Dags att uppdatera.Din webbläsare stöds inte längre på Garmin Connect. Vi rekommenderar att du uppdaterar till den senaste versionen av en av de här kompatibla webbläsarna ...

Så här använder du Garmin Connect

De flesta av funktionerna i ditt Garmin Connect-konto kan du använda direkt. Men ibland det kul att utforska mer för att se till att du inte missar något. Vi har samlat våra tips för varje funktion för att göra det enklare för dig att utforska dem.

Komma igång

Vilka enheter fungerar med Garmin Connect?
Alla tränings-, hälso- och golfenheter från Garmin är kompatibla med Garmin Connect. Även om Fitbit®-enheter inte stöds kan du manuellt importera vissa Fitbit-data.
Vilka operativsystem och webbläsare fungerar Garmin Connect med?
Garmin Connect har testats på Macintosh- och Windows-operativsystem och stöder följande webbläsare:
• Chrome
• Microsoft Edge
• Internet Explorer 11+
• Safari 6+
• Firefox
Andra operativsystem, webbläsare och versioner kan fungera men kanske inte är helt kompatibla.
Hur synkroniserar jag?
Olika enheter kan synkroniseras med Garmin Connect på olika sätt. De flesta enheter använder Garmin Express för överföring av data via datorn eller Garmin Connect Mobile för överföring av data med hjälp av din smartphone. vívofit – Tryck på knappen på din vívofit och håll den intryckt tills du ser SYNC på enhetens skärm. Släpp sedan knappen. Håll dig i närheten av datorn eller telefonen under synkroniseringen. De flesta synkroniserar minst en gång om dagen. Om du redan hade Garmin Connect-webbplatsen öppen på datorn behöver du läsa in sidan på nytt för att kunna se den nya informationen. vívosmart – Efter att du anslutit din vívosmart till datorn trycker du hårt på vívosmart-skärmen tills du ser USB-symbolen. Om du istället har använt Garmin Connect Mobile-appen till att para ihop enheten med din kompatibla telefon så synkroniseras din vívosmart automatiskt under dagen. Om du någon gång vill synkronisera med telefonen manuellt behöver du bara hålla vívosmart-skärmen intryckt och sedan välja synkroniseringsikonen (pilar). vívokí – Rör dig inom räckvidden för din vívohub-klient för trådlös åtkomst om du vill överföra data, eller para ihop enheten med Garmin Connect Mobile-appen på din kompatibla telefon. USB-enhet – Anslut USB-kabeln till enheten och koppla in den i datorn. Trådlös ANT-enhet: Koppla ANT Stick till datorn och slå på enheten så känner Garmin Express automatiskt igen och synkroniserar den. Wi-Fi-enhet – Tryck på knappen Anslut på enheten när du är ansluten till det Wi-Fi-nätverk som du har konfigurerat i Garmin Express. Bluetooth (gäller inte vívofit): Om enheten är kompatibel med Bluetooth eller Bluetooth Smart hämtar du Garmin Connect Mobile-appen på telefonen eller annan trådlös enhet. Garmin Connect Mobile-appen synkroniserar så fort du har sparat aktiviteten.

