ถึงเวลาปรับปรุง เบราเซอร์ของคุณไม่ได้รับการสนับสนุนใน Garmin Connect เราขอแนะนำให้คุณปรับปรุงเป็นเวอร์ชันใหม่สุดของเบราเซอร์ที่ใช้ร่วมกันได้ต่อไปนี้...

การติดตาม การวิเคราะห์ การแบ่งปัน และการสนับสนุนบน Garmin Connect

การเริ่มต้นใช้งาน

Garmin Connect Mobile

ดูข้อมูล Garmin Connect ของคุณจากสมาร์ทโฟน หรือเชื่อมต่อกับ Garmin Edge 810 หรือ 510, Forerunner 620 หรือ 220 หรือ vívofit

โค้ช Garmin

ด้วยโค้ช Garmin โค้ชวิ่ง 5K ส่วนตัวของคุณจะอยู่ใกล้มือคุณเสมอ เลือกโค้ชผู้เชี่ยวชาญและเป้าหมายการแข่งขัน 5K ของคุณ แล้วรับแผนการฝึกและคำแนะนำแบบทีละขั้นตอนฟรี การออกกำลังซิงค์กับนาฬิกา Garmin ที่ใช้ร่วมกันได้ของคุณ1 และปรับตามสมรรถนะของคุณในแผน

1 ใช้ร่วมกันได้กับ vívoactive® 3, vívoactive® 3 Music, Forerunner® 645, Forerunner 645 Music และ Forerunner 935

สร้างมาเพื่อกันและกัน

Garmin Connect สามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์ Garmin ของคุณ ไม่ว่าจะอัปโหลดกิจกรรมของคุณ หรือดาวน์โหลดแผนการออกกำลัง คุณจะไม่พบการทำงานร่วมกันที่ดีกว่านี้

อุปกรณ์ Garmin

Garmin Connect คือชุมชนออนไลน์แห่งเดียวเท่านั้นที่สร้างมาโดยเฉพาะสำหรับอุปกรณ์ Garmin หากคุณยังไม่มี นี่อาจเป็นเวลาหาอุปกรณ์ใหม่ให้กับตัวคุณเอง

ซื้ออุปกรณ์