Time to update. We will soon be phasing out support for your browser. For the best viewing experience please consider updating to one of the more modern browsers listed.

Nastavenie zariadenia Garmin Forerunner alebo Edge

Kľúč Garmin ANT

1  Zapojenie

Pripojte napájací kábel k zariadeniu a zapojte ho do portu USB na počítači.

Garmin Express

2  Prevzatie a inštalácia

Prevezmite, nainštalujte a otvorte aplikáciu Garmin Express v počítači a dokončite nastavenie.

Váš systém nepodporuje softvér Garmin Express.

Softvér Garmin Express vyžaduje systém Windows alebo Mac.

Ak chcete prevziať softvér Garmin Express, použite prehliadač vo svojom počítači.

Tablet alebo mobilné zariadenie, ktoré používate, nepodporuje softvér Garmin Express. Použite iný počítač.

 

Ak máte jedno z týchto zariadení, zvoľte ho a zobrazia sa vám pokyny na nastavenie.