Aktiviteter

Behöver jag hämta någon programvara?
Information överförs mellan din träningsenhet och Garmin Connect via programvaran Garmin Express. Hämta Garmin Express och installera det på din dator för att överföra dina data.
Kan jag importera mina aktivitetsfiler manuellt?
Gör följande om du vill importera data manuellt: • Gå till menyn • Välj aktiviteter • Välj knappen Importera • Välj den fil du vill importera från datorn. Vi stöder filer i TCX-, FIT- och GPX-format. GPX-filer måste innehålla tidsinformation.
Vad händer om jag har överlappande data från två olika enheter?
Om du har överlappande data från två olika enheter kommer vi att stämma av överlappande data för att presentera den mest exakta informationen. Om till exempel en av dina enheter använder GPS och en annan inte gör det används GPS-data för att beräkna total distans och kalorier. Om båda enheterna spårar antal steg, intensiva minuter eller antal trappor kommer vi att slå ihop data med hjälp av TrueUp™-teknik.
Hur kontrollerar jag sekretessen för en enskild aktivitet?
Använd låsikonen för att bestämma vem som kan se din aktivitet. Du kan välja mellan Bara jag, Mina kontakter, Mina anslutningar och grupper och Alla.
Kan jag anpassa aktivitetslistan?
Du kan välja bland ett flertal kolumner som visar enbart det som är viktigt för dig. • Gå till sidan med aktivitetslistan. • När du för pekaren över en kolumnrubrik visas en nedåtpil. • Välj Kolumner. • Välj de data du vill visa i tabellen. Ändra ordningen på kolumnerna genom att välja en kolumnrubrik och dra den till en ny plats.
Hur exporterar jag mina aktivitetsdata?
Du har ett urval av format (.TCX, .GPX och .KML) som du kan exportera data i:
• Gå till den aktivitet du vill exportera.
• Om du använder Modern-versionen klickar du på kugghjulet högst upp till höger på sidan.
• Om du använder Classic-versionen klickar du på Export-knappen i verktygsfältet.
• Välj ett exportformat i menyn.
Hur kan jag länka en aktivitet med en bana?
Hur definieras tidsmätningar i Garmin Connect?
Färdtid Garmin Connect beräknar färdtiden genom att ta bort tiden då användaren står stilla. Detta är praktiskt för användare som antingen inte har funktionen AutoPause eller har AutoPause avstängd. För dem som har AutoPause aktiverat eller som trycker på start- eller stoppknappen under en aktivitet, bör Färdtid vara nästan lika med eller lika med Tid. Medelhastighet/medeltempo under rörelse baseras på färdtidsvärdet. Förfluten tid Garmin Connect beräknar förfluten tid som tiden som förflutit från aktivitetens start- till dess sluttid. Detta är praktiskt för kunder som har AutoPause-funktionen aktiverad eller som vill kunna trycka på start- och stoppknappen under en aktivitet. För dem som inte har AutoPause eller som inte har den funktionen aktiverad på enheten, bör den förflutna tiden vara nästan lika med eller lika med tiden.
Vad är höjdkorrigeringar?
Vid höjdkorrigering görs korsreferenser av den horisontella position (latitud/longitud) som tillhandahålls av GPS-enheten med höjddata som har inhämtats vid professionella undersökningar. När korrigeringar av höjddata gjorts, innehåller varje spårpunkt för din aktivitet höjddata från webbtjänsten, inte de höjddata som tillhandahålls av GPS-enheten. Garmin Connect tillämpar korrigeringar med urskiljning så att höjddata återges på ett mer realistiskt sätt. För aktiviteter som registreras på enheter utan barometrisk höjdmätare tillämpas höjdkorrigering som standard. Aktiviteter som registreras på enheter med en barometrisk höjdmätare innehåller emellertid i allmänhet rättvisande höjddata och därför avaktiveras höjdkorrigeringsfunktionen som standard.

Aktivitetsmätning

Vad är aktivitetsmätning?
Vissa enheter ger 24-timmars aktivitetsmätning (steg, sömn m.m.) så att du får en fullständig bild av din dagliga hälsa. En aktivitetsmätare kan bara användas av en person i taget och kan inte delas mellan vänner eller familjemedlemmar. Om du har flera enheter för aktivitetsmätning anger du den enhet som du bär hela dagen som din valda aktivitetsmätare.
Vad är en vald aktivitetsmätare?
När du använder fler än en aktivitetsmätare (t.ex. steg, intensiva minuter och trappor) på en dag kommer TrueUp™ att synkronisera och sammanföra dina data. För att det här ska fungera på rätt sätt måste du ange en aktivitetsmätare (den enhet som du bär oftast). Synkronisera varje enhet med jämna mellanrum för att få så exakta summor som möjligt.
What are Intensity Minutes?
To improve your health, organizations such as the U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC), the American Heart Association (AHA), and the World Health Organization (WHO) recommend, 150 minutes per week of moderate-intensity activity, such as brisk walking, OR 75 minutes per week of vigorous-intensity activity, such as running.

