Czas na aktualizację. Twoja przeglądarka nie jest już obsługiwana przez serwis Garmin Connect. Zalecamy zainstalowanie najnowszej wersji jednej z tych zgodnych przeglądarek.

Oświadczenie o ochronie prywatności dotyczące serwisu Garmin Connect oraz zgodnych urządzeń Garmin

Ostatnia aktualizacja: 11 lipca 2017 r.

Prywatność użytkowników jest ważna dla firmy Garmin. To Oświadczenie o ochronie prywatności zostało opracowane na potrzeby przedstawienia użytkownikom sposobu, w jaki są gromadzone, wykorzystywane, udostępniane i przechowywane ich dane osobowe, gdy korzystają oni ze strony internetowej Garmin Connect, aplikacji Garmin Connect Mobile i urządzeń noszonych na ciele Garmin lub innych urządzeń Garmin, które są zgodne z Garmin Connect.

Inne strony internetowe, aplikacje i produkty Garmin, które nie zawierają łącza do niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności i zawierają łącze do innych zasad ochrony prywatności firmy Garmin, podlegają tym innym zasadom ochrony prywatności.

Aby przejść do wybranej sekcji niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności, kliknij poniższe łącze:

Sposoby zbierania i wykorzystywania danych osobowych przez firmę Garmin

„Dane osobowe” to informacje, które same w sobie lub w połączeniu z innymi zebranymi informacjami umożliwiają określenie tożsamości osoby. Po połączeniu wszelkich innych informacji (tj. informacji, które same przez siebie nie pozwalają na identyfikację użytkownika) z Danymi osobowymi otrzymane informacje będą traktowane jako Dane osobowe.

Podczas tworzenia konta Garmin

Podczas tworzenia konta Garmin prosimy o podanie Danych osobowych, w tym adresu e-mail i nazwiska. Użytkownik nie musi podawać pełnego imienia i nazwiska, ale jeśli chce, może to zrobić. Aby zalogować się do konta, potrzebny będzie adres e-mail i hasło. Dostęp do konta Garmin jest chroniony hasłem. Do profilu można dodać dodatkowe informacje, takie jak miejsce zamieszkania, rodzaje aktywności (np. bieganie, piesze wędrówki, jazdę na rowerze, golf itd.) oraz płeć, datę urodzenia, wzrost i wagę. Informacje te są wykorzystywane do obliczania liczby spalonych kalorii podczas aktywności i zapewniania informacji o aktywnościach za pomocą funkcji Insights. Zgodnie ze stosownymi przepisami i dostępnymi dla użytkownika wyborami, o których mowa w części Opcje użytkownika dotyczące korespondencji marketingowej zamieszczonej poniżej, firma Garmin może również wykorzystywać te informacje, aby wysyłać użytkownikowi informacje o produktach i aplikacjach firmy Garmin, które mogą być interesujące dla użytkownika.

Logowanie do konta Garmin Connect za pomocą danych logowania do serwisów społecznościowych

Istnieje możliwość logowania się do konta Garmin Connect za pomocą danych logowania do serwisów społecznościowych (np. danych logowania do serwisu Facebook). Jeśli użytkownik zdecyduje się na takie rozwiązanie, podczas pierwszego logowania do konta Garmin Connect za pomocą danych logowania do serwisów społecznościowych, użytkownik zostanie poproszony o wyrażenie zgody na to, aby serwis społecznościowy mógł dostarczać pewne informacje firmie Garmin, takie jak nazwisko, adres e-mail, zdjęcie profilowe, wpisy, komentarze i inne informacje powiązane z kontem w serwisie społecznościowym użytkownika.

Wszystkie te informacje zostają udostępnione firmie Garmin przez serwis społecznościowy ze względu na sposób funkcjonowania konfiguracji logowania w serwisie społecznościowym, jednak z tych informacji firma Garmin przechowuje i wykorzystuje tylko adres e-mail użytkownika. Firma Garmin wykorzystuje adres e-mail dostarczony przez serwis społecznościowy do powiązania go z kontem Garmin Connect użytkownika, aby użytkownik w przyszłości mógł używać adresu e-mail do logowania się do konta Garmin Connect, jeśli nie będzie chciał korzystać z danych logowania do serwisu społecznościowego.

Jeśli użytkownik nie życzy sobie, aby jego dane były udostępniane firmie Garmin przez serwis społecznościowy, wystarczy, że zaloguje się do konta Garmin Connect za pomocą danych logowania do konta Garmin bez korzystania z danych logowania do serwisu społecznościowego.

