických služieb, súborov cookie a technológií označenia pixelov, ktoré spoločnosť Garmin využíva na meranie používania webových stránok. Na poskytovanie takýchto služieb spoločnosť Tealium dostáva základné informácie serverových denníkov z webových stránok Garmin (napr. IP adresu, informácie o prehliadači a operačnom systéme) Spoločnosť Tealium takéto informácie používa v súlade so svojimi pravidlami o ochrane osobných údajov, ktoré nájdete tu.
 • Sociálne siete: Sociálne siete tretích strán, ktoré poskytujú interaktívne zásuvné moduly alebo funkcie sociálnych sieť (napr. povoľujú pripojenie k službe Facebook alebo Google a hľadanie priateľov, ktorých si pridáte do pripojení, alebo na označenie stránky „páči sa mi“) v aplikáciách Garmin Connect a Garmin Connect Mobile, môžu používať súbory cookie alebo iné spôsoby (napr. webové signály) na zhromaždenie informácií o vašom používaní našich stránok. Používanie takýchto údajov treťou stranou závisí od pravidiel ochrany osobných údajov dostupných na webovej stránke danej sociálnej siete, ktoré by ste si mali dôkladne preštudovať. Takéto tretie strany môžu používať súbory cookie alebo iné spôsoby sledovania na vlastné účely a spojením informácií o vašom používaní našich stránok s akýmikoľvek osobnými informáciami, ktoré o vás zhromaždili. Tiež môžeme zo sociálnych sietí získať analytické informácie, ktoré nám pomôžu merať efektivitu nášho obsahu a reklám na sociálnych sieťach (napr. zobrazenia a kliknutia).

Odkazy, aplikácie tretích strán a pravidlá ochrany súkromia tretích strán

Aplikácie Garmin Connect a Garmin Connect Mobile môžu obsahovať odkazy na iné stránky, ktoré neprevádzkuje spoločnosť Garmin, a cez Connect IQ si môžete tiež stiahnuť aplikácie tretích strán. Tieto prepojené stránky a aplikácie nie sú pod našou správou a nezodpovedáme za praktiky ochrany osobných údajov alebo obsah akýchkoľvek prepojených stránok a aplikácií. Ak používate stránky alebo aplikácie tretích strán, pre akékoľvek osobné údaje zozbierané stránkou alebo aplikáciou tretej strany budú platiť pravidlá ochrany osobných údajov danej tretej strany. Odporúčame vám dôkladne si preštudovať vyhlásenia o ochrane osobných údajov tretích strán, ktorých poskytujete svoje osobné údaje.

Umiestnenie úložiska údajov

Keď spoločnosti Garmin poskytnete svoje údaje alebo synchronizujete zariadenie Garmin s aplikáciou Garmin Connect, Garmin Connect Mobile alebo Garmin Express, vaše osobné údaje a údaje o aktivitách z aplikácie Garmin Connect budú zhromaždené a uložené spoločnosťou Garmin International, Inc. v USA. Vaše osobné údaje tiež môžu byť zhromaždené a uložené na serveroch v krajine alebo oblasti, kde bývate alebo používate zariadenie Garmin. Ak je vaše bydlisko mimo USA, upozorňujeme, že zákony o ochrane údajov a súkromia, ktoré sú platné v USA, nemusia súhlasiť so zákonmi vašej krajiny.

Bezpečnosť

Spoločnosť Garmin prijíma primerané bezpečnostné opatrenia s cieľom chrániť spravované osobné údaje pred stratou, zneužitím, neautorizovaným prístupom, neautorizovaným zverejnením alebo modifikáciou. Ak si chcete pozrieť ďalšie podrobnosti o opatreniach spoločnosti Garmin na ochranu bezpečnosti údajov alebo ak chcete nahlásiť možné bezpečnostné riziko alebo incident, kliknite tu.

Vaše voľby týkajúce sa marketingovej korešpondencie

My aj ostatný členovia skupiny spoločností Garmin môžeme používať vaše osobné údaje na zasielanie korešpondencie súvisiacej s marketingom (vrátane e-mailov) týkajúcim sa produktov a aplikácií Garmin v súlade s vašimi preferenciami pre e-maily v centre preferencií myGarmin. Osobné údaje nezdieľame s tretími stranami na marketingové účely tretích strán.

Ak nechcete dostávať marketingovú korešpondenciu od spoločnosti Garmin, aktualizujte svoje preferencie e-mailov v centre preferencií myGarmin alebo kliknite na možnosť „Odhlásiť odber“ v akomkoľvek marketingovom e-maile od spoločnosti Garmin.

Pravidlá týkajúce sa detí

Aplikácie Garmin Connect a Garmin Connect Mobile nie sú určené pre jednotlivcov mladších ako 16 rokov a takýchto jednotlivcov žiadame, aby spoločnosti Garmin neposkytovali svoje osobné údaje. Ak zistíme, že sme zhromaždili osobné údaje detí mladších ako 16 rokov, čo najskôr podnikneme kroky na vymazanie týchto informácií. Ak viete o používateľovi aplikácie Garmin Connect alebo Garmin Connect Mobile mladšom ako 16 rokov, kontaktujte nás na adrese productsupport.privacy@garmin.com.

Aktualizácie vyhlásenia o ochrane osobných údajov

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov môžeme priebežne zmeniť po pridaní nových produktov a aplikácií, po vylepšení našich aktuálnych ponúk a zmenách technológií a zákonov. Poslednú revíziu tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov možno určiť na základe legendy „POSLEDNÁ AKTUALIZÁCIA“ vo vrchnej časti tejto stránky. Všetky zmeny nadobudnú účinnosť v okamihu zverejnenia aktualizovaného vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

Upozorníme vás, keď budú takéto zmeny zavedené, a ak to bude vyžadovať príslušný zákon, požiadame vás o súhlas. V súlade s príslušnými zákonmi bude toto upozornenie poskytnuté e-mailom alebo zverejnením oznámenia o zmene na webovej stránke Garmin Connect a cez aplikáciu Garmin Connect Mobile.

Uchovávanie osobných údajov

Vaše osobné údaje budeme uchovávať po dobu, ktorá je nevyhnutná na splnenie účelov, na ktoré boli vaše osobné údaje zhromaždené, ako je opísané v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov, s výnimkou prípadov, keď príslušné zákony vyžadujú dlhšiu dobu uchovávania údajov.

Ako môžete skontrolovať, opraviť, aktualizovať a odstrániť svoje osobné údaje

Spoločnosť Garmin podnikne primerané kroky, aby sa ubezpečila, že osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, sú presné, úplné a aktuálne. Môžete požiadať o sprístupnenie a aktualizáciu chybných alebo nepresných osobných údajov. Môžete takisto požiadať o vymazanie vašich osobných údajov a účtu Garmin Connect. Spoločnosť Garmin odpovie na požiadavky promptne v súlade s príslušným zákonom. Pre vašu ochranu môžeme implementovať len požiadavky týkajúce sa osobných údajov spojených s konkrétnou e-mailovou adresou, ktorú používate na zaslanie požiadavky. Skôr ako vašu požiadavku implementujeme, môžeme vyžadovať overenie vašej identity. Môžeme odmietnuť spracovanie vašich požiadaviek, ktoré ohrozujú súkromie iných alebo sa nedajú zrealizovať, alebo od nás vyžadujú konanie, ktoré je podľa príslušných zákonov neprípustné. Navyše, ak to povoľujú príslušné zákony, môžeme uchovať niektoré osobné údaje na dlhšiu dobu na účely vedenia záznamov. Ide napríklad o uchovávanie záznamov týkajúcich sa vašich nákupov na účely záruky alebo zúčtovania.

Požiadavky na sprístupnenie, opravu alebo vymazanie môžete zaslať:

E-mailom: productsupport.privacy@garmin.com
Poštou: Garmin International, Inc., c/o Garmin Legal, 1200 E. 151st St., Olathe, KS 66062, U.S.A.