Moderate Intensity: You can have a conversation, but not sing while exercising.
Vigorous Intensity: You can only speak a few words between breaths while exercising. Vigorous-intensity minutes will only be recorded when heart rate data is available.

You must do at least 10 minutes of moderate or higher intensity activity at a time to get your health benefits and for your Garmin activity tracker to count it.

Use any combination of moderate and vigorous exercise to achieve the goal of 150 intensity minutes per week. Tip: A minute of vigorous-intensity activity counts for twice as much as a minute of moderate activity against your weekly goal.

Learn more from the CDC, AHA or WHO.
Vad är Move IQ?
Om din Garmin-enhet stöder Move IQ-funktionen kan den automatiskt identifiera perioder då dina rörelser stämmer med välkända mönster som cykling, löpning och användning av en crosstrainer. Dessa händelser visas på din Garmin Connect-tidslinje så att du kan se vad du har gjort under dagen, men Move IQ-händelser visas inte i aktivitetslistan, rapporter eller nyhetsflöde.
Hur skiljer sig Move IQ-händelser från schemalagda aktiviteter?
Move IQ-händelser visas inte i aktivitetslistan, rapporter eller nyhetsflöde. De hjälper dig helt enkelt att känna igen vilken typ av saker du gjorde under dagen. Move IQ-händelser kan inte redigeras och visas endast om du har varit aktiv tillräckligt länge för att enheten ska kunna känna igen ett mönster.
För att en mer detaljerad aktivitet ska registreras så att du kan nå dina mål och summor, starta timern på enheten i början av din aktivitet och stäng av den när du är klar. Schemalagda aktiviteter är de mest exakta och innehåller mest data.
Vad är en stegutmaning?
Om du har en aktivitetsmätare från Garmin (t.ex. vívofit, vívoki eller Forerunner 15) kan du delta i utmaningar med andra Garmin Connect-användare. Varje vecka börjar en ny utmaning under natten mellan söndag vid midnatt och måndag kl. 12 på dagen (i din egen tidszon). Vi analyserar dina senaste totala antal steg, när sådana finns, och lägger till dig i den utmaningsgrupp som passar dig bäst. Efterhand som dina steg läggs till under veckan ser du din placering bland 7–12 andra deltagare i din utmaningsgrupp. Om du vinner en utmaning får du en utmärkelse.
Hur går jag med i en stegutmaning?
• Gå till funktionsmenyn. • Välj Utmaningar. • Följ instruktionerna på skärmen för att gå med.
När slutar en stegutmaning?
Veckans utmaning avslutas mellan söndag midnatt och måndag kl. 12 på dagen i din egen tidszon. Du har en tidsfrist fram till måndag kl. 12 på dagen för att synkronisera din aktivitetsmätare. Om du inte synkroniserar i tid räknas inte stegen för den föregående utmaningen.
Hur byter jag till en annan utmaningsgrupp?
Beroende på dina stegtrender över tid kan du byta till nya utmaningsgrupper så att du hela tiden får nya utmaningar. Om du till exempel överträffar ditt utmaningsmål några veckor i rad flyttas du upp till en utmaning med högre mål.
Kan jag importera mina Fitbit®-data?
Du kan importera Fitbit-aktivitets- och kroppsdata. För dagar där Garmin- och fitbit-data överlappar används Garmin-data. Fitbit Aktivitetsminuter visas som Garmin Intensiva minuter. Om du importerar filer med överlappande datum används data i den senaste överföringen. Om du vill ändra de måttenheter du valde vid importen kan du importera filen igen så skrivs tidigare överförda data över.
Sömnmätning
När du sover övervakar en kompatibel enhet dina rörelser. Sömnstatistik omfattar totalt antal sömntimmar, sömnnivåer och sömnrörelser. Om du spårar och hittar mönster i dina sömnvanor kan detta hjälpa dig att förstå hur sömnen påverkar ditt humör varje dag, din aktivitetsnivå och mycket mer. Du kan ställa in dina normala sömntimmar i användarinställningarna på ditt Garmin Connect™ -konto. Du kan visa sömnstatistik på ditt Garmin Connect-konto.