Dodawanie urządzenia Garmin do konta Garmin Connect

W przypadku dodania pewnych urządzeń firmy Garmin do konta Garmin Connect prosimy o dodatkowe informacje, takie jak płeć, wzrost, waga, data urodzin, poziom aktywności (niski, średni i wysoki) oraz typowe godziny zasypiania i budzenia się. Informacje te są wykorzystywane w celu obliczenia liczby spalonych kalorii podczas aktywności, zapewnienia informacji o aktywnościach i śnie za pomocą funkcji Insights oraz ustawiania w urządzeniu trybu „Nie przeszkadzać” zgodnie z określonymi godzinami snu. Zgodnie z właściwymi przepisami i dostępnymi dla użytkownika wyborami, o których mowa w części Opcje użytkownika dotyczące korespondencji marketingowej zamieszczonej poniżej, firma Garmin może również wykorzystywać te informacje, aby wysyłać użytkownikowi informacje o produktach i aplikacjach firmy Garmin, które mogą być interesujące dla użytkownika.

Synchronizacja urządzenia oraz przesyłanie aktywności i danych o aktywnościach

Użytkownik może przesyłać aktywności (np. biegi, spacery, przepłynięte dystanse, piesze wędrówki, skrzynki, przygody itp.) i dane o aktywnościach (np. liczbę kroków, dystans, tempo, czas aktywności, spalone kalorie, tętno, czasu snu, statystyki golfowe itp.) z urządzenia do konta Garmin Connect. Dzięki temu użytkownik może analizować dane o aktywności, monitorować realizację celów oraz udostępniać innym dane o aktywnościach. Jeśli urządzenie Garmin obsługuje technologię Bluetooth® i użytkownik połączy je z aplikacją Garmin Connect Mobile, wówczas dane o aktywnościach z urządzenia Garmin będą automatycznie przesyłane do konta Garmin Connect.

Użytkownik może określić, czy inne osoby mogą przeglądać jego dane dotyczące aktywności, zarządzając ustawieniami prywatności w koncie Garmin Connect. Dane dotyczące aktywności użytkownika domyślnie są skonfigurowane jako „Prywatne”.

Firma Garmin może uzyskać dostęp do konta Garmin Connect użytkownika, aby zapewnić użytkownikowi pomoc techniczną w przypadku skontaktowania się użytkownika z personelem pomocy technicznej firmy Garmin. Firma Garmin może również wykorzystać dane dotyczące aktywności użytkownika w celu zapewnienia użytkownikowi bardziej spersonalizowanej obsługi. Na przykład, jeśli użytkownik prześle dane dotyczące aktywności (np. liczbę kroków, dystans, tempo, czas aktywności, spalone kalorie, tętno, czasu snu, statystyki golfowe itp.) z urządzenia do konta Garmin Connect, wówczas w koncie Garmin Connect użytkownika zostanie wyświetlona sekcja „Insights”, w której znajdą się rekomendacje i wiadomości motywacyjne, jak również informacje i łącza do artykułów innych firm, które mogą zainteresować użytkownika w oparciu o rejestrowane przez niego dane dotyczące aktywności. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z wyświetlania sekcji „Insights” w koncie Garmin Connect, postępując zgodnie z instrukcjami dotyczącymi rezygnacji w serwisie Garmin Connect lub aplikacji Garmin Connect Mobile.

W przypadku zsynchronizowania urządzenia z serwisem Garmin Connect, aplikacją Garmin Connect Mobile lub aplikacją Garmin Express firma Garmin rejestruje dane dotyczące transmisji, takie jak adres IP używany podczas synchronizacji, datę i godzinę synchronizacji, dzienniki diagnostyczne/awarii, informacje o pozycji geograficznej urządzenia, informacje o urządzeniu, informacje o sieci wykorzystanej do synchronizacji (np. sieć Wi-Fi lub komórkowa) oraz poziom naładowania baterii urządzenia. Firma Garmin wykorzystuje te informacje do identyfikacji i rozwiązywania problemów związanych z synchronizacją.

Łączenie konta Garmin Connect z aplikacjami innych producentów

Jeśli użytkownik włączy w koncie Garmin Connect dostęp do innych kont posiadanych przez użytkownika u producentów innych aplikacji, takich jak konto MyFitnessPal lub Strava, firma uzyska informacje o użytkowniku z takiego konta (np. liczbę kalorii spalonych w konkretnym dniu z konta MyFitnessPal lub trasy i segmenty z konta Strava). Te informacje są wykorzystywane jako uzupełnienie danych o aktywności w Garmin Connect informacjami, jakie użytkownik zarejestrował w aplikacjach innych producentów.

Użytkownik może również umożliwić firmie Garmin dostęp do listy znajomych lub kontaktów z serwisu Facebook, konta Google lub urządzenia mobilnego. Jeśli użytkownik się na to zdecyduje, firma Garmin wykorzysta takie informacje, aby pomóc użytkownikowi dodać kontakty jako znajomych w Garmin Connect. Firma Garmin nie wykorzystuje listy znajomych ani kontaktów w celach marketingowych wobec znajomych lub kontaktów użytkownika.

