เครื่องชั่งน้ำหนักอัจฉริยะ Index

ก่อนที่คุณจะเริ่ม

 • หากคุณวางแผนที่จะใช้เครื่องชั่งน้ำหนักอัจฉริยะ Garmin IndexTM บนพรม ให้ใส่ตัวยกที่ขาแต่ละข้างของเครื่องชั่งน้ำหนักเพื่อการวัดน้ำหนักและองค์ประกอบร่างกายที่ถูกต้องมากที่สุด
 • ที่ด้านล่างของเครื่องชั่งน้ำหนัก ให้เลื่อนสวิตช์เลือกหน่วยไปที่หน่วยวัดที่คุณต้องการ
 • คุณสามารถเชิญคนอื่นมาใช้เครื่องชั่งน้ำหนักของคุณได้สูงสุด 15 คนโดยส่งการเชิญจากแอคเคาท์ Garmin Connect ของคุณ ผู้ได้รับเชิญแต่ละคนต้องมีแอคเคาท์ Garmin Connect ด้วย เมื่อผู้ใช้ยอมรับการเชิญ บุคคลนั้นจะสามารถเริ่มต้นใช้เครื่องชั่งน้ำหนักได้

1

ติดตั้งแบตเตอรี่

ถอดฝาครอบแบตเตอรี่ของเครื่องชั่งน้ำหนักอัจฉริยะ Garmin Index ของคุณและใส่แบตเตอรี่ 4AA เมื่อใส่แบตเตอรี่แล้ว เครื่องชั่งน้ำหนักจะแสดงไอคอน บนหน้าจอ และไอคอน จะกะพริบ

2

ดาวน์โหลดและติดตั้ง

ที่สมาร์ทโฟนของคุณ ให้ดาวน์โหลดและติดตั้ง Garmin Connect Mobile เวอร์ชันล่าสุด

ดาวน์โหลดสำหรับ iOS
ดาวน์โหลดสำหรับ Android
ดาวน์โหลดสำหรับ Windows Phone

3

Add Device

Open Garmin Connect Mobile to add your scale and complete the setup process. If this is the first device you have paired with the Garmin Connect Mobile app, follow the on-screen instructions. If you have already paired another device with the Garmin Connect Mobile app, add your scale by following the steps below.

iOS: On the tab bar at the bottom of the screen, select   > Garmin Devices > and follow the on-screen instructions.

Android: At the top of the screen, select   > Garmin Devices > and follow the on-screen instructions.

ก่อนที่คุณจะเริ่ม

 • หากคุณวางแผนที่จะใช้เครื่องชั่งน้ำหนักอัจฉริยะ Garmin IndexTM บนพรม ให้ใส่ตัวยกที่ขาแต่ละข้างของเครื่องชั่งน้ำหนักเพื่อการวัดน้ำหนักและองค์ประกอบร่างกายที่ถูกต้องมากที่สุด
 • ที่ด้านล่างของเครื่องชั่งน้ำหนัก ให้เลื่อนสวิตช์เลือกหน่วยไปที่หน่วยวัดที่คุณต้องการ
 • คุณสามารถเชิญคนอื่นมาใช้เครื่องชั่งน้ำหนักของคุณได้สูงสุด 15 คนโดยส่งการเชิญจากแอคเคาท์ Garmin Connect ของคุณ ผู้ได้รับเชิญแต่ละคนต้องมีแอคเคาท์ Garmin Connect ด้วย เมื่อผู้ใช้ยอมรับการเชิญ บุคคลนั้นจะสามารถเริ่มต้นใช้เครื่องชั่งน้ำหนักได้

1

ติดตั้งแบตเตอรี่

ถอดฝาครอบแบตเตอรี่ของเครื่องชั่งน้ำหนักอัจฉริยะ Garmin Index ของคุณและใส่แบตเตอรี่ 4AA เมื่อใส่แบตเตอรี่แล้ว เครื่องชั่งน้ำหนักจะแสดงไอคอน บนหน้าจอ และไอคอน จะกะพริบ

2

เชื่อมต่อเราเตอร์

กดปุ่ม WPS และ/หรือเปิดใช้งาน WPS ในเราเตอร์อินเตอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่อเราเตอร์กับเครื่องชั่งน้ำหนัก ในการเรียนรู้วิธีใช้คุณสมบัติ WPS ในเราเตอร์ โปรดดูเอกสารของเราเตอร์

3

ตรวจสอบสถานะ

หากเครื่องชั่งน้ำหนักของคุณเชื่อมต่อกับเราเตอร์สำเร็จแล้ว คุณควรเห็นไอคอน ทึบปรากฏบนจอแสดงผลของเครื่องชั่งน้ำหนัก คุณจะเห็นไอคอน ที่ด้านขวาสุดของจอแสดงผลของเครื่องชั่งน้ำหนักจนกว่าคุณจะเชื่อมโยงเครื่องชั่งน้ำหนักของคุณกับแอคเคาท์ Garmin ConnectTM

4

ตั้งค่า

เมื่อเราเตอร์เชื่อมต่อกับเครื่องชั่งน้ำหนัก คุณจำเป็นต้องเชื่อมโยงแอคเคาท์ Garmin Connect กับเครื่องชั่งน้ำหนักของคุณ

ตั้งค่าทันที

To set up your Index Smart Scale on a computer, you will need an ANTTM Stick. If you do not have an ANT Stick, you can set up your device using an alternate setup process (Mobile or WPS), or you can purchase an ANT Stick.

ก่อนที่คุณจะเริ่ม

 • ก่อนที่คุณจะติดตั้ง Garmin ExpressTM ให้ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ของคุณตรงตาม ความต้องการของระบบ.
 • หากคุณวางแผนที่จะใช้เครื่องชั่งน้ำหนักอัจฉริยะ Garmin Index ของคุณบนพรม ให้ใส่ตัวยกที่ขาแต่ละข้างของเครื่องชั่งน้ำหนักเพื่อการวัดน้ำหนักและองค์ประกอบร่างกายที่ถูกต้องมากที่สุด
 • ที่ด้านล่างของเครื่องชั่งน้ำหนัก ให้เลื่อนสวิตช์เลือกหน่วยไปที่หน่วยวัดที่คุณต้องการ
 • คุณสามารถเชิญคนอื่นมาใช้เครื่องชั่งน้ำหนักของคุณได้สูงสุด 15 คนโดยส่งการเชิญจากแอคเคาท์ Garmin Connect ของคุณ ผู้ได้รับเชิญแต่ละคนต้องมีแอคเคาท์ Garmin Connect ด้วย เมื่อผู้ใช้ยอมรับการเชิญ บุคคลนั้นจะสามารถเริ่มต้นใช้เครื่องชั่งน้ำหนักได้

1

ติดตั้งแบตเตอรี่

ถอดฝาครอบแบตเตอรี่ของเครื่องชั่งน้ำหนักอัจฉริยะ Garmin Index ของคุณและใส่แบตเตอรี่ 4AA เมื่อใส่แบตเตอรี่แล้ว เครื่องชั่งน้ำหนักจะแสดงไอคอน บนหน้าจอ และไอคอน จะกะพริบ

2

ดาวน์โหลดและติดตั้ง

ในคอมพิวเตอร์ ให้ดาวน์โหลด Garmin ExpressTM เวอร์ชันล่าสุด เมื่อดาวน์โหลดเสร็จสิ้น ให้คลิกที่ไฟล์เพื่อติดตั้ง Garmin Express ในคอมพิวเตอร์

ระบบของคุณไม่สนับสนุน Garmin Express

Garmin Express ต้องการ Windows หรือ Mac

ในการดาวน์โหลด Garmin Express โปรดใช้ เบราเซอร์ของคุณ บนเดสก์ท็อป

แท็บเล็ตหรือโทรศัพท์มือถือที่คุณใช้ไม่สนับสนุน Garmin Express โปรดใช้คอมพิวเตอร์เครื่องอื่น

ดาวน์โหลดเวอร์ชันเก่า

Garmin Express ไม่สามารถใช้ร่วมกับระบบปฏิบัติการของคุณได้

คุณต้องอัปเกรดระบบปฏิบัติการของคุณเพื่อใช้ Garmin Express วิธีการอัปเกรด อัปเกรด OS ของคุณ

Garmin Express ได้รับการออกแบบใหม่เพื่อให้คุณได้รับการใช้งานที่ดียิ่งขึ้น อัปเกรด OS ของคุณ เพื่อใช้เวอร์ชันล่าสุด หรือใช้ Garmin Express เวอร์ชันเก่า

คุณต้องอัปเกรดระบบปฏิบัติการของคุณเพื่อใช้ Garmin Express วิธีการอัปเกรด อัปเกรด OS ของคุณ

ความต้องการของระบบ


3

เชื่อมต่อ ANT Stick

เมื่อเปิดแอปพลิเคชัน Garmin Express อยู่ ให้เชื่อมต่อ ANT Stick เข้ากับพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์

4

เพิ่มอุปกรณ์

เลือก เพื่อเพิ่มอุปกรณ์ และทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อดำเนินการตั้งค่าให้เสร็จสมบูรณ์

คำถามที่พบบ่อย

ฉันจะหาหมายเลขเครื่องของเครื่องชั่งน้ำหนักเพื่อป้อนใน Garmin ConnectTM ได้จากที่ใด

ในการหาหมายเลขเครื่องของเครื่องชั่งน้ำหนัก ให้ดูที่ฉลากที่ด้านล่างของเครื่องชั่งน้ำหนัก คุณจะเห็นชุดอักขระ 9 ตัวตามด้วยชุดอักขระ 5 ตัว หมายเลขเครื่องของเครื่องชั่งน้ำหนักคือชุดอักขระ 14 ตัวนี้

ฉันจะเปลี่ยนการเชื่อมต่อ Wi-Fi® ได้อย่างไร

คุณสามารถตั้งค่าอุปกรณ์กลับไปยังโหมดตั้งค่าและเปลี่ยนวิธีการเชื่อมต่อได้ตลอดเวลา ที่ด้านล่างของเครื่องชั่งน้ำหนัก ให้กด Reset

เครื่องชั่งน้ำหนักจะแสดงไอคอน บนหน้าจอ และไอคอน จะกะพริบ เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมสำหรับการตั้งค่าแล้ว

หมายเหตุ: การตั้งค่าอุปกรณ์กลับไปยังโหมดตั้งค่าจะไม่ลบข้อมูลผู้ใช้ออกจากอุปกรณ์

ไอคอนบนจอแสดงผลของเครื่องชั่งน้ำหนักคืออะไร

 • สถานะสัญญาณ Wi-Fi
 • สถานะ Bluetooth
 • สถานะ ANTTM
 • สถานะแบตเตอรี่
 • ดัชนีมวลกาย
 • เปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย
 • เปอร์เซ็นต์น้ำในร่างกาย
 • มวลกล้ามเนื้อ
 • มวลกระดูก
 • สโตน
 • ปอนด์
 • กิโลกรัม

คู่มือการใช้งาน