Inställningar

Hur ställer jag in måttenheter?
• Gå till Inställningar. • Välj Visningsinställningar. • Välj önskade måttenheter. (Brittiska mått visar höjddata i meter.)
Var ändrar jag decimalformat, tidsformat och datumformat?
• Gå till Inställningar. • Välj Visningsinställningar. • Välj önskade format.
Hur anpassar jag mina kraftdata?
Du kan definiera kraftzoner för sju zoner enligt nivåer som du tycker är viktiga eller som du har uppnått vid prestationstester. • Gå till Inställningar. • Välj Träningszoner. • Välj Cykling. • Göra dina ändringar.
Hur ändrar jag inställning för min personliga pulsvisning?
• Gå till Inställningar. • Välj Visningsinställningar. • Välj önskad pulsinställning.
Hur ändrar jag mina pulszoner?
• Gå till Inställningar. • Välj Träningszoner. • Du kan ändra standardpulszonerna. Du kan även ändra pulszoner specifikt för olika löpnings- och cyklingsaktiviteter. • Välj Slag/minut eller % av max högst upp i varje kolumn, beroende på vilken du vill redigera. • Ange det lägsta värdet för varje fält.
Automatisk aktivitetsidentifiering på vívofit
När den automatiska aktivitetsidentifieringen är aktiverad skapar enheten en Garmin Connect-aktivitet när du springer i minst 20 minuter. • Gå till enheter • Välj vívofit • Välj Enhetsinställningar • Slå på Automatisk aktivitetsidentifiering
Hur ändrar jag mitt visningsnamn?
Ditt visningsnamn är det namn som visas offentligt. • Gå till Inställningar. • Välj Connect-profil. • Skriv in ett nytt visningsnamn. (Det måste vara ett unikt namn som inte används av någon annan Garmin Connect-användare.)
Hur ändrar jag min e-postadress eller mitt lösenord?
Logga in på my.Garmin.com för att ändra din e-postadress eller ditt lösenord. Om du har glömt ditt lösenord kan du även hämta det på my.Garmin.com.

Sekretess

Kan alla se mina aktiviteter?
Du bestämmer vem som kan se din profil, dina aktiviteter och den dagliga sammanställningen av steg, sömn, vikt och kalorier. Du kan välja mellan Bara jag, Mina kontakter, Mina kontakter och grupper och Alla. Välj låsikonen för en aktivitet för att ändra sekretessen för den aktiviteten. Eller justera sekretessen för alla kommande aktiviteter: • Gå till Inställningar. • Välj Sekretess. Om din sekretess är inställd på Bara jag har du inte tillgång till vissa funktioner som segment, grupper och topplistor.

Kartor

Varför kan jag inte göra min bana privat när jag använder OpenStreetMap?
Eftersom OpenStreetMap har öppen källkod måste alla banor förbli officiella. Om du behöver skapa en privat bana kan du använda Bing eller Google Maps.
Vad är en heat map?
När du utforskar banor och aktiviteter eller skapar en ny bana kan du använda heat map-kartöverlägget för att hitta de populäraste ställena för löpning och cykling i en viss stad. På så sätt får du hjälp att hitta nya ställen att träna på och förslag på bra ställen att möta upp vänner på.
Varför kan jag inte se heat maps när jag använder OpenStreetMap?
Vi använder anpassade överlägg för att presentera heat maps och det aktuella MapQuest OSM API:t stöder inte dessa. Du kan kontakta MapQuest och uppmuntra dem att lägga till "stöd för anpassade överlägg".