Komunikacja z firmą Garmin

W przypadku kontaktowania się z naszymi przedstawicielami działu pomocy technicznej przy użyciu poczty e-mail, telefonu lub osobiście, mogą zostać zgromadzone Dane osobowe, takie jak nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu, adres e-mail i preferencje dotyczące sposobu nawiązywania kontaktu, a także informacje o posiadanych produktach firmy Garmin, takie jak ich numery seryjne i daty zakupu. Firma Garmin może również tworzyć dzienniki zdarzeń, które są przydatne przy rozwiązywaniu problemów z działaniem produktu lub aplikacji oraz rejestrować informacje dotyczące pomocy technicznej i serwisu. Wykorzystujemy te informacje w celu zapewnienia użytkownikom wsparcia i pomocy technicznej. Firma Garmin może uzyskać dostęp do konta Garmin Connect użytkownika, aby zapewnić użytkownikowi niezbędną pomoc. Aby poprawić jakość obsługi klientów, o ile jest to zgodne z obowiązującymi przepisami, firma Garmin może również nagrywać i analizować rozmowy z przedstawicielami działu pomocy technicznej oraz analizować opinie przekazane nam w ramach dobrowolnych ankiet klientów.

Firma Garmin może wykorzystywać Dane osobowe w celach komunikacji z użytkownikiem, w tym w celu kontaktowania się z użytkownikiem w kwestii konta lub zawieranych z nami transakcji, w celu przekazania ważnych informacji o produktach lub aplikacjach, w celu przesyłania powiadomień o ważnych zmianach w niniejszym Oświadczeniu o prywatności oraz zgodnie z właściwymi przepisami i dostępnymi dla użytkownika wyborami, o których mowa w części Opcje użytkownika dotyczące korespondencji marketingowej poniżej w celu wysyłania ofert i informacji o promocjach odnoszących się do naszych produktów i aplikacji.

Udzielenie uprawnień przez użytkownika aplikacji Connect Mobile

Aby zapewnić użytkownikowi bardziej spersonalizowaną obsługę, aplikacja Garmin Connect Mobile wymaga zgody na uzyskanie dostępu do pewnych danych z telefonu komórkowego. Udzielenie zgody jest opcjonalne, jednak niektóre funkcje mogą nie być dostępne lub mogą w pełni nie działać, jeśli użytkownik nie udzieli zgody. Użytkownik może zmienić swoją decyzję (wyrazić zgodę lub ją wycofać) w dowolnym momencie przez menu ustawień w telefonie komórkowym.

Poniżej znajdują się uprawnienia, jakich wymagamy, łącznie z wyjaśnieniem powodu dla każdej zgody:

 • SMS, telefon i kalendarz: wykorzystywane do powiadomień z telefonu służących do wysyłania informacji o wiadomościach SMS, połączeniach telefonicznych oraz wydarzeniach z kalendarza z telefonu komórkowego do urządzenia Garmin użytkownika.
 • Kontakty: pozwala użytkownikowi dodawać kontakty, które są użytkownikami serwisu Garmin Connect jako znajomych, wysyłać zaproszenia LiveTrack do kontaktów oraz wybierać kontakty jako kontakty alarmowe dla urządzeń Garmin, które oferują funkcję wykrywania zdarzeń.
 • Lokalizacja: pozwala na wysyłanie danych pogodowych z telefonu komórkowego do urządzenia Garmin, wyszukiwanie pobliskich segmentów oraz pól golfowych oraz pozwala na wyświetlanie danych dotyczących lokalizacji na mapach segmentów i trasach aktywności w koncie Garmin Connect.
 • Aparat:pozwala korzystać z funkcji Znajdź mój telefon dostępnej w niektórych urządzeniach Garmin, która wykorzystuje lampę błyskową LED telefonu komórkowego jako alert.
 • Zdjęcia/filmy/pliki: pozwala aplikacji utworzyć tymczasowy plik w telefonie komórkowym podczas procesu synchronizacji, który zawiera dane odebrane z urządzenia Garmin przed wysłaniem ich na konto Garmin Connect.
 • Identyfikator urządzenia i informacje o połączeniu: wykorzystywane do powiadomień z telefonu w celu sprawdzenia, czy użytkownik przyjął lub odrzucił połączenie przed wysłaniem powiadomienia do urządzenia Garmin. Są one również wykorzystywane przez funkcję „Znajdź mój telefon” do wysyłania alertów do telefonu komórkowego.

Więcej informacji na temat udzielania uprawnień można znaleźć na stronie internetowej .

Korzystanie z funkcji dotyczących lokalizacji w urządzeniu Garmin

Jeśli użytkownik włączy funkcję GPS w urządzeniu Garmin podczas aktywności, dane dotyczące lokalizacji powiązane z aktywnością zostaną przesłane do konta Garmin Connect po przesłaniu danych o aktywności z urządzenia Garmin, a lokalizacja zostanie wyświetlona na trasie aktywności i mapach segmentów.

