TruSwing

ก่อนที่คุณจะเริ่ม

  • สำหรับการใช้งานที่ดีที่สุด ให้ชาร์จอุปกรณ์ TruSwingTM จนเต็มโดยเชื่อมต่อสายชาร์จกับอุปกรณ์และเสียบเข้ากับพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์

1

เปิดเครื่อง

เปิดอุปกรณ์โดยกดปุ่มอุปกรณ์ค้างไว้หนึ่งวินาที

2

ติดตั้งอุปกรณ์

จัดตำแหน่งเซนเซอร์บนก้านของไม้ด้านล่างกริ๊ป จัดเส้นแนะนำขนานกับร่องบนหน้าไม้ จากนั้นปิดแคลมป์รอบไม้

3

ดาวน์โหลดและติดตั้ง

ที่สมาร์ทโฟนของคุณ ให้ดาวน์โหลดและติดตั้ง Garmin Connect MobileTM เวอร์ชันล่าสุด

4

เพิ่มอุปกรณ์

เปิด Garmin Connect Mobile เพื่อเพิ่มอุปกรณ์ของคุณและดำเนินการตั้งค่าให้เสร็จสมบูรณ์ หากนี่คืออุปกรณ์แรกที่คุณจับคู่กับแอปพลิเคชัน Garmin Connect Mobile ให้ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ หากคุณเคยจับคู่อุปกรณ์อื่นกับแอปพลิเคชัน Garmin Connect Mobile แล้ว ให้เพิ่มอุปกรณ์ของคุณโดยทำตามขั้นตอนด้านล่าง

iOS: ในแถบแท็บที่ด้านล่างของหน้าจอ ให้เลือก   > อุปกรณ์ Garmin > และทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

Android: ที่ด้านบนของหน้าจอ ให้เลือก   > อุปกรณ์ Garmin > และทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

ก่อนที่คุณจะเริ่ม

  • สำหรับการใช้งานที่ดีที่สุด ให้ชาร์จอุปกรณ์ TruSwingTM จนเต็มโดยเชื่อมต่อสายชาร์จกับอุปกรณ์และเสียบเข้ากับพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์

1

เปิดเครื่อง

เปิดอุปกรณ์โดยกดปุ่มอุปกรณ์ค้างไว้หนึ่งวินาที

2

ติดตั้งอุปกรณ์

จัดตำแหน่งเซนเซอร์บนก้านของไม้ด้านล่างกริ๊ป จัดเส้นแนะนำขนานกับร่องบนหน้าไม้ จากนั้นปิดแคลมป์รอบไม้

3

จับคู่

เปิดเครื่องนาฬิกากอล์ฟ Garmin ที่ใช้ร่วมกันได้ จากนั้นเลือก   > TruSwing เพื่อดำเนินการตั้งค่าให้เสร็จสมบูรณ์

ก่อนที่คุณจะเริ่ม

  • สำหรับการใช้งานที่ดีที่สุด ให้ชาร์จอุปกรณ์ TruSwingTM จนเต็มโดยเชื่อมต่อสายชาร์จกับอุปกรณ์และเสียบเข้ากับพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์

1

เปิดเครื่อง

เปิดอุปกรณ์โดยกดปุ่มอุปกรณ์ค้างไว้หนึ่งวินาที

2

ติดตั้งอุปกรณ์

จัดตำแหน่งเซนเซอร์บนก้านของไม้ด้านล่างกริ๊ป จัดเส้นแนะนำขนานกับร่องบนหน้าไม้ จากนั้นปิดแคลมป์รอบไม้

3

จับคู่

เปิดเครื่องนาฬิกากอล์ฟ Garmin ที่ใช้ร่วมกันได้ จากนั้นเลือก ตั้งค่า > TruSwing เพื่อดำเนินการตั้งค่าให้เสร็จสมบูรณ์

คำถามที่พบบ่อย

ต้องติดตั้ง TruSwing แน่นเพียงใด

แน่นเพียงพอที่จะยึดอุปกรณ์ไม่ให้เคลื่อนไหวเมื่อคุณสวิงไม้ แน่นเกินไปอาจทำให้แคลมป์เสียหายได้

ฉันสามารถเชื่อมต่อ TruSwing และอุปกรณ์กอล์ฟ Garmin ของฉันกับ Garmin Connect MobileTM พร้อมกันได้หรือไม่

ได้ คุณสามารถเชื่อมต่อ TruSwing และอุปกรณ์กอล์ฟ Garmin อีกหนึ่งตัวกับ Garmin Connect Mobile พร้อมกันได้

ฉันสามารถเพิ่ม TruSwing ใน Garmin Connect Mobile ขณะเชื่อมต่อ TruSwing กับอุปกรณ์กอล์ฟ Garmin อื่นได้หรือไม่

ไม่ได้ คุณต้องออกจากส่วน TruSwing ในอุปกรณ์กอล์ฟก่อนเพิ่มอุปกรณ์ TruSwing ในแอคเคาท์ Garmin Connect Mobile ของคุณ

ไฟ LED แสดงอะไร

การทำงานของ LEDสถานะ
กะพริบสีแดง (5 วินาทีหลังจากเปิดเครื่อง)แบตเตอรี่เหลือน้อย
กะพริบสีแดง (เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ)อุปกรณ์กำลังชาร์จ
สว่างสีแดง (หลังจากสวิง)บันทึกการสวิงแล้ว
สว่างสีแดง (เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ)ชาร์จเต็มแล้ว
สลับสีแดงและสีน้ำเงินอุปกรณ์อยู่ในโหมดจับคู่
สว่างสีแดงและสีน้ำเงินกำลังอัปเดตซอฟต์แวร์
กะพริบสีน้ำเงินอุปกรณ์จับคู่กับอุปกรณ์มือถือที่ใช้ร่วมกันได้แล้ว

TruSwing จะบันทึกข้อมูลในการซ้อมสวิงของฉันหรือไม่

คุณต้องสัมผัสกับลูกเมื่อสวิงเพื่อบันทึกข้อมูลการวิเคราะห์การสวิงที่มีประโยชน์

คู่มือการใช้งาน