Inforutor

Vad är en inforuta?
Med Garmin Connect kan du ordna alla dina favoritfunktioner och de funktioner du använder mest i en egen helt anpassningsbar inforuta. Du kan faktiskt skapa mer än en sida med inforutor för att sortera funktioner efter sport, datatyp eller på något annat sätt. Här är fler saker som du kan göra med funktionerna i inforutorna: • Dra en funktion till en kolumn eller rad i inforutan. • Ändra vyn som visas genom att klicka på kugghjulet längst upp till höger i funktionen. • Ta bort en funktion från inforutorna via kugghjulet. • Lägg till samma funktion i inforutorna så många gånger du vill. Du kan till exempel lägga till rapportfunktionen två gånger, en gång för att visa genomsnittlig kadens och en gång för att visa den totala aktivitetstiden. • När du använder en ny typ av enhet för första gången kan nya funktioner visas i menyn och i inforutorna.
Hur skapar jag en ny inforuta?
• Klicka på plustecknet (+) längst upp till höger. • Namnge den nya inforutan. Du kan alltid ändra namnet senare. • Använd den lilla pilen bredvid inforutans namn för att ändra namnet eller ta bort inforutan. Om du tar bort en inforuta tas även alla funktioner bort, men du blir tillfrågad innan allt tas bort.
Hur lägger jag till en funktion i en inforuta?
• Visa inforutan där du vill ha funktionen. • Välj menyn längst upp till vänster. (Den ser ut som tre linjer staplade på varandra.) • Välj funktionen och dra ut beskrivningen till höger om namnet. • Välj "Lägg till i Inforutor". Funktionen läggs till i den första inforutan. Titta efter den under de befintliga funktionerna.

Segment

Vad är bansegment?
Bansegment är virtuella lopp som gör att du kan jämföra dina prestationer med alla tidigare aktiviteter, anslutningar och gruppmedlemmar, eller med hela Garmin Connect-gruppen. Du kan hitta segment i ditt område, eller skapa egna. Vill du tävla i segment och se dina resultat på topplistorna? • Gå till Inställningar. • Välj Sekretess. • Se till att sekretessnivån för aktiviteten är inställd på Alla (eller önskad nivå av sekretess). Du kan tacka nej till segment om du inte vill använda den här funktionen.
Personlig information och topplistor
Om du vill få en korrekt rankning på topplistorna, filtrerad efter kön eller ålder, måste du fylla i de uppgifterna i dina Användarinställningar under Personlig information.
Hur skapar jag ett segment?
• Välj en aktivitet som innehåller det område som du vill göra till ett segment. • Välj "Skapa ett segment" under aktivitetskartan. • Välj segmentets start- och slutpunkter på kartan eller höjddiagrammet. • Namnge segmentet, lägg till segmenttyp och välj typ av yta. • Spara.
Vad är ett Strava Live Segment?
Om du har ett premiumkonto för Strava kan du synkronisera dina stjärnmärkta segment med ditt Garmin Connect-konto. När du överför Strava Live Segments till en kompatibel Garmin-enhet kan du tävla i realtid mot ditt eget personbästa, mot den som är King eller Queen of the Mountain, mot en medtävlare eller mot ditt tidsmål för just det segmentet.
På vilka Garmin-enheter går det att använda Strava Live Segments?
Om din Garmin Edge-enhet kan ta emot segment från Garmin Connect, går det även att använda Strava Live Segments. Garmin Edge 520 blir den första enheten med Strava Live Segments. Edge 510, 810, 820 och 1000 blir kompatibla under hösten 2015.
Hur skaffar jag Strava Live Segments?
Först och främst behöver du ha ett premiumkonto för Strava. Sedan kan du använda funktionen Segment i inforutorna i Garmin Connect för att koppla det till ditt Strava-konto. Om du har en kompatibel Garmin-enhet skickas alla dina stjärnmärkta segment i Strava till din enhet nästa gång du synkroniserar.
Varför visas mina Strava Live Segments i Garmin Connect men inte på min enhet?
Strava Live Segments är tillgängliga för alla som har en kompatibel Edge-enhet och ett premiumkonto för Strava. Om din enhet är kompatibel och det är ändå inte fungerar kan du uppdatera programvaran via Garmin Express.
Vad har hänt med mina Garmin-segment?
Om du använder Strava Live Segments på ditt Garmin Connect-konto visas inte dina Garmin-segment. Ditt konto visar bara segment från en källa i taget. Du kan växla tillbaka till Garmin-segment via kugghjulet i funktionen Segment i dina inforutor.

Träningspass och träningsprogram

Vad är ett träningspass?
Innan du startar en löp- eller cykelrunda kan du planera passet på Garmin Connect och skicka det till en kompatibel enhet. Det här fungerar särskilt bra för fartsessioner, intervall, pulszonsträning eller närhelst du vill att enheten ska tala om när det är dags att starta, stoppa, hämta andan eller vila.
Vad betyder “"varaktighet"” i ett träningspass?
Varaktigheten avgör när ett steg avslutas. Puls och kraftvaraktigheter kräver ANT+-tillbehör. Alla enheter har inte stöd för alla varaktighetstyper. Du kan ange att varaktigheten ska gå till nästa steg i ett pass när du når en viss tid, avstånd, antal kalorier som förbränts, puls eller när du trycker på Lap-knappen på enheten.
Vad betyder “"mål"” i ett träningspass?
Målet är den prestandanivå du vill bibehålla under ett steg i passet. Du kan ange målet som uteffekt, kadens (repetitioner per minut), puls, hastighet eller tempo.
Vad är ett träningsprogram?
Ett träningsprogram är en serie träningspass som bygger på varandra och som hjälper dig att nå dina träningsmål. Oavsett om du vill förbättra din allmänna kondition, springa dina första 5 km eller putsa ditt personbästa i triathlon med några minuter beror din framgång på träningen. Våra program är skapade av professionella tränare och inkluderar träningspass för din huvudsakliga sport, crosstrainingpass, vilodagar och träningstips. Du kan lägga till programmen i din Garmin Connect-kalender och skicka träningspassen till din kompatibla Garmin-enhet.
Hur lägger jag till träningspass från programmet i min enhet?
När du valt ett träningsprogram och lagt till det i din Garmin Connect-kalender kan du skicka alla träningspass i programmet till din enhet. • Gå till Kalender. • Välj Skicka till enhet. Observera att cykelpass inte visas på löpenheter och att löppass inte visas på cykelenheter. Alla träningspass visas på multisportenheter.
Varför visas inte mina varvtider när jag använder ett träningspass i programmet?
När du utför ett tidsbaserat träningspass (t.ex. Långpass 90 minuter) visas inte varvtider vid varje mile eller kilometer. Om dessa varvtider är viktiga för dig kan du välja att inte göra Garmin Connect-träningen utan istället göra en enkel, inte schemalagd träning på enheten med hjälp av knapparna Start/Stop.
Varför slutar inte ett träningspass i träningsprogrammet automatiskt när jag är klar?
Varje träningspass i programmet har ett steg för nedvarvning i slutet. Nedvarvningen börjar så snart den tuffa delen av träningen är över. Nedvarvningen är bra för din kropp och ger dig en buffert i slutet av träningspasset. När du varvat ner trycker du på Lap-knappen på enheten och hör då avslutningssignalen som anger slutet på träningspasset. Du kan också trycka på End-knappen. Då hörs ingen signal.

Skicka till enhet

Hur skickar jag alla träningspass i min kalender till min kompatibla enhet?
• Gå till Kalender. • Välj Skicka till enhet. Din enhet kan lagra hundratals träningar, men du kan nå dess maximala kapacitet när du skickar stora träningsprogram. Om din enhet är full kan du välja att skriva över träningar eller avbryta processen Skicka till enhet.
Hur skickar jag segment till min enhet?
Kompatibla enheter kan visa när du kommer in i ett segment och när du har möjlighet att tävla med en ledare i realtid. • Gå till Segment. • Välj Skicka till enhet. • Synkronisera enheten.

Profiler och kontakter

Vad är min profilsida?
Via din profil kan du berätta för andra vem du är och vad du gör. Det mesta av informationen är frivillig, men den visas om du skriver in den. Dina sekretessinställningar styr vilken personlig information och vilka aktiviteter som är synliga och för vem.
Vem kan se min profilsida och mina aktiviteter?
Du kan bestämma vem som kan se din profil och dina aktiviteter. Du kan välja mellan Bara jag, Mina kontakter, Mina anslutningar och grupper och Alla.
Hur ändrar jag mina sekretessinställningar?
• Gå till Inställningar. • Välj Sekretessinställningar. • Du kan välja mellan Bara jag, Mina kontakter, Mina anslutningar och grupper och Alla.
Vad innebär det att skapa kontakt med någon?
När du hittar en vän, fiende eller ett proffs på Garmin Connect kan du skapa kontakt med honom eller henne. När kontakt har skapats, kan du se din kontakts aktiviteter och han eller hon kan se dina. Det är ett jättebra sätt att få uppmuntran och se vad andra gör.
Topplista för kontakter
På topplistan för kontakter registreras dina steg och din totala sträcka varje vecka. Där kan du enkelt jämföra dina resultat med dina vänners resultat. En litet tävlingsmoment är en bra morot! Topplistan återställs till noll varje gång klockan slår midnatt i din tidszon. Om du vill visa topplisteresultatet från den gångna veckan: • Gå till anslutningar • Sök på veckans topplista • Välj Visa föregående

Grupper

Varför syns inte mina aktiviteter i min grupp?
När du går med i en grupp eller börjar knyta kontakter ska du justera dina inställningar för aktiviteter och profilsekretess. Om alla dina aktiviteter är inställda som privata kommer de inte att synas någonstans.
Vilka kan se mina gruppkommentarer?
Kommentarer som du lämnar i en grupp förblir inom gruppen. Det innebär att om en gruppmedlem retar dig på gruppsidan för att du skippade den långa turen i går, så kan inte dina kontakter som inte är med i gruppen se kommentaren.
Vilka kan skapa en grupp?
Alla Garmin Connect-användare kan skapa en grupp. Om din befintliga grupp har en tränare eller ledare är det dock oftast lämpligt att den personen skapar gruppen.
Vad är skillnaden mellan en gruppägare och en gruppadministratör?
Varje grupp kan bara ha en ägare. Ägaren är vanligtvis den person som skapade gruppen, men ägarskapet kan överföras om gruppskaparen vill överlämna ansvaret. Ägaren är den enda som kan ta bort en grupp. Gruppen kan ha flera administratörer som tilldelas antingen av ägaren eller av en befintlig administratör. Administratörer kan lägga till händelser, banor, aviseringar och annan information på gruppsidan. De kan också godkänna medlemskapsförfrågningar.
Hur redigerar jag gruppinställningar?
• Gå till Inställningar. • Välj Grupper. • Gör dina ändringar.
Vem kan se vad som publiceras på min gruppsida?
Gruppadministratörer eller -ägare kan justera gruppens sekretess så att den passar för gruppens behov. Använd gruppinställningarna för att välja vilka som kan se gruppen: Alla eller Endast gruppmedlemmar.

Kalorier, vikt och puls

Vad betyder alla de olika kaloritermerna?
Vilokalorier: Kallas även BMR (basal metabolic rate) och är den mängd energi som krävs för att hålla kroppen vid liv, även om du ligger kvar i sängen hela dagen. Vilokalorier baseras på ålder, längd, vikt och kön. Aktiva kalorier: När du registrerar en aktivitet med en Garmin-enhet beräknar vi hur många kalorier som förbränts för din aktivitetsnivå, ålder, längd, vikt, kön och puls (om sådana uppgifter finns). Intagna kalorier: Håll koll på ditt dagliga födointag på MyFitnessPal.com. Kalorimål: På MyFitnessPal.com kan du få hjälp med att bestämma ett kalorimål baserat på om du vill öka, minska eller bibehålla din vikt. När du har fastställt rätt tal försöker du nå det med en kombination av aktivitet och bra matvanor. Nettokalorier: Om du tar alla kalorier du har förbrukat och sedan drar ifrån alla kalorier du förbränt (aktiva) får du ett tal för nettokalorier för dagen. Återstående kalorier: När du har bestämt ett kalorimål med hjälp av MyFitnessPal hjälper vi dig att mäta hur många dagliga kalorier du är över eller under ditt mål. Formeln är kalorimål minus nettokalorier. Totalt antal kalorier: Genom att lägga till vilokalorier (BMR) och aktiva kalorier som förbränts får du dagens totala antal kalorier.
Vad är pulszoner?
Pulszoner hjälper dig att förstå hur intensivt du tränar. Det vanligaste och mest välbekanta sättet att bestämma träningszoner är med hjälp av procenttal av maxpulsen. Dina standardzoner bestäms under den första installationen av användarprofilen. Pulszonerna är numrerade från 1 till 5 efter stigande intensitet.
 • Zon 1 (uppvärmning)
  • Upplevd ansträngning: avslappnat, lätt tempo, rytmisk andning. Fördelar: aerobisk träning på nybörjarnivå, minskar stress.
 • Zon 2 (lätt)
  • Upplevd ansträngning: bekväm takt, något djupare andning, konversation möjlig. Fördelar: grundläggande konditionsträning, bra återhämtningstakt.
 • Zon 3 (aerobisk)
  • Upplevd ansträngning: måttlig takt, svårare att upprätthålla konversation. Fördelar: förbättrad aerobisk kapacitet, optimal kardiovaskulär träning.
 • Zon 4 (tröskel)
  • Upplevd ansträngning: snabb takt och lite obekväm, tung andning. Fördelar: förbättrad anaerobisk kapacitet och gräns, högre hastighet.
 • Zon 5 (max)
  • Upplevd ansträngning: spurttempo, ohållbart under längre perioder, ansträngd andning. Fördelar: anaerobisk och muskulär uthållighet, ökad styrka.
Hur beräknas vilopuls?
Garmin-enheten kan mäta din puls när du rör dig under dagen och på natten när du sover. Pulsen mäts i slag per minut (bpm) och kan variera stort från person till person beroende på faktorer som ålder och fysisk form. Vilopulsen kan ge en viktig indikation om ditt hjärtas hälsa. Den mäts vanligtvis när du är vaken, avslappnad och vilar. Garmin-enheten håller reda på den lägsta observerade pulsen för en viss dag från kl. 00:00 till kl. 23:59, oavsett om du är vaken eller sover. Mätningar av vilopulsen som görs medan du sover är vanligtvis lägre än mätningar som görs när du är vaken. För att säkerställa konsekvent mätning och för att minimera påverkan från aktivitet eller stress på vilopulsavläsningen bör du ha Garmin-enheten på dig när du sover. Mätningen av din vilopuls för dagen kan identifieras innan du vaknar från föregående natts sömn eller före midnatt i kväll. Med tiden, efterhand som du blir mer vältränad, kan talen för din vilopuls minska i takt med att hjärtmuskeln blir starkare och effektivare. Genomsnittlig vilopuls är 60–100 bpm, och för personer med mycket god kondition kan den vara så låg som 40 bpm. Om du har frågor om din puls ska du fråga din läkare. Läs mer på American Heart Associations webbplats
Hur beräknas högsta puls?
Garmin-enheten kan mäta din puls när du rör dig under dagen och på natten när du sover. Pulsen mäts i slag per minut (bpm) och kan variera stort från person till person beroende på faktorer som ålder och fysisk form. Högsta puls är den högsta observerade pulsen för en viss dag. Du kommer antagligen att ligga högre de dagar du tränar och du kan förvänta dig att den växlar mer än din vilopuls. Det finns mycket som kan påverka din puls, bland annat träning, stress, koffein, mediciner och sjukdom. Om du har frågor om din puls ska du fråga din läkare. Läs mer på American Heart Associations webbplats
Hur beräknas maxpuls?
Din maxpuls kan användas för att ställa in pulsträningszoner. Det går även att uppskatta maxpulsen med hjälp av en ekvation. Garmin Connect beräknar maxpulsen genom att dra av din ålder i år från talet 220. Detta är dock bara en uppskattning som grundar sig på ett befolkningsgenomsnitt. Det enda sättet att ta reda på din egentliga maxpuls är att mäta den. Om du vill få en mer exakt siffra, spring så snabbt du kan under 3 minuter. Stanna inte, utan återhämta dig genom att löpa lätt i 3 minuter. Upprepa sedan och spring så fort du kan i 3 minuter. Du bör nå din maxpuls andra gången du springer så snabbt du kan.
Hur följer jag min vikt?
Du kan ange din vikt i Garmin Connect, använda en Tanita-våg med en kompatibel Garmin-enhet eller använda myFitnessPal. I Garmin Connect kan du ange ett viktmål och se när du befinner dig över eller under målvikten.