ถึงเวลาปรับปรุง เบราเซอร์ของคุณไม่ได้รับการสนับสนุนใน Garmin Connect เราขอแนะนำให้คุณปรับปรุงเป็นเวอร์ชันใหม่สุดของเบราเซอร์ที่ใช้ร่วมกันได้ต่อไปนี้...

การตั้งค่าคอมพิวเตอร์สำหรับ vívoactive ของคุณ

1  เปิดเครื่อง

เปิดอุปกรณ์ของคุณ แล้วตอบคำถามการตั้งค่าสองสามข้อ

2  เชื่อมต่อ

เชื่อมต่อแท่นชาร์จกับอุปกรณ์ของคุณและเสียบเข้ากับพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์

3  ดาวน์โหลดและติดตั้ง

ดาวน์โหลด ติดตั้ง และเปิด Garmin Express บนคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อเสร็จสิ้นการตั้งค่า

ระบบของคุณไม่สนับสนุน Garmin Express

Garmin Express ต้องการ Windows หรือ Mac

ในการดาวน์โหลด Garmin Express โปรดใช้ เบราเซอร์ของคุณ บนเดสก์ท็อป

แท็บเล็ตหรือโทรศัพท์มือถือที่คุณใช้ไม่สนับสนุน Garmin Express โปรดใช้คอมพิวเตอร์เครื่องอื่น

ดาวน์โหลดเวอร์ชันเก่า

Garmin Express ไม่สามารถใช้ร่วมกับระบบปฏิบัติการของคุณได้

คุณต้องอัปเกรดระบบปฏิบัติการของคุณเพื่อใช้ Garmin Express วิธีการอัปเกรด อัปเกรด OS ของคุณ

Garmin Express ได้รับการออกแบบใหม่เพื่อให้คุณได้รับการใช้งานที่ดียิ่งขึ้น อัปเกรด OS ของคุณ เพื่อใช้เวอร์ชันล่าสุด หรือใช้ Garmin Express เวอร์ชันเก่า

คุณต้องอัปเกรดระบบปฏิบัติการของคุณเพื่อใช้ Garmin Express วิธีการอัปเกรด อัปเกรด OS ของคุณ

ความต้องการของระบบ

การดาวน์โหลดของคุณจะเริ่มโดยอัตโนมัติ หากไม่เริ่มดาวน์โหลด คุณสามารถ เริ่มต้นการดาวน์โหลดอีกครั้ง

1  ดาวน์โหลด

คลิก "Save" ในหน้าต่างดาวน์โหลด

2  เรียกใช้

คลิก "Run" หลังจากการดาวน์โหลดเสร็จสมบูรณ์

3  ติดตั้ง

คลิก "ติดตั้ง" เพื่อเริ่มการติดตั้ง Express

1  ดาวน์โหลด

คลิก "Save" ในหน้าต่างดาวน์โหลด

2  เรียกใช้

หลังจากดาวน์โหลดไฟล์ ให้คลิกชื่อไฟล์

3  ติดตั้ง

คลิก "ติดตั้ง" เพื่อเริ่มการติดตั้ง Express

1  ดาวน์โหลด

หลังจากดาวน์โหลดไฟล์ ให้คลิกชื่อไฟล์

2  ติดตั้ง

คลิก "ติดตั้ง" เพื่อเริ่มการติดตั้ง Express

1  ดาวน์โหลด

หลังจากดาวน์โหลดไฟล์ ให้คลิกชื่อไฟล์

2  ติดตั้ง

ดับเบิลคลิกไอคอน Express เพื่อเริ่มการติดตั้งซอฟต์แวร์ในคอมพิวเตอร์ของคุณ

3  เปิด

เมื่อเสร็จสิ้นการติดตั้ง ให้ดับเบิลคลิกแอปพลิเคชันเพื่อเปิด

1  ดาวน์โหลด

หลังจากดาวน์โหลดไฟล์ ให้คลิกชื่อไฟล์

2  ติดตั้ง

ดับเบิลคลิกไอคอน Express เพื่อเริ่มการติดตั้งซอฟต์แวร์ในคอมพิวเตอร์ของคุณ

3  เปิด

เมื่อเสร็จสิ้นการติดตั้ง ให้ดับเบิลคลิกแอปพลิเคชันเพื่อเปิด

1  ดาวน์โหลด

หลังจากดาวน์โหลดไฟล์ ให้คลิกชื่อไฟล์

2  ติดตั้ง

ดับเบิลคลิกไอคอน Express เพื่อเริ่มการติดตั้งซอฟต์แวร์ในคอมพิวเตอร์ของคุณ

3  เปิด

เมื่อเสร็จสิ้นการติดตั้ง ให้ดับเบิลคลิกแอปพลิเคชันเพื่อเปิด

มีสมาร์ทโฟน?

หากสมาร์ทโฟนของคุณใช้ร่วมกันได้ คุณสามารถตั้งค่า vívoactive ของคุณโดยใช้ แอปพลิเคชัน Garmin Connect Mobile ได้