Čas vykonať aktualizáciu. Aplikácia Garmin Connect už nepodporuje váš prehľadávač. Odporúčame vám aktualizovať na novšiu verziu niektorého z týchto kompatibilných prehľadávačov...

Nastavenie zariadenia Garmin Forerunner alebo Edge

1  Zapojenie

Pripojte napájací kábel k zariadeniu a zapojte ho do portu USB na počítači.

2  Prevzatie a inštalácia

Prevezmite, nainštalujte a otvorte aplikáciu Garmin Express v počítači a dokončite nastavenie.

Váš systém nepodporuje softvér Garmin Express.

Softvér Garmin Express vyžaduje systém Windows alebo Mac.

Ak chcete prevziať softvér Garmin Express, použite prehliadač vo svojom počítači.

Tablet alebo mobilné zariadenie, ktoré používate, nepodporuje softvér Garmin Express. Použite iný počítač.

Prevziať staršiu verziu

Aplikácia Garmin Express nie je kompatibilná s vaším operačným systémom.

Ak chcete používať aplikáciu Garmin Express, musíte aktualizovať svoj operačný systém. Ako vykonať aktualizáciu. Aktualizujte svoj OS

Dizajn aplikácie Garmin Express bol zmenený, aby bolo používanie pre vás ešte príjemnejšie. Aktulizujte svoj OS, ak chcete použiť najnovšiu verziu, alebo použite staršiu verziu aplikácie Garmin Express.

Ak chcete používať aplikáciu Garmin Express, musíte aktualizovať svoj operačný systém. Ako vykonať aktualizáciu. Aktualizujte svoj OS

Systémové požiadavky
 

Preberanie sa spustí automaticky. Ak sa nespustí, môžete preberanie reštartovať.

1  Prevziať

V okne preberania kliknite na tlačidlo „Uložiť“.

2  Beh

Po dokončení sťahovania kliknite na tlačidlo „Spustiť“.

3  Inštalácia

Kliknutím na tlačidlo „Inštalovať“ spustíte inštaláciu aplikácie Express.

1  Prevziať

V okne preberania kliknite na tlačidlo „Uložiť“.

2  Beh

Po prevzatí súboru kliknite na názov súboru.

3  Inštalácia

Kliknutím na tlačidlo „Inštalovať“ spustíte inštaláciu aplikácie Express.

1  Prevziať

Po prevzatí súboru kliknite na názov súboru.

2  Inštalácia

Kliknutím na tlačidlo „Inštalovať“ spustíte inštaláciu aplikácie Express.

1  Prevziať

Po prevzatí súboru kliknite na názov súboru.

2  Inštalácia

Dvojitým kliknutím na ikonu Express spustíte inštaláciu softvéru vo vašom počítači.

3  Otvorené

Po dokončení inštalácie otvoríte aplikáciu dvojitým kliknutím na ňu.

1  Prevziať

Po prevzatí súboru kliknite na názov súboru.

2  Inštalácia

Dvojitým kliknutím na ikonu Express spustíte inštaláciu softvéru vo vašom počítači.

3  Otvorené

Po dokončení inštalácie otvoríte aplikáciu dvojitým kliknutím na ňu.

1  Prevziať

Po prevzatí súboru kliknite na názov súboru.

2  Inštalácia

Dvojitým kliknutím na ikonu Express spustíte inštaláciu softvéru vo vašom počítači.

3  Otvorené

Po dokončení inštalácie otvoríte aplikáciu dvojitým kliknutím na ňu.


Ak máte jedno z týchto zariadení, zvoľte ho a zobrazia sa vám pokyny na nastavenie.