Inteligentná osobná váha Index

Skôr ako začnete

 • Ak plánujete inteligentnú osobnú váhu Garmin IndexTM používať na koberci, na každú nožičku nasaďte jeden zo štyroch podstavcov. Zabezpečíte tým najpresnejšie možné váženie a meranie telesného zloženia.
 • Na spodnej strane váhy posuňte prepínač výberu jednotiek na preferovanú jednotku merania.
 • Môžete pozvať až 15 ďalších ľudí prostredníctvom odoslania pozvánok z vášho účtu Garmin Connect, aby používali vašu váhu. Každá pozvaná osoba musí mať účet Garmin Connect. Po prijatí pozvania môže táto osoba začať s používaním váhy.

1

Vloženie batérií

Na inteligentnej osobnej váhe Garmin Index odstráňte kryt batérií a vložte 4 batérie typu AA. Po vložení batérií sa na displeji váhy zobrazí ikona a ikony budú blikať.

2

Prevzatie a inštalácia

Do smartfónu si prevezmite a nainštalujte najnovšiu verziu aplikácie Garmin Connect Mobile.

Prevziať pre systém iOS
Prevziať pre systém Android
Prevziať pre systém Windows Phone

3

Add Device

Open Garmin Connect Mobile to add your scale and complete the setup process. If this is the first device you have paired with the Garmin Connect Mobile app, follow the on-screen instructions. If you have already paired another device with the Garmin Connect Mobile app, add your scale by following the steps below.

iOS: On the tab bar at the bottom of the screen, select   > Garmin Devices > and follow the on-screen instructions.

Android: At the top of the screen, select   > Garmin Devices > and follow the on-screen instructions.

Skôr ako začnete

 • Ak plánujete inteligentnú osobnú váhu Garmin IndexTM používať na koberci, na každú nožičku nasaďte jeden zo štyroch podstavcov. Zabezpečíte tým najpresnejšie možné váženie a meranie telesného zloženia.
 • Na spodnej strane váhy posuňte prepínač výberu jednotiek na preferovanú jednotku merania.
 • Môžete pozvať až 15 ďalších ľudí prostredníctvom odoslania pozvánok z vášho účtu Garmin Connect, aby používali vašu váhu. Každá pozvaná osoba musí mať účet Garmin Connect. Po prijatí pozvania môže táto osoba začať s používaním váhy.

1

Vloženie batérií

Na inteligentnej osobnej váhe Garmin Index odstráňte kryt batérií a vložte 4 batérie typu AA. Po vložení batérií sa na displeji váhy zobrazí ikona a ikony budú blikať.

2

Pripojenie smerovača

Stlačením tlačidla WPS a/alebo aktivovaním funkcie WPS na internetovom smerovači pripojte smerovač k váhe. Informácie o používaní funkcie WPS na smerovači nájdete v dokumentácii k smerovaču.

3

Kontrola stavu

Ak je váha úspešne pripojená k smerovaču, na jej displeji by ste mali vidieť rozsvietenú ikonu . Taktiež sa na displeji úplne vpravo bude zobrazovať ikona , kým váhu neprepojíte so svojím kontom Garmin ConnectTM.

4

Nastavenie

Po pripojení smerovača k váhe budete musieť váhu prepojiť so svojím kontom Garmin Connect.

Nastaviť teraz

To set up your Index Smart Scale on a computer, you will need an ANTTM Stick. If you do not have an ANT Stick, you can set up your device using an alternate setup process (Mobile or WPS), or you can purchase an ANT Stick.

Skôr ako začnete

 • Pred inštaláciou aplikácie Garmin ExpressTM sa uistite, že váš počítač spĺňa systémové požiadavky.
 • Ak plánujte inteligentnú osobnú váhu Garmin Index používať na koberci, na každú nožičku nasaďte jeden zo štyroch podstavcov. Zabezpečíte tým najpresnejšie možné váženie a meranie telesného zloženia.
 • Na spodnej strane váhy posuňte prepínač výberu jednotiek na preferovanú jednotku merania.
 • Môžete pozvať až 15 ďalších ľudí prostredníctvom odoslania pozvánok z vášho účtu Garmin Connect, aby používali vašu váhu. Každá pozvaná osoba musí mať účet Garmin Connect. Po prijatí pozvania môže táto osoba začať s používaním váhy.

1

Vloženie batérií

Na inteligentnej osobnej váhe Garmin Index odstráňte kryt batérií a vložte 4 batérie typu AA. Po vložení batérií sa na displeji váhy zobrazí ikona a ikony budú blikať.

2

Prevzatie a inštalácia

Na počítači si prevezmite najnovšiu verziu aplikácie Garmin ExpressTM. Po skončení preberania kliknutím na súbor nainštalujte aplikáciu Garmin Express do počítača.

Váš systém nepodporuje softvér Garmin Express.

Softvér Garmin Express vyžaduje systém Windows alebo Mac.

Ak chcete prevziať softvér Garmin Express, použite prehliadač vo svojom počítači.

Tablet alebo mobilné zariadenie, ktoré používate, nepodporuje softvér Garmin Express. Použite iný počítač.

Prevziať staršiu verziu

Aplikácia Garmin Express nie je kompatibilná s vaším operačným systémom.

Ak chcete používať aplikáciu Garmin Express, musíte aktualizovať svoj operačný systém. Ako vykonať aktualizáciu. Aktualizujte svoj OS

Dizajn aplikácie Garmin Express bol zmenený, aby bolo používanie pre vás ešte príjemnejšie. Aktulizujte svoj OS, ak chcete použiť najnovšiu verziu, alebo použite staršiu verziu aplikácie Garmin Express.

Ak chcete používať aplikáciu Garmin Express, musíte aktualizovať svoj operačný systém. Ako vykonať aktualizáciu. Aktualizujte svoj OS

Systémové požiadavky


3

Pripojenie kľúča ANT

Kým máte otvorenú aplikáciu Garmin Express, pripojte kľúč ANT do portu USB na počítači.

4

Pridanie zariadenia

Výberom ikony pridajte zariadenie a podľa pokynov na obrazovke dokončite proces nastavenia.

Často kladené otázky

Kde nájdem sériové číslo váhy, ktoré sa má zadať do aplikácie Garmin ConnectTM?

Ak chcete nájsť sériové číslo váhy, pozrite sa na štítok na spodnej strane váhy. Uvidíte na ňom rad 9 znakov, po ktorých nasleduje rad 5 znakov. Sériové číslo váhy predstavuje tento kompletný rad 14 znakov.

Ako môžem zmeniť pripojenie Wi-Fi®?

Zariadenie môžete kedykoľvek vrátiť do režimu nastavenia a zmeniť spôsob pripojenia. Na spodnej strane váhy stlačte tlačidlo Reset.

Na displeji váhy sa zobrazí ikona a ikony budú blikať. Váha je teraz pripravená na nastavenie.

POZNÁMKA: Prepnutím zariadenia späť do režimu nastavenia sa zo zariadenia neodstránia žiadne informácie používateľa.

Čo znamenajú ikony na displeji váhy?

 • Stav signálu Wi-Fi
 • Stav pripojenia Bluetooth
 • Stav kľúča ANTTM
 • Stav batérie
 • Index telesnej hmoty
 • Percento telesného tuku
 • Percento vody v tele
 • Hmotnosť svalov
 • Hmotnosť kostí
 • Kamene
 • Libry
 • Kilogramy