Time to update. We will soon be phasing out support for your browser. For the best viewing experience please consider updating to one of the more modern browsers listed.

Nastavenie zariadenia Garmin Forerunner alebo Edge

Kľúč Garmin ANT

1  Zapojenie

Pripojte napájací kábel k zariadeniu a zapojte ho do portu USB na počítači.

Garmin Express

2  Prevzatie a inštalácia

Prevezmite, nainštalujte a otvorte aplikáciu Garmin Express v počítači a dokončite nastavenie.

Váš systém nepodporuje softvér Garmin Express.

Softvér Garmin Express vyžaduje systém Windows alebo Mac.

Ak chcete prevziať softvér Garmin Express, použite prehliadač vo svojom počítači.

Tablet alebo mobilné zariadenie, ktoré používate, nepodporuje softvér Garmin Express. Použite iný počítač.

Prevzia staršiu verziu

Aplikácia Garmin Express nie je kompatibilná s vaším operaèným systémom.

Ak chcete používa aplikáciu Garmin Express, budete musie aktualizova svoj OS. Aktulizujte svoj OS

Dizajn aplikácie Garmin Express bol zmenený, aby bolo používanie pre vás ešte príjemnejšie. Aktulizujte svoj OS, ak chcete použi najnovšiu verziu, alebo použite staršiu verziu aplikácie Garmin Express.

Ak chcete používa aplikáciu Garmin Express, budete musie aktualizova svoj OS. Aktulizujte svoj OS

Systémové požiadavky
 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 


Ak máte jedno z týchto zariadení, zvoľte ho a zobrazia sa vám pokyny na nastavenie.