Time to update. We will soon be phasing out support for your browser. For the best viewing experience please consider updating to one of the more modern browsers listed.

Nastavení zařízení Garmin Forerunner nebo Edge

Zařízení Garmin ANT

1  Připojení

Připojte kolébku pro nabíjení k zařízení a připojte ji k portu USB v počítači.

Garmin Express

2  Stažení a instalace

Pro provedení nastavení si do počítače stáhněte, nainstalujte a otevřete aplikaci Garmin Express.

Aplikace Garmin Express není vaším systémem podporována.

Aplikace Garmin Express vyžaduje operační systém Windows nebo Mac.

Aplikaci Garmin Express stáhněte pomocí prohlížeče ve vašem počítači.

Váš tablet či přenosné zařízení, které používáte, aplikaci Garmin Express nepodporuje. Použijte jiný počítač.

Stáhnout starší verzi

Aplikace Garmin Express není kompatibilní s vaším operaèním systémem.

Abyste mohli aplikaci Garmin Express používat, je nutné nejprve aktualizovat váš operaèní systém. aktualizovat svùj operaèní systém

Aplikace Garmin Express byla upravena, aby se zvýšila úroveò nabízených funkcí. Aktualizujte operaèní systém na nejnovìjší verzi nebo využijte starší verzi aplikace Garmin Express.

Abyste mohli aplikaci Garmin Express používat, je nutné nejprve aktualizovat váš operaèní systém. aktualizovat svùj operaèní systém

Systémové požadavky
 

Your download will begin automatically. If it doesn't, you can restart the download

1  Download

Click "Save" in the download window.

2  Run

Click "Run" after the download completes.

3  Install

Click "Install" to begin installing Express.

1  Download

Click "Save" in the download window.

2  Run

After downloading the file, click on the file name.

3  Install

Click "Install" to begin installing Express.

1  Download

After downloading the file, click on the file name.

2  Install

Click "Install" to begin installing Express.

1  Download

After downloading the file, click on the file name.

2  Install

Double click the Express icon to begin installing the software on your computer.

3  Open

When it's finished installing, double click the application to open it.

1  Download

After downloading the file, click on the file name.

2  Install

Double click the Express icon to begin installing the software on your computer.

3  Open

When it's finished installing, double click the application to open it.

1  Download

After downloading the file, click on the file name.

2  Install

Double click the Express icon to begin installing the software on your computer.

3  Open

When it's finished installing, double click the application to open it.


Máte-li některé z těchto zařízení, vyberte je pro pokyny k nastavení.