Kupowanie produktów na stronie internetowej Garmin

Jeśli użytkownik kliknie łącze w serwisie Garmin Connect, aby kupić produkt Garmin, zostanie przekierowany na stronę buy.garmin.com. Oświadczenie o ochronie prywatności na stronie internetowej buy.garmin.com określa zasady gromadzenia Danych osobowych, gdy użytkownik kupuje produkty Garmin w sklepie internetowym Garmin.

Inne wykorzystanie danych osobowych przez firmę Garmin

Firma Garmin może również wykorzystywać dane osobowe do wewnętrznych celów statystycznych, marketingowych, operacyjnych, w tym do generowania raportów sprzedaży oraz pomiarów i analizy trendów demograficznych, zakupowych i zmian w zainteresowaniach użytkowników, a także innych trendów wśród naszych klientów.

Możliwe sposoby udostępniania danych osobowych lub upoważnienie firmy Garmin do udostępnienia Danych osobowych użytkownika

Aktywności i dane o aktywnościach

Aktywności i dane o aktywnościach powiązane z kontem Garmin Connect domyślnie są skonfigurowane jako „Prywatne”. Użytkownik może określić, czy inne osoby mogą przeglądać jego aktywności i dane o aktywnościach, zmieniając ustawienia prywatności w koncie Garmin Connect. Użytkownik może również brać udział w wyzwaniach z innymi użytkownikami serwisu Garmin Connect i wyświetlać tabele wyników. Jeśli użytkownik w taki sposób wchodzi w interakcje z innymi użytkownikami, wyświetlane będą dane związane z wyzwaniem lub tabelą wyników (np. łączna liczba kroków w trakcie aktywności w tabeli wyników lub wyzwaniu dotyczącym kroków), nawet jeśli ustawienia prywatności w koncie Garmin Connect są skonfigurowane jako „Prywatne”.

Jeśli użytkownik ma urządzenie Garmin obsługujące technologię ANT+, może bezprzewodowo przesyłać dane (w tym dane o aktywności) z urządzenia Garmin do innych urządzeń zgodnych z technologią ANT+ (np. sprzętu do ćwiczeń, pasków z czujnikiem tętna). W zależności od urządzenia przesyłanie danych do innego urządzenia za pomocą technologii ANT+ może wymagać sparowania urządzenia Garmin z innym urządzeniem lub może to nastąpić automatycznie, gdy użytkownik znajdzie się w zasięgu zgodnego czujnika lub odbiornika ANT+. W pewnych okolicznościach, gdy np. program zdrowotny korzysta z Garmin vívohub, urządzenie użytkownika może korzystać z technologii ANT+, aby synchronizować dane z urządzeniem vívohub, które następnie przesyła te dane na serwery Garmin.

Firma Garmin nie przekaże ani nie sprzeda osobistych danych dotyczących aktywności użytkownika stronom trzecim bez wcześniejszego powiadomienia użytkownika i uzyskania jego zgody.

LiveTrack

LiveTrack jest funkcją dostępną w wybranych urządzeniach Garmin, która umożliwia użytkownikowi wysłanie łącza do wybranych osób, co pozwala tym osobom widzieć w czasie rzeczywistym lokalizację urządzenia użytkownika. Każda osoba z dostępem do łącza będzie w stanie oglądać w czasie rzeczywistym lokalizację urządzenia Garmin użytkownika, więc należy zachować ostrożność, wybierając użytkowników, którym udostępnia się łącze i mieć do nich zaufanie, że nie wyślą łącza innym osobom, którym użytkownik nie chciał udostępnić lokalizacji urządzenia Garmin.

W przypadku dodania przez użytkownika na stronie serwisu społecznościowego innej firmy zaproszenia do wyświetlenia pozycji należącego do użytkownika urządzenia firmy Garmin, w zależności od zasad dotyczących prywatności danych obowiązujących w danym serwisie może się okazać, że dostęp do tych informacji będą mieć także inne osoby poza tymi, dla których były przeznaczone informacje o pozycji. Należy również zachować ostrożność, wysyłając tego rodzaju zaproszenia za pośrednictwem serwisów społecznościowych innych firm. Przed wykorzystaniem w ten sposób serwisu społecznościowego należy uważnie zapoznać się z jego zasadami dotyczącymi prywatności.

Dane, do których udostępnienia użytkownik upoważnił firmę Garmin

Użytkownik może upoważnić firmę Garmin do udostępnienia swoich Danych osobowych innym osobom lub podmiotom. Na przykład użytkownik może upoważnić firmę Garmin do udzielenia stronie trzeciej; takiej jak dostawca programu zdrowotnego lub aplikacji, np. MyFitnessPal, Strava, Training Peaks itp.; dostępu do danych dotyczących aktywności w koncie Garmin Connect. Nie zrobimy tego bez zgody użytkownika. Jeśli użytkownik upoważni firmę Garmin do udostępnienia danych stronie trzeciej, za przetwarzanie tych Danych osobowych użytkownika odpowiada ta strona trzecia. Jeśli strona trzecia jest podmiotem, należy dokładnie zapoznać się z zasadami ochrony prywatności tego podmiotu. W dowolnym momencie użytkownik może przestać udostępniać dane stronie trzeciej w ramach swojego konta Garmin Connect.

Promocje

W przypadku udziału użytkownika w konkursach, zawodach i tym podobnych promocjach, możemy wykorzystywać podane przez użytkownika informacje do zarządzania wspomnianymi promocjami. W zakresie, w którym warunki promocji odnoszące się do korzystania z danych osobowych użytkownika naruszają warunki tego Oświadczenia, wiążące są warunki zasad promocji.

Komentarze publikowane przez użytkownika

Serwis Garmin Connect oferuje funkcję, dzięki której użytkownik może publikować informacje, wiadomości i inne materiały. Użytkownik może na przykład opublikować komentarz na temat wyzwania. Należy pamiętać, że wszelkie informacje, które użytkownik ujawni za pośrednictwem takich funkcji lub w inny sposób na naszych stronach, mogą stać się informacjami publicznymi i mogą być dostępne dla odwiedzających strony oraz innych osób. Zalecamy zachowanie ostrożności i uwagi przy ujawnianiu na stronie Garmin Connect danych osobowych lub jakichkolwiek innych danych.

Podmioty, którym firma Garmin może udostępniać dane osobowe

Inne firmy Garmin

Garmin jest firmą o światowym zasięgu. Aby oferować produkty, aplikacje i usługi, może być konieczne przekazanie Danych osobowych użytkownika innym firmom Garmin w innych krajach, w tym firmie Garmin International, Inc. w Stanach Zjednoczonych, gdzie znajdują się nasze serwery. W tych krajach przepisy dotyczące ochrony danych mogą być inne niż w kraju, w którym dane zostały przekazane. Listę firm Garmin można wyświetlić, klikając tutaj.

Każde przekazanie Danych osobowych z firm Garmin w Europejskim Obszarze Gospodarczym („EOG”) lub Szwajcarii do firmy Garmin International, Inc. w Stanach Zjednoczonych odbywa się zgodnie z wzorcowymi klauzulami umownymi zatwierdzonymi przez Komisję Europejską.

Wszystkie firmy Garmin są zobowiązane do przestrzegania zasad ochrony prywatności zamieszonych w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności.

Dostawcy sieci społecznościowych

Okresowo przekazujemy adresy e-mail wybranych klientów firmy Garmin, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych dotyczących produktów i aplikacji firmy Garmin dostawcom serwisów społecznościowych, aby mogli oni nam pomóc wyświetlać reklamy na stronach serwisów społecznościowych innych użytkowników o podobnych cechach (takich jak dane demograficzne lub zainteresowania) co wybrani klienci firmy Garmin.

Dostawcy usług

Firma Garmin wykorzystuje usługi w chmurze firmy Adobe, które umożliwiają wysyłanie wiadomości e-mail. Wiadomości te są wysyłane zgodnie ze stosownymi przepisami i dostępnymi dla użytkownika wyborami, o których mowa w sekcji Opcje użytkownika dotyczące korespondencji marketingowej. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź Centrum ochrony prywatności firmy Adobe, które jest dostępne tutaj.

Firma Garmin wykorzystuje zewnętrznych dostawców usług w celu lepszego zrozumienia korzystania z aplikacji Garmin Express, strony internetowej i aplikacji Garmin Connect oraz do powiązanych z tym celów. Strony trzecie, których analityczne i powiązane usługi wykorzystujemy, są opisane poniżej w sekcji Pliki cookie i inne podobne technologie.

Dostawcy zawartości i funkcji

Zgodnie z obowiązującymi przepisami firma Garmin może udostępniać dane dotyczące aktywności, z wyłączeniem danych o pozycji, firmom, które dostarczają firmie Garmin i jej klientom materiały i funkcje („dostawcy zawartości lub funkcji”) w anonimowej, zbiorczej formie w celu podniesienia jakości materiałów lub funkcji, które dostarcza firma Garmin lub dostawca zawartości bądź funkcji.

Inne sposoby ujawniania

Możemy ujawniać Dane osobowe użytkownika innym podmiotom, jeśli mamy na to zgodę użytkownika udzieloną w takiej formie, jakiej wymagają stosowne przepisy prawa.

Zgodnie z przepisami obowiązującymi w danej jurysdykcji możemy także ujawniać Dane osobowe użytkowników, gdy uznamy to za stosowne: (a) zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym prawami i ustawami obowiązującymi poza krajem zamieszkania użytkownika; (b) w celu spełnienia wymogów procesu prawnego; (c) w odpowiedzi na żądanie władz publicznych lub organów porządku publicznego, w tym również poza granicami kraju zamieszkania użytkownika; (d) w celu udzielenia pomocy lub wsparcia w śledztwie w sprawie kradzieży naszych produktów lub własności; (e) w celu zapewnienia zgodności z warunkami i zasadami; (f) w celu ochrony działań firmy Garmin oraz jej oddziałów i podmiotów stowarzyszonych; (g) w celu ochrony praw, prywatności, bezpieczeństwa i własności firmy Garmin, jej oddziałów i podmiotów stowarzyszonych, użytkownika i innych; lub (h) w celu umożliwienia zastosowania dostępnych środków zadośćuczynienia lub ograniczenia potencjalnych szkód.

Możemy przekazywać informacje naszym oddziałom i podmiotom stowarzyszonym lub stronom trzecim w przypadku reorganizacji, połączenia, sprzedaży, wejścia w spółkę, cesji, przeniesienia lub zmiany przeznaczenia jakiejkolwiek części firmy Garmin, jej zasobów czy akcji, w tym również bez ograniczeń w związku z bankructwem lub podobnym postępowaniem.

Pliki cookie i inne podobne technologie

W celu analizowania sposobu korzystania ze strony Garmin Connect przez użytkowników, tworzenia sumowanych statystyk użytkowania strony i współczynnika odpowiedzi, diagnozowania problemów z serwerami firmy Garmin i administrowania stroną Garmin Connect, firma Garmin z pomocą zewnętrznych dostawców usług analitycznych gromadzi określone dane podczas odwiedzania naszej strony internetowej przez użytkowników. Są to dane takie jak adres IP, informacje o pozycji geograficznej urządzenia, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina zgłoszenia żądania, godziny odwiedzin na stronach, dane demograficzne, wyświetlenia strony i klikane elementy (np. łącza). Nasza firma może korzystać na swoich stronach internetowych oraz w wysyłanych przez siebie wiadomościach e-mail z plików cookie, znaczników pikselowych, znaczników nawigacyjnych, niewidocznych obiektów GIF i innych podobnych im narzędzi, które pomagają w gromadzeniu i analizowaniu takich informacji. Wykorzystujemy te informacje, aby zapewniać lepsze, lepiej dopasowane materiały na naszej stronie internetowej, identyfikować i rozwiązywać problemy oraz usprawniać korzystanie ze strony.

Jeśli użytkownik nie zgadza się na gromadzenie informacji z użyciem tych technologii, w większości przeglądarek jest dostępna prosta procedura, która automatycznie blokuje wiele z nich lub pozwala użytkownikowi zgadzać lub nie zgadzać się na ich wykorzystywanie. Dodatkowo w przypadku, gdy użytkownik zamieszkuje jurysdykcję, w której mamy obowiązek uzyskania zgody na wykorzystywanie tych plików cookie na naszej stronie, użytkownik ma możliwość zarządzania preferencjami dotyczącymi korzystania z plików cookie na stronach; wyjątkiem są wybrane rodzaje plików cookie, których wykorzystanie jest konieczne dla prawidłowego działania podstawowych funkcji strony i których nie można wyłączyć.

Gromadzimy również dane od użytkowników dotyczące używania przez nich aplikacji Garmin Connect Mobile i Garmin Express. Typy danych analitycznych, które są gromadzone, to między innymi data i godzina łączenia się aplikacji z naszymi serwerami, wersja aplikacji, pozycja urządzenia, ustawienie języka, jakie informacje i pliki zostały pobrane do aplikacji, zachowanie użytkownika (np. jakie funkcje były wykorzystywane, częstotliwość użycia), informacje o stanie urządzenia, model urządzenia, informacje o sprzęcie i systemie operacyjnym, a także informacje dotyczące działania aplikacji. Garmin wykorzystuje te dane do ulepszania jakości i funkcjonalności aplikacji Garmin Connect Mobile, Garmin Express i innych aplikacji firmy Garmin; do tworzenia i wprowadzania na rynek produktów i funkcji, które najlepiej spełniają potrzeby użytkowników; do identyfikowania i rozwiązywania problemów związanych ze stabilnością aplikacji oraz innych problemów ze stabilnością tak szybko, jak to możliwe.

Przedstawiamy przykłady zewnętrznych dostawców usług analitycznych i podobnych, z których usług obecnie korzystamy:

 • Usługi analityczne:
  • Google: Usługa Google Analytics służy do monitorowania statystyk witryn oraz danych demograficznych, zainteresowań i zachowań użytkowników na naszych stronach internetowych. Korzystamy również z usługi Google Search Console, która pomaga nam zrozumieć, jak odwiedzający odbierają naszą stronę oraz ulepszyć pozycjonowanie naszych stron. Więcej informacji na temat tego, jak mogą być wykorzystane te dane analityczne oraz na temat sposobów kontrolowania wykorzystania takich informacji, można uzyskać, klikając tutaj.
  • Azure Application Insights: Azure Application Insights pomaga nam lepiej zrozumieć korzystanie z aplikacji Garmin Express, abyśmy mogli zapewnić użytkownikowi lepsze wrażenia. Azure Application Insights jest usługą firmy Microsoft. Zasady ochrony prywatności firmy Microsoft są dostępne tutaj.
  • HockeyApp; Crashlytics (Fabric): Usługi firmy Microsoft HockeyApp oraz Crashlytics pomagają nam lepiej zrozumieć korzystanie z aplikacji Garmin Connect Mobile, aby zapewnić użytkownikowi lepsze wrażenia oraz zidentyfikować i rozwiązać podstawowe problemy powodujące zawieszanie się aplikacji Zasady ochrony prywatności usługi Crashlytics są dostępne tutaj.
  • Splunk: Splunk służy do analizowania i rozwiązywania problemów, które mogą od czasu do czasu występować w przypadku funkcji logowania się do konta Garmin, a także pomaga firmie Garmin zabezpieczyć jej witryny internetowe przed złośliwym wykorzystaniem. Zasady ochrony prywatności usługi Splunk są dostępne tutaj.
 • Zarządzanie znacznikami: Firma Garmin wykorzystuje usługę Tealium IQ Tag Management, która pomaga jej zarządzać rożnymi usługami analitycznymi i technologiami związanymi z plikami cookie oraz znacznikami pikselowymi wykorzystywanymi przez firmę Garmin do mierzenia korzystania ze stron. Aby zapewniać takie usługi, firma Tealium odbiera informacje z dzienników serwera od osób korzystających z witryn firmy Garmin (np. adres IP, informacje na temat przeglądarki i systemu operacyjnego). Wykorzystanie takich informacji przez firmę Tealium regulują zasady ochrony prywatności firmy Tealium dostępne tutaj.
 • Sieci społecznościowe: Sieci społecznościowe stron trzecich, które umieszczają w serwisie Garmin Connect lub aplikacji Garmin Connect Mobile interaktywne wtyczki lub zapewniają funkcje serwisów społecznościowych (np. możliwość połączenia się z serwisem Facebook lub Google w celu odszukania znajomych, dodania znajomych lub „polubienia” strony) mogą wykorzystywać pliki cookie lub inne metody śledzenia (np. znaczniki nawigacyjne) do zbierania informacji na temat korzystania przez użytkownika z naszej witryny. Wykorzystanie takich informacji przez stronę trzecią zależy od zasad ochrony prywatności zamieszczonych na stronie internetowej serwisu społecznościowego, z którymi zalecamy dokładnie się zapoznać. Te strony trzecie mogą wykorzystywać pliki cookie lub inne metody śledzenia do ich własnych celów, łącząc informacje o sposobie korzystania przez użytkownika z naszej witryny z dowolnymi posiadanymi przez nie danymi osobowymi użytkownika. Możemy również uzyskiwać z serwisów społecznościowych analizy pozwalające nam ocenić skuteczność naszych materiałów i reklam w serwisach społecznościowych (np. wrażenia i kliknięcia).

Łącza, aplikacje innych producentów i zasady stron trzecich dotyczące prywatności

Serwis Garmin Connect i aplikacja Garmin Connect Mobile mogą zawierać łącza do innych stron internetowych, które nie są obsługiwane przez firmę Garmin. Można również pobierać aplikacje innych producentów ze sklepu Connect IQ. Takie strony internetowe i aplikacje nie są kontrolowane przez naszą firmę i nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za dotyczące ich zasady ochrony prywatności ani dostępną tam zawartość. W przypadku korzystania ze stron internetowych lub aplikacji należących do stron trzecich zgromadzone przez taką stronę lub aplikację dane osobowe będą chronione na zasadach określonych przez odpowiednią stronę trzecią. Zalecamy dokładne zapoznanie się z oświadczeniem o ochronie prywatności strony trzeciej, której użytkownik przekazuje Dane osobowe.

Lokalizacja przechowywania danych

W przypadku przekazania informacji firmie Garmin lub zsynchronizowania urządzenia firmy Garmin z serwisem Garmin Connect, aplikacją Garmin Connect Mobile lub aplikacją Garmin Express Dane osobowe i dane dotyczące aktywności użytkownika w Garmin Connect są zbierane i przechowywane przez firmę Garmin International, Inc. w Stanach Zjednoczonych. Dane osobowe użytkownika mogą być również gromadzone i przechowywane na serwerach w kraju lub regionie, w którym on przebywa lub korzysta z urządzenia firmy Garmin. W przypadku, gdy użytkownik zamieszkuje poza terenem Stanów Zjednoczonych, należy pamiętać, że przepisy dotyczące ochrony danych i prywatności mogą nie mieć tak szerokiego zastosowania, jak przepisy w kraju użytkownika.

Zabezpieczenia

Firma Garmin stosuje odpowiednie zabezpieczenia względem posiadanych Danych osobowych, które mają je zabezpieczać przed utratą, nieodpowiednim użyciem, nieupoważnionym dostępem, ujawnieniami i zmianą. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat środków wykorzystywanych przez firmę Garmin do zabezpieczania danych lub aby zgłosić lukę w zabezpieczeniach lub zdarzenia związanego z zabezpieczeniami, należy kliknąć tutaj.

Opcje użytkownika dotyczące korespondencji marketingowej

Firma Garmin i firmy należące do grupy Garmin mogą wykorzystywać Dane osobowe użytkownika do przesyłania korespondencji o charakterze marketingowym (w tym wiadomości e-mail) związanych z produktami i aplikacjami firmy Garmin zgodnie z preferencjami użytkownika dotyczącymi wiadomości e-mail w centrum preferencji myGarmin. Dane osobowe nie są udostępniane stronom trzecim do wykorzystania w celach marketingowych.

Aby zrezygnować z otrzymywania korespondencji o charakterze marketingowym od firmy Garmin, należy zaktualizować swoje preferencje dotyczące wiadomości e-mail w centrum preferencji myGarmin lub kliknąć przycisk „Anuluj subskrypcję” w dowolnej wiadomości e-mail z materiałami marketingowymi otrzymanej od firmy Garmin.

Zasady ochrony prywatności w odniesieniu do dzieci

Serwis Garmin Connect i aplikacja Garmin Connect Mobile nie są przeznaczone dla osób, które nie ukończyły 16 lat i osoby takie nie powinny podawać danych osobowych firmie Garmin. Jeśli ustalimy, że zostały przez nas zgromadzone dane osobowe osoby, która nie ukończyła 16 lat, podejmiemy kroki mające na celu jak najszybsze usunięcie tych danych. W przypadku posiadania informacji na temat użytkownika w wieku poniżej 16 lat, który korzysta z Garmin Connect lub Garmin Connect Mobile, prosimy skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość e-mail na adres productsupport.privacy@garmin.com.

Aktualizacje Oświadczenia o ochronie prywatności

Możemy zmienić Oświadczenie o ochronie prywatności w dowolnej chwili, ze względu na ciągłe dodawanie nowych produktów i aplikacji, zmiany w prawie i technologii oraz ulepszanie oferty. Datę ostatniej zmiany niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności można sprawdzić w sekcji „OSTATNIA AKTUALIZACJA” w górnej części niniejszej strony. Wszystkie zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania w nowej wersji Oświadczenia o ochronie prywatności.

W przypadku, gdy zmiany będą istotne, użytkownik zostanie przez nas o nich poinformowany. W razie potrzeby, jeśli będą tego wymagać stosowne przepisy prawa, użytkownik zostanie także poproszony o wyrażenie na nie zgody. Zgodnie ze stosownymi przepisami prawa ta informacja zostanie użytkownikowi przekazana za pośrednictwem poczty e-mail, poprzez dodanie informacji o zmianach na stronie internetowej Garmin Connect oraz za pośrednictwem aplikacji Garmin Connect Mobile.

Przechowywanie Danych osobowych

Dane osobowe użytkownika będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone, wyszczególnionych w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności, chyba że prawo wymaga, aby okres ten był dłuższy.

Przeglądanie, poprawianie, aktualizowanie i usuwanie Danych osobowych

Firma Garmin podejmuje uzasadnione działania mające na celu zapewnienie, że gromadzone przez nią Dane osobowe są dokładne, pełne i aktualne. Użytkownik może zażądać dostępu do swoich Danych osobowych oraz poprawienia błędnych lub niedokładnych Danych osobowych. Użytkownik może również zażądać usunięcia Danych osobowych i konta Garmin Connect. Firma Garmin bezzwłocznie odpowie na żądania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dla ochrony naszych użytkowników możemy przyjmować jedynie żądania odnoszące się do Danych osobowych powiązanych z określonym adresem e-mail wykorzystywanym do wysyłania żądań. Przed przyjęciem żądania może być konieczne potwierdzenie przez nas tożsamości użytkownika. Możemy odmówić przetworzenia żądań, które zagrażają bezpieczeństwu prywatności innych osób, są skrajnie niepraktyczne lub które mogą wymagać od nas podjęcia jakichkolwiek działań zabronionych w świetle odnośnych przepisów prawa. Ponadto, zgodnie z obowiązującym prawem, niektóre informacje musimy zachować przez dłuższy czas do celów archiwalnych, np. informacje dotyczące zakupów do celów związanych z gwarancją lub księgowością.

Żądania dotyczące dostępu, możliwości wprowadzenia korekty lub usunięcia można wysłać w następujący sposób:

Pocztą elektroniczną, na adres: productsupport.privacy@garmin.com
Zwykłą pocztą, na adres: Garmin International, Inc., c/o Garmin Legal, 1200 E. 151st St., Olathe, KS 